DE STEM 4 Ik hoor nergens bij' Een gewone lui als ik op tv, kicken joh!' r Radio 1 moet meer nieuwszender worden Museum Boijmans is dicht tijdens jubileum Peter van Straaten krijgt overzichtstentoonstelling in Bergen op Zoom Jan Haasbroek wordt directeur van Humanistische Omroep Moviezone toont films die ontroeren en confronteren D1 esse v/m lucbtbebandelini COMMERCIEEL [ER BINNENDIENST WERKERS M/V IR M/V 'V MG PROJECTEN M/V \STEN H DEVELOPMENT Anna Bijns Prijs voor Aya Zikken iaagse Henk Bres mag blijven in panel 4Het Lagerhuis' EMBER 1997 m ZIE RAGAZZI OP ACHTERPAGINA - D5 r^UWSg6/5/^S ^LBURG_ Gids 11111 ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1997 Personeel, Organisatie en Optetdfoge J er 1 november a.s. een vacature voor d rature voor 34 uur per week vooronbe-1 nisatie D&O bestaat uit een hoofd stafafdeling isulenten, een opleidingscoördinator, ctionarissen en drie secretatiaatsme'de- j taresse ontvangt rechtstreeks i opgericht in 1820, ontwikkelt i lehandelingsapparatuur. De onder seerd in de vervaardiging van luchtlu ids, diverse luchttechnische com/»' Tekenaar Peter van Straaten (62 jaar) krijgt een cadeau. Twee goede feeën besloten een overzicht stentoonstelling voor hem te organiseren. Daar voor maakte het museum Het Markiezenhof in Bergen op Zoom zich sterk. Een ongewone plek voor een Amsterdammer. Ver weg in de provincie immers. Maar Peter van Straaten is als oud-Arn- hemmer op dat punt wel wat gewend. Zaterdag 4 oktober pakt hij uit. ;rvult een "één-loket-functie". Dit betekerj van het ondersteunen van vaste (unci rolledige uitwisselbaarheid van dewerk-l zorgt (mede) alle voorkomende secreta- l den t.b.v de gehele stafafdeling PO&O. i rsirekt desgevraagd informatie en perso-l vormt mede een spil van de afdeling. Dit] rverwijst naar één van de verantwoordel danwel informatie verstrekt over veelvor p het gebied van de CAO en algemene egenheden. Daarnaast bent u binnen de ordelijk voor de ondersteuning van het Relations. [geronde HAVO-opleiding, aangevuld metl opleiding. Recente ervaring als secretarel een personeelsafdeling is een vereiste lis en ervaring op het gebied van tekstvetl l voor Windows) en u bent bekend met gegevensverwerking. U heeft kennis vanj ublic Relations. Tevens beschikt u over en sociale vaardigheden en kunt u zowel eamverband functioneren. den arden zijn overeenkomstig de CAO Het salaris voor deze functie bedraagi (FWG 30) bruto bij een volledig dienst- ist bieden wij u een uitdagende functie bin] g team. informatie kunt u contact opnemen met e MFE, hoofd PO&O, tel. 076-5233823, illicitatie kunt u binnen 10 dagen na ver- advertentie richten aan: Zorgcentrum drs. R.G. Otte MFE, hoofd PO&O, 01 LW Breda. kken vinden plaats in week 42. ITOFFEN B. V. te Oudenbosch is staand gerenommeerd bedrijf dat de verwerking van platen, buizen, indproducten volgens tekening. in ons team zoeken wij: ilefonische kontakten met klanten band houdend tot en met de ndersteuning als bij de dt u prettig, assen, i 28 jaar. eiding. een pre. functie in een sterk groeiend rwaarden. tober 1997 naar: Door Koos Tuitjer mingen, Koninklijke Verhulst LuchtI» ■lijke Econosto Groep, ting is er op korte termijn plaats voor, re. too. '9- lirectie secretaresse mevrouw 112.00 uur onder telefoonnummer- rvaring, vergezeld van uw schriftelü^ .uchtbehandeling B.V., t.a.v. de d» ngsdatum voor deze sollicitatiepF°c - In sommige dagbladen tekent hij i dagelijks. In andere eens per week. Al die lezers zullen nu niet verbaasd zijn. Hoeveel tekenin gen van Peter van Straaten heb ben niet het café tot ondei werp? Op zijn voorstel dus vertrekken we van de Wallen richting Het Spui. Het Grand Café Luxembourg al daar vindt hij een mooie plek voor een gesprek. Met die Wallen is overigens wei nig mis. In de schaduw van de Universiteit van Amsterdam heeft Peter van Straaten er zijn huis én atelier. Maar dat atelier is geen rustige plek. Daar re geert zijn werklust. En van wer ken zal er die middag wel geen sprake meer zijn. Het lange type beent voort langs de gracht. Hij luistert. En stelt handige vragen. Zo blijft de an der hém animeren. Diens tek sten zijn niet zo bondig als die van de tekenaar. Van Straaten serveert zijii tekeningen zoals j bekend, met een paar rake zin netjes af. Eenmaal in Luxembourg geze ten, moet de tekenaar er aan ge loven, Hij zegt dat hij de ten toonstelling geheel toevertrouwt aan de beeldende kunstenares en freelance journaliste Els Tim- merman, sinds vijf jaar ook zijn itgenote. En aan Johanna Ja cobs, conservatrice van Het Markiezenhof. Deze mededeling telt als het antwoord op de vraag 'Kun je twee tekeningen noemen, die in elk geval getoond moeten wor den?' Dat kan hij dus niet. „Ongetwijfeld," zo blikt hij vooruit, „zoeken die twee ook cartoons uit, die zij leuk vinden, maar die ik niet goed vind. Dat vind ik best. Er mag ook wel tin nef tussen hangen." Tinnef? „Nou ja, wat ik tinnef noem. Als je elke dag cartoons maakt, kun je niet door blijven werken tot je een meesterwerk hebt. Want een werkelijk voortreffelijk werk maak je misschien één keer per jaar." „Wel werk ik de hele dag door. Hoeveel tekeningen ik dan aan kan? Dat hangt er van af, hoe het gaat. Soms wel zes op een dag. En soms lukt dat de volgende dag ook weer." leg je op die manier een voor- raadje aan? „Ik heb wel eens gehad dat het er bijna acht op een dag waren. En dan ga je hebberig denken. Als ik dat nou tien dagen doe, beloof je jezelf, heb ik er tachtig. Wat heerlijk, dan ben ik voor dertien weken klaar! Maar de werkelijkheid is anders. Als ik er in twee dagen tien, twaalf ge tekend heb, ben ik leeg. Echt he lemaal leeg. Dan gaat het ook even niet meer." Behalve voor dagbladen, teken je in ieder geval ook nog voor het weekblad Vrij Nederland. Daar voor produceer je minstens twee tekeningen. En bovendien heb je in VN sinds kort ook weer je feuilleton Agnes opgepakt. „Tekenen en schrijven voor Vrij Nederland is ander werk. Dat komt er gewoon bij. Maar dat is een ander laatje dat je open trekt." Agnes uit Vrij Nederland is een opmerkelijk type. Een hollewaai en al even in de veertig. Je komt haar trouwens ook menigmaal in de tekeningen tegen. Staat er iemand model voor Ag nes? „Nee, er zijn tientallen model len." Met ander woorden: veel vrou wen lijken op elkaar? Corrigerend: „Heel veel mannen toch ook?" Op dit moment is er in de feuil leton één man favoriet. Een ze ker Arthur, met wie zij al eerder een verhouding had. Een door gewinterde egoïst. Peter van Straaten neemt hem nu in be scherming. „Hij is veranderd," zegt hij sussend. Zitten er in Arthur autobiografi sche trekken? „Altijd. Dat telt voor alle figu ren. Agnes weet zich omringd met slappe, lamlendige mannen. Daar zit wat van mezelf in. Maar ik denk niet dat ik me zo gewe tenloos zou gedragen als Arthur. Nee." Een ander punt nu. Cartoons te kenen lijkt voorbehouden aan mannen. Kun jij dat verklaren? „Dat is voor mij een raadsel. Een diep raadsel zelfs. Misschien kun je zeggen, dat vrouwen