'Blijk van waardering voor mijn werk' Fonny van der Vloet een grillig talent Veldenl ipart SECRETARIS THEO VAN DER VEEKEN: BIJ BEVEREN NET NIET OP HET HOOGSTE PLAN ainer Tjoba [lGINA sport ft I MAANDAG 11 FEBRUAR11985 PAGINA SPORT 7 ftandigheden COR VAN DE VELDE: Festiviteiten jubilerend Vogelwaarde Ommezwaai Zaalvoetbalaffaire erker vanneer op het re.| [e te Goes het doekl vse crosstitel, hoeft tot het uiterste tel uterdag op het be- igen, vergrootte hij isdanig, dat de titel hot uitgestorven ot hijl I zijn eentje op avontuur] It de regelmaat van def Ie kloof uit te bouwen Iwege de koers liep 4'I ■vintig seconden voor' op het trio Johan de| Piet Westerweele en I I Kooman in een zetel I Izou de slotfase nog j worden, want Johan bger vond in de harde leveneens een bondge- Met nog twee kilometer h liet hij zijn beide ge. lin de steek en liep zien-1 In in op een uitgebluste! *r Velden. Hij bleef uit-1 ijk op acht seconden ste- [rachter liet Piet Wes- Fle zijn gezel Kooman in! lek om afgetekend opde| [plaats beslag te leggen. Je Wielingen-atleet een liging van zijn stijgende1 Itiecurve de laatste ja- folderman, bepaald niet) schik op dit parkoers, met een vijfde plaats hen nemen, terwijl fier twee in de stand, Jo- reel, zesde werd. de veteranen pakte] Krijnsen zijn zesde ach-! pvolgende zege in lompetitie, terwijl ook bijj nes de nieuwe kampioe-! Ibekend is. Haar naam [Daane en ook in de Gal- ps legde ze het magere I nciale cross wereldje' Iwil op. Dit alles in een, •cross, die nog nooit in de [ie op een dergelijke ma- "door koning Winter be-] f werd. „Ik ben niet bijge- maar op deze manier vas de dertiende) zou je] vel worden", verzuchtte ■Hofman na afloop. sjes-pupillen B 1000 meter: olie Wisse, AV'56 5.52.5; 1. Schuilwerve, Marathon 3. llvy van Driel, Schelde- .52. Jongens-pupillen B 1004 1. Erwin Mortier, RKHAV 12. Pascal van de Voorde, Dy- 5.30.1; 3. Wilbert Murre, lesport 5.46.7. Meisjes-pupil- 1000 meter: 1. Lisette Maas, ;hon 5.47.6; 2. Judith Kuys 5.52; 3. Marieke Bordui, 6.00.2. Jongens-pupillen A iaars 1000 meter: 1. Enk an, Zeeland Sport 5.09.7; 2, Lakroes, Dynamo 5.13.2; 3. van der Plasse, Dynamo Tweedejaars: 1. Manro 'gge 4.53.1; 2. Martijn Locke- 05.5; 3. Tim van Waesberghe allen RKHAV. D-meisjes ieter: 1. Cindy van Driessche, V 5.00.2; 2. Chiery Abuijs, io 5.08.5; 3. Margriet Rotte i- jongens 1500 meter; 1. Jos- |an Waesberghe, RKHAV 2. Bas Schletterer, Dynamo 3. Arjan de Feyter, AVW meisjes 1500 meter: 1. Ingrio arathon 5.57.5; 2. Ingria de er, AV'56 6.06.5; 3. Marielle lin, AV'56 6.09.21. C-jongen) eter: 1. Revelino Rijk, Mara- 1.33.4; 2. Stephen Grondman, lV 8.38.4; 3. Erwin de Vos, lesport 8.42.6. B-meisjes 2000 1. Karin Glerum, Marathon 2. Christel Logghe, Mara- 9.59; 3. Christel van Waes, V 10.25.4. B-jongens «00 1. Lennaert Fokke, AV 2. Bart IJsebaert, Schelde- 16.25.9; 3. Jeroen Popf lesport 16.53.3. A-mei»)» neter: 1. Marjan Wagema- Jynamo 14.01.5; 2. Jacqueline kerke, Marathon 14.08.2; van Roosevelt, Zeelar» 14.21. A-jongens 6000 meten ert Schrijver, AV'56 24.35.4;Z ouisse, AV'56 24.47; 3. RichaW Zeeland Sport 25.37. Dar»» .eter: 1. Jopie Daane, Mara* 13.51; 2. Elly Nieuwpoort 14.25; 3. Monique Decorte. 14.43; 4. Corrie Dekker desport 15.03; 5. Susan Her- RKHAV 19.03. Veterane» meter: 1. Frans Krijnsen. 