v PSV dient klacht in bij FIFA ROMARIO IS OVERBODIG IN NEDERLAND ÏVV'24 en STEEN spelen gelijl aten gesproken? INCONFECTIE 1 DE ZEEUW f-ZEEUNDS HERTEIflEES oöiJcijnavt Deelname Van Gennip en Visser aan wereldbeker onzeker in Speler Norwich slikt tong HVV'24 biedt excuses aan I Autoleasing LCddC Autoverhuur RUMOER ROND TRANSFER VAN BRAZILIAAN ROMARIO 22.75 NIEUW NT: 06 - 320.330.84 MALANDA' INDHOVEN - Wat en aardig affiche leek, en partijtje tussen de lummers één en twee 'an de eredivisie, is za- erdag door PSV op uderwetse wijze tot en kat-en-muis-spel ;edegradeerd. Romario Capabel MAANDAG 31 OKTOBER 1988 Michel Beukers naar Sparta Jos Koniuszek j PELADEN DUEL IN HULST KENT GEEN WINNAAR POLO-BESTEL BOODSCHAPPER '1/2 DAG f 30,— 11 DAG f 55,— INKL. EmN ONBEPERKTE KMS BREDA - GINNEKENWEG 21 - TELEFOON 076-222100 DE STEM <nt vS ir Chris van Nij natten IINDHOVEN - PSV heeft :r brief bij de FIFA (de ereldvoetbalbond) zijn be- lag gedaan over de han- lelwijze van de Brazi liaanse voetbalbond rond de erking van de transfer an Romario de Souza Fa- ia. ioals wij zaterdag al meldden, ïrstuurde men op het bonds- areau in Rio de Janeiro pas op iet laatste moment een telex, laarin Romario officieel werd rij gegeven. Tot vlak voor rijdagnacht twaalf uur (Ne- [erlandse tijd) werd gepro- eerd PSV tot onmogelijke af- praken te dwingen. Voor de UITLIJNEN-ACCU'S TEN-SPORTWIELEN IDERDELEN - VULCANISEREN 1.01140-12461 - Fax01140-19484 61 /Terneuzen/Tel. (01150) 12551 wedstrijd PSV - FC Twente trad manager Kees Ploegsma wat meer in details over zijn papieren gevecht met de Zuid- amerikaanse bobo's. „Je zou het bijna mafia- praktijken kunnen noemen. Omdat ze wisten dat wij geen kant uit konden, we wilden im mers per se Romario aan ons publiek presenteren, zetten ze ons met de rug tegen de muur. Zo wilde de president van de Braziliaanse bond Romario on der geen beding vrijgeven als wij niet akkoord gingen met de eis dat Romario ongeveer veer tig dagen voor iedere interland naar Brazilië dient af te rei zen". Ploegsma is uiteindelijk ak koord gegaan met de ook vol gens internationale voetbal normen absurde eis. „Ja, we spelen pas op 12 november weer thuis, dus voelden we ons verplicht Romario in een uit verkocht stadion tegen FC Twente te presenteren. Dus was de vrijgave van Romario ons veel waard. Maar de Brazi lianen zijn nog niet klaar met ons. We hebben deze kwestie niet voor niets bij de FIFA aan hangig gemaakt. Bovendien heeft een speler in dit soort za ken altijd het laatste woord. Romario heeft met ons de wa terdichte afspraak gemaakt, dat hij niet eerder dan een paar dagen voor een interland het vliegtuig naar zijn vaderland pakt". Vast staat dat Brazilië al zijn WK-kwalif icatiewedstrij den afwerkt binnen een periode van ongeveer zes weken. De data daarvoor liggen nog niet exact vast, maar duidelijk is wel dat bedoelde kwalificatie serie het grootste deel van de maand mei in 1989 zal beslaan. T11 In die maand moet de Neder landse competitie nog drie ron des afwerken. Bovendien staan er in mei de KNVB-bekerfinale en de Europa Cup-finale ge pland. De staart van het eredi visie-seizoen, gevolgd door eventueel een bekerfinale, werkt het huidige PSV op één been af. Maar als de Eindhove- naren voor het tweede jaar in successie de finale van de Europa Cup voor landskam pioenen bereiken, zal Romario er dus niet bij zij a Ploegsma: „Ik weet niet hoe we er dan voor zullen staan, maar afspraak is afspraak; voor de de duur van de kwalifi catie-serie van het Braziliaans elftal zijn we Romario kwijt". PSV kleineert 'concurrent' Deze maand: wildsaus, frites, aardappelkrokétten