SPORT Goes staat op scherp BRESSIAANDER DROEG STEENTJE BIJ AAN BEKERSUCCES VLISSINGEN Turnen troef bij familie De Haze Korfbaltopper in Vlissingen plant manische hand bewegi en ïson DE STEM SPORT 3 ZATERDAG 25 FEBRUAR11989 T14 BRESKENS - Het bekersprookje van VC Vlissin gen is uit. Tegen FC Den Haag vonden de man nen van Jo Jansen hun Waterloo. Opdracht Betaald Kampioensduels ploegen HVSY PIET DE HAZE IS DE ONBETWISTE UITBLINKER Geen spijt Kampioene Dertien uur Hunger verbetert wereldrecord Boris Becker houdt vorm vast Protest Van Kempen afgewezen Carla Kleintjens terug naar V en L Spaanse tv doet profboksen in de ban Geen 'vreemden' in Braziliaanse selectie Diaz behoudt Europese lichtgewichttitel huizen in Nieuwe- fct terrein van kern- eactor gaat men oject (RTP), moet gassen in kaart te ven deze onstabili- aar de mogelijkheid heter men het elek- ^evoeliger het wordt nten totnutoe. Deze eactor was een be- irvan werd ruim 2,3 Europese Commis- tot 1995. fel, directeur van het i mogelijk is litzichten zijn op dit nerciële fusiereactor belangrijke, goed- fekomst ïgste tijd gehad als ftaten opent binnen- feen snelgroeiende t omhakken van bos- bierfabrieken tegen- j nieuwe bron van in- proeven genomen Jrder, hadden een ho- tiinder inkt nodig en Jaar bleek het papier bn aan onderzoek en liwe produkt aan, dan eenvoudig worden ford universiteit heb- ger- en gebarentaal sche hand waarmee erkertje, dat de dove i horen, antwoordt de i zakrekenmachine. ord op een schermpje Jloof en blind, dan kan ren. olfhandschoen zonder Jen de hand leggen de |n computertje verza gers, en kiest de let- angeduid. Letters ver- kiezen van het een- tid vast te houden, kan hand reageert op me nsen die niet kunnen len communiceren. Er st de telefoon. Joor Atoom- en Mole- bben als eersten in de flektron in een atoom Stichting voor Funda- |in Utrecht een opmer- rijving van elektro- bmkern trekken, en de houwt als een golfver- len Heuvell, Ad Lagen- brachten met behulp in elektron binnen een valt in een tijdsbestek naar zijn oorspron- precies die tijd te la- :ktron opnieuw aange- het uit het atoom ont- gemetea it gebruik maakten van Laboratorium van de t zij niet als enigen in agden er echter in als ighebbende tijdschrift aren ze collega's in de Ie Verenigde Staten net jloed van multiple scle- issen deze ziekte en een het Wistar Institute in zoek van bloedmonsters at het menselijk T-lym- S-ziekteproces een rol 0 gezonde mensen werd troffen. Een verslag van chrift Science, ke immuno-deficiëntie- t de retrovirussen. Vol- immuun-cellen in het e virussen niet dezelfde mentele infectiemecha- gen HIV werkt, zou ook Idy. ersenen en andere delen De ziekte slaat meestal Bij ongeveer een op de maar bij anderen kan iekte van Parkinson en i het lichaam van aap en jke stoffen die via urine onderzoeker Thijs Ger- rift, waarop hij op 3 fe- ïrsitait van Groningea e anti-Parkinson-middel aeren en is de introductie gekomen. Van de ziekte lat ze veroorzaakt wordt acht in de hersens, omdat uceren. Dat is een zoge- piet behulp waarvan elek- L ïelpt niet, omdat die stof zogenaamde 'bloed-her- •ding probeerde verschil- i stelde vast dat het mid- ibaan gebracht kan wor- n in Nederland - Hoechst •koolwaterstoffen (CFK's) i het verpakkingsschuim. miljoen - wordt de pro- lijn nu omgebouwd, age aan het verminderen ïosfeer. Dat zijn stoffen, lag op grote hoogte boven ïeer het schadelijke ultra- doorgelatea Door jaak Begijn GOSS - De