Voyager: geklets in de ruimte Aantal doden in verkeer stijgt Takanand voor jou We hebben een walvis geramd zagen haaien en dolfijnen... Wedstrijd Knuppel op het veld?? Inleveren bij de politie! JOLANTHE EN MARK VAN DE WEG: MIDDELBURG - In de eerste vijf maanden van dit jaar kwamen in ons land 600 mensen om in het ver keer. Dat betekent, dat er per dag vier mensen ergens in Nederland verongelukken. Bovendien raakten bij verkeerson gevallen ook nog eens 17.000 men sen gewond. Verschrikkelijke cijfers. Zeker als je hoort, dat deze cijfers hoger zijn dan die van het vorige jaar. Een opmerkelijke zaak, omdat de laatste jaren het aantal verkeers slachtoffers juist begon te dalen. Het leek dus de goede kant op te gaan. Zeeland Zeeland blijft, voor wat betreft het aantal verkeersdoden, op gelijke hoogte met 1988. „Vanaf januari tot eind augustus vielen in onze provincie 32 verkeers doden", vertelt Aart Lodder, secre taris van het Regionaal Orgaan Ver keersveiligheid Zeeland. „In heel 1988 waren dat er vijftig", zegt hij. „Vooral november 1988 was een droevige mand. Mist, gladheid, re gen en duisternis spelen in die perio de een grote rol". Vijftig min tweeëndertig is achttien. Laten we hopen, dat deze som op 31 december niet waai* blijkt te zijn! Maak een ander boekomslag voor je lievelingsboek en teken iets wat TE KENEND is VOOR JOU. Kinderen van de basisschool kunnen hier tot 22 september aan meedoen. De PZC heeft het op touw gezet, de biblio theken haken er op in. Van de inzendingen kunnen we er 200 exposeren. Eerst vanaf 29 sep tember in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Na de kinderboeken week gaan ze op reis langs elke bieb. Via advertenties in de PZC melden we steeds waar de tekeningen te zien zijn. Elk kind dat exposeert wordt uitge nodigd voor de officiële opening op de Zeeuwse Illustratoren-manifes tatie. Ze krijgen allemaal een boek. Verder zijn er nog 25 andere prijzen te winnen. De leerkrachten weten er reeds alles van. Lees ook het interview op pagina 4. ZEEUWSE B ILLUSTRATOREN MANIFESTATIE LANGS ALLE OPENBARE ZEEUWSE BIBUOTHEKEN HOEVEN - Een reis van 7 miljard ki lometer in 12 jaar en toch maar -1 se conde te laat. Dit presteerde de Amerikaanse ruimtesonde Voya- ger-2. Op 25 augustus dook hij met een noodgang naar de planeet Neptu- nus. Dat is de verste van de 4 buiten ste planeten in ons zonnestelsel. SCHARENDIJKE - Dat het spreekwoord: 'Wie verre reizen maakt kan veel verhalen' nog steeds opgaat, bewijzen Jolanthe en Mark van de Weg uit Scharen- dijke. „Op 27 juli 1985 vertrokken we met onze houten zeilboot 'Jonathan' uit Vlissingen," vertelt Mark, „en op 26 augustus 1989 waren we weer terug. Een wereldreis van vier jaar!" De plannen en voorbereidingen dateren van 1983. Toen zeiden we: We gaan over twee jaar weg. Jolanthe: „Vanaf dat moment heb ben we heel zuinig geleefd. Niet meer gaan stappen, alleen maar kopen, watje echt nodig hebt. We verdienden allebei, dus ging één salaris naar de bank en van het an dere moesten we rond zien te ko men". In een paar uur seinde hij duizenden foto's naar de aarde. Net zoals in 1986 van Uranus, in '81 van Satur- nus en in '79 van 'zijn' eerste planeet Jupiter. Na Neptunus verdween hij een se conde over tijd in de eeuwige ruim te. Voor een eindeloze reis. Sterrenkundige Niels Nelson uit Hoeven is er laaiend enthousiast over. Op de Volkssterrenwacht Si mon Stevin is hij de man die schoolklassen rondleidt. Vanaf van daag knoopt hij er vast een extra stukje Voyager aan. Geen motor Nelson: „De Voyager heeft geen mo tor nodig om ergens te komen. Door Na Engeland, Spanje en de Canari- sche eilanden kwam de eerste gro te oversteek: de Atlantische oce aan. Die duurde 22 dagen. Averij Na een verblijf in het Caribisch ge bied- ging de reis naar Panama. „En daar kregen we onze eerste averij," zegt Mark. „Het