38.48; 2. Ron Abuijs, Dynamo 3. Karl Spanier, Dynam» 4. Peter Provoost, Schelde 41.02; 5. Jan Wagemakefi no 43.08. Senioren 11.000 roe Leon van der Velden, AJ 2. Johan de Vlieger, Ma'a" 37.28; 3. Peter Westerweele. Vielingen 37.40.8; 4. Fra» an, Dynamo 38.04 5. Saw rman, Marathon 38.30; 6. J»" treel, Maratho 38.38; 7. Feg :teman, Zeeland Sport 3SWj; >ert Karstanje, Dynamo lm Ad Guiljam, AV'56 39.40, el- •afl bêrghêT RKHAV' 40.30; Hamelink, Scheldesprt 40-J »ris Breidenbach, Delta Sp° e, Marathon 40.06; 11- - mer, AV'56 40.15; 12. Marathon 40.24; 13. Jö vf!' lewerker - Tjoba heeft eefl bekend was geworden >pen, is Tjoba er in ge~ strikken. Het is Adrie die enkele jaren trai- daar nu nog speelt. Souburg en kent he' vinding. Een en ander bespreking met de se- Cor van de Velde, de nieuwe trainer van Breskens en opvolger van Piet de Winde. Van de Velde begint opti mistisch aan het karwei bij de zondagtweedeklasser. - FOTO DE STEM/COR J DE BOER Van onze sportmedewerker BRESKENS - Cor van de Velde gaat komend seizoen het keurkorps van tweedeklasser Breskens onder zijn hoede nemen. Vrij verrassend gaf het Breskens-bestuur hem de voorkeur. Dit terwijl men toch in de slag zat met bekende namen in het Zeeuwse trainerswereldje, zoals Jan Meu- lemeester en Jaap van Maris. Een doorgewinterd duo, terwijl Cor van de Velde met zijn 29 jaar pas aan het be gin staat. Voor Breskens is hij overigens geen onbekende, want hij zette er zijn eerste schreden op voetbalgebied, speelde onder meer in het eerste om vervolgens een paar jaar naar Hoofdplaat te trekken. Een voetbalcarrière die veel te vroeg noodgedwongen werd afgebroken. Twee onwilli ge knieën lagen aan de basis van deze voor hem pijnlijke beslissing. „Allebei mijn kruisbanden zijn te lang, terwijl aan de rechterkant beide meniscussen zijn verwijderd. Het ging gewoon niet meer. Op dit moment heb ik geen enkel probleem, maar het actieve voetbal is voorbij", al dus Van de Velde. Om toch bij de voetballerij betrokken te blijven, ging hij de A-junioren van Hoofdplaat trainen, hetgeen hem bijzonder goed afging In het eerste seizoen eindigde hij met zijn ploegje als tweede en het jaar daarop als vierde. Reden voor hem om het bij de senioren te proberen. Het werd het derde team van Breskens, dat vorig jaar onder hem de titel behaalde. Hij schoof die seizoen op naar het tweede en ook dat verloopt halverwege de competitie naar wens. Immers, aan het begin van de tweede compe titiehelft staat het tweede bovenaan, al wuift hij een titel nog weg. ,.Na de winterstop begint de competitie opnieuw en de concurrentie is groot, dus een kampioenschap is er zeker nog niet, temeer omdat je met een tweede elftal altijd nog in dienst staat van een eerste. Vallen daar een paar jon gens weg, dan loopt het geheel anders. Met een tweede team werken is niet altijd even dankbaar", realiseert hij zich. Waardering Ondanks dat hij begrijpelijkerwijs in zijn nopjes was met het in hem gestelde vertrouwen van het bestuur, denkt hij nog niet aan de volgende competitie. „Voorlopig staat het tweede voorop. Eind juli beginnen we aan het eerste. Dat het bestuur me als opvolger van Piet de Win de aanstelde, is voor mij een blijk van waardering voor hetgeen ik op dit moment doe en natuurlijk streelt je dat". Hij realiseert zich overigens wel dat het niet gemakke lijk