strijd in de derle klasse D van het KliVB-zondagvoetbal lijkt zien te gaan afspelen tussen twee Zeeuwse verenigingen, namelijk Clinge en Goes. Met nog acht wedstrijden voor de boeg staat Clinge er het teste voor. Uit veertien wed strijden heeft de formatie van trainer George de Block 22 punten vergaard. Goes volgt als tweede met negentien pun ten, maar heeft nog één wed strijd uit te spelen en dat is het omstreden treffen tegen DIVO, dat twee weken geleden 26 mi nuten voor het einde gestaakt werd met de stand 1-1. ,De trainer van de Beve- landse ploeg, Ron Schrier, kreeg het in dit treffen aan de stok met scheidsrechter Traas, nadat er zich op het veld tafe relen zouden hebben afge speeld, die niets met voetballen hadden te maken. De man in het zwart gooide er dus het biljtje bij neer en zond de spe lers vroegtijdig onder de douche. Ron Schrier analyseert de eerste competitiehelft en blikt vooruit naar de reste rende wedstrijden: „Voor Goes was het begin wat moeizaam. John Schuurbiers viel weg vanwege een blessure. Daar staat tegenover dat Ronnie Krijger en Edwin Lohman er na enkele wedstrijden bijkwa men. Spelend rondom Romeo van Aaede kunnen zij het elftal een enorme steun gevea In het be gin hebben we een belangrijke steek laten vallen tegen Moerse Boys uit. De ploeg ging gebukt onder gemakzucht We namen het fysieke harde spel van de tegenstander over, terwijl Goes het voornamelijk moet hebben van het betere voetbal. Verder hebben we belangrijke punten laten liggen tegen Clinge, een ploeg die naar mijn mening de terechte nummer één op de ranglijst is. Wij speelden wel goed, maar konden de Clinge- defensie niet doorbreken. Die jongens beheersen een prima speldiscipline. Van de paar kansen die ze kregen pikten ze er twee binnen. Ondanks dat we beter waren, verloren we dus. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat wij ook wedstrij den gehad hebben waarin de tegenstander beter was, maar die Goes met winst mocht af sluiten" Volgens de ambitieuze Schrier heeft Goes het de eerste competitiehelft uitstekend ge daan en hij roemt zijn team als een van de betere in deze klas se. „Alleen moet het resultaat nog meer gepakt worden We moeten uitgaan van ons eigen kunnen en niet van de kracht of zwakte van andere ploegen," aldus Ron Schrier. Het verleden leert dat Goes in de tweede helft van de com petitie altijd ver terugvalt De oefenmeester wil daar dit sei zoen voor waken. Hem is er veel aan gelegen de zaak scherp te houden Zo werd er tijdens de winterstop slechts één week niet getraind Dat de Bevelandse ploeg het publiek iets te bieden geeft, mag blijken uit het doelsaldo. Er werd al 31 keer raak gescho ten. Van deze produktie nam Ronald Hoekman er tien voor zijn rekening en Edwin Loh man schoot vijf keer raak. Ron Schrier vervolgt: „Goes speelt inderdaad aanvallend voetbal. Het voordeel van deze ploeg is dat we veel kansen krijgen, er veel missen, maar er gelukkig ook veel inschieten. Dat is onze kracht Het probleem is echter dat we moeilijk van de veel la gere geplaatste ploegen kunnen winnen omdat we ons in deze wedstrijden teveel van de te genstander aantrekken. De wedstrijd van aanstaande zon dag tegen Moerse Boys, dat on deraan staat, zal moeilijk wor den.'" Aan een prognose wie er kampioen zal worden, waagt Schrier zich niet „Clinge heeft geen ploeg waar de klasse vanaf straalt Het heeft wel een prima collectief, speelt gedisci plineerd en is sterk in de coun