Goed Siemerink maakt faam niet waar oooooooo 299,- 345^ 139,- DE STEM Scheidsrechters willen verdubbeling loon Oranje maatje te groot voor Rusland am Bekkers -* schoenen Dreigbrief van ETA naar Tour-directie UITSLAGEN standen 'ee/p/an birkenstock Oremans vandaag in tweede ronde op centre court tegen Sanchez Van der Gouw naar Manchester United V£RAf end, STALE PANDEN Massale boycot van eerste conditietest in Zeist partij Schalken Afgebroken WIMBLEDON UITSLAGEN WtÊÊÊÊKÊÊÊÊtEÊEË B1 sportnieuws KORT Konchellah zegt af voor Atlanta Seizoen triatlete Heeren voorbij Jon gin an s mist limiet opnieuw DE STEM x 55 N KODE. LOP Uw STEmcrc. lultifocaal g|aS: ET ONZICHTBAAR IESDEEL. i Delft 24. OOSTBURG, LlSSINGEN, Lange Zelke 93. I egen distributiehal, eventueel tale, karakteristieke en bee lestemming. Ook voor u kun huren dan wel verkopen. voor dames, heren en kinderen itokstraat 10 - Oosterhout - 0162-453873_ Sport ■Boor Chris van Nijnatten Breda - De scheids- en grens- rechters uit het betaald voet- i bal willen verdubbeling van hun honorarium. Het overleg I daarover zint de belangenver eniging BSBV echter niet. Voorzitter Jaap Uilenberg be ticht de KNVB onder meer I van laksheid. Als eerste drukmiddel hebben de i spelleiders de conditietest van 20 juni jongstleden geboycot. De ac te slaagde: er kwam niemand op- i dagen in Zeist. Komt de KNVB i niet snel over de brug, dan gaan de arbiters verder met andere ac- s. „Daarbij is het plat leggen I van de nieuwe competitie een ui- I terete middel," aldus Uilenberg. Het sop is de kool niet waard," i ïegt Gerard Bouwer. Hij is in het I sectiebestuur betaald voetbal on- der meer belast met scheidsrech- „De heren willen meer geld. Maar daarover is nader overleg noodzakelijk. Ik snap dat ongeduld niet. Zoveel meer geld als zij willen, wensen wij niet te betalen. Door beperkte man kracht op het bondsbureau en een reorganisatie bij de scheids rechters is het overleg uitgesteld. Het is flauw van ze om meteen actie te voeren." Volgens de nog net lopende over eenkomst ontvangen A-scheids rechters 1000 gulden per wed strijd, B-scheidsrechters 600 gul den en grensrechters 400 gulden. „Dat moet naar Bundesliga-ni- veau," vindt Uilenberg, die zelf ook scheidsrechter is. „Daar krij gen topscheidsrechters 2500 El- Mark per duel." Jaap Uilenberg stelt dat de Be langenvereniging voor Scheids rechters in het Betaald Voetbal (BSBV) om drie redenen actie voert. „Een driejarige overeen komst met ons loopt op 30 juni af en er is nog niets afgesproken over een nieuwe periode. Het aantal verplichtingen is verdub beld. Zo moeten er door ons in plaats van 40 voortaan 82 regio nale trainingen per jaar afge werkt worden. Daarnaast wor den de wedstrijden in het prof voetbal verspreid over de hele week gespeeld. Dat geeft extra druk voor arbiters die ook nog een baan en een gezin hebben. Wij vinden dat daar een financië le vergoeding tegenover moet staan." De derde reden om van zich te laten horen, is de volgens de BSBV lauwe manier waarop de KNVB met de verdere profes sionalisering van het scheids rechterkorps