Maritiem Journaal voor de vakman en de leek Stooktips Barok-kerstconcert door amateurs en beroeps ITIEM 'RNAAL TOERNEE ROB DE NIJS DOET MIDDELBURG AAN Orgelconcert in Koorkerk 22 T/M 29 DECEMBER IN MIDDEN ZEELAND ïïw Hameien MILIEUTIP Jubileum GELEZEN Dinsdag 21 december 1993 DE FAAM - DE VLISSINGER mmm DOMBURG Intieme 'tour de chant' in Stadsschouwburg VVV kantoor, Martin Zwennis. schil- derijen. GOES Een reportage in het RTL4-programma Showtime en de lancering van een nieuwe single in het programma Postco de Bingo, vorige week, begeleid den de verschijning van de nieuwe cd van Rob de Nijs, met de titel 'Tussen jou en mij'. Het al bum met twaalf romantische songs vormde de aanleiding tot een uitgebreide toernee door Ne derland en België. Woensdag 19 januari zal de 'meest jeugdige vijftiger van Nederland' een 'reci tal' geven in de Stadsschouw burg in Middelburg. Rob de Nijs is al meer dan een kwart eeuw zeer populair bij een deel van het Nederlandse publiek en is daarmee een van de weinig vaste waarden in de vaderlandse showbusiness. Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, op en top professioneel en gezegend met een charismatische uitstra ling weet hij al jaren een groot publiek aan zich te binden. Al in 1964, als tieneridool, bekende Rob de Nijs artistieke groei als het hoogste goed in het amuse mentsvak te beschouwen. Met 'Ritme van de Regen' en 'Af scheid', twee enorme hits uit die tijd, bewees hij in de onschuldige beginperiode van de beatmuziek niet voor de weg van de minste weerstand te willen kiezen. Nadien heeft Rob de Nijs regel matig trouw betuigt aan zijn in zicht van de jaren zestig. Zo dook hij bijvoorbeeld in het diepe met een eigen televisieshow, waarin naast zijn toenmalige begelei dingsband The Lords ook collega- tienerhelden als Ria Valk en Trea Dobs prominent aanwezig waren. Evenmin risicoloos was zijn stap naar de circustent waarin hij werd gekoppeld aan zijn 'rivaal' Johnny Lion. 'De grootste sensa tie in showbusiness van 1966', luidde de aankondiging van direc teur Toni Boltini. Enkele jaren later werkte De Nijs mee aan het cabaret van Sieto en Marijke Hoving en aan de kinder televisieseries 'Oebele' en 'Kunt u mij de weg naar Hameien ver tellen, meneer?' - series die tot 1990 regelmatig zijn herhaald. Met de feestdagen voor de deur is het extra gezellig de open haard of de houtkachel te stoken. Een verstandig ge bruik van deze warmtebron nen houdt het voor iedereen gezellig. Miiieutip Walcheren Verkeerd stookgedrag leidt binnen- en buitenshuis tot hoge concentraties onvolle dig verbrande koolwaterstof fen zoals PAK's. Vooral CARA-patiënten hebben hier last van (vijf tot tien procent van de bevolking). Bovendien dragen deze stoffen (pij aan de smogvorming. Verder kun nen schadelijke stofdeeltjes in de kamer gaan ronddwar- relen en kan koolmonoxyde ontstaan. Dit laatste gas, de veroorzaker van kolendamp vergiftiging, werkt ook in klei ne hoeveelheden irriterend op de luchtwegen en op de ogen en kan suf maken. Zorg dan ook voor voldoende luchttoe voer: het vuur brandt dan blauw. Oranje vlammen en grijze rook geven aan dat de verbrandingstemperatuur te laag is en zo ontstaat er meer vervuiling dan nodig is. Stook alleen hout wat minstens een jaar heeft liggen drogen. Ge bruik geen geverfd of anders zins behandeld hout. Neem blokken van ongeveer de dik te van een pols. Stook liefst niet bij mistig of windstil weer; door het neerslaan van de rook geeft dit veel overlast voor de