was 's nachts. Noodweer. Storm, erg veel brekende golven. Eén golf sloeg met zoveel geweld over ons heen, daar is niets tegen bestand. De zeilstuurinrichting stond helemaal krom en het red dingsvlot was overboord gesla gen". „Het was een hachelijke toe stand," vult Jolanthe aan, „voor mij hoefde het even niet meer". De reis ging verder via de Pacific, de lancering ging hij al 40.000 km per uur. Bij een planeet wordt dit 3V2 keer zoveel (door de aantrekkings kracht). Dank zij die vaart zwiept hij door naar de volgende planeet." Eigenlijk gaat ae Voyager dan als een knikker door een kuiltje. Plane ten die je wilt bereiken moeten wel in de juiste stand staan. Dat gebeurt maar eens in de 176 jaar. In 1977 was het dan ook 'nu of nooit'. Nelson: 'Het Voyager-project heeft al heel wat opgeleverd. Zo is dit de laatste keer dat we een planeet voor het eerst zien. Uit hun breuklijnen, stor men, orkanen komen we veel over de aarde te weten. Hoe het was en wat er komt. Nieuw Zeeland, Australië, Indone sië, Z.-Afrika en Brazilië. „Het lijkt misschien gek om eerst naar Brazilië te varen," legt Mark uit, „maar als je van daaruit de At lantische oceaan oversteekt heb je de wind en de golfslag mee". Walvis Heel veel hebben ze gezien en mee gemaakt: Tegen een walvis opge varen: 5 maanden 'vakantie' in Nieuw Zeeland en Indonesië, haai en en dolfijnen ontmoet. Maar vooral veel warmte en vriendschap onderweg van de mensen. Overweldigend. Nu willen ze allebei weer aan het werk. Jolanthe met kinderen en Mark in de watersport. „En een boek schrijven," zegt Mark. „We zoeken alleen nog een uitgever!" Rond Satumus zijn niet 2 maar wel duizend ringen. Planeten hebben ook veel meer manen dan we dach ten. Daar komen weer belangrijke gegevens uit. Wie weet ontdekken we zo een 10e planeet. De kans is bij na nul. Maar toch...". CD-groeten Heel spannend is ook de gouden CD-plaat op de Voyager en een soort videoband. Met groeten in 60 talen, de branding, een trein, een kus. Mo derne muziek, Chinese klanken, Mo zart, een tam-tam, een boodschap van de mens. Voor wie, voor wat? Geklets in de ruimte misschien? Je weet anders maar nooit. GOES - Wat doe je met een honk balknuppel in een disco? En wat heeft een stiletto met voetballen te maken? Juist, niets dus. Toch blijken steeds meer jongelui goed béwapend op pad te gaan. Met vuurwapens, kata pulten, vlindermessen, werpsterren en ander wapentuig voelen zij zich veilig. Helaas is die veiligheid maar schijn. Bij caféruzies en vechtpartij en vallen per jaar tientallen doden en gewonden. Beloning Dat kan zo niet langer, vond de mi nister van Justitie. Tot 1 oktober kan ieder bezitter van een wapen, dit inleveren op het politiebureau. „Zonder straf en zonder boete", zegt Hans de Puijt van de gemeentepoli tie in Goes. „Sterker nog, wie een wapen inle vert, krijgt nog geld toe. Voor een werpmes krijg je 7,50, voor een vuurwapen 75,- en voor een stroomstootstok 25,-". Wie-na 1 oktober betrapt wordt op het in bezit hebben van een wapen krijgt ook een premie. Maar wel een heel andere. Een voorbeeld: Het in bezit hebben van een boksbeugel levert een boete op van maximaal 10.000,- of 3 maanden gevangenisstraf. Luchtbuks „Ook de eigenaars van luchtbuksen zijn gewaarschuwd", zegt Hans. „De druk mag niet méér zijn dan IV2 joule. Bezitters van buksen weten, wat daarmee bedeld wordt". Wie twijfelt of zijn mes ook tot de verboden wapens behoort, kan bij elk politiebureau even binnenlopen om informatie te halen. „Wij zijn geen boeman, integen deel", zegt Hans. „Wie zijn wapen niet persoonlijk durft in te leveren, mag het zelfs anoniem naar ons op sturen". De landelijke actie 'Generaal Par don' lijkt succesvol te worden. Het verstand van veel jongelui blijkt ge lukkig scherper te zijn, dan hun wa pen!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1989 | | pagina 1