U staat perplex vanH u ARTIFEX £?Gtvakantte buka JONGENS Zaterdag 25 augustus 1962 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag 12 MAATSCHAPPELIJK WERKER/STER TEENAGER'S WENSEN HUWELIJK METROPA telefoniste Opleiding tot Belastingconsulent LEERLINGEN VERPLEEGSTER GEZINSKREDIET PTT GASTGEZINNEN POSTINTERNAAT SeLLINGcRBlCTSE „BEETSE". Telefoon 05S92-4274 VALKENBURG VALKENBURG SCHIERMONNIKOOG DWINGEL00 hotel wesseling OMMEN BEEKBERGEN De Kakelhof Beek/Berg en Dal: LAAG S0EREN L0CHEM - LAREN - BARCHEM NUNSPEET e.o. ELST NUNSPEET NIJMEGEN-GROESBEEK DRIEBERGEN-RIJSENBURG «rr 2 DRIEBERGEN DRIEBERGEN AERDENHOUT BERGEN (N.-H.) BERGEN (N.H.) Pr. .euüe^^ec^^Iept 3,- ST. MAARTENSZEE (N.-H.) VLIELAND Eiland in zee> Bad-Hotel „BRTJIN" waar LIELMHI/ jj prefctig i0geert. Tel. 05620—5701. DEN HAAG-SCHEVENINGEN bU°fcERES" N00RDWIJK a. ZEE ROTTERDAM ROTTERDAMSE HAVENS SCHEVENINGEN DOMBURG hotel duinheuvel RENESSE personen. Zeer voordelig in het naseizoen. C. BAKEL (N*Bo) VALKENBURG" EYSDEN GULPEN (ZtUlMBURG) H0ENSBR0EK MAASTRICHT MAASTRICHT IvIARÜKATeN Z.L. met prima ontbijt f 4,-. SCHIN OP GEUL Pens. VAN WEERSCH COUMANS VALKENBURG GULPEN VALKENBURG/L. fHo,eld'0uwe Smitsc" VALKENBURG M00NEN7S CARS VALKENBURG VALKENBURG WIJLRE (Z.L.) Mooi ZUID-LIMBURG. DE MOOISTE RIJNREIZEN Nog vrije dagen in september? CAMPING 4 VOOR JONGE MENSEN EEN BETREKKING MET TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN Aan jonge mensen (in de leeftijd van 21—27 jaar), die aanleg hebben vooa* en zich aangetrokken voelen tot het beroep van wordt een aantrekkelijke mogelijkheid geboden om deze wens te verwezenlijken Zij kunnen, mits zij aan de vereisten voor aanstel ling voldoen, geplaatst worden als LEIDER OF LEIDSTER in een kamp of internaat, ressorterende onder het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Tijdens het dienstverband kunnen zij de diploma's A en B Kinderbescherming verwerven of een aan vang maken met een studie, gericht op het behalen van het diploma van een school voor maatschap pelijk werk. Voor de studie worden aantrekkelijke faciliteiten geboden, ook in financieel opzicht VEREISTEN VOOR AANSTELLING ZIJN: 1. geschiktheid om leiding te geven aan jeug dige personen 2. een met goed resultaat gevolgde mulo-oplei ding of een opleiding, die daarmede gelijk staat. Voor bovengenoemde funktie van leidster komen te vens in aanmerking jonge vrouwen, die in staat zijn een elementaire opleiding te geven in koken, naaien en was- behandeling of die de administratie van een kamp of internaat kunnen verzorgen. Salaris volgens Rijksregeling. Brieven te richten aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, afdeling Bijzonder Jeugd werk in internaatsverband. Nieuwe Uitleg 1 te Den Haag, waarna een sollicitatieformulier wordt toegezonden. Na inzending van het formulier volgt een uitnodiging tot een sollicitatiebezoek, waarbij alle gewenste inlichtingen worden verstrekt. worden vervuld VmSCHöÊNIW Winkelgalerij MdMbMf Het vinden van een goede levenspartner is en blijft een zaak van vertrouwen. Bij ons is Uw geheim in vertrouwde en deskundige handen. Selecte relaties in alle beschaafde kringen in het gehele land. Honder den dankbetuigingen. Gra tis inlichtingen onder blan co couvert. Bemiddelingskantoor