en ge- Ook voor: EVENEMENTEN KOUDE SCHOTELS DINERS BUITENSHUIS ZAALTJE 30 PERS. fcijaart igen provincienummer voor en van len/vriendinnen en relatioes op korte afstand I les in je eigen dialect - 0.50 p.m. id, kousen, sokken en lingerie moet pij: IJ nerken o.a. eren - Eskimo - Empire 'erneuzen, Sas van Gent. oet u bij Johnny Jansen zijn. Terneuzen - tel. 01150-13295 tor Chris van Nij natten liet 3-0 versloeg de lands- ampioen het goedwillen- le, maar onmachtige FC fwente van trainer Theo tok. Ie mooiste treffer van de wed- ijd was weer eens voor Ro- ild Koeman. De man die vol- ens zijn medespelers met een een os kan doodschieten, aaide vlak voor tijd magi- traal uit. fchuin rechts voor het doel oeg hij in één keer een doorge- »pte bal van invaller Gillhaus (hroeiend hard in het dak van ït domein van doelman Hans :e Koning. De overige doelpun- in, 1-0 en 2-0, kwamen respec- ievelij k op naam van EUer- lan en Vanenburg. lat er sprake was van een uit- erkocht huis, met vele hon- Irden pechvogels zonder lart buiten de hekken, was :hter niet te danken aan de trekkingskracht van het looggevallen gezelschap uit :chede. De 28.000 kijkers amen voor Romario en nie- land anders. Ze moesten achten tot 20.41 uur. Toen, in 57ste minuut, gooide de Bra- tliaan in de dug-out het sta fje dekens van zich af, sloeg ïvoot een kruis en debuteerde Nederlandse bodem. Als be aker kreeg hij het Twente- ilent Andy Scharmin tegen- rer zich. Opvallend was dat irald Vanenburg, niet zelden Iraziliaan' of 'Geraldinho' ge- md, nadrukkelijk combina- jes probeerde op te zetten met 'in nieuwe ploegmaat. Romario miste een kwartier voor tijd een dot van een kans door een voorzet van Koeman stiftend en met de buitenkant van zijn rechtervoet hoog over te schieten. Maar van in totaal 21 door hem gepleegde balcon tacten bracht hij er toch zeven tien tot een goed einde. „Ik ben wel tevreden over hem", reageerde Guus Hiddink na afloop op kritiek op het on opvallende debuut van Roma rio. „Hij moet wennen aan een nieuw systeem, aan het kli maat, een ander tempo. Hij be weegt misschien een beetje on opvallend, maar ik vergelijk die Braziliaanse spitsen wei eens met poema's. Ze sluipen stiekem rond en slaan onver wacht toe". De eerste oefenmeester van PSV was zaterdag niet van plan Romario vanaf de eerste minuut te laten spelen. „Hij was er misschien best toe in staat. Na extra individuele trainingen en een lang gesprek met hem weet ik dat hij capa bel is om negentig minuten te spelen. Maar ik wilde het Porto-elftal niet wijzigen. Ik gunde Ellerman liever een ap- plauswissel". Romario had liever een hele wedstrijd gespeeld, liet hij via een tolk weten, jn negentig minuten kun je meer van jezelf laten zien", aldus de Zuidame rikaan. „Ik heb echt even de tijd nodig om te wennen, vooral aan de kou. Maar daar heb je tijdens het spel minder last van dan op de bank. Ik had het steenkoud". Romario zei vooraf geen last van zenuwen te heb ben gehad, maar voelde wel de naweeën van het gebakkelei op vrijdag met de Braziliaanse voetbalbond. Hij had zich via de telefoon een paar keer heel kwaad gemaakt op zijn landge noten. „Maar ik wist dat ik deze heisa kon verwachten. Ik ben gewend aan de chaos in Brazilië". Romario had woensdag, zo zei hij, bewonderend toe zitten kijken bij PSV - FC Porto. Hij had er dan ook waarschijnlijk wel vrede mee, dat het toen triomferende elftal ook zater dag aan de start verscheen. Dat basisteam bewees dat PSV Ro mario in de eredivisie niet no dig heeft. Na ruim een half uur stond het al 2-0 tegen 'concur rent' FC Twente, dat alleen in de swingende linksbuiten Pie- ter Huistra een uitblinker had. De Enschedeërs hadden overi gens op een sensationele 0-1 voorsprong kunnen komen. Maar Schmidt kopte een voor zet van Huistra in de tweede minuut op de vuisten van Van Breukelen. Bij de thuisploeg overtuig den Ellerman en Janssen we derom. Ellerman onderstreepte zijn goede vorm met zijn derde treffer binnen een week. Een vrije trap van Koeman be landde via doelman De Koning voor de voeten van Ellerman, waarna de rechterspits raak schoot De 2-0 kwam op naam van Vanenburg, die met rechts een pass van Kieft benutte. Zo als eerder beschreven, tekende Koeman 3-0 aan. Het uitvallen van Kieft in de tweede helft leek de enige don kere wolk boven het feestende Philips-stadion. De blonde aanvaller verdraaide iets in zijn knie, maar een kijkopera tie leerde zondagochtend, dat er niets ernstigs aan de hand is. Donderdag al hervat Kieft de training bij PSV. Maar zijn af wezigheid zal woensdagavond in en tegen Haarlem nauwe lijks van invloed zijn op het re sultaat van dat potje. Na elf wedstrijden bedraagt de kloof tussen nummer één PSV en de nummer twee al vier punten. Dat zegt ook iets over het krachtsverschil tussen PSV en willekeurig welke middenmo- ter. j, PSV - FC TWENTE 3-0 (2-0) - 197 Ellerman 1-0, 30. Vanenburg 2-0, 77. Koeman 3-0. Scheidsrechter: Blankenstein. Toeschouwers: 28.500 (uitverkocht). PSV: Van Breukelen; Gerets, Koot, Valckx en Heintze; Vanenburg, Koeman en Lerby; Ellerman (Ro mario), Kieft (Gillhaus) en Jans sen. FC TWENTE: De Koning; Rutten, Scharmin, Elsinga en Bosz; Paus, Balm en Schmidt; Keur, Neij en- huis (Dikken) en Huistra. De bij PSV debuterende Braziliaan Romario in actie. In zijn kielzog Wilfried Elsinga van FC Twente. f Door Rob van Deursen HEERENVEEN/DEN HAAG - Yvonne van Gennip en Leo Visser zullen hun eigen weg volgen ter voorberei ding op het nationale afstandskampioenschappen schaatsen begin januari in Heerenveen. aanwezig moeten zijn. En het zou toch te gek zijn als ik op de eerste rij op de tribune aanwijzingen zit te geven en Last vlak daarvoor op het ijs staat". Het staat dan ook niet vast dat de twee Nederlandse schaatstoppers zaterdag zullen deelnemen aan de BSO-wedstrijden in Den Haag en aan de World Cup duels eind november en be gin december in respectie velijk Oost- en West-Ber- lijn, Groningen en Eskilstu- na. Volgens Tjaart Klooster boer, de coach van Van Gen nip en Visser, komen die wedstrijden gezien de plan ning van het seizoen te vroeg. „Onze piek ligt in ja nuari en februari", aldus Kloosterboer gisteravond in Heerenveen. „Daarom staat het helemaal niet vast, dat die twee in Den Haag en aan de World Cups zullen deel nemen. Het is natuurlijk aardig dat ze dat op voor hand mogen van de KNSB. Feit is echter dat we niet per se dezelfde weg moeten vol gen als de kernploegen". Op de achtergrond speelt mee dat Jan Wybe Last, de nieuwe coach van de dames kernploeg, vorige week tij dens de voorstelling van de kernploegen in Baarn stelde, dat Kloosterboer bij wed strijden waaraan zijn kern ploeg met Van Gennip deel neemt, naar de tribune zal worden verwezen. Klooster boer: „Daar zullen we toch eens uitgebreid over moeten praten. Als Van Gennip mij nodig denkt te hebben, zal ik LONDEN (RTR) - Nor- wich-clubarts Chris Croton heeft midden velder Andy Townsend zaterdagmiddag het le ven gered door op het veld tracheotomie toe te passen. Townsend werd vol in het gezicht geraakt door Ray Wallace van Southamp ton en slikte daarbij zijn tong in. Croton reageerde vlug en gaf de ongeluk kige speler weer lucht door ter hoogte van de hals een buisje in diens luchtpijp te steken. „Het gaat naar omstan digheden goed met hem", zei Norwich-manager Dave Stringer zaterdag avond. „Townsend moet echter nog zeker 24 uur ter observatie in het zie kenhuis blijven. Hij heeft ook nog een hersenschud ding opgelopen". Het plan om de Neder landse deelneemsters aan het WK-allround begin fe bruari in het Amerikaanse Lake Placid reeds tien da gen tevoren naar de Ver enigde Staten te laten afrei zen, waardoor de top het NK-allround in Den Haag zal missen, schoot bij de al ternatieve kernploeg van Kloosterboer eveneens in het verkeerde keelgat „Van Gennip wil graag aan dat Nederlandse kampioen schap deelnemen, dus als zij voor het WK uitgenodigd wordt, staat het helemaal niet vast dat zij die termijn van tien dagen zal accepte ren", zo geeft Kloosterboer een schot voor de schaats- boeg. In de komende weken zal Kloosterboer dus trachten in gesprek te komen met de KNSB over de te verwach ten problematiek rond de begeleiding van Yvonne van Gennip en Leo Visser tij dens wedstrijden. „Ik ben beslist niet op een conflict uit, maar de zaken zullen toch tevoren geregeld moe ten worden. Zoals we ook willen weten wat precies de consequenties zijn als Van Gennip en Visser aan uitno digingen van de KNSB om aan bepaalde wedstrijden deel te nemen, gehoor ge ven". ROTTERDAM (ANP) - Sparta huurt voor de rest van het voetbalseizoen Mi chel Beukers van BW/Den Bosch. Beukers is bij de Brabantse club geen basis speler meer. Hij gaat bij Sparta in de spits spelen op de plaats van Greg Campbell. De Brit mag na Sparta - FC Groningen vol gende week terug naar zijn ge boorteland. Beukers scoorde één keer voor Den Bosch, Campbell maakte twee van Sparta's elf treffers. (ADVERTENTIE) Specialist in: loopschoenen en -kledina mi ummni/ABi ft nuiuibrw irvnEw HAAGDIJK 250 - BREDA TEL. 076-221561 og maar al te vaak blijkt er bij een overlijden weinig tot niets te zijn vastgelegd, valt ook niet mee om stil te ij zaken als een testament, fwsjaakBegijn if voogdijschap, h zijn er goede redenen om 't oen, want wat gebeurt er met ïer, de kinderen, en het huis? hebben een boekje voor u esteld waarin duidelijk en itelijk de meest essentiële [elen worden besproken, ur de coupon, met een post in f X~ naar SIRE, p/a isonstraat 12, 2723 RN teer. Dan krijgt u het boekje et te laat is' thuisgestuurd. E ZAAKJES VOOR HET TE LAAT IS. _m/v iats. ingeboden door dit blad in samen- QfDp de Stichting Ideële Reclame. OllW i IULST - In een beladen uel zijn HW'24 en STEEN iet verder gekomen dan sn 0-0 gelijkspel. Iedereen on tevreden zijn met de itslag, omdat geen van de 'oegen aanspraak mocht 'aken op de twee punten, let was gistermiddag op het lulsterse sportpark niet direct en hoogstaande wedstrijd, 'aarvoor was het spelconcept an beide ploegen te uiteenlo- end. HW'24 moest het vooral ebben van de techniek, terwijl TEEN boogde op een flinke •sis werklust en gezonde pressie. Dit alles nam echter iet weg, dat het toch altijd eelbesproken duel van het be at tot het einde boeide en daar 'as het publiek tenslotte voor temen. Soms werd er op de rand van :t toelaatbare gespeeld, dan 'eer was er sprankelend voet- al, afgewisseld door momen- - van veelvuldig balverlies, 'at er enkele spelers in het oekje van de scheidsrechter ouden verdwijnen, was tevo- in beide kampen ingecalcu leerd. De beginfase was voor de thuisploeg, geholpen door een onzekere verdediging van STEEN. Schoten van Peter van Eekelen en Fred van Cauteren Van onze sportmedewerker HULST - Een uitspraak van trainer Rinus Zegers van HW'24, gedaan in de voorbeschouwing van af gelopen vrijdag in deze krant, heeft in het STEEN-kamp voor nogal wat commotie gezorgd. Ri nus