zal zijn de successenreeks van de Bressiaanders van de afgelopen jaren te continueren. „Ik denk dat het ge makkelijker is naar een bepaalde top toe te werken dan aan die top te blijven. Dat wil niet zeggen dat mijn voor ganger geen goed werk heeft geleverd. Voor mij is Piet de Winde een groot vakman, wat het er voor zijn opvolger niet gemakkelijker op maakt". Wat voor type trainer is Cor van de Velde? Dat hij am bitieus is behoeft geen betoog. „Ik zou mezelf niet in een bepaald vakje willen plaatsen. Ik ben Cor van de Velde en doe met mijn mogelijkheiden mijn werk als trainer zo goed mogelijk. Ik denk dat je gewoon jezelf moet blijven 'n dat wereldje. Natuurlijk pak je van elke trainer be paalde elementen mee, maar toch mag dat nooit je eigen visie verdringen". °f zijn leeftijd en het Bressiaander zijn in Breskens goen problemen op zal gaan leveren? „Ik denk het niet. Wanneer ben je te oud of te jong? Het in Breskens wonen, och, dat heeft bij Piet de Winde toch ook weinig proble- men opgeleverd. Natuurlijk wordt je er dan dagelijks mee geconfronteerd, maar ik ben van mening dat het vooral aan je instelling ligt of dat problemen oplevert, uoyendien heb ik een brede rug en als trainer is er altijd wel kritiek". Wat de toekomst van Breskens aangaat is hij vol opti- jmsme. „We hebben op dit moment een uitstekend tweede earn. Jongens die binnen afzienbare tijd toch gereed zijn voor het eerste. Die aanvulling is er dus. Het maakt de se- ectie breder, dus de concurrentie groter, wat voor een vereniging alleen maar een positieve zaak is". Positief is hij ook over het voetbal in zijn geheel. „Ik en een man yoor wie het voetbal preveleert. We hebben 'er het materiaal om voetbal te spelen, dus waarom zou- en we het akelige verdedigende voetbal huldigen. Let el, ik zeg niet dat het ons nooit zal overkomen om te grendelen', want je hebt ook altijd met een tegenstander maken en als je de mindere bent, blijft er weinig an- uers over". irogelwaapde veertig jaar jong' Van onze sportmedewerker VOGELWAARDE - Om het 40-jarig jubileum ex tra cachet te geven, heeft de voetbalclub Vogel waarde een programma samengesteld dat er borg voor staat dat ieder lid aan zijn trekken komt. Deze jubileumfestivitei ten beginnen 16 mei met een voetbaldag voor wijk- en buurtverenigin gen. Op 18 mei staat een jeugdsportdag op de rol, waarna 19 mei de senio ren op het terrein ver schijnen voor hun sport dag. Op 23 mei ontvangt Vogelwaarde het Zeeuw se team, dat dan speelt tegen de Belgische top club Beveren. Het jubi- leumtoernooi voor derde en vierde teams wordt verspeeld op 2 juni. Een groots opgezette reünie en feestavond inclusief receptie wordt 8 juni ge houden. De jeugd komt 28 juni nogmaals aan bod. Voor hen staat gr dan een weekeinde in een tenten kamp op het programma. Op 14 augustus opent Vogelwaarde opnieuw zijn poorten voor de ont vangst van een topclub. Feyenoord is dan te gast bij de 'Bossenaren'. Het eerste team fungeert als sparring-partner. Voor 17 augustus staat een ve- teranentoernooi op de rol, waarna 24 en 25 augustus een jeugdvoetbaltoernooi wordt gehouden. In die periode wordt eveneens een nederlaagtoernooi voor het eerste en tweede team afgewerkt. Gedu rende deze periode houdt de jubilerende voetbal club diverse verlotingen en bingo-avonden. VOGELWAARDE - Wