\h)eelc De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR: «VLOERBEDEKKING* POLYETHER MATRASSEN SS «VELOURS* POLYETHER PLATEN*KARPETTEN DEKBEDDEN *GORDIJNVELOURS 25 fëtxJiueA*. scherpe prijzen. 24.90 POLYETHER MATRASSEN DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 20 juni 1984 WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017.4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). uur- Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg DEKBEDDEN in vele kwaliteiten tegen GORDIJN VELOURS POLYETHER PLATEN 2, 4, 6, 8 en 10 cm. 120/200 ook op maat gesneden. met 20% tot 30% voordeel 80x190 90x190 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 J80x200 SG30 116,- 129,- 139,- 179,- 195,- 210,- 219,- SG35 125,- 145,- 155,- 198,- 215,- 230,- 245,- SG40 160,- 180,- 195,- 245,- 265,- 290,- 305,- 365,- 415,- TAPIJTEN 400 br. reeds vanaf 32.50 VINYL 200 br 20.- 32.50 34.90 400 br49.— 69.— 79.— KARPETTEN tegen voordeelprijzen reeds vanaf1 59. VOORDEURMATTEN op maat gesneden I (van donderdag lol en met woensdag) MARINE VIARI) verzorgt het openingsconcert van het festival Nieuwe Muziek. Vleeshal Mid delburg, donderdag 17 uur. Het XENAKIS ENSEMBLE vult het eerste avondconcert van het Festival Nieuwe Muziek met Freeman Etudes (viool). Three Dances (2 prepared piano's) en Sixteen dances fluit, trompet, 4 slagwerk, viool, cello en piano), allemaal werk van John Cage. De Vleeshal, Middelburg, donderdag 20.30 uur. AKITAKAHASHI speelt piano in de serie pianoconcerten Het Der de Pedaal. Zij speelt werk van Scelsi. Kagel, Yun. Takamitsu en Xenakis. De Vleeshal Middelburg, vrijdag 20.30 uur. Het TRISTAN HONZINGER KWARTET brengt geïmprovi seerde muziek en zang in het kader van het Festival Nieuwe Muziek. De Vleeshal Middelburg, vrijdag 22.30 uur. FRANK VAN KOTEN (hobo) verzorgt een lunchconcert met werken van talrijke hedendaagse componisten. De Vleeshal Mid delburg, zaterdag 12.30 uur. Werk van John Cage, Morton Feldman en Iannis Xenakis vullen het concert van KLAAS HOEK in de Nieuwe Kerk Middelburg, za terdag 15 uur. Het XENAKIS l NSEMBU MET KOOR. SOLISTEN EN SLAGWERKGROEP brengt werk van talrijke hedendaagse componisten. Solisten zijn Aki Takahashi (piano). Daniël Lom- hardi (piano) Michiko Hirayama (sopraan), Ille Strazza (sopraan), en Tadashi Tanaka (cello) De Vleeshal Middelburg, zaterdag 20.30 uur. SAAR DEN HOLLANDER speelt voor de allerlaatste keer Rieneke van Ritthem. Poppent heater Brakstraat Middelburg. woensdag 14.30 uur. Kaarten 5,— aan de zaal (tel. 01180-37703). Marline Viard tijden hel Festival Nieuwe Muziek In de reeks optredens heeft VEE RE'S GENOEGEN onder leiding van Bram Overbeeke een vaste plaats gekregen. Er wordt een avondvullend concert gebracht waarbij voor elk wat wils is. Op het programma staan onder meer werken van Sullivan. Bach en Handel. Na de pauze wordt een modern programma afgewerkt. Grote Kerk Veere. vrijdag 20 uur. HANS NORTROT begon zijn muzikale opleiding op het Am sterdamse Muziekschool met langdurige accordeon-lessen. Zijn interesse werd opgewekt voor het electronische orgel. In 1975 won hij de eerste prijs in het Ne derlands Yahama electronisch or gel concours. Sindsdien werd hij door de Nederlandse Orgel Fede- \VJ Louis van Dijk in de Nieuwe Kerk ARTSEN Middelburg za. tot 24 uur S.A. van der Haak. Rouaansekaai 47, tel. 12637. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: F.L. Berg- hauser Pont, Bellinkplein 1, tel. 37393. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen Za. tot 24 uur: J.L.R.H. van Pelt. Julianalaan 7, tel. 12225. Zo. tot 24 uur F.G. Snijder. Burg. van Woelderenlaan 12. tel. 13933. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder afspraak: W.N. Oster- mann. De Kempenaerstraat 2, tel. 79791. Het hele weekend voor ei gen patiënten beschikbaar. Souburg, Nieuwland. Arnemuiden, Middelburg-Zuid Za.P. Kodde. Oude Vlissingseweg 13, Middel burg. 01180-15810^ Zo. M. Per- quin, Park de Moucheron 24, Middelburg. 01180-29980. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30 tot 18. uur. Grijpskerke, Gapinge. Oostkapel- le, Serooskerke. Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za., zo. O. Dijkstra, Oostkapelseweg 12,. Grijpskerke, 01189-2523 Domburg. Aagtekerke, Westka- pelle. Zoutelande. Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vr. 18 uur tot zo. 24 uur: A. v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande. tel. 01186-1282 West- en Midden-Walcheren: B. Bouwens, Valkenisseweg 14, 4373 AS Biggekerke. tel. 01185-2190. TANDARTSEN: Spreekuur voor spoedgevallen: za. en zo. 11 tot 12 uur: H. Boot, Roozenburglaan 14. Middelburg, tel. 01180-15306 APOTHEEK: Middelburg: dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gende: Ringeling, Lange Delft Ï33, tel. 12538. Souburg: C. van Perestraat 1, tel. 61593. VERLOSKUNDIGE: za. en zo. M. v.d. Werken, H. Du- nantstraat 19. O-Souburg, tel. 01184-71768. ratio (N.O.F.) de vereniging met als doel het behoud van het Ne derlands Theaterorgcl. aange moedigd zich verder te bekwamen op het Theaterorgel. Jan Mekkes. destijds vaste bespe ler van het orgel in het Tuschinski Theater werd zijn leermeester en adviseur. In 1978 werd Hans Nortrot na het maken van zijn eerste LP op het Wurlitzcr-Strunk orgel in het Tuschinski Theater, een veel gevraagd organist. Zijn herkenningsmelodie "That's En- tertaiment" geeft het karakter van zijn programma aan. Een geva rieerd repertoire van amuse mentsmuziek in vaak bijzondere en originele arrangementen. Con certzaal Middelburg, vrijdag 20 In de serie avondconcerten in de Nieuwe Kerk is nu plaats inge ruimd voor Louis van Dijk, de bekende jazzpianist. Zijn pro gramma bevat werken -improvi satie-voor piano en orgel. Louis van Dijk. geboren in 1941. behaalde in 1968 het solistendi ploma op het Amsterdams Con servatorium. waar hij studeerde bij Jaap Callenbach, piano en Si mon C. Jansen, orgel. Reeds op 8-jarige leeftijd begon hij met pianolessen bij diverse leraren. Onder hen bevond zich ook één van Nederlands bekendste orga nisten, de in 1981 overleden Piet van Egmond. DIERENARTSEN: Dierenpraktijk Oostkapclle: Ou de Domburgseweg 33a. 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdie ren op afspraak. Vlissingen en Middelburg (kleine huisdieren), vanaf vrijdag 18 uur: A. Ruys te Middelburg tel. 01180-13118. Consult na telefonische afspraak. Middelburg: (grote huisdieren), 33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg: 01184 -60860. Het hele weekeinde be reikbaar. WIJKVEKPIEIX. KI NDIGEN: Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad.: M. Vader. Ha- ringvlietstraat 56. Middelburg, tel. 01180-29214. b.g.g. 12228 Middelburg-Zuid en Arnemuiden: J.G. Overbeeke, Bereklauwerf 14. Arnemuiden tel. 01182-2901. b.g.g. 01180-14366 Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: R. de Visser, Zuidstraat 17, Koudekerke 01185-2494. Domburg, Aagtekerke, Oostka- pelle, Grijpskerke, Veere, Gupin- ge, Vrouwenpolder. Serooskerke en St. Laurens: G. v.d. Ende, Vroonstraat 11, Serooskerke, 01189-1226. Vlissingen-stad: G. Burgers, tel. 01180-29264 West-Souburg. Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht. Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt hem: za. en zo. W. Verhagen- Westerbeke, tel. 01184-61541. Louis van Dijk verwierf ook grote bekendheid dooF zijn solistisch optreden bij het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest, het dito or kest in Amsterdam, het Utrechts Stedelijk Orkest, het Brabants Orkest en zijn concerten met Elly Ameling. Daniel Wayenberg e.a. Ondanks zijn successen als pianist is zijn liefde voor het kerkorgel hem altijd bijgebleven. De beide genoemde organisten werden door hem zeer bewonderd en hebben mede een stempel op zijn muzikale loopbaan gedrukt. Het kerkorgel, met zijn toch wat inge wikkelde speelaard, heeft dan ook geen enkel geheim voor hem. Dat zullen de vele honderden bezoe kers van zijn eerdere improvisa tie-concerten, o.a. in Bolsward en Dordrecht zich ongetwijfeld he rinneren. Op beide instrumenten beheerst hij de verschillende stijlen waar door zijn spel altijd "fris" blijft. Het programma "Orgel- en Pia no-improvisaties", zal door hem zelf worden begeleid met aan kondigingen. Grote Kerk Middel burg. dinsdag 20.30 uur. Het VU-orkest is één van de wei nige amateurjeugdorkesten met regelmatige optredens. Het VU- orkest speelt in Middelburg werk van Brahms, Rimsky Korsakow en Janacek. Bij hel eerste piano concert van Brahms soleert Ro- nals Brautigani. Het geheel staat onder leiding van Daan Admiraal. Concert- en Gehoorzaal Middel burg, vrijdag 20.15 uur. Sinds kort klinken de prachtige tonen van het carillon weer ma jestueus over Veere als de beiaar dier er geconcentreerd achter gaat zitten KEES VAN EERSF.I be speelt de hamers deze week twee keer. Carillon stadhuis Veere, donderdag 15 tot. 16 uur, zaterdag 19 tot 20 uur. (van donderdag t/m woensdag) SILKWOOD, Alhambra I Vlis singen werkdagen 20 uur, zater dag en zondag 19 en 21.30 uur. Aki Takahashi tweemaal op het Middelburgse festival. JONGE WILDE porno. Alhambra vrijdag 23 uur MEISJES is I Vlissingen, In de TEKENFILMPARADE kan de jeugd (hernieuwd) kennis maken met heldjes uit het strip boek. Alhambra I Vlissingen. zon dag 14 uur. GORKY PARK is het verhaal van een Russische detective voor wie het een obsessie wordt om een driedubbele moord op te lossen ('s Nachts worden in het besneeuwde Gorky Park in Moskou de lijken van twee mannen en een vrouw gevonden). Het identificeren is enorm moeilijk. De slachtoffers zijn verminkt aan de vingers (vin gerafdrukken) en gezicht: onher kenbaar dus. Vermoed wordt dat de KGB in het spel is. Niettemin spoort de hoofdaanklager de on derzoekers aan het onderzoek voort te zetten. De ontknoping is mysterieurs. 'Gorky Park' is een gedetailleerd en goed uitgedachte mix van mysterie, sensatie en ro mantiek, een openbaring van het tegenwoordige, moderne leven in de Sowjet Unie. Alhambra II Vlis singen. werkdagen 20 uur. zater dag en zondag 21.30 uur. Het is 1936 en de nazi's en de Amerikanen zijn in een hevig ge vecht gewikkeld om een object uit de bijbelse oudheid, dat onover winnelijke krachten geeft. In RAIDERS OF THE LOST ARK - SCARFACE is het verhaal van een Cubaanse vluchteling die - in zijn geboorteland een misdadiger - de weg naar de Amerikaanse onderwereld weet te vinden. Scarface (Al Pacino) dankt die naam aan zijn litteken op de wang. Grand Theater Goes, dage lijks 20 uur. BAD GIRLS is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. Zo hard als het licht in Mexico zelf is de film van Bunuel over de armste wijken van Mexico-stad. LOS OLV IDADOS. De film geeft een realistisch beeld van de ellen de in die wijken. De wreedheid Conchite hitst hem op maar geeft van de maatschappij tegenover nooit helemaal toe. Zij is een arm het kind staat er centraal. De eni- meisje, hij een gefortuneerd man. gc weg die bijvoorbeeld jeugd- gewend om alles te krijgen wat hij bendes blijft, zijn bloedige aan- begeert. In CET OBSCURE OB- slagen op kreupele bedelaars en JECT DU DESIR blijkt toch een blinde muzikanten. Iedereen liefdesvuur te zijn aangewakkerd, wordt daardoor slachtoffer en dat uiteindelijk maar moeilijk valt agressor tegelijk. Haat en angst te doven. Filmhuis Meccano Mid- gaan samen in bestiale paringen delburg, zaterdag 20.30 uur. waaruit de kinderen worden ge- boren. De film wordt gedraaid in TRISTANA speelt zich af in de het kader van de Bunuel-week in jaren twintig, Tristana is een Filmhuis Meccano Middelburg, donderdag 20.30 uur. Ook in het kader van de Bunuel. week wordt de film LAS AVEN- TURAS DE ROBINSON CRU SOE gedraaid, naar het gelijkna mige boek van Daniel Defoe. Het behandelt op een typische 'bu- nuel'-manier de relatie tussen twee geïsoleerde mensen. Film huis Meccano Middelburg, don derdag 23 uur. weesmeisje, dat de geliefde wordt van een veel oudere man. Wan neer hij een hartaanval krijgt laat zij het na om de dokter te bellen. Filmhuis Meccano Middelburg, zaterdag 23 uur. In SIMON DEL DESIERTO verschijnt de duivel in de vorm van een vrouw aan de pilaarheili ge Simon. Met Claudio Brook en Silvia Pinal. Filmhuis Meccano Middelburg, zondag 20.30 uur. LA FIEVRE MONTE A EL PAO is ontleed aan het menselijk ge drag in een fascistisch land. De film - met Gerard Philippe in zijn laatste rol behandelt de macht en ie corruptie in zo'n land. Filmhuis Meccano Middelburg, zondag van adellijke afkomst. Ze komt in 20 30 uur verleiding, maar doet later boete VIRIDIANA is een onbekende heilige, die leefde in de tijd van Franciscus van Assisi. Zij is in de film een novice in een klooster. door bedelaars in huis te nemen. Het loopt in de Bunuel-films niet te best af met de heilige. Filmhuis Meccano Middelburg, vrijdag 20.30 uur. LEONOR is de titel van de film met veel fantasie en Liv Ullmann in een glansrol. Filmhuis Meccano Middelburg, maandag 20.30 uur Catherine Deneuve speelt in LA FEMME AUX BOTTES ROU- EL ANGEL F.XTERMINADOR zoals de film heel - komen beide is het - soms lugubere verhaal over bË'ëen jongeTranórie, dib^ën pan,jen mei lege huiden thuis, een deftig gezelschap dat m op- boek heeft geschreven. Zij woonl maar de Amerikaanse professor gesloten m een hu, s. Het ltjk inde samen met ëen arme schilder Ri- Imana Jones ,s de overwinnaar, kas, gaat steeds erger stinken. Ook chard maaf verlicfd d(, Alhambra II Vlissingen zaterdag een film in hel kader van de Bu- Marc Ee[] fijle kunHslverza. 19 uur. zondag 14 en 19 uur en nuel-week. Filmhuis Meccano J:_ vrijdag 23 uur. Middelburg, vrijdag 23 uur. Internationaal alarm over verlo ren vaten Dynoseb, vreugde on der de haringvissers over de nieu we ontvangstquota, doorgaande lozing van bijna 2.5 miljoen ton -j afvalzuren van de titaandioxide produktie en het dreigende totale verdwijnen van de zeehond (na de bruinvis). De Noordzee is vaak in het nieuws. Maar al dat nieuws gaat altijd over geïsoleerde as- pekten. Alle vormen van gebruik' en misbruik van de Noordzee en hun onderlinge verband kunnen we nu ook leren kennen. Want daarin voorziet het boekje HET BEDREIGDE ZEEMILIEU. DE NOORDZEE, geschreven door Kees Kramer en Tjeerd van Wee ring. Beide auteurs zijn werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee (NIOZ) op Texel. Hun uitgangspunt is, dat wat de randzeëen overkomt, ook de ^oceanen kan gebeuren. Eén van de drukst gebruikte zeeën is onze eigen Noordzee. Na een overzicht van een aantal typische problemen van de ocea nen. wordt de Noordzee dan ook onder de loep genomen. De au teurs behandelen achtereenvol gens: de natuurlijke gesteldheid, het leven in de Noordzee, het zee recht. de vervuiling, de scheep- vaart, de visserij, de olie- en gas winning, de militaire aktiviteiten en de plannen voor industrie-ei- landen. Het ontbreken van een geïntegreerd Nederlands (laat staan Europees) Noordzeebeleid wordt hevig bekritiseerd. 'Het bedreigde zeemilieu, de Noordzee' is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Noordzee en de Stichting Ekolo- gie. Het bestaat uit 120 pagina's bevat zeer veel illustraties en kost 12,— (dankzij een subsidie van het Wereld Natuur Fonds). ISBM 90 6224 223 5. te koop in de boekhandel. Stichting Ekologie, Gerard Doustraat 18, Amsterdam (tel. 020-792503/030-333347). KINDI RBOFKFN door Jan Smeekens In 'Het geminachte Kind' gaf Guus Kuijer enige jaren geleden zijn mening over opvoeding en kinderen. Zijn eigenzinnige ideeën, die vooral bij pedagogen veel beroering wekten, heeft hij nu literair vorm gegeven in zijn jeugdroman DE ZWARTE STE NEN. Het is een merkwaardig boek dat tot en met de laatste bladzijde (237) boeit en toch het gevoel geeft van een gemiste kans. Het verhaal speelt zich af in lang vervlogen tijden. Het Torenvolk bouwt al generaties lang aan een kolossale toren waardoor het eens een luchtvolk zal zijn. Ook voor Dolon breekt weldra de dag aan- en hij kan nauwelijks op zijn vijf tiende verjaardag wachten dat hij net als alle anderen zijn jeugd vaarwel zegt om de rest van zijn leven in dienst te stellen van wat zijn tweelingbroer Omar ziet als een luchtkasteel Door een ge heimzinnig briefje komt hij in contact met Brigan, een meisje van het naburige Handelarenvolk. Met haar ontsluiert hij stukje bij beetje het geheim van de toren en het raadsel van de zwarte stenen. Wanneer hij de waarheid kent en niemand hem wil geloven, kan hij niet anders dan een drop-out worden: een schrijver die over zijn twijfels schrijft en wiens woorden gif zijn in de oren van een kind. Wat een magistraal boek had kunnen worden, glipt Guus Kui jer vanaf pagina 150 toch een beetje door de vingers. Hij lijkt op de wandelaar die 's morgens vroeg vooral mooie zijwegen en kron kelpaden volgt en zich later op de dag realiseert dat hij nog voor het eten thuis wil zijn. In de tweede helft van zijn boek legt Guus Kuijer te nadrukkelijk uit wat hij in de eerste helft met zoveel ver beelding oproept, maar niet meer de baas kan. Het is misschien niet eerlijk zoiets te denken, maar het zou me niet verbazen als hij per se dit jaar (1984, Orwell) met dit boek heeft willen komen. Hij had het nog een poosje bij zich moeten houden, een aantal pagina's meer schrijven en hier toch wel uit de toon val lende woorden als 'importbeper king', 'buitenland', 'goser' en 'gaan jullie lekker?' schrappen. Jongeren vanaf veertien jaar heb ben aan deze "voetnoten" waar schijnlijk geen boodschap. En ze hebben nog gelijk ook. Ze zullen deze blauwdruk van het leven opzuigen als een spons. En ook al zal de wereld er niet door veran deren, ze houden er in ieder geval een geschikte kennismaking met de literatuur voor volwassenen aan over. De zwarte stenen door Guus Kui jer met tekeningen van The Tjong Khing Uitgeverij Querido, Am sterdam. Prijs 25,— meiaar. die haar gangen laat na gaan, is geobsedeerd door haar. De vrouw van Marc wordt ver- Catherina Deneuve in La Femme aux Bottes Rouge Al Pacino in Scarface Liv Ullmann in Leonor moord. De kunstverzamelaar no digt iedereen uit om op het land goed te komen en dan laat Bunuel droom en werkelijkheid door el kaar lopen. Filmhuis Meccano Middelburg, dinsdag 20.30 uur. Lange Noordstraat 56, Middel burg GERA DAUVILLIER schil derijen, aquarellen en kunstfoto's, Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Strandhotei Vlissingen, LEEN- DERT VAN DER POOL, Expo sitie Maritiem Vlissingen'. Dage lijks. Stadhuis Vlissingen BOMEN IN DE STAD, NATUUR JE BUUR van de werkgroep natuur- en mi lieueducatie. Werkdagen 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Galerie 'De Wijnstock' Middel burg RAGNHHILD OUSSO- REN schilderijen op zijde. Don derdag en vrijdag 14 tot 17 uur. zaterdag 11 tot 12.30 uur en 14 tot 17 uur. Gortstraat 48 Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 lot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEI. louwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN AMFIBIEËN EN INSEKTEN; Daj^lijks van 14 tot 17.30 uur. Vanaf 1 juni tot 1 okto-' ber: di. wo., vr. en za. 's morgens van 10.00 tot 12.30 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg RF.IN DOOL teke ningen. Dinsdag en donderdag van 10 tot 17 uur, woensdag en vrijdag 13.30 en 17.30 en van 19 tot 21 uur zaterdag 10 tot 13 uur. Nieuwstraat 25, Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen én gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. Grote Kerk Veere talrijke exposi ties VEERE ZEELAND 1984 zoals het was, met kaarten VER ZET EN VERVOLGING 1933- 19NU over de gruwelijke oorlogs jaren, aangevuld met tekeningen en opstellen van leerlingen. NA TIONALE FEESTROKKEN en BOERENWAGEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur. 's Zondags van 14 tot 17 uur. Jacob Roggeveenhuis Middel burg, ZIKV-CURSISTEN, Tex tiele werkvormen Dagelijks van 11 tot 17 uur. Galerie Marquis Vlissingen. WERKEN IN VOORRAAD van bekende kunstenaars die eerder exposeerden. Zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur of na telefoni sche afspraak. Kapel St. Maarten Hoogelande, PIET VAN ROON, LAND SCHAPPEN aquarel en olieverf. Maandag, dinsdag en donderdag tot én met zondag 14 tot 19 uur (opening zaterdag 23 juni) Dam 43 Middelburg ROB VAN KONINGSBRUGGF:N. Donder dag tot en met zondag 14 tot 17 uur of na telefonische afspraak (opening aaterdag 22 juni). Zeeuws Museum Middelburg JA- COBA VAN HEEMSKFfRCK moderne kunst uit het begin van deze eeuw. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Marconiweg 12 Tel. 01184-65923 t Vlissingen bij PZEM-centrale achter MTS f Vrijdagavond koopavond Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 1.30-5.00 uur, zaterdag van 10.00-4.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8