Mathenesserlaan 458b, Tel. nr. 50613 Rotterdam. Het Telefoondistrict Amsterdam vraagt vrouwelijke krachten voor opleiding tot Geboden wordt: een prettige werkkring met afwisselend werk uitstekende sociale voorzieningen toelagen voor onregelmatige diensten eventuele reiskostenvergoeding of pensiontoelage gedurende de opleiding wordt vol salaris genoten. Vereiste: Diploma MULO- of gelijkwaardige opleiding. Sollicitaties of verzoeken om inlichtingen te adresseren aan: de personeelchef van het Telefoondistrict Amsterdam, Postbus 36 te Amsterdam. Persoonlijke aanmeldingen: dagelijks, behalve op zaterdag van 9-16 uur in gebouw „Candida", 4e verdieping, N.Z. Voorburgwal 120, Amsterdam-C. Telefonische inlichtingen (020) 3 90 51 toestel 539. Het scheermesje dat U BLIJFT gebruiken, vanaf 65 ct. per 10 stuks. De Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten organiseert mondelinge cursussen in AMSTERDAM, ROTTERDAM, DEN HAAG. UTRECHT, DEVENTER, GRONINGEN en eventueel elders o.l.v. Inspecteurs van 's Rjjks belastingen. Middelbare Schoolopleiding of gelijkwaardige ontwik keling vereist. EXAMENS ONDER RIJKSTOEZICHT Prospectus en aanmelding: BACHMANSTRAAT 39, DEN HAAG, TELEFOON 116914 ATTENTIE heren VERKOPERS Zoekt u een betrekking die een hoog inkomen geeft en een goede toekomst waarborgt? Wij bieden salaris, plus provisie plus bonus. Onze ervaren verkopers verdienen 20.000.— en meer per jaar. Brieven onder no. D 8751 Bureau van dit Blad. SANATORIUM „WEIZIGT" DORDRECHT Voor direct kunnen nog geplaatst worden ENKELE Salaris eerste jaars leerling 148.per maand -f- vrije kost en inwoning. Vergoeding van kleding en reiskosten. Zij, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen door middel van een vooropleiding thans r-eeds voor deze functie in aanmerking komen. (Salaris 140.per maand vrije kost en inwoning) Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de administrateur van het Sanatorium, KEIS- PIJNSEWEG 4, DORDRECHT. W E L IJ K Bureau ELF PROVINCIËN Schotersingel 87, Haarlem Telefoon 51894 Detective-echtpaar De Vries bekend door Radio en Pers. Vrijblijvend inlichtingen in blanco couvert. GELDLENINGEN ZONDER BORG vanaf f 100,- tot f 2000 - naar draagkracht direct beschikbaar voor ambtenaren en werknemers in vast® dienst. Wettelijk geregelde voorw geen looncessie. RESTANTSCHULD N— U VERVALT BIJ OVERLIJDEN. Lich- I 1 te aflossing. Vlug. zakelijk, diskreet, v desgewenst geheel schriftelijk. OPGERICHT 1926 NATIONALE VOLKSBANK «.OTTERDAM - MAURITSWEG 45 TELEFOON U 57 41 <307 van 16 jaar af met LO of MULO, die in aanmerking willen komen voor een goede betrekking bij het Districtspostkantoor te Rotterdam, kunnen bij aanneming worden opgenomen in van dezelfde gezindte als waartoe zij zelf behoren. Deze gastgezinnen (geen beroepspensions) worden aan bevolen door de jeugdorganisaties, die zich voorts ten doel stellen ook in andere opzichten haar goede diensten ten bate van de jongens te verlenen. Jongens van 16 en 17 jaar kunnen ook op gunstige voor waarden worden gehuisvest in het onder leiding van de dienst staande De jongens vinden hier een prettig en vertrouwd tehuis, hulp bij de studie en diverse recreatiemogelijkheden. Het weekend brengen zij bij hun ouders door. Aan belangstellenden wordt op aanvraag gaarne een folder met bijzonderheden toegezonden. Inlichtingen en aanmeldingen bij de afd. Personeelszaken van het Postdistrict Rotterdam, Delftseplein 31, Rotterdam-4. GRONINGEN e> PI I Illprnnrrvrr Bad. Camping en Recreatieoord JkHinvkuuki. »»- Natuurt>ad_ dichtbij rustig vis- water. Uniek voor het Noorden, (Groningen). FRIESLAND D A I 1/ P hotel-cafê-restaurant olivier. BALK In.) Rustig gelegen tussen bossen en meren. Ideaal viswater en ruime parkeergelegenheid. Telefoon 05140—2010. i "bungalowdorp „de pharshoeke", heeg HhtG Moderne bungalows a.h. Heegermeer. Verh. uit$l fcV door N.V. „Het Fonteinbos". Oldegalileën 58 bis, Leeuwarden. Tel. 05100—22546, na 18 uur 2.13.87. UAIIIPIiniinA Pens. „Berg en Bosch", Daelhemerw. VALKeNdUKU *36. Tel. 04406—330. Voll. pens. 8,— p.p.p.d. Prima keuken. Pension Prinses Irene, Jan Deckerstr. 9, Tel. 3397. 6 dagen voll. 55,— met in begrip 3 bustochten 77,50, 7 dagen voll. 63,— met inbegrip 3 bustochten f 85,50. HOTEL ATLANTA Neerhem 20 (NIEUWBOUW) Tel. 05193 803, 807 en 801. Hotel „VAN DER WERF' of Strandhotel CMEElf Café-Restaurant J. Leeuwen, Tel. 051502712. Parkstraat 1. Ingericht voor gezelschappen. DRENTE Kaïmer met centrale verwarming, koud- en warm str. water, tel, en douche. Tel. 05219—1234 (Dr.). UAACEnfMII l\f Kampeercentr. v. tenten en cara- nUUuCKjfVIILIJC vans. Moderne stenen vakantiebun galows. Rustige omgeving. Inlich tingen V.V.V. hoogersmilde. Te.l 05927—9068. n Al l>E Pension HADDERS. Hoofdstraat 22. Tel. 05924— KUINr 341. Plaats voor 6 personen met pension. Ook zomerverblijven voor 6 personen met pension. Na 23 augustus. OVERIJSSEL l\»iri/AftlB HOTEL DINKELOORD. Tel. 05413—387. UcNcBvAlVtr Prachtig gelegen aan bos en DInkel. Warm en koud str. water. Zonnige terrassen, tuin. Vraagt prospectus. U a a ui p Hotel-Pension „De Haarierberg" HAAKLt in het hartje van Overijssel, str. w., badk., tuin, auto- en rijwielbergplaats. Pens.prijs 9,50 p.d.p.p. Telefoon 05485254. I/tl TFII met de Holterberg. (Overijsselse Heuvelrug) HUI I r|)| Bos en heide, pracht natuurbad, trein- en bus verbindingen, pr. hotels, pensions, zomerhuisjes Kampeerterrein. Inl.: V.V.V. Telefoon 05483—533. U Al TE1I In mooi HOLTEN hebben wij nog enigë, zo juist Mill I Pfll gereedgekomen luxe-stenen-bungalows te ver huren, vanaf 1 sept. '62. Te bevr.: Gooise Beheer Mij. N.V., Bussum, Huizerweg 75, Tel. 02959—11731. u zich echt thuis voeltTelefoon 052911610. n A A I *E «SALLAND BONDSHOTEL RESTAURANT-CAFÉ KAAL I L WAPEN VAN RAALTE". Prijs v.a. f 5,50 p.p. met ontbijt. Telefoon 06720-330. GELDERLAND i\A®nn Hotel-Pension „DE ROZENHOF", ArCLUUUKN Amersfoortseweg 17, telef. 06760—16295. Exclusief gelegen met zonneterras en grote tuin, prachtige wandelgelegenheid, 10 min. vanaf Kristal- bad en Berg en Bos. Op alle kamers warm en koud water. Pensionprijs voor- en naseizoen vanaf 8.50 p.p.p.d. nr| rvAAnil hotel hoog-soeren Ar bLIJUUKN Ver van het geraas van het snelverkeer vindt u een attente bediening een werkelijk prima keuken -fa rust in bos en heide Reserverin gen 06769—231. rr Voor een goed verzorgde vakantie met pension naar de KAKELHOF in bungalows. Een prima keuken is onze reclame, v.a. t 5.75 tot 1 6.50 p.pp.d.. geen bedieningsgeld Jongelui 5.50 p.p.p.d. Pracht kampeerterrein. Vraagt folder Stoppel bergweg 55. Telefoon 06766498. Hotel-Rest. „Rustenburgh" Rijksstr.w. 193, Tel. 08805—331. Uniek gel. bij heuvels, bossen en natuurbad. Gunstige verbinding n. Niim. en Duitsl. Intieme sfeer. Gez. inger., vrijgel. tuin. gr. parkeerpl. Voor- en na seizoen verlaagde prijzen Vraagt folder ri rnrrr pension wilma r L jr EE I f I0-- Per da8 Per persoon of 60,- per week. Telefoon 06779-236, Uddelerweg 25. 1T MJinrvr NU KUNT U KAMPEREN in het Buiten- I nAKUk centrum „HAERELAND", 't Harde (post Doornspijk). Luxe Bungalows en Caravans te huur en te koop. Telefoon 05258-282. b(j Dieren. Vakantiedorp „De Jutberg" in Gelderse Ardennen. Rust en vrij heid. Verh. v. huisjes. In naseizoen 40'/» korting. Tel. 08337220. AS'lirfta Hotel-Café-Pens. „DE ENDEPOL" Graaf Otto- LULlitiVl wee 19' telefoon 06730—1537. Pens. prijs f 8,— per dag. Bosrijke omgeving. Natuurbad in na bijheid. Roeibotenverhuur op eigen terrein. Vrije T.V.-zaal Met uw vakantie naar: Inl.: V.V.V. Lochem AP|iril /itri „Hotel-Restaurant „DE VELUWE", LUfcNfcN l VtL.J Hoofdweg 22, tel. (06765)-227. Gelegen in x 'de nabijheid van het natuurreservaat ..Loenermark". Gerenommeerde keuken. Grote tuin. Volledig pension. Prijs 9,75 per persoon per dag. ■■aivpnril Hotel-Pension ,,'t HOGE HUIS". Bondshotel R UW I cKcN A.N.W.B. is rustig gelegen aan de rand van R.WIV 9 het dorp, 5 min. van 't station, bos en heide. Geheel centraal verwarmd. Heerlijke tuin met terrassen op het zuiden Voll pens van f 9.- tot t 12.- Valkseweg 12. tel. 08388-593 Hotel-Pension DE ELSENHOEK. LUNTcKcN Uniek gelegen aan de rand van het bos. B jo p. p. p. d. Telefoon 08388-238. (NUNSPEET - HULSHORST - DOORNSPIJK - VIERHOUTEN) Uitgestr bossen en heide. Veluwe- meer. Strand- en bosbaden. Uniek diorama. Vr. uitgebr. gids. VW—Nunspeet Telefoon 03412—2335 iiniirnrrT mooi naseizoen bij de witte wieven NUNSrCCT in Nunspeet verwacht! Bespreekt tijdig uw l w zeer rustig gelegen en goed ingerichte bun galow of uw staanplaats op de camping. Kampwinkel, kleuter- bad, zoirterras. vlak bij staatsbos, spartelvijver. anwb- klasse C WiltsangWaau «X a/d Eperweg. Tel, 03412-2016 (Gld.). lf/>ni>rLI Voor een rustige vakantie naar VUKUtN HOTEL „DE KONIJNENBULT" Tel.. 06752—1212. Prima keulc., prachtige terrassen en bossen. Voll. pens. v.a. 12,—. Het gehele jaar geopend. VAKANTIEOORD „DENNENHOEVE" Elspeterweg 16 - Telefoon 03412—2667 Nog enkele kamers vrij van 1 tot 15 sept. Vr. prosp. 39,- p.w. Tel. 08800-: Nijmegen Hotel-Café-Rest. „ROZENHOF" nabij H. Land-Sticfrt. 9. Zalen en c.v. Bosr. omg. A.N.W.B.-Hotel. Post #b| MCDDACI/ Pens- boerd. bij bos, 4 km. v. Elburg. ULUCDKUCIV f 8,— P-P-P»d-> w. en k. str. water, douche. H. v. d. Linde, Rijksweg 15, Telefoon 05250—390. 3109. Pr. ver2., gr. tuin, v.a. 8.- p.p;p.d naseizoen 7.— p.p.p.d. f%||TTEkl Hotel pens- „BOSZICHT". Voll. pens. vanaf f 7,- U1 I tN incl- P-P-P-d- Vlak bij bos, hei, natuurbad. Tele foon 03418-1420 MCTCfr HUIZIs Dfc HAAN, Hoofdstraat 14, tel. Kw 08302—3649 Voll. pens v.a. 8.Bos, hei. hengelsport. IJsselterras en televisie. UTRECHT HOTEL RESTAURANT „PABST" Dorpsplein 8 - yUUKN Telef. 