ter. Goes en BSC zullen ook nog een rol van betekenis spelen. Ook Virtus mogen we niet uit het oog verliezen. Dat zou best wel eens de lachende vierde kunnen worden. Ik denk dat de ploeg die van de onderste kan winnen met de eer zal gaan strijken." Cornelis: 'Sprookje is uit' Van onze sportmedewerker h Dit nadat eerder de betaalde clubs De Graafschap, FC Den Bosch en Telstar werden gewipt en de rood-witten de nationale sportprogramma's haalden. Een man die zeker zijn steentje heeft bijgedragen aan dit suc ces is voorstopper Rudy Corne lis. De man uit Hoofdplaat, al geruime tijd wonend in Bres- kens, is met zijn 26 jaar één van de routiniers in de hoofdklas ser met ambities voor het be taalde voetbal. Bezig aan zijn vijfde seizoen in Vlissingen, waar hij via Hoofdplaat, Ter- neuzen, Eeklo en Hoofdplaat terecht kwam. Vijf jaar die ze hem niet meer kunnen afpak ken. Vijf succesvolle jaren met twee kampioenschappen, twee KNBV-bekers amateurs, een aantrekkelijke trip naar het Afrikaanse Liberia en dit sei zoendus. Met zijn 1.96 meter is hij aanvoerder van de Vlissingse hoofdmacht Hij geniet on danks de uitschakeling toch van de voorafgaande periode. „Het was een enorme happe ning. Iedereen leefde geweldig mee. Sportief gezien was de overwinning op FC Den Bosch het hoogtepunt, maar qua en tourage toch wel FC Den Haag. Ondanks dat we toch tegen dingen aanliepen die wij niet gewend waren. Zo werd er voor aanvang door de beruchte FC Den Haag-aanhang ge schreeuwd 'Van Vossen moet dood'. Zoiets slaat toch wel even in de benen. Tijdens de wedstrijd viel het gelukkig al lemaal wel mee. Je bent dan geconcentreerd bezig en dan valt wat er op de tribunes ge beurt niet zo op." Cornelis had als opdracht mee gekregen Heini Otto uit te schakelea „Dat is me dacht ik uitstekend gelukt Hij werd vrijwel constant door de lucht aangespeeld, iets wat uiteraard met mijn lengte in het voordeel uitviel. Hij heeft dan wel de derde goal gemaakt (het werd uiteindelijk 0-3), maar voor de rest had ik hem redelijk in de greep. Jo Jansen kwam me na afloop zelfs feliciteren, iets wat bepaald geen gewoonte van hem is en dat deed me goed. We verloren dacht ik verdiend, mede omdat een aantal jongens onder hun niveau bleef. FC Den Haag pakte ons op de'on- derdelen felheid, hardheid en vooral fysieke kracht Bovendien hadden we de Pech dat het in de blessuretijd voor de rust 0-2 werd. Ga je met één doelpunt verschil de rust in dan smaakt de thee even prettiger. Dat wil niet zeggen dat we ons op dat mo ment al bij de zaak hadden neergelegd, maar het zat er ge woon niet in. We hebben dacht rk amper één hoekschop kun nen forceren, dus dat zegt ge noeg. We hebben gewoon geen kansen gehad. Toch was de voorbereiding uitstekend. Te gen Telstar stonden we bol van ue zenuwen, maar deze keer gingen we vrij ontspannen de wei in. Het zelfvertrouwen was zeker aanwezig." Het bekeravontuur is dus Voorbij en Cornelis blikt dan ook de toekomst in met het slot van de competitie, waarin het vlissingen minder goed ver gaat. „Daarin zijn we tot nu toe onder de verwachtingen geble ven. Toch is de kloof niet al te groot met de kop van de rang- hjst Ik moet er echter direct san toevoegen dat dit ook geldt voor de'andere kant van de ranglijst Win je een paar wed strijden, dan sta je in de boven ste helft, verlies je een paar keer dan kom je in de zorgen. Ik zie het echter optimstisich. We kunnen ons nu volledig op de competitie richten met nog zeven thuis- en drie uitwed strijden te gaaa Het zal moeten, want men denkt aan het betaalde voetbal. Binnen drie maanden moet er beslist worden heb ik gehoord. Indien het "ja' wordt zal de ac commodatie moeten worden aangepast en er versterking worden gezocht. Zeker in de breedte, want we zijn dit sei zoen met een kern van 25 spe lers begonnen. Daar zijn er nu nog dertien van over. Wil je naar het betaalde voetbal dan moet er dus uit een groter po tentieel geput kunnen worden." Terwijl zijn maats Van Vos sen (naar Beveren) en Van Oeveren zich door de beker in de schijnwerpers van betaalde clubs hebben gespeeld, waren er voor Cornelis nog geen aan biedingen. „Ik zou het wellicht ook niet meer doen. Vijf jaar geleden wel, maar nu zou er fi nancieel redelijk wat tegenover moeten staan wil ik overstag gaan. Daarnaast sta ik op een plek waar je niet opvalt. Je knapt het vuile werk op, maar daar wordt niet op gelet. Zoiets weet je, voetbal is een team sport waarbij het maken van de doelpunten het meest opvalt, maar waarin wel alle radertjes moeten functioneren om dat te bewerkstelligea Als je auto goed rijdt let je toch ook niet op het binnenwerk van de motor, alleen als het fout gaat vallen, maar dan wel negatieve, din gen op." Rudy Cornelis geniet nog na van de bekersuccessen, die hij beleefde met Vlissingen. - fotowimkoovman Van onze handbalmedewerker TERNEUZEN - Volop spanning morgen in de sporthal 't Zwaantje, want zowel de heren als de dames van de hand balvereniging HVSV kunnen kampioen wor den. Vooral de heren hebben een grote kans. Een gelijk spel tegen nummer vier van de ranglijst, Walche ren 2, is voldoende om de kampioensvlag te hijsen. Dit duel begint om 15.15 uur. Om 14.00 uur treden de dames van HVSV aan te gen WN/Internos. Bij winst voor HVSV en een eventueel veriiespunt van GSC, dat uit speelt tegen HV Tilburg, is de titel voor de Terneuzense dames een feit. Woordvoerder Tonny de Brouwer: „Als we zon dag winnen kan het kam pioenschap een feit zijn en anders gebeurt het in één van de laatste twee duels. Winnen is echter zondag een 'must', trouwens we hebben ook wat goed te maken, want WN/Inter nos heeft tot dusver als enige van ons gewonnen in deze competitie, dus er le ven revanche-gedachtea We zijn er klaar voor. Het zou natuurlijk prachtig zijn als de dames en heren zondag gelijktijdig kam pioen worden. We gaan er toch wel een beetje vanuit, want er is al een huisor kest gearrangeerd. We ho pen op veel publiek, dat maakt de ambiance alleen maar groter." Ook het duel van de dames wordt in de sporthal 't Zwaantje te Terneuzen afgewerkt Van onze sportmedewerker GOES - Bij de familie De Haze in Goes staat de turnsport hoog in het vaandel. Alle drie de kin deren, Mariska (15), Piet (14) en Marloes (10), zijn in deze sportak actief. Dat is misschien geen uitzonde ring, maar wel opvallend zijn de prestaties van dit drietal. Onbetwiste uitblinker is tot nu toe Piet de Haze, die sinds september van het vorige jaar de nationale B-trainingen volgt Dat zegt al iets over zijn talenten, die trouwens onlangs werden onderkend door de trainer van de natio nale heren-turnselectie Die ter Wijmans. Hij nodigde de jonge Goesenaar uit om deel te nemen aan een speciale trainingsweek, die tijdens de krokus-vakantie in Ridder kerk werd gehouden. Vanaf maandag 6 tot en met zondag 12 februari was Piet de Haze daar samen met zes jongens uit de A2-selectie dagelijks zo'n zes uur aan het werk. „Een hele belevenis voor mij en ik heb er heel wat van op gestoken," zegt hij. Piet de Haze, die eerst als voetballer actief was bij Goes, koos vier jaar geleden voor het turnen. „Mijn zusje Ma riska was daar al mee bezig en toen ik haar en de anderen zo in actie zag, trok met dat zo aan dat ik besloot met voet ballen te stoppen en me alleen nog maar bezig te houden met de turnsport. Tot nu toe heb ik daar zeker geen spijt van." Piet begon bij SV Volharding in Goes in 6-B, maar klom al vrij snel op tot de klasse 1. Ook op nationaal niveau kwam De Haze al gauw aan de bak. In juni neemt hij voor de vierde keer deel aan het Nederlands kampioenschap. En hij wordt daar in zijn klasse als één van de favorie ten gezien. Nu hij eenmaal met topsport bezig is heeft Piet de Haze ook de ambities om steeds hogerop te komen. „Ik droom er van om ooit uit te komen op een Europees kampioenschap of deel te ne men aan de Olympische Spe len," glundert hij. „Zo ver zijn we nog lang niet, dat weet ik maar al te goed, maar ik doe er wel mijn uiterste best voor." Zijn zusje Mariska, die even als haar broer Atheneum volgt aan het Sint-Wille- brordcollege in Goes, is als junioren-turnster zeker ook geen onbekende in het Zeeuwse. Zij werd vorig jaar provinciaal kampioene bij de jeugdturnsters en pakte drie jaar geleden ook de districts- titel. „Maar topsport zit er voor mij niet meer in," zegt ze. „Dan had ik er immers al moeten staan. Want in tegen stelling tot de jongens, waar de top rond de achttien jaar ligt, is dat bij ons veertien, hooguit vijftien jaar. Toch voel ik me ook in de gewone wedstrijdsport gelukkig en probeer er het beste van te maken. Binnenkort tijdens het Zeeuws kampioenschap in Sas van Gent, wil ik zeker weer een goed figuur slaan," laat de turnster van Volhar ding bij voorbaat wetea Haar zusje Marloes kan nog wel doordringen tot de top sport-categorie. Marloes is ook bij Volharding begonnen, maar sinds september vorig jaar lid van MTV uit Middel burg. „Omdat daar de trai ningsmogelijkheden wat be ter zijn," legt haar vader uit. „In de krokus-vakantie is Marloes met een aantal club leden een weekje op het Sportcentum Papendal ge weest en straks neemt ze deel aan de voorwedstrijden voor het Nederlandse kampioen schap. Op haar jeugdige leef tijd traint ze al zo'n dertien uur per week Natuurlijk waken wij er voor, en dat geldt ook voor Drie turntalenten uit de familie De Haze uit Goes. Staande Marloes (links) en Mariska en op de voorgrond Piet de Haze. foto tannieoe jonge Mariska en Piet, dat hun schoolopleiding door deze in tensieve aanpak van de turn sport niet in gevaar komt. Er kruipt veel tijd in deze sport Maar mijn vrouw Lieda en ik gaan er helemaal in op en be geleiden de kinderen zo goed mogelijk als binnen ons ver mogen ligt. Als ouders steek je daar heel wat vrije uren in, maar dat hebben wij er graag voor over. Hun vrije tijd is in ieder geval goed besteed en als er dan bovendien nog goed wordt gepresteerd doet je dat toch wel wat Maar pronken met onze kinderen, nee, dat is er beslist niet bij," aldus Piet de Haze senior. NIEUWSOVERZICHT LONDEN (RTR) - Daniele Hunger heeft haar officieuze we reldrecord op de 100 meter vrije slag, korte baan, verbeterd. Bij de finale van de wereldbekerwedstrijden in Londen zwom de Oostduitse 1.03,17. Haar oude toptijd was 1.03,24. Dano Halsall uit Zwitserland zwom een officieus wereldrecord op de 25 meter vrije slag, 10,17. UITSLAGEN VROUWEN 100 meter vlinder: 1. Weigang (DDR) 1.00,82, 2. Scarborough (GBr) 1.02,10,3. Cater (Can) 1.02,62. 200 meter school: 1. Bornicke (DDR) 2.27,03,2. Brownsdon (GBr) 2.31,52, 3. Nisiro(Ita) 2.31,75. 100 meter vrij: 1. Stellmach (DDR) 57,36,2. Gilfillan (GBr) 57,44,3. Don- nely (GBr) 57,22. 50 meter rug: 1. Weigang (DDR) 20,69,2. Page (GBr) 30,08,3. Anderson (Can) 30,13. 100 meter wised: 1. Hunger (DDR) 1.03,17,2. Brownsdown (GBr) 1.04,06, 3. Higson (Can) 1.04,06. 800 meter vrij: 1. Wurzburger (Can) 8115,34, 2. Cambrini (Ita) 8.45,44,3. Holland (Can) 8.47,04. MANNEN 200 meter vrij: 1. Holmertz (Zwe) 1.48,29, 2. O'Hara (Can) 1.48,56, 3. Phillips (Can) 1.50,59. 100 meter rug: 1. Cockcroft (GBr) 57,71,2. Boucher (Fra) 57,79,3. Robins (GBr) 57,85. 100 meter vlinder: 1. Fibbens (GBr) 54,99, 2. Gutzeit (Fra) 55,58, 3. Dronsfield (GBr) 56,10. 100 meter aehool: 1. Gillingham (GBr) 1.03,10,2. Cleveland (Can) 1.03,33, 3. Campbell (GBr) 1.03,99. 400 meter wissel: 1. Brew (GBr) 4.19,84,2. Peterson (Zwe) 427,42,3. Ro bins (GBr) 430,19. 25 meter vrij: 1. Halsall (Zwi) 10,17,2. Volery (Zwi) 10,60,3. Hoömeister (BrD) 10,91. PHILADELPHIA (Rtr) - Boris Becker houdt in Philadelphia de goede vorm van de laatste weken vast Hij bereikte donder dag de kwartfinales van het Amerikaanse 600.000 dollar-toer nooi met een zege van 6-1,6-1 in nauwelijks een uur tijd op de Amerikaan Dave Pate. André Agassi vocht een lang baseline-duel uit met zijn acht tienjarige leeftijd- en landgenoot Jim Courier. Hij won met 6-3, 7-6 (7-3) op het zevende matchpoint. „Met iets meer ervaring van zijn kant zou het nog spannender zijn geweest", aldus Agassi. „Van alle spelers, die ik tegenover me heb gehad, slaat Courier het hardst Harder zelfs dat Ivan Lendl en Becker. Uitdagen derde rende: Agassi (VSt) - Courier (VSt) 6-3,7-6 (7-3), Bec ker (BrD) -Pate (VSt) 0-1, 6-1, Mayotte (VSt) - Srejber (Tsj) 6-3, 6-4, Pernfors (Zwe) - Roger Smith (Bah) 6-1, 6-3, Van Rensburg (Zaf) - Mansdorf (1st) 6-7 (6-8), 6-4 6-4, Seguso (VSt) - Curren (VSt) 6-3, 6-7 (6-8), 7-5. DEN HAAG (ANP) - De tuchtcommissie van de KNSB hand haaft de uitslag van de marathonwedstrijd, die op 4 februari in Amsterdam werd gehouden. Het protest dat Van Kempen hiertegen had aangetekend, is af gewezen. In de rit klasseerde Van Kempen zich als twintigste, zijn voornaamste concurrent in de strijd om de KNSB Cup, Yep Kramer, als negentiende. Volgens Van Kempen, die in het klassement een achterstand van drie punten van Kramer heeft, moest dat andersom zijn. GELEEN (ANP) - Na twee jaar afwezigheid keert Carla Kleintjens terug in de Nederlandse handbalcompetitie. De hoekspeelster komt het komend seizoen uit voor haar oude club V en L in Gel een. Als eerste Nederlandse topspeelster zocht Kleintjes haar heil in het buitenland. De international speelde voor Sverresborg in Noorwegen. Als gevolg van een hardnekkige knieblessure kwam de Limburgse het laatste seizoen echter sporadisch in actie. Ursula Dekeling is de enige andere international in bui tenlandse dienst Door de komst van Oosteuropese krachten is haar positie bij de Westduitse kampioen TV Lützellinden ech ter wankel. MADRID (SID) - De Spaanse televisie mag niet langer gevech ten van beroepsboksers uitzenden. Dat heeft Luis Solana, de nieuwe televisie-intendant van de socialistische regering, ver ordonneerd Solana vindt het beroepsboksen te gewelddadig. Het gevecht tussen Mike Tyson en