wijkbewoners. Laat ieder jaar uw schoorsteen vakkundig vegen. Ventileer het vertrek goed. Het MIC- MEC wenst u frisse feestdagen. Dergelijke geslaagde zijsprongen werden opgenomen in een perio de waarin Rob de Nijs als platen- artiest op zoek was naar een nieuwe basis. Grote hits als 'Jan Klaassen de Trompetter', 'Dag Zuster Ursula' en 'Malle Babbe' gaven hem rond 1973 weer vaste grond onder de voeten. Met als gevolg dat hij op 31-jarige leeftijd door de lezers van Muziek Expres werd uitge roepen tot 's lands meest belo vende zanger. Vervolgens produceerde De Nijs een lange reeks albums, waaron der 'Met je ogen dicht' (1980), 'Pur Sang' (1985) en 'Hartslag' (1991). Vanwege de kwaliteit, de vernieuwingsdrang en de voeling met de tijdsgeest, zowel muzi kaal als maatschappelijk, ontving Rob de Nijs diverse onderschei dingen, waaronder twee Edisons. Zijn oeuvre leverde hem meerde re gouden en platina albums op. Tussendoor maakte de zanger uitstapjes met een rock'n'roll- album 'Rock and Romance' (1986), het jubileumalbum 'Zil ver' (1987), vol klassiekers zoals Frank Boeijens 'Kronenburg Park', en als zingende schrijver Gorki op het musical-album 'Tsje- chov' van Robert Long. 1992 is het jubileumjaar voor Rob de Nijs. Dan verschijnt zijn dubbele verzamelaar '30 jaar hits - Vallen en Opstaan'. Van deze cd, een overzicht van zijn eerste singlesucces 'Ritme van de re gen' tot en met 'De Wereld' (een duet met Patricia Paay) gingen in de Benelux inmiddels zo'n 150 duizend exemplaren over de toonbank. Verder verscheen een jaar later in gelimiteerde oplage de live dubbel cd 'Levend en wel'. Zijn nieuwe album, 'Tussen jou en mij', is, zoals de titel doet ver moeden, een romantisch album. De Nijs werkte weer samen met producer Gerard Stellaard, die ook de meeste nummers schreef. Belinda Meuldijk verzorgde het merendeel van de teksten. Ook is op het album een rolletje wegge legd voor Ellen Fransz, die als Whitney Houston de Soundmix- show 1993 won. Met haar ver tolkt Rob de Nijs het duet 'Een wereld van verschil', met een tekst van Joost Nuissl. Het nieu we album is opgenomen in de Hilversumse Wisseloord Studios. Naar aanleiding van de cd is in middels de gelijknamige theater- V.d Spiegelstraat, Ford Ad Hoe, kunst manifestatie door 'Trechter 5'. Lunchcafé Stadhuis Goes, Sylvia Boe- Ie, olieverven, geopend di. t/m za. van 9-18 uur. Promo Art Galerie 'Mi Parti', 'Basic Fur niture', meubelontwerpen (t/m 23 de cember). Oosterscheldeziekenhuis, 'Honderd Gulden Expositie', m.m.v. 20 kunstenaars. De Stadsschuur, Rie Baauw, schilderij en, dagelijks geopend. Museum voor Zuid- en Noord-Beve land. Stadsplattegronden van Goes. Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland, Fo toclub 'De Spinne', foto's. REC, (Zusterstraat 11), Miep v. As, wer ken met gescheurd papier, W. Flohr, aquarellen. 'De Pijlers', Lydia Klop-Steendijk, schil derijen (t/m 24 december). De Jager Tolhoek, Saskia Eggink, etsen. GRUPSKERKE Imkerij Poppendamme, Ellie Texer-van Ree, schilderijen: illustratie van het boek 'Mijn vriend Franciscus'. KAMPERLAND Restaurant Papilion, Lydia Klop- Steendijk, aquarellen en portretten, ge opend ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. v.a. 17 KATTENDIJKE Galerie Nona, llona Schmit, naïve schil derijen, geopend za. van 14-17 uur. Galerie Bekenes, Alie Bekenes, oliever- ven, aquarellen en pastels. MIDDELBURG Galerie 't Zeepaardje, Maurice Geth en Sarika Geth, tekeningen, aquarellen, gouaches en pastels. Achter