over het algemeen meer met tekst hebben. Vrouwen hebben bij voorbeeld wel iets met geschre ven porno, maar niet met plaat jes porno." „De tekenares Sylvia Weve zou je overigens als uitzondering mogen noemen. En er zijn er ook wel meer geweest. In New York had je ze ook, in de jaren dertig. Die maakten leuke cartoons, met hele leuke onderschriften." Soms betrap je Peter van Straat en er op, dat hij een tekening meerdere malen gebruikt. Alleen de onderschriften zijn dan ver schillend. „Dat schiet dan lekker op. Ach, 'Amsterdam is toch ook een groot dorp.' foto do visser natuurlijk zou ik voor elke tekst een andere tekening moeten ma ken. Maar er staat tegenover dat ik soms voor één tekst vijf ver schillende tekeningen maak." Een van die tekeningen die vijf keer met verschillende teksten meeging, gaat over een truttig verloofd stel. Beiden bij twee tantes van haar hun opwachting maken. Die tantes zijn zichtbaar ongetrouwd en hebben veel in de melk te brokkelen. Had je zelf met dat soort tantes te maken „Dat verloofde meisje en die tantes, dat is mijn jeugd. Tantes in Arnhem en Velp. Waar klok ken tikten, kanaries floten, stil tes vielen, met tien banen zon licht van buiten, waar stofjes in dwarrelden, en waar je koekjes bij de thee kreeg. Velp met name was een dorp vol kolonialen in ruste. Ook in mijn familie waren Indisch-gasten. Zelf heb ik ook voor een-zestiende Indisch bloed in me." Is wat je tekent nostalgie? Of gaan je tekeningen over nu? „Dat is om en om. Maar het speelt steeds in het heden. Wel zit er voortdurend nostalgie in. Al was het alleen maar dat ik het prettig vind om de landschap pen uit mijn jeugd te tekenen." „De weg naar school speelt nog steeds een belangrijke rol. Dat was een weg vol bomen. Heerlij ke bomen om te tekenen. Vooral als deze kaal zijn." „Wij woonden in een villabuurt, de school stond aan de rand van een arbeiderswijk. Je moest een heuvel op. Wat daarboven fasci neerde, was een wijk met arbei derswoningen. Dat waren jaren twintig huisjes met geknikte da ken. Een en al pannendak zou je kunnen zeggen. Heel benauwde huisjes als je er er goed over na denkt. Dat wel. Maar toch." Had je vriendjes in die wijk? Kwam je er dus ook over de vloer? „Ik ben wel eens binnengevlucht bij een luchtalarm. Dat was me door mijn vader opgedragen. Maar verder was er geen aanlei ding om vriendje van die kinde ren te zijn. Ik werd ontzettend klassenbewust opgevoed. Zo van: dét is gewoon volk. Daar moest je maar niet mee om gaan." „Eigenlijk had ik ook op een an dere lagere school moeten zitten. Ik miste later toch een zekere ondergrond. Dat merkte ik pas toen ik op het Gymnasium be landde." Wot miste je dan precies? „Ik voelde dat ik een a-culturele achtergrond bezat. Zo'n achter stand komt nooit meer goed. Martin van Amerongen (de ex- hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer - KT) heeft een zelfde volslagen gebrek. Maar hij heeft dat ingehaald door te lezen. Daar ben ik altijd te lui voor geweest." Heb je je ouders nooit verweten dat ze je dat klassenbewustzijn zo benadrukten? „Daar werd thuis nooit over ge sproken. Toen ik op mijn negen tiende naar Amsterdam kwam, werd ik een beetje links. Dat zei ik thuis wel. En ik vertelde ook dat ik Partij van de Arbeid stemde. Dat was een schok. 'Houd je dan van het volk?,' vroeg mijn moeder. Ik geloof dat ik ja zei." Je tekeningen gaan over de ge goede klassè. „Dat is geen nostalgie. Dat is omdat mijn hand daar naar staat. Het is een heel beperkte groep mensen, die ik behandel. Het zijn meestal kunstenaars en zo. Er spelen ook de nodige kan toorsituaties. Die herken ik nog uit de tijd dat ik veel bij Het Pa rool over de vloer kwam." Deden jullie thuis aan een ge loop „Als we wel eens naar de kerk gingen, was dat de protestantse kerk. Van huis uit waren we Remonstrant. Maar ik heb nooit naar de zondagsschool gemoe ten. Net als mijn vier oudere broers kreeg ik een kinderbijbel in handen gedouwd. Je moest er wat van weten." „Wel heb ik nog op katechesatie gezeten. Op woensdag, bij de Doopsgezinden. Maar dat was omdat die leuke punterkampen in Giethoorn hadden. Dan komt er wel een moment, waarop je je moet laten dopen. Toen had ik al lang de benen gemaakt." Om op je negentiende voorgoed naar Amsterdam te verdwijnen. „Ik wou dolgraag weg. Was als de jongste alleen met mijn ou ders gebleven. Die vond ik stok oud. Gek hè, mijn moeder was toen 57. Jonger dan ik nu ben." „Amsterdam was een ideaal. Daar gebeurde het. En dat klop te ook. Ik vond de stad buitenge woon indrukwekkend. Ik heb al les losgelaten wat me bezig had gehouden. Daarvoor had ik al leen maar door de bossen en over de hei gezworven. Keek al leen naar vogels. Dat was in Amsterdam meteen afgelopen." De 'provincie', bestaat die? „O ja, beslist. Maar als je dan zegt: 'Amsterdam is toch ook een groot dorp,' zeg ik ogenblikke lijk ja! Ik sta daar niet boven. Maar ik hoor alleen nergens bij. Dat vind ik een heerlijke ge dachte, een principiële buiten staander te zijn." Je woont inmiddels óók buiten af, in Italië. Ga je je daar nog eens voorgoed vestigen? „Ik zal Amsterdam nooit opge ven. Maar ik zit er wel zoveel mogelijk. De stad blijft even goed mijn thuisbasis. Voor ge sprekken heb ik mensen nodig. Ik moet ze zien. Dan komen de ideeën los. Als ik een jaar ach tereen in Italië zou blijven, zou ik leegraken." Hilversum (anp) - Het sterke on derscheid tussen de piek- en dal uren op de nieuws- en actualitei tenzender Radio 1 gaat verdwij nen. Dat hebben de omroepbazen in Hilversum bedisseld om de zender aantrekkelijker te maken voor de luisteraar. In kringen van de Radio 1 redactie wordt beves tigd dat het nieuwskarakter van de programma's ook in de dal uren duidelijker naar voren moet komen. Tot dusver neemt na de piekuren in de ochtend van zeven tot negen een van de publieke omroepen de uitzending over tot twaalf uur. Daarna zijn er weer twee piek uren vol flitsend nieuws. Dit fe nomeen herhaalt zich tussen 17.00 en 19.00 uur. Al langere tijd was het de leiding van het NOS-radionieuws een doorn in het oog dat de afzonder lijke omroepen die daluren vul den met nieuws van een soms zeer specifiek karakter. De EO had bijvoorbeeld veel religieus gelfint nieuws dat lang niet alle luisteraars aansprak. Daaraan moet binnen afzienbare tijd een einde komen. De piekurenredac- tie verdwijnt overigens niet, maar wordt juist versterkt. De slecht beluisterde zender Ra dio 5 moet door vaste, herkenba re presentatoren en aantrekkelij ker karakter krijgen. Over Radio 3 wordt nog gebrainstormd. De bedoeling is dat Radio 3 aantrek kelijker wordt voor een jonger publiek. Rotterdam (anp) - De uitbreiding en opknapbeurt van het Rotter damse museum Boijmans van Beuningen begint later dan het plan was. Het geld voor de ingrij pende aanpak, oorspronkelijk 28 miljoen gulden, is nog niet bin nen. De feestelijke heropening was bepaald op eind 1999, wanneer het museum 150 jaar bestaat. In het jubileumjaar is het museum echter grotendeels dicht voor pu bliek. Zoals het er nu uitziet gaat het pas in september 2000 weer open. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de vertraging ont staan door tussentijdse bezuini gingen, het zoeken naar alterna tieven daarvoor en het faseren van onderdelen van de bouw. De gemeente neemt 20 miljoen van de kosten voor haar rekening, het resterende bedrag zou via spon- sors binnen moeten komen. Het museum heeft tot nu toe ech ter maar 5,5 miljoen gulden bin nen aan sponsorgeld. Dat bete kent dat de plannen moeten wor den aangepast. Die behelzen een opknapbeurt van het oude ge deelte en de aanbouw van een nieuwe toegangsvleugel. Tijdens de bouwwerkzaamheden vanaf eind volgend jaar zal het museum grotendeels of helemaal gesloten zijn. De activiteiten hin deren een rustig bezoek aan de collectie. De gemeente wil dat Boijmans tijdens de sluiting in tensief gaat samenwerken met de nabijgelegen - particuliere KunstHal. Hilversum (anp) - Jan Haas broek stapt per 1 december over naar de Humanistische Omroep. Hij wordt daar di recteur. Haasbroek (53) is sinds twee jaar hoofdredacteur bij Stads TV/TV Rijnmond in Rotterdam. Daar voor was hij bijna twintig jaar di recteur bij de VPRO-radio. Jan Haasbroek, tweelingbroer van hoofdredacteur Nico van het NOS Journaal, volgt bij de Hu manistische Omroep Rob van der Linden (63) op die eind dit jaar vervroegd uittreedt. In Rotter dam voelde Haasbroek 'zich niet altijd gelukkig', zo zegt een woordvoerster van TV Rijnmond. „Hij had mensen op de redactie met wie hij samen kon werken en mensen met wie niet kon samen werken. Zo heeft elke werkende Nederlander wel goede en minder goede collega's. Het is niet duide lijk of dat een rol heeft gespeeld bij zijn vertrek." Redactieleden klaagden sinds de start van TV Rijnmond in februa ri dit jaar steen en been over de houding van Haasbroek. Tijdens de voorbereidingen en eerste uit- zendweken zou hij zich nauwe lijks hebben bemoeid met de pro grammamakers. De kijkcijfers zijn ook niet om over naar huis te schrijven. Jan Haasbroek werd begin vorig jaar door broer Nico, toen nog hoofdredacteur van Radio Rijn mond en directeur van Stads TV, naar Rotterdam gehaald om TV Rijnmond vorm te geven. De bei de Haasbroeken voerden een ver beten strijd tegen opstandige re dactieleden, die vonden dat Jan Haasbroek in tegenstelling tot zijn broer leed aan ideeënarmoe de. Onlangs kwam Jan Haas broek in aanvaring met de ge meenteraad van Rotterdam die het station subsidieert in ruil voor programma's over minder heden. Zijn onderbouwing van de programma's was te mager, zo oordeelden de raadsleden. Amsterdam (anp) - De Anna Bijns Prijs 1997 voor vrouwen in de letteren is toegekend aan Aya Zikken. De schrijfster ontvangt 10.000 gulden en een sculptuur van Maja van Hall. Aya Zikken (1919) debuteerde in 1954 en heeft inmiddels een om vangrijk en gevarieerd oeuvre op haar naam staan. Zij krijgt de tweejaarlijkse prijs 29 november uitgereikt in het West-Indisch Huis te Amsterdam. De jury eert in Zikken 'de gebo ren schrijfster, die zich moedig en consequent heeft ingezet voor wat zij al jong als de zin van het leven beschouwde. Sinds tiental len jaren werkt zij - bijna onop gemerkt - aan de opbouw van een oeuvre dat een hoog literair ge halte heeft". onze verslaggever ïentallen brieven kreeg de Vara: ®k Bres moet blijven. De 'Haagse arrie uit het tv-programma Het sgerhuis is namelijk razend popu- jtt Hoe een vechtersbaas lid van het '»eld Natuurfonds werd. sul Witteman moest hem het afgelopen jizoen regelmatig tot de orde roepen. M ik weer een ander panellid voor u' uhgemaakt. Of dan beweerde n esbische poot die wel kinderen wil- 7 j bannen slechts een spermavlekje Ja, daaaag! Dan kook ik dus." es-zitten!,' zei Witteman dan kortaf, n Bres-ging zitten. ormaal laat ik me door niemand com- anderen. Maar ik weet niet, Paul is niet alleen een geleerd man, hij is ook een sympathieke gabber. Van hem neem je wat aan. Na de uitzending verwisselt-ie meestal snel dat apepakkie van 'm voor een spijkerbroek en dan roept-ie Henkniee!. Drinken we nog gezellig een pilsje aan de bar. In Den Haag en omstreken is Henk Bres (45) al jaren een bekend figuur. Als voor zitter van de supportersclub van FC Den Haag probeert hij regelmatig goodwill te kweken, als 'zijn jongens' weer eens door het lint zijn gegaan. De vechtersbazen, de beruchte harde kern. Niet dat Bres zelf een heilige is. In het weekeinde mept hij nog regelmatig een partijtje mee. „Kicken joh." Sinds hij één van de twintig panelleden van het discussieprogramma Het Lager huis is, is diezelfde Bres hard op weg een bekende Nederlander te worden. Van nuancering of politieke correctheid heeft Bres nog nooit gehoord. Dat is deels zijn charme in Het Lagerhuis. Bres heeft het hart op de tong liggen. Hij zegt wat in hem opkomt. Dus ook grote onzin. Maar anderzijds kan hij een heikel discussie punt waar andere panelleden ingewik keld of zweverig over doormieren, in één zin tot zijn aardse proporties terugbren gen. Wellicht daarom krijgt de Vara veel positieve reacties op Bres. Voor menig een is hij de stem van het volk. De Dutch- batters van Srebrenica zijn voor Bres 'een stelletje kneuzen', junks die overlast bezorgen mogen 'voor hun verjaardag een overdosis krijgen' en dierenkwellers die paarden 'een stok in de muts duwen' kunnen van hem 'de teringkanker' krij gen. Bres noemt zichzelf een goud-eerlij ke volksjongen. „Ik behoor tot de onder ste laag van de bevolking. Heb taxi gere den, een seksclub gehad, een zonnebank centrum, ben nu werkloos, heb in de ba jes gezeten - brrr, 3200 wasknijpers per dag - en ik heb m'n hele leven gevochten met bobo's, de politie en andere suppor ters. En vervolgens mag zo'n gewone lui als ik op tv zijn mening zeggen. Da's toch kicken joh." „Voor de poen hoef ik het niet te doen. Voor honderd piek moet ik elke zaterdag van zes tot tien uur 's avonds aanwezig zijn. En die meier kan ik vervolgens met een bij de sociale dienst inleveren. Nee, de enige kick is dat ik, Jan Lui, maat schappelijk toch nog iets heb bereikt." „Of ik iets geleerd heb van al die discus sies in Het Lagerhuis? Ik geloof het niet. Alhoewel, ik ben meer milieubewust ge worden. Vroeger kon het me allemaal geen reet schelen. Huisvuil scheiden? Ja daaaaag, aan die onzin deed ik niet mee. Maar door Het Lagerhuis ben ik gaan be seffen dat we maar één natuur hebben. Nu moet echt iedereen met z'n fikken van het IJsselmeer en de vogeltjes afblijven. Je zult het niet geloven, Henkie is zelfs lid van het Wereld Natuur Fonds gewor den. Ach, ik heb gewoon iets met dieren. Ik mag een rauwe vent lijken, maar er moet niemand aan m'n hondje Skroetsie komen. Hè meid, ja....kom maar bij het baasje....kusje." 'Het Lagerhuis', vanavond om 21.06 uur op Ne derland 3. *Henk Bres, de Haagse volksjongen met de recht-uit-het-hart uit spraken in 'Het Lagerhuis' van Paul Witteman. foto wiebe kiestra

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1997 | | pagina 31