omspringt. „Er is pas één prof benoemd, John Blankenstein, terwijl de FIFA er op aandringt om meerdere men sen in vaste dienst te nemen," al dus Uilenberg. „Mannen als Van der Ende, Jol en Luyten willen gewoon eens weten waar ze aan toe zijn," Uilenberg en zijn medestanders hebben een indeling in vier cate gorieën voor ogen (nu is er slechts sprake van een A- en B-lijst): een elitegroep met 3 a 4 prof-scheids rechters, 14 A-scheidsrechters, 13 B-scheidsrechters en circa 40 grensrechters. Die zouden res pectievelijk per wedstrijd 2500, 2000, 1200 en 800 gulden per wedstrijd moeten ontvangen. „Daarmee zijn we op een nor maal niveau aanbeland," stelt Uilenberg. „Daar wil ik dan nog wel eens over praten," reageerde KNVB- bestuurder Bouwer. Dat gesprek komt er mogelijk nog deze week, zo niet, dan roeren de scheids rechters zich nog nadrukkelijker dan nu. Uilenberg grijpt het EK-voetbal aan om aan te tonen hoe hoog de nood is. „Die honorering moet je zien in de verdere professionali sering van het fluiten. Er worden steeds hogere eisen aan ons ge steld. Dat moet ook, daar berei den we ons steeds beter op voor, maar daar dient ook wat tegen over te staan." De BSBV-man doelt daarbij niet alleen op geld, maar ook op elec- tronische hulpmiddelen. „Je ziet dat er veel slechte beslissingen genomen zijn op het EK. Die had den voorkomen kunnen worden door camera's en dergelijke te ge bruiken. Daartoe is de tegen woordig altijd aanwezige 'vierde official' aan de zijlijn zeer goed in staat. Het EK toont aan dat scheidsrechters betere coaching en betere hulpmiddelen nodig hebben. De ontwikkeling van de arbitrage moet gelijke tred hou den met de ontwikkeling van het spel zelf." Bouwer beaamt dat. „Ik denk dat veel Europese bonden bij de UE FA en FIFA aandacht zullen vra gen voor de slechte arbitrage." NUMENTEN. 376-52 2 4 627, Fax 076-52 03 6 0 uur: 076-52 12 337. Londen - Jan Siemerink leek de smaak op gras te pakken [te hebben. Met de toernooiwinst afgelopen zondag in il Nottingham stortte de Rijnsburgse tennisser het funda- Iment voor een veelbelovend optreden op Wimbledon. Al thans zo veronderstelde hij maandag zelf. Maar de twee- I de toernooizege uit Jantjes loopbaan bleek allerminst een [garantie voor een smakelijk toetje op Wimbledon. Al tijdens de ouverture werd Sie- [merink weggeblazen. Met 7-6, 7- j-4. Het Nederlandse leed 1 enigszins verzacht, omdat tegenstander Cédric Pioline [tot de betere allrounders in het profcircuit behoort. De Fransman, nummer zestien van de wereldranglijst, legde vo rig jaar op Wimbledon Boris Bec ker het vuur nog na aan de sche ien. Met een blos op de wangen intsnapte de Duitse drievoudige lïimbledon-kampioen in een ma- rathonpartij. Na 9-7 in de vijfde iet kon Becker pas de halve fina les binnenstappen, piemerink wist niet wat hij had gedaan. „Voor mijn gevoel ik goed getennist. Ik voelde ie ook lekker. Geen tactische of landere missers gemaakt. Daarom is er ook geen reden tot paniek, Het zijn verlies is Siemerink met een terug op aarde. Hij had zich pa de goede serie vorige week in 'lottingham