de Houttuinen 50, Martin Ri chardson, Hologrammen, geopend ma. t/m za van 10.30-17.30 uur Galery Vincent, (St. Janstraat 3), Wer ken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarellen, di. t/m za. van 10-17 uur en op afspraak. Galerie,Willem Vader, (L. Noordstraat 56), schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel, Groot Mede 66, 01180-16323, staal- en touwplastieken, geopend na tel. af spraak. Wandelkerk Lange Jan, tentoonstelling over diverse kerken in Middelburg. Zeeuwse Bibliotheek, Ko de Jonge, 'arts/start'. Zeeuws Museum. Flup Ju, Bedrijf 20 jaar. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Kousteensedijk 7, Middelburg in vogelvlucht, ten toonstelling. Meubeltoonzaal Jan Alink, Nieuwe Kle- verskerkseweg 17, Joke Nederhand, schilderijen, aquarel, oliepastel en crayon. Delta Nutsbedrijven, MichieI Hermsen, olieverfschilderijen. Zeeuwse Bibliotheek, Dorpen op Zuid- i Rob de Nijs. toernee van start gegaan. De Nijs wordt op het podium bijgestaan door de Springband, zijn vaste begeleiders die ook op zijn nieu we album te horen zijn. De meeste concerten in de toernee dragen het bekende feestelijke karakter zoals het publiek dat van Rob de Nijs gewend is. Nieuw in de toernee zijn de recitals, die door de keuze van het repertoire de intieme sfeer van een tour de chant hebben. Ook het optreden op 19 januari in de Stadsschouw burg in Middelburg is een recital en begint om 20 uur. Leen de Broekert, organist van de Koorkerkwijkgemeente Middel burg, geeft zaterdag 8 januari een concert in de Koorkerk in Middelburg. Op het programma staan werken van J.S Bach, onder meer 'Pièce d'Orgue BWV 572' en 'Concerto in d BWV 596', 'Praeludium et Fuga in C' van J.L. Krebs, 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' van E.Fr. Richter en 'Sonata I in f/F opus 65/I' van F. Mendelsohn-Bartholdy. Het concert begint om 20 uur en de toegang tot de kerk is gratis. Aan de uitgang wordt een collec te gehouden voor het orgel- onderhoudsfonds. In de Koorkerk in Middelburg ge ven amateurs en beroepsmusici woensdag 29 december om 20.15 uur een kerstconcert met muziek van de Franse barok- componist M.A. Charpentier. Het concert wordt verzorgd door een koor en orkest, samen gesteld door de Stichting AR- MAP (Association pour Rencontres de Musiciens Ama teurs et Professionels), een stich ting die samenwerking tussen amateurs en beroepsmusici tot stand wil brengen. Met dit concert wordt het resul taat ten gehore gebracht van een cursus Franse barokmuziek voor zangers en instrumentalisten, die afgelopen zomer werd gegeven in Frankrijk en waaraan Nederlan ders en Fransen deelnamen. Op het programma staan onder meer de 'Messe de Minuit' voor koor, orkest en vijf solisten, on der leiding van de Franse dirigent Laurent Boer, en het 'Noël pour les instruments' voor orkest, on der leiding van Frédérique Chauvet. Bij de Middelburgse uitgeverij De Vey Mestdagh is onlangs het Maritiem Journaal 93 ver schenen. Het Maritiem Jour naal geeft jaarlijks een overzicht van de laatste mari tieme ontwikkelingen. Aller eerst in Nederland, maar ook internationaal. Het welzijn van de vaderlandse scheepvaart en scheepsbouw en van de natio nale havens is immers mede afhankelijk van de gang van za ken op de wereldmarkt en de internationale politiek. Het Maritiem Journaal publi ceert eik jaar uitgebreide vloot- lijsten van de Nederlandse Koopvaardij en de Koninklijke marine. Ook de civiele over- heidsvloot en de zeegaande baggervloot zijn opgenomen. Een opgave van schepen die de Nederlandse werven heb ben afgeleverd, ontbreekt evenmin. Uniek is de lijst van alle scheepsongevallen die we reldwijd hebben plaatsge vonden. De geïllustreerde artikelen in het Maritiem Journaal belich ten de ontwikkelingen bij de handelsvaart, scheepsbouw, visserij, offshore, binnenvaart en in de Nederlandse havens. Daarnaast komen zaken aan de orde als maritiem onderzoek, navigatie, communicatie, veilig heid, milieu en scheepvaartpo- litiek. Elk jaar worden een of meer bijzondere schepen in het Mari tiem Journaal nader belicht. Dit keer worden in 'Zoeklicht op schepen' de gastankers voor de Rotterdamse rederij Antho ny Veder bekeken. Naast com merciële, maatschappelijke en politieke ontwikelingen komt jaarlijks een maritiem- historisch onderwerp aan bod. In de editie van dit jaar be schrijft jhr. mr J.G. Reuchlin De 'cover' van het Maritiem Journaal 93. onder de titel 'Een witte ster aan het blauwe firmament' de levensloop van de Rotterdamse rederij Van Nievelt Goudriaan CO., die in 1905 werd opge richt en in 1991 failliet is gegaan. De maritieme kunst heeft ook een plaats gevonden in het Maritiem Journaal. In deze edi tie is een selectie kleurenfoto's opgenomen van de hand van fotograaf A. Kaars Sijpestein, die het houtsnijwerk van het nagebouwde VOC-schip 'Bata via' onder de lens nam. Zo geeft het boek naast een com pleet beeld van de actuele ma ritieme stand van zaken, ook de samenhang weer met de rij ke Nederlandse maritieme historie en met de kunstzinnige beleving van de zee en de scheepvaart. Het Maritiem Journaal wil zich dan ook rich ten op zowel de vakman als de belangstellende leek. Het wil naast direct leesplezier een naslagwerk zijn voor latere jaren. Maritiem Journaal 93 M. de Jong (eindredacteur) De Vey Mestdagh bv Mid delburg Gebonden, 238 pagina's, f61,50. WOENSDAG 22 DECEMBER Poppentheater Sim Bolus, voorstelling: 'De koning is bloot, leve de koning'. Ambachtscen trum, Goes, aanvang 14.30 uur. Toneelstuk 'Duet for one'. Stadsschouwburg, Middelburg, aanvang 20 uur. Kerstconcert, Souburgs Man nenkoor en R.K. Kerkkoor St. Caecillia, Oranjepleinkerk, Oost- Souburg, aanvang 20 uur. Easy Swing (jazz). Het Con certgebouw (Café Concerto), Vlissingen, aanvang 20.30 uur. DONDERDAG 23 DECEMBER Optreden Kerstmannenorkest, Centrum, Middelburg, aanvang 14 uur. Cabareteske theaterdialoog 'De Olifantsdracht', Het Concert gebouw, Vlissingen, aanvang 20.30 uur. VRIJDAG 24 DECEMBER Jamsessie, De Piek, Hellebar- dierstraat, Vlissingen, aanvang 20 uur. ZONDAG 26 DECEMBER Kerstconcert, Zeeuwse Koor school, R.K. Kerk, Goes, aanvang 15.30 uur. Kerstconcert, Het Amsterdam Loeki Stardust Quartet, Burger zaal Stadhuis, Middelburg, aan vang 20.30 uur. DINSDAG 28 DECEMBER Carillonbespeling, Sjoerd Tam- minga. Grote Kerk, Goes, aan vang 13.30 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy- park, Vlissingen, aanvang 22 uur. WOENSDAG 29 DECEMBER Familievoorstelling, Thijs de Ganzenhoeder, Stadsschouw burg, Middelburg, aanvang 19.30 uur. Beveland, Wolphaartsdijk, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen en Oud-Sabbinge. Galerie "t Haentje te Paart', Span jaardstraat 19, Willy Leynse, keramiek, Joyce Steyvers, schilderijen. Zeeuwse Bibliotheek, Fotografie Ge schiedenis Beeldvorming. Nederland en de Tweede Wereldoorlog, ten toonstelling. Concertzaal. Ineke Streef/and, aquarel len en pastels. Multi Colour, Gerda v.d. Linden, sier- poppen, Gert Verschraegen, droog bloemdecoraties. Stadsschouwburg, Anneke Ruimscho tel, touw- en staalplastieken It/m 24 december). SPD-Zeeland, Singelstraat 9-11, 'Boei ende Kunst, Boeiend', kunst gemaakt door mensen met een verstandelijke handicap. Rabobank, Lange Geere 3, Addie Nieuwenkamp-Midavaine, textielschil- derijen en aquarellen. Zeeuwse Bibliotheek. Books around the world, tentoonstelling van Mail-art en Art Books. Het Middelburgs Koffiehuis, Frans v.d. Kop en Willem v.d. Kop, 'Vader en Zoon'. Vleeshal, De Zeeuwse Kunstkring, kerst-expositie. Zeeuwse Bibliotheek, Kathe Ruysse- naars, acryl- en olieverfschilderijen, Ka rin Beek, bronzen beelden. Zeeuwse Bibliotheek, Judith Cramer, sugarcraft. ABN-AMRO, Corrie Oosterloo, Bep Huybregtse en Jan Hendriksen, foto expositie. Galerie 'Het Gouden Briefke', Dan Meaux, olieverf en monotypes, Tineke v.d. Broek, keramiek, drijfschalen, ot ters, kikkers op vazen en schalen, Louis Goulmy, houten schalen, Ludmila Kal- maeva, ikonen. NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie: Cartogra fie, van en over kaarten. Windenergie. tentoonstelling windenergie. Ramp '53 expositie Watersnoodramp, dagelijks geopend van 10-17 uur. OOSTKAPELLE Green White Hotel, buitenplaats lepe- noord, Olga Westrate, keramiek, Ko van Priel, beelden. OOST-SOUBURG Verzorgingstehuis De Zoute Viever, Ine Veenendaal, schilderijen. Ria Ruedi- sueli-de Jong, beeldjes (t/m 24 de- cember). VEERE Gemeente archief Veere, (Markt 5), Veerse verleden. De gilden, ar chiefstukken, geopend ma. t/m za. 12-17 uur. VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35), Levende rep tielen, amfibieën en insekten. geopend ma. t/m zo. van 14-17.30 uur. 1e kerst dag gesloten. Veerboot Vlissingen/Breskens, Op dub beldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie (beeld van Zeeland als vakan tieland). Milieu-Educatie-Centrum 'de Kloek', 'De laatste der hanekammen', ten toonstelling. Watertoren Vlissingen/Oost-Souburg, Nederland-Vietnam, een dialoog, ten toonstelling. Stedelijk Museum, 'oog in oog met Vietnam', fotografie. Stadhuishal, Amateur Beeldende Kunstenaars Zeeland, expositie. Notariskantoor Mr. A.J. Sauer, Loes Müller-Kouwe, schilderijen. Gallery 'de Blaeue Acolye', jubileumten toonstelling, zeldzame Zeeuwse land en zeekaarten. De Kleine Galerie. Koudenhoek 32, Ivo Pivo, schilderijen. WEMELDINGE Atelier L. Rijks, Chozeeweg 27, schil- derijen, dagelijks geopend WOLPHAARTSDIJK Galerie 'De Hoekweide', Paul Bartels, schilderijen, engravures en zeef drukken. WOENSDAG 22 DECEMBER Alhambra Vlissingen I, 'Beethoven 2' 14 en 20 uur. Alhambra Vlissingen II, Sleepless in Seattle' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'A Perfect World' 14 en 20 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Little Budd ha' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Beethoven 2' 20 uur. Stichting Cinema Middelburg, 'De Noorderlingen' 20 uur. DONDERDAG 23 DECEMBER Alhambra Vlissingen I, 'Beethoven 2' 20 uur. Alhambra Vlissingen II, 'A Perfect World' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Little Budd ha' 20 uur. Alhambra Vlissingen IV. Sleepless in Seattle' 20 uur. Grand theater Goes. 'Beethoven 2' 20 uur. Stichting Cinema Middelburg, 'Un- forgiven' 20 uur. VRIJDAG 24 DECEMBER Alhambra Vlissingen I, 'Beethoven 2' 19 en 21.45 uur. Alhambra Vlissingen II. 'A Perfect World' 19 en 21.45 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Little Budd ha' 21.45 uur. Alhambra Vlissingen IV, Sleepless in Seattle' 19 en 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Beethoven 2' 19 en 21.30 uur. 't Beest Goes, 'The Unforgiven' 20.30 uur. Stichting Cinema Middelburg, 'II La- dro di Bambini' 20 uur 'Bitter Moon' 22.30 uur. ZATERDAG 25 DECEMBER Alhambra Vlissingen I, 'Beethoven 2' 20 uur. Alhambra Vlissingen II, 'A Perfect World' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Little Budd ha' 20 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Sleepless in Seattle' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Beethoven 2' 20 uur. ZONDAG 26 DECEMBER Alhambra Vlissingen I, 'Beethoven 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra Vlissingen II, 'A Perfect World' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Little Budd ha' 21,45 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Sleepless in Seattle' 19 en 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Beethoven 2' 19 en 21.30 uur. Stichting Cinema Middelburg. 'Dood in Venetië' 20 uur. MAANDAG 27 DECEMBER Alhambra Vlissingen I, 'Beethoven 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra Vlissingen II. 'A Perfect World' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Little Budd ha' 21.45 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Sleepless in Seattle' 19 en 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Beethoven 2' 19 en 21.30 uur. DINSDAG 28 DECEMBER Alhambra Vlissingen I. 'Beethoven 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra Vlissingen II. 'A Perfect World' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Little Budd ha' 21.45 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Sleepless in Seattle' 19 en 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Beethoven 2' 19 en 21.30 uur. 't Beest Goes, 'II Ladro di Bambini' 20.30 uur. WOENSDAG 29 DECEMBER Alhambra Vlissingen I, 'Beethoven 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra Vlissingen II. 'A Perfect World' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra Vlissingen III, 'Little Budd ha' 21.45 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Sleepless in Seattle' 19 en 21.45 uur. Grand Theater Goes, 'Beethoven 2' 19 en 21.30 uur. 't Beest Goes. 'Dood in Venetië' 20.30 uur. Stichting Cinema Middelburg. 'Ho wards End' 20 uur. ,ïtf WOENSDAG 22 DECEMBER Alhambra Vlissingen II, 'Aladdin' 14 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'The Muppet Christmas Carol' 14 uur. Grand Theater Goes, Aladdin' 14 u. VRIJDAG 24 DECEMBER Alhambra Vlissingen III, 'Aladdin' 19 uur. ZATERDAG 25 DECEMBER Alhambra Vlissingen III, 'Aladdin' 14 uur. Alhambra Vlissingen IV. 'The Muppet Christmas Carol' 14 uur. ZONDAG 26 DECEMBER Alhambra Vlissingen III, 'Aladdin' 14 en 19 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'The Muppet Christmas Carol' 14 uur. Grand Theater Goes, 'AladdirT 14^j. MAANDAG 27 DECEMBER Alhambra Vlissingen III, 'Aladdin' 14 en 19 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'The Muppet Christmas Carol' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Aladdin' 14 u. 'De Schelp' Domburg, 'Tekenfilm- festival' 19 uur. DINSDAG 28 DECEMBER Alhambra Vlissingen III, 'Aladdin' 14 en 19 uur. Alhambra Vlissingen IV. 'The Muppet Christmas Carol' 14 uur. Grand Theater Goes. 'Aladdin' 14 u. WOENSDAG 29 DECEMBER Alhambra Vlissingen III, Aladdin' 14 en 19 uur. Alhambra Vlissingen IV. 'The Muppet Christmas Carol' 14 uur. Grand Theater Goes, Aladdin' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 9