Zegers stelde namelijk aan de vooravond van de derby HW'24 - STEEN, dat STEEN een 'schop- persploeg' is. Het bestuur van STEEN nam dit nogal hoog op en was aan vankelijk niet van plan zich in de bestuurskamer van de gastheren te vertonen. Zon dagmorgen werd er een be stuursvergadering belegd om het een en ander nogmaals te bespreken. Uiteindelijk werd besloten om een kwartier voor het begin van de wed strijd het gezicht toch maar te laten zien. Tevoren had HW'24-voorzitter Adrie Boddart al meerdere keren zijn excuses aangeboden voor de gewraakte uitspraak van de trainer. De HW'24-preases wilde echter niet ingaan op het ver zoek dat men van STEEN- zijde stelde. STEEN-voorzit ter Tonnie Rottier had name lijk geëist, dat trainer Zegers in de bestuurskamer zijn ex cuses zou komen aanbieden en dat HW'24 voor een recti ficatie in deze krant zou zor gen. Het STEEN-bestuur liet zich tijdens de rust niet in de bestuurskamer zien, daarmee nogmaals van het ongenoegen blijk gevend. Tonnie Rottier: „Zegers heeft ons ten on rechte een slechte naam be zorgd. Dergelijke uitspraken blijven bij de mensen lang hangen. Het werkt door naar alle geledingen, zelfs onze ju nioren worden nu al uitge maakt voor schoppers". Boddart deed er alles aan om het vuur te blussen. Hij ging zelfs zo ver, dat hij open lij k afstand nam van de uit spraak van trainer Zegers. Alle toeschouwers kregen voor het begin van de wed strijd een papier, waarop, be halve de opstellingen van beide ploegen, de volgende zin stond: „Vooraf wil het be stuur van HW'24 zich dis tantiëren van de uitspraken van de trainer, die afgelopen vrijdag in dagblad De Stem zijn verschenen. Wij hebben altijd een goede relatie gehad met de voetbalvereniging STEEN en hopen dat wij ook vandaag weer een spannende en sportieve wedstrijd kun nen aanschouwen". misten de juiste richting. STEEN herstelde zich knap en was vooral gevaarlijk via Jo van Remortel en Erik Nagel- kerke. Eerstgenoemde speler voetbalde als in zijn jeugdjaren en was dichtbij de openings treffer. Een goede solo van hem eindigde met een knal net over. Ook Peter van Dorsselaer was dichtbij een treffer. Een schot van ruim dertig meter afstand ging maar net langs de ver keerde kant van de paal. Aan de andere kant zag Dennis Rietjens een vrije trap goed ge keerd worden door doelman De Bodt. Het was het laatste wa penfeit voor de rust. De tweede helft was aan trekkelijker dan de eerste. Twee aanvallend ingestelde ploegen zorgden voor een boeiend schouwspel. Harm Rietjens zag zijn kopbal, uit een hoekschop genomen door zijn broer Dennis, overgaan. Het spel werd harder en het aantal overtredingen nam toe. Vooral STEEN-spelers waren het lijdend voorwerp. Uitblin ker Jo van Remortel zag een omhaal a la Van Basten maar net overgaan. In de zestigste minuut was Spelmoment uit de derby HW'24 - STEEN. Een opkomende HW'24-aanvaller wordt op de hielen gezeten door een STEEN-verdediger (midden). foto wim kooyman HW'24 dichtbij een doelpunt, maar de kopbal van Fred van Cauteren werd door een STEEN-verdediger van de doellijn getrapt. Toch was STEEN de ploeg waarvan de meeste dreiging uitging. Het was opnieuw de thuisploeg die dichtbij een doelpunt was. De agressief spelende en hardwer kende Peter van Eekelen vond doelman De Bodt op zijn weg, die zeer attent in deze wed strijd zijn doel verdedigde. Tot doelpunten kwam het niet, waardoor deze beladen wedstrijd eindigde zoals hij was begonnen, met 0-0 dus. Eigenlijk waren de spelers sa men de winnaars, want de ver wachte escalatie tijdens de wedstrijd was uitgebleven.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 9