03430-2264. Het familiehotel ter plaatse. Mo dern comfort. Ruime terrassen. Clubhotel KNAC en ANWB. Exclusieve spécialité's. Winnaar bronzen medaille en certificaat of Merrit Salon Culinaire International de Lan- dres Hotelympia 1962. Dir. W. Luten, Maitre de cuisine. Hotel ROSMARIJN v/h Könings. Het adres voor 11UUKN een gezellige vakantie in een prachtige omge ving nabij natuurbad, f 15,- p. p. p. d. Bekende keuken, Driebergsestraatweg 10, Telefoon 03430—2208. rantie! In bos en duin, in het naseizoen het rijk voor U alleen. Inl. voor pension enz., Wilhelminastraat, telefoon 03438-3162. Bij bos aangeb. gem. zit- en slaapkamer m. gebr. v. keuken v. echtpaar of 2 dames bij dame alleen. Nog vrij de maand sep tember. f 50 per w. Tel. 03438-3188, na 6 uur. Prima pension of kamers met vrije keu ken tot 8 10 pers. en zomerhuisje tot 8 pers. Ook te huur tot mei '63. Dicht bij bos en bus. Tel. 03438-3423. C. Spies v. Rijckevorselstr. 14. Drie bergen. Gem. Rhenen. Hotel-Restaurant STUYVENBERG. Menu vanaf f 3,75 inclusief. Specialiteiten piepkui ken en geb. paling. Telefoon 08377-200. Wenst U een plezierige vakantie in een fraaie om- NIIpN I geving met vele attracties? Bungalow compl. 2 t/m 8 pers. v.a. 35.- p. w. De „Bloemenhof", Birk- straat 132, Soest. Tel. 03490-7315. Niet op zondag. ifprMPIIAA II Vakantiehuis te huur. Ind.: Kamer, VctNcNUAAL keuken, 2 slaapk., hall, w.c., elektr. warm en koud stromend water, 5 min. v. h. bos. 70 k f 75 p. w. per f 25,- bij vooruitbet. G. Versteeg, Dijkstraat 157. Telef. 08385-3158. NOORD-HOLLAND Pension „huize aerdenhout". (bij zandvoort). Zonn. gem. kamers met serre op h.z. Met ontbijt warme maaltijd of voll. pens. Bij bos en trein. Tel. 02500-41418. Bos, zee en duin. Hotels; pensions, gem. huizen in alle prijsklassen. Inl.: Bureau V V.V.. Tel. 02208-3100. 1 p.d.p.p. Prospectus op aanvrage. Telefoon 02208—2381 - Dorpsstraat 23 |\pB| Dl ID/* Te huur luxe 6 pers. bungalows, m. w. en UtN DUKll k. str. water, verwarm, (oliestook), douche. 108,- p.w. incl. Van okt. tot 1 mei 65,- p.w. incl. Vennemans Bung.park, Den Burg, Texel. Tel. 02220—2638. A AADEDDIIIH Te huur sept. zomerverblijf; 1 zitk., 2 LAlYlrcKLIUIN Sl.kamers en vrije keuken, elektr. licht, str water en butagas. Te bevr. Heren weg 322, Camperduin. Tel. 02209-352. V.V.V. CASTRICUM-BAKKUM en gemeub. woningen.. Inl. V.V.V. Kiosk Stationweg 6. Telef. 025182009. Kiosk is geopend van 10—12 en van 14 tot 16 uur. jes hebben elektr.. 1., w. en w.c„ 2-3 slpk. Zeer rustig br. str.. visw. Buiten centr. „Eb en Vloed". Tel. 02,246—347. 1#Al/AllTIC Hengelsportcentrum aan Waddenzee. T. h. VAIVAlt I IC vriJe woning, zomerh., camping, pens., kampw. Ook weekends, v. Weert, Noordstroe 1, Wieringen, Telefoon 02271—423. T A IIIMIAAnT Gaat U met vakantie? Vergeet dan vooral £AllVWwK I niet de Uitzichttoren in Zandvoort te be zoeken. waar u pr. consumpties kunt krijgen. Er is plaats voor 140 pers. dus pr. geschikt voor ge- zelsch. Uniek a. d. Ned. kust. Tel. 02507-2474 ZUID-HOLLAND Zomerpension. 