Frank Bruno om de wereldtitel in het' zwaargewicht dat zaterdagnacht in Las Vegas wordt gehou den, komt niet op de Spaanse buis. Solana heeft wel zijn fiat gegeven aan het uitzenden van stierengevechtea De Spaanse boksbond heeft tegen de 'discrimerende maatregel' gerechtelijke stappen aangekondigd Donderdag weigerde Spaanse televisie al beelden te laten zien van het Europese ti telgevecht van de Spanjaard Diaz. Solana gaf de verzekering dat het verbod uitsluitend het professionele boksen betreft. Amateurgevechten mogen uitgezonden worden. De registratie van het Olympisch boks toernooi in Barcelona 1992 komt niet in gevaar. RIO DE JANEIRO (AFP) - De nieuwe coach van het Brazi liaanse voetbalelftal, Sebastiano Lazaroni, heeft zijn vertrou wen geschonken aan spelers, die in eigen land actief zijn. Zijn selectie van 23 man telt geen spelers in buitenlandse dienst, zoals Romano (PSV), Careca, Muller (in Italië), Julio Cesar (Frankrijk) en Mirandinha (Engeland). Lazaroni koos voorts slechts één speler van landskampioen Bahia: Raimundo Tavares da Silva, ook wel kortweg aangeduid als 'Bobo'. Brazilië speelt vanaf 15 maart (tegen Ecuador) een groot aantal vriendschappelijke wedstrijden, waarbij op 12 en 26 april tegen Paraguay, 10 en 24 mei tegen Peru, 8 juni tegen Portugal (in Brazilië), 16 juni tegen Denemarken in Kopenhagen, twee da gen later in Zweden en 23 juni in Bern tegen Zwitserland. Daarna speelt Brazilië in het toernooi om de Zuidamerikaanse beker en kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioen- De «electie: doel: Taffarel, Acacio en Ze Carlos; defensie: Luiz Carlos, Batista, Jorginho, Aldair, Mazinho, Mareelo, Eduardo en Andre Cruz; middenveld: Giovani, Ze do Carmo, Rai, Bobo, Uidemar en Toninho; aanval: Be be to, Zinho, Joao Paulo, Washington, Vivinho en Nilson. MADRID (Rtr) - De Spanjaard Poli Diaz heeft donderdagnacht zijn Europese titel in het lichtgewicht behouden door een pun- tenzege op de Franse uitdager Alain Simoes. De Spanjaard had een k.o.-zege voorspeld in de vierde ronde, maar daar kwam niets van ia Het gevecht duurde de volle twaalf rondea De be slissing was echter unaniem in het voordeel van de 22-jarige Spanjaard, die in 23 gevechten nog niet één keer is verslagea Van onze korfbalmedewerker TERNEUZEN - In de Vlis singse sporthal Baskens- burg wordt vandaag de se- mi-korfbalinterland tussen de juniorenteams (tot 18 jaar) van de afdeling Zuid- West en Engeland gespeeld. Deze wedstrijd is voor de afde ling georganiseerd door John Pannekoek-Loois en Jack Thoma van Animo. Zij zorgen tevens voor de verzorging van het Engelse team, dat zater dagochtend met de Olaulijn zal arriverea De selectie van het team van Zuid-West bestaat uit: Angela Dellebeke (Atlas), Marieke Krombiechler (Vrien denschaar), Janneke van Pelt en Arjen Brasser (Snel), Conni^ Poortvliet (TOP), Danielle Riet en Ruud Machielse (Deetos), Anja Verdonk en Nico Kranen donk (ADO), Remco van Beest (VIOS), Patrick Elshof (Breda Noord) en Jan Roest (BKQ. Coach is Arie Kranendonk. De wedstrijd staat onder lei ding van de Belgische scheids rechter mevrouw Bos. Zij wordt geassisteerd door de grensrechters Frank Koppejan en Wim Barentsen. De wed strijd begint om 13.00 uur en wordt voorafgegaan door de competitiewedstrijd tussen de Animo-junioren en de PKC-ju nioren. Na het treffen speelt Animo 1 zijn competitiewed strijd tegen ODO.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 15