een 'ander Wimble don' voorgesteld. „Nooit is mijn voorbereiding op dit toernooi zo |joed geweest. Maar ook dat blijkt zekerheid om hier te sla- Ijen," aldus Siemerink, die in Londen vorig jaar de derde ronde kaalde, maar in de drie keer daarvoor ook al na een ronde zijn koffers kon pakken. Ook Tom Kempers redde het niet. Al had hij eigenlijk geen reden tot klagen en hoefde hij zich ook [allerminst te schamen voor de ne- tegen de Nieuw-Zeelan- ier Brett Steven (5-7,6-7,3-6). pe 27-jarige 'dubbelspecialist' Kempers stond immers voor de perste keer in het hoofdtoernooi, omdat hij zich vorige week knap Hoor de loodzware kwalificaties |kad geworsteld. Als nummer 571 de wereldranglijst was hij de (ste geklasseerde van de 128 «elnemers aan het enkelspel. De "rttenaar hield aan zijn Wimble- o-debuut 16.500 gulden over I® zal daar blij mee zijn. [Krajicek Andere Nederlandse vaandeldra- jS«s deden gisteren aan de Lon- oense Church Road wel van zich [spreken. Richard Krajicek, Bren- Schultz, Miriam Óremans en istie Boogert maakten na Paul haarhuis (maandag) de sprong ponden - De partij tussen Mi ll i en Sjeng Schalken verd gisteravond afgebroken bij |tie s'and 6-3 3-6 4-1 voor de als r™e geplaatste Duitser. Stich P1 al een paar keer geklaagd P er de gladheid van het gras op Cjintre court> waar de frisse L aiK"Ucht voor een hoog voch- gneidsgehalte zorgde. Uiteinde- ^sloot hoofdscheidsrechter «rf,? s Par'Ü be staken. L VQor het afbreken was Mills een rustpauze naar Stich ge ilan °m hem naar zijn mening te a§en. j'm scared as heil", zei duitser zonder omwegen. Hij ■ent daarbij ongetwijfeld aan l,i lware enkelblessures die hem ■L v°rig jaar en begin dit jaar J ®aanden aan de kant hiel- L hch en Schalken speelden een game, maar toen greep zichtbare opluchting naar de tweede ronde. Krajicek schudde gisteren een frustratie van zich af. De vorige twee Wimbledon-edities eindig den voor hem al na de eerste ron de. De Austaliër Cahill (1994) en de Amerikaan Shelton (vorig jaar) bleken een te hoge hindernis voor Krajicek, die dit keer een re gelmatige zege boekte op de Spaanse gravelbijter Javier San chez. Zijn grootste geheim? Trainen op indoorbanen. „Het gras van Wimbledon is hard. De ballen stuiten daardoor hoger op, maar toch heb je op gras nooit echt het gevoel dat je de ballen goed staat te raken. Daarom train ik binnen op hard court. Daar kan ik rally's slaan en ritme opdoen," legde Krajicek uit. Miriam Oremans is even strijd baar al anders. Wie ze het liefst als volgende tegenstandster zou hebben, werd de Berlicumse na haar uitstekende overwinning op de Italiaanse Rita Grande (7-6, 6- 3) gevraagd. Sanchez Vicario of Serra-Zanetti? „Doe maar San chez. Dat is goed voor de bonus- punten," repliceerde Oremans op het moment dat die twee nog een robbertje aan het stoeien waren. Het werd uiteindelijk Sanchez, die vorig jaar op Wimbledon Brenda Schultz nog van een hal ve finaleplaats afhield. Na Sjeng Schalken gisteren valt Oremans vanmiddag de eer te beurt de de gens met de Spaanse te kruisen op het centre court. De partij staat als