2e Schuytstraat 91. Den Haag Tel. 070634573 „ZEIL- EN SKISCH00L DE KAAG" Kaageiland. Tel. 02434333. Zeilen in sept. 100,p.w. Zeer moderne accommodatie. Vraagt gratis prospectus. Vak. Pens. „Sonnevanck", Kon. Astrid Boulevard 50, Tel. 2359. Dir. a. zee. Frisse Gezins, Da. en He. k. Uitst. verz. Nog enk pl. vrij. Vr. prosp. Reisgezelschappen, gr. en ki., zalen v. koffietafels, diners. Ook lunchpakketten. LEO'S LUNCHROOM—RESTAURANT. Jonker Fransstraat 95—99 Telefoon 010—138290. rederij tieleman Oosterkade bij de Maasbruggen. Telefoon 139070. Havenrondvaart*. Dag. vanaf 9 uur om het uur. jDuur 1V2 uur, BOTLEK TOCHT: Ook voor Uw vakantie in september „huize wia-mara", Badhuisweg 95, Tel. 070-555204. AlffipMIII II# Hotel „MODERN". Burg. Verwielstraat 1 OISTCKWIJIV Tel- 042.42—2297. Str. \v. en koud water. Douche, garage. Prima keuken. Logies en ontbijt f 5,50. Pension" 10 KOM TOT RUST IN HET NASEIZOEN ZEELAND Uw familiehotel in Domburg. 20 procent reductie op de pensionprijs in het naseizoen. Tel. 01188282. Kappers, Hoogezoom 175. Telefoon 01116—348. Na 18 uur. lAIECTI/ A DCI I E HOTEL „DE VALK". Prima keuken. Wt31 SVAr tLLfc Aan de Zeeuwse Rivièra, 2 minuten van het strand, 12.- p.p.p.d. Kinderen naar leeftijd reductie. Tel. 01187—294. TAIITEI AMftC De Zeeuwse Rivièra, altijd warmer, LiVU I ELAIVIL/E meer zon aan zuiderstrand. Inlichtin gen: V.V.V. Tel. 01186—364. NOORD-BRABANT Te huur 2-4-6-8 pers. stenen bungalows, voorz. van str. water, gas. elektra, kachels etc. Voll. stoff. en meub. Zeer rust. en land. omg. Sept. 45,- p. w., okt. 25,- p. w. 's Win ters f 15,- p. w. Ook tijdelijke bewoning mog. Aparte terr. voor kamperen en caravans. Kampwinkel en cantine aanw. Vraagt folder of komt kijken bij A. Baars, de KANTHOEVE, Bakel (N.B.), Nuyeneind 20. Tel. 04924-307. niECDAC/1!/ Café-Rest. „De Brabantse Biesbosch" 8SlE^B#V^Vn Tel- 01835-218. Werkendam (kop van het land) Specialiteit: haantjes, kalkoen en paling. Uniek gel. in rust. omg. Eig. Mevr. E. P. Meulenberg-Kodde. A DEI Kampeerterrein „DE ACHTERSTE HOEF" bij dLAÜ/EL Eindhoven, vlak bij Belgische grens. Prachtige, rustige omgeving. (Belgische Kempen). Telefoon 04977579. Eig. A. Garvelink. DDEV\A HOTEL DE DRUIF, Ulven, Houtselaan 125. Rus- 9SKEIJA êelegen irf bosrijke omgeving tussen Mast- en Ulvenhoutse bos. 10.— p.p., volledig pension. Telefoon 016CO—37913. V.V.V. - MOOI CHAAM fli A AAA /Al D Prachtig gelegen t.m.v. uitgestrekte IMAmSVI IN.»./ bossen, heide en venneir Centraal gel. voor uitstapjes naar Belgie. Hotels, zomerh., pensions, campings- en kampeerterreinen. Gratis inl. Bureau V.V.V., Gilzeweg 59, telefoon (01694) 213, Dorpsstraat tel. (01964) 250 (N.Br.) rrnrn Hot- pens- café-Rest. „de acht zaligheden", CCKjEL Markt 3, tel. 04970—381, gel. a.h. oude Marktplein. Bosr. omg. Uiterst gesch. v. h. maken v. wand. en fietst. Zalen beschikb. tot plin. 150 personen. Mevrouw a. Winkelmolen-v. d. Beuken. /*EI nDAD Café-Rest. ,,'t GROEN KOFFIEHUIS", Heuvel |j|jLU|\ür 23. Specialiteit gebr. haan. Zalen beschikbaar. Gezelsch. reductie. Ruime parkeergelegenheid. Telefoon 049032936. Eig. Verlouw. UrrrtAfl li# Hotel „Rust U even", Kanaaldijk Nrd 14, Tel. rlEEjWIJIV 04139—451, Pr. keuk., gezellig zitje, goede cons. voor touringcars. 8,p.p.p.d. Log. m. ontb. 5,. Spec. aanb. Het gehele jaar geopend. 25 kam. met w. en k. str. water, c.v., pr. keuken. Pr. gelegen. Logies met ontbijt 6,50. Pens.pr. v.a. 10,— p.d. Leo Rooding, (chef-kok). Tel. 04406—21 93. ONTSPANNINGSOORD NATUURBAD VALKENBURG Met de langste, mooiste en modernste kabelzweefbaan van Nederland met schitterende vergezichten U bent niet in Valkenburg geweest zonder deze attractie bezocht te hebben. Bij goed en slecht weer vindt u er vertier. Gezelschappen reductie. Parkeerterrein plaats voor 500 auto's. Toegangswegen Plenkertstraat en Houthemerweg (bij de Kerk). Restaurant zalen voor 250—500 .personen. Schaduwrijke terrassen 1000 zit plaatsen. Grote roeivijver, boten, kano's, waterfietsen. Uit gebreide speeltuin. Enig in Limburg. De nieuwste Amerikaanse automatenhal. Miniatuur Golfbaan. Enig in Limburg, 's Avonds feeëriek verlicht. (Jaarlijks meer dan 400.000 bezoekers). Telefoon 2914—2289—2682. I# A A TCKJEII1/EI (04167) 210Ó 1 Hotel-Rest. „Smit". I\AAI dllEUVEL „Brabantse Koffietafel". Kamers be schikbaar. Zalen disponibel voor 300 tot 500 personen. In de nabijheid van de „Efteling". <|S«r Till All It AVP biesboschrond vaarten lAfcb ZWALUWC Afvaarten op 26 augustus te 14.40 w uur; op 27 en 28 augustus te 14.10 uur; op 29, 30 en 31 augustus te 16.10 uur; op 2 september te 16.40 uur. Voor individuele personen laatste gelegenheid in dit seizoen. Vertrekplaats: Nieuwlandsedijk 108 te Lage Zwaluwe. BIESBOSCHTOURS, Lage Zwaluwe, Telef. 01684—443 en 397. Na 2 sept. uitsl. rondvaarten voor gezelschappen bij reservering. />/\f TEDLI/ll IT Het van ouds bekende Hotel „Koppel- IJIJN I EKrlUU I paarden'"' staat nu onder nieuwe dir. Spec. v. gez. Nwe. mod. bar. Volledig pens. 12,p.d. Alle comf. Pr. keuken. Tel. 816203001. LIMBURG n AllllAIT Particulier pension. Mevr. J. Royen-Kool. dANHOLT str. w. 7,—p.p.p.d, Kerkstraat 22 Tel. 04457—367. wm HOTEL DE KROON. Een rustige najaars- PrrN ^.1 vakantie in het mooie Z.-Limburg Tel 04455250. Vraagt prospectus. Logies met ontbijt of volledig pension, str. water, terras en kampeerterrein. WOLFS—TOUS SAINT Breustraat 13 CVCI\CAI /l Hotel "Du Transvaal", Bad 9, Tel. 04409- tT JUCN \L./ 382. Schitterend gel. m. pr. uitz. v. d. rivierterr. v. Visé tot Maastr., vr. prosp. ^EIIIUEAA bij Valkenburg (post Houthem) midden tus- vCULrflkfv! sen de rotsen en de Geul ligt het gastvr. Hotel „Vue des Montagnes", 'n ideaal vakan- tieverbl. Geopend vanaf Pasen. Voll. pens. in voor- en naseiz. 10.—. Tel. 04406/2463. Pension Zilverstand, gelegen i. h. mooiste gedeelte van het Z, Alle kam. m. str. w., zitk. met T.V. V2 min. v. alle bushaltes. 8,— plus 10 p.p.p.d. Tel. 04450—287, Dorpsstr. 15—17. naar alle richtingen. (l.) hotel-café-rest. „in ghen haen", Hoofdstr. 60, tel. 04448—24 73. Grote parkeerpl., terras, busverbind. Logies met ontbijt, 4,per persoon. Stromend water. L. v. d. Schoot, St. Nicolaasstraat 47 HOTEL-PENS. THEUNISSEN, Meerssenerweg 25, Tel. 04400—27286. Goedkope vakantie van zat. tot zat. 45.Met 3 buitenl. reizen 75, kb b b Tril T I Frisse kamers met str. w„ logies PENSION FRIJNS Termaar 51 - Telefoon 04458—358 BEZOEK DE PAREL DER MIJNSTREEK. Vakantiegangers, pr. slaapgelegenh. m. ontbijt 4,50 p.p.p.d., 2,50 nachtverblijf. Stromend k. en w. water. Het hele jaar geopend. P. Hansen, Koolhofstraat 3, Rumpen-Brunssum (Z.L.), Tel. 044491261. AAEf UEI CAI T I HOTEL BRULL Telef. 04455—263 SYlEvntLEri Z.L* Door ziin landelijke ligging, c.v. en modern comfort, bijzonder geschikt voor een rustige vakantie. Pensionprijs vanaf 10.