vierde wedstrijd gepro grammeerd. Na Huber-Shriver, het vervolg van Stich-Schalken en Becker-Carbonell. Verder komen vandaag ook op nieuw Schultz en Haarhuis in actie. Brenda Schultz, die totaal geen moeite had met de Zuid-Afrikaanse Kruger. FOTO REUTERS Do or Eddy van der Beek Rotterdam - Peter Blangé kondigde maandag na de ge makkelijke overwinning op China aan dat de tweede par tij van de World League-fina le tegen Rusland wel eens lan ger kon gaan duren. De spel verdeler van het Nederlands mannen-volleybalteam kreeg gelijk. Het duel met de Russen nam gisteravond anderhalf uur in beslag en duurde een kwartiertje langer, maar de Londen. Wimbledon, 17 miljoen gulden. Mannenenkelspel: eerste ronde: Krajicek (Ned) - Javier Sanchez (Spa) 6-4 6-3 6-4, Pioline (Fra/16) - Siemerink (Ned) 7-6 7-6 6-4, Ste ven (NZe) - Kempers (Ned) 7-5 7-6 6-3, Stich (Dui/10) - Schalken (Ned) 6-3 3-6 4-1 afgebroken, Hen man (GBr) - Kafelnikov (Rus/5) 7-6 6-3 6-7 4-6 7-5, Enqvist (Zwe/9) - Albert Chang (Can) 6-4 6-2 6-1, Rosset (Zwi/14) - Draper (Aus) 4-6 6-4 6-3 6-1, Olhovsky (Rus) - Dreekmann (Dui) 6-7 6-2 6-2, Grabb (VSt) - Emilio Sanchez (Spa) 6-1 6-3 6-3, Stolle (Aus) - Nargiso (Ita) 6-3 6-3 6-1, Ulihrach (Tsj) - Carlos Costa (Spa) 1-6 6-3 6-2 6-3, Sapsford (GBr) - Tramacchi (Aus) 7-5 6-4 6-3, Hlasek (Zwi) - Tsjesno- kov (Rus) 6-3 6-2 6-3, Matsuoka (Jap) - Ruud (Noo) 6-1 6-0 6-2, Car- bonell (Spa) - Clavet (Spa) 7-6 4-6 1-6 6-4 6-3, Petchey (GBr) - Paes (India) 1-6 6-2 6-4 7-6, Pozzi (Ita) - Cunha-silva (Por) 6-2 6-4 6-2, Mil- ligan (GBr) - Björkman (Zwe) 4-6 6-1 2-6 7-5 6-4, Rostagno (VSt) - Van Herck (Bel) 6-4 6-3 7-6, Lars- son (Zwe) - Woodforde (Aus) 6-3 6- 2 7-5, Rusedski (GBr) - Nestor (Can) 7-6 7-6 6-2, Kucera (SIw) - Alami (Mar) 6-3 6-3 6-3, Arazi (Mar) - Kulti (Zwe) 4-6 6-7 6-4 6-2 6-3, Corretja (Spa) - Tebbutt (Aus) 3-6 7-6 6-4 6-4, Byron Black (Zim) - Goossens (Bel) 5-7 6-1 6-2 6-3, Rafter (Aus) - Vacek (Tsj) 6-2 6-4 7- 6. Mannendubbelspel: eerste ronde: Davids/Suk (Ned/Tsj/16) Adams/Prinosil (Zaf/Dui) 6-3 6-1 6-2, Manta/Richardson (Zwi/GBr) - Noteboom/Bale (Ned/ZAf) 6-3 6- 4 7-6. Vrouwenenkelspel: eerste ronde: Schultz (Ned/11) - Kruger (ZAf) 6- 0 6-3, Oremans (Ned) - Grande (Ita) 7-6 6-3, Boogert (Ned) - Ruano- Pascual (Spa) 5-7 6-4 6-2, Graf (Dui/1) - Richterova (Tsj) 6-4 6-1, Sanchez-Vicario (Spa/4) - Serra- Zanetti (Ita) 6-3 6-4, Huber (Dui/5) - Garcia (Spa) 6-1 6-1, Novotna (Tsj/6) - Martinek (Dui) 6-4 6-0, Davenport (VSt/8) - Schnell (Oos) 6-4 6-1, Mary-Joe Fernandez (VSt/9) - Kandarr (Dui) 6-0 6-0, Hingis (Zwi/^6) - Nejedly (Can) 6-2 6-2, Wiesner (Oos) - Habsudova (Slw/17) 6-0 7-5, Testud (Fra) - Ca- cic (VSt) 6-1 6-3, Watanabe (VSt) - Bobkova (Tsj) 6-3 6-3, Sugiyama (Jap) - Kremer (Lux) 7-5 6-4, Wild (VSt) - Stubbs (Aus) 6-1 6-4, Suko- va (Tsj) - Godridge (Aus) 6-3 6-3, Shriver (VSt) - Ellwood (Aus) 6-4 6-4, Baudone (Fra) - Husarova (Slw) 0-6 6-1 6-1, Fusai (Fra) - Dopfer (Oos) 7-5 7-6, Paz (Arg) - Werdel-Witmeyer (VSt) 6-4 6-4, Kschwendt (Dui) - Carlsson (Zwe) 4-6 6-3 6-3, Zvereva (WRu) - Lubi- ani (Ita).6-3 6-1, Arendt (VSt) - Na- gyova (Slw) 6-3 6-2, Porwik (Dui) - Wood (GBr) 2-6 7-5 6-4, Courtois (Bel) - Glass (Dui) 4-6 6-2 6-2, Nei- land (Let) - Rinaldi (VSt) 6-3 6-3, Viollet (GBr) - Miller (GBr) 6-2 2-6 6-1, Dragomir (Roe) - Basuki (Indo) 6-7 7-5 8-6, Guse (Aus) - Bradtke (Aus) 6-3 6-0, Adams (VSt) - Gaval- don (Mex) 7-6 6-1, Medvedeva (Oek) - Morariu (VSt) 5-7 7-5 6-4, Hy-Boulais (Can) - De Swardt (ZAf) 7-6 6-4, Likovsteva (Rus) - Callens (Bel) 7-6 6-3. door Oranje ten toon gesprei- de suprematie was ongeveer hetzelfde. De formatie van bondscoach Joop Alberda gaf in Ahoy tegen de voormalige wereldtopper - evenals een dag eerder tegen Chi na - geen set weg. De eerste twee speelperiodes eindigden simpel in het voordeel van Oranje, dat imponeerde: 15-9, 15-2. In het derde bedrijf ontsnapte Neder land aan setverlies. Rusland kreeg mede door de inbreng van het nog jonge boomlange duo Ka- zakov (20 jaar, 2.16 meter) en Dineikine (22 jaar, 2.15 meter) acht setpoints, maar kon er niet één verzilveren: 16-14. Nederland vreesde van tevoren het service-geweld en de kracht van het Russische blok, maar die facetten kwamen alleen in de derde set naar voren. Over het al gemeen speelde de formatie van Alberda indrukwekkend. De pass, met een zekere Ron Zwer ver, liep goed en het machtige Oranje-blok zorgde bij de Russen voor de nodige frustatie. Op de beslissende momenten zeilde Bas van de Goor als een killer door het midden en maakten de hard- hitters Olof van der Meulen en Guido Görtzen aan de zijkanten het karwei af. „Enkelen van mijn spelers zijn onervaren en kunnen mentaal een wedstrijd tegen een wereld topper als Nederland nog niet aan," aldus coach Platonov, die vorig jaar weer terugkeerde als bondstrainer om aan de 'crisis' in het Russische volleybal een einde te maken en in de persoon van Vadim Khamoutskikh een nieu we spelverdeler koos. Volgens Joop Alberda is het hui dige Rusland weer op weg om de wereldtop te bestormen. De Ne derlandse bondscoach signaleert dat de huidige generatie Russi sche volleyballers veel opsteekt in het buitenland en dat hun na tionale team weer een hechte eenheid gaat vormen. „Rusland kan weer van alle teams winnen," is de mening van Alberda. „Maar Rusland kan nu nog geen top toernooi winnen. Wel verwacht ik dit team over twee jaar weer bij de top-drie van de wereld. Vandaag hebben wij tegen hen in de eerste twee sets prima volley bal laten zien. In de derde set maakten wij te veel fouten." Rotterdam. Finaleronde World Lea gue, tweede dag: Nederland - Rus land 3-0 (15-9 15-2 16-14), Italië - Cuba 3-0 (15-10 15-3 15-6), Brazilië - China 3-0 (15-5 15-9 17-15). Stand: 1. Italië 3-6 (9-2), 2. Neder land 3-4 (7-3), 3. Brazilië 3-4 (7-5), 4. Rusland 3-4 (6-6), 5. Cuba 3-0 (4-9), 6. China 3-0 (1-9). Manchester (anp) - Raimond van der Gouw staat de ko mende drie seizoenen bij een Europese topclub onder con tract. De Engelse landskam pioen en bekerwinnaar Man chester United heeft de Ne derlandse doelman van Vites se overgenomen. Van der Gouw wordt, volgens het persbureau Reuter, bij de Engelse club tweede keeper achter de Deense international Peter Sch- meichel. Van der Gouw, 33 jaar, verloor afgelopen seizoen zijn plaats in de hoofdmacht van Vitesse aan Abe Knoop. Na het voortijdige vertrek van trainer Ron Spelbos keerde Van der Gouw weer terug onder de lat in Arnhem. Vitesse nam voor vol gend seizoen jeugdinternationale Sander Westerveld over van FC Twente. Martin Laamers (28) van Vites se vertrekt naar de Belgische eer steklasser Harelbeke, waar de verdedigende middenvelder een vijfjarig contract tekende. FC Köln heeft de Roemeense international Jean Vladoiu (27) voor drie jaar gecontracteerd. De Duitse Bundesligaclub betaalde Steua Boekarest, Roemeens landskampioen, een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen gulden. Vla doiu was afgelopen seizoen met 25 treffers topscorer in de Roem eense competitie. Een beginnersfout van gele- genheidscoach Klaus Augentha- ler kost Bayern München een be drag van 11.000 gulden. De oud international wisselde in de laat ste competitiewedstrijd tegen WOENSDAG 26 JUN11996 Parijs - De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft een dreigbrief gestuurd naar de organisatie van de Ronde van Frankrijk. De Tour, die zaterdag 29 juni in Den Bosch begint, trekt twee da gen, woensdag 17 en donderdag 18 juli, door het Baskenland. De Tourbaas wilde niet ingaan op de vraag of er gevaar bestaat voor coureurs en toeschouwers. „Tijdens de dagen dat we in het Baskenland zijn, zal een speaker voor de start, tijdens de koers en aan de finish, de Basken in hun eigen taal op de hoogte houden," daarmee aangevend dat de Basken dat als eis hebben gesteld. Fortuna Düsseldorf (2-2) vier spelers in plaats van maximaal drie. De bondscoach van Senegal, Lamine Dieng, en zijn assistent Mayacine Mar zijn met onmid dellijke ingang ontslagen. Hen werd de nederlaag van 3-2 tegen Togo voor de WK-kwalificatie aangerekend. Jeugdcoach Amsa- tou volgt Dieng op. De Portugese voetbalclub Ben- fica heeft zich versterkt met de Braziliaanse aanvaller Cesar Do- nizete. De spits is afkomstig van de Japanse club Verdy Kawasaki. De 27-jarige Donizete tekende voor drie seizoenen. Frank Verlaat (VfB Stuttgart) keert vermoedelijk terug naar Auxerre. De Franse club wil hem strikken als opvolger van libero Laurent Blanc, die naar FC Bar celona verhuist. Nairobi - Billy Konchellah (33) heeft zich afgemeld voor de Olym pische Spelen. De tweevoudige Kenyaanse wereldkampioen op de 800 meter heeft knieproblemen. Middelburg - Voor triatlete Irma Heeren lijkt het seizoen voorbij. Heeren werd zondag tijdens een fietstraining geschept door een tegemoetkomende auto. De Middelburgse kwam ten val, waarbij ze een sleutelbeen brak en diverse kneuzingen en schaafwonden opliep. Luzem/Moskou/Helsinki - Stella Jongmans is er in Luzern op nieuw niet in geslaagd te voldoen aan de limiet (1.59,50) voor de Olympische 800 meter: 1.59,62. Letitia Vriesde won in 1.59,44. De poging van Kamiel Maase in Moskou de limiet op de 10 km te halen, mislukte dik: 28.23,27. Frankie Fredericks naderde gisteren bij wedstrijden in Helsin ki het wereldrecord (9,85) op de 100 meter: 9,87. De Brit Edwards leverde de beste jaarprestatie op hinkstap sprong: 17,82 meter. CRICKET Londen. NatWest Trophy, eerste ronde: Surrey CCC - Nederland 2-0. Surrey 346 in 60 overs, Ne derland 187 in 42 overs. HOCKEY Rüsselsheim. Vriendschappelij ke interland, vrouwen: Duits land - Nederland 1-1. PAARDENSPORT Aken. CHIO, eerste dag: S-springen: 1. Michael Whitaker (GBr) Midnight Madness 0- 69,49, 2. Raymakers (Ned) Ame thyst 0-75,94, 3. Ludger Beer- baum (Dui) Gaylord 0-76,61, 4. Sloothaak (Dui) Joli Coeur 0- 77,66, 5. Hendrix (Ned) Finesse 0-80,83, 6. Smit (Ita) Constantin 0-82,56. Openingsrubriek: 1. Bologni (Ita) Mayday 0-63,18, 2. Hen- drix/Edison 0-71,85, 3. Mersch- vormann (Dui) Ballerina 0- 76,25, 4. Cojuangco (Fil) Chou- man 0-76,25, 5. Flameng (Bel) Lyle 4-68,36, 6. Chiaudani (Ita) Iudij 4-69,70. S-springen: 1. Delavau (fra) Urioso du Manoir 0-64,20, 2. Rodrigo Pessoa (Bra) Rosegar- den 0-65,40, 3. Van Paesschen (Bel) Capricieux 0-65,61, 4. Mil lar (Can) My Girl 0-66,75, 5. Sloothaak/Very 0-67,10, 6. Kir- chhoff (Dui) Popsi 0-72,16. SPORTPRIJSVRAGEN Toto 25a: eerste prijs: geen win naar; tweede prijs: 2 winnaars, elk f. 921,70; derde prijs: 13 win naars, elk f. 354,50. WIELRENNEN Oostende. Prof koers: 1. Peeters (Bel) 155 km in 3.28.00, 2. Mus eeuw (Bel), 3. Hendryckx (Bel) 1.32, 4. Streel (Bel), 10. Konings 1,43, 19. Hopmans 2.27, 20. Van der Meer. (ADVERTENTIE) 26 juni no. 15 De EK Puzzel loopt van 10 tot en met 29 juni. Dagelijks zal er een spel geplaatst worden, wat bij goede oplossing een woord van 8 letters vormt. Om kans te maken op een van de fraaie dagprijzen kan dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur (7 dgn.p.w.) deze oplossing worden doorgebeld naar nummer: 06-34034018 (igid.P.m.) Om mee te dingen naar een van de grote eindprijzen met als Hoofdprijs: EEN GEHEEL VERZORGDE REIS VOOR TWEE PERSONEN NAAR ATLANTA. moeten de 18 dagoplossingen worden opgespaard om op de laatste dag van de actie de eindoplossing te kunnen vormen. ZO DOET U MEE. In de dagelijkse doolhof van vragen en antwoorden dient u de juiste route te vinden van de start linksboven naar de finish rechts onderaan. Op uw weg van start naar finish komt u door alle grote cirkels. U doorkruist de doolhof van cirkel naar cirkel, van vraag naar antwoord. Dat kan horizon taal, verticaal of diagonaal zijn, van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Bij iedere vraag geldt, dat het juiste antwoord in een van de aangrenzende cirkels staat. U mag dus nooit van vraag naar antwoord "over" een cirkel heenspringen. Hebt u het juiste antwoord bij een vraag gevonden, dan gaat u verder met de vraag die in dezelf de cirkel gesteld wordt en dat in totaal 8 keer. Bij elke stap van vraag naar ant woordt leidt uw route door een klein rondje waar 1 letter in staat. Die letters vult u in de volgor de waarin u ze passeert onderaan op de regel met lege rondjes in. Daar leest u dan een woord van 8 letters als dagoplos sing. C Joker Productions IJFS

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 9