— per dag. Vraagt prospectus. Str. water 7.50 p.p.p.d. Prettige Recreatiezaal. Kerkplein 9. Tel. 04459—322. UAI l/CI9DIIDr /I Gez# Pension P. Hermens, Neer- V Afl~l*Xril$Ulw IL*/ hem 61, tel. 04406-3020. Voll. pens v.a. f 8.— p.p. p.d.; logies met ontbijt v.a. 4.— p.p. p.d Het ORANJEHOTEL, Lindenl. 5 (tel. 3376) Valken burg, biedt 7-dgs Vacantie voor slechts 77,65, (vol pens., heen- en terugreis ep 2 buitenl. dagtochten), Vr. gr. prosp. Oranjehotel Bergland (tel. 04450-455) biedt 7-daagse Vacantie voor slechts 77,65,(vol pens., heen- en terugreis en 2 buitenl. dagtochten). Vr. gr. prosp. Cauberg 11 t/o Gemeentegrot - Centrum V'burg. Tel. 3037 - excl. inter, w. en k. str. water. Lo. 5.voll. pens. 10.p.p.p.d. 7 of 8 dagen reeds vanaf 95,— Incl. halen en terugbrengen. Uit tien buitenlandse tochten twee naar keuze. Voll. pension in Grand Hotel Monopole. Lid Horeca en K.N.A.C. bondshotel A.N.W.B. Vraagt eerst onze prosp. Postbus 30, tel, 04406—2221 II Al 1/CKIDllEir Gaat U op vakantie naar Zuid-Limburg? ALIVEIMdUKw Reis dan van en naai' uw vakantie-oord per touringcar. Elke 50ste boeking dag tocht gratis. Agent* Adm. de>Ruyterweg 203. A'dam, Tel. 18.71.71. Valkenburg (L.) - Telefoon 04406—2254 (Centrum) Het bekende Hotel-Pension Catien, J. Pisters, Daelhemerweg 16, Tel. 2713. Voll. pens. f 7,p.p.p.d. plm. 10 pet. bed. voor- en NASEIZOEN f 6,— p.p.p.d. Alle kamers str. water. Televisie aanwezig. Z.L. - PENS. CLAESSENS, Kattebeek- straat 45, Tel. 2490. Voll. pens. 7.— en 7,50. Rust. ligg., 5 m. v. Centrum. Pr. keuken, str. w. Geopend tot 15/9. Pensionprijs HOTEL BEMELMANS Telefoon 04450—286 PAREL VAN HET GEULDAL ,50 per dag per persoon. Prima keuken. Zomerhuisjes te huur. Heerlen. Brunssum, Vaals. Naseizoen belang rijke korting Corr.-adres: Meezenbroekerweg 78, Heerlen, Tel. 04440—4065. DIVERSEN maakt U per luxe M.S. „Lorelei". Enkele plaatsen nog beschikbaar op 16 en 23 september. Vraagt vrijblijvend prospectus. THE RHINE CRUISES COMPANY Straatweg 34 Rotterdam Tel. 010180612183037 SPANJE - MALLORCA en IBIZA 15 d.-vliegreizen vanaf 289,— Vertrek elke zaterdagmorgen van Schiphol en Rotterdam- Zestienhoven. Vliegtijd slechts 4V2 uur non-stop. COSTA BRAVA 13 d. autocarreizen vanaf 239,— Vraagt gratis prospectus. REISBUREAU EUROTOURS Rotterdam, Pannekoekstraat 35, tel. 010—139080, b.g.g. 010—184363 Dan zijn voor U nog enkele compleet inge richte, geriefelijke Bungalows beschikbaar op de volgende Buka-vakantieverblijven: van 1 september af: Heideheuvel, Beekbergen, G. 06765—347 Herperduin, Herpen, N.B. 08867—383 De Leenkule, Hattem, Gld. 05206—1945 De Stamerhoef, Maarn, Utr. 03432—286 Twenhaarsveld, Holten, Ov. 05483—458 De Wiltzangh, Ruinen, Dr. 05221—227 van 8 september af: Coldenhoeve, Eerbeek, Gld. 08338—297 De Heihaas, Putten, Gld. 03418—1253 De Miggelenberg, Hoenderloo 06768—251 Rabbit Hill, Nw. Milligen 06775—223 De Sluftervallei, De Cocksdorp, Texel 02222-214 U profiteert van een KORTING van ongeveer 40% Behalve op De Stamerhoef is er op onze vakantieverblijven uitstekende gelegenheid tot het plaatsen van tent of caravan. Goede sani taire voorzieningen. In september 25% reductie op kamp- en staangeld. Inl. bij genoemde vakantieverblijven of bij de Stadhoudersplantsoen 214 (NILLMIJ-gebouw), Den Haag Tel. 070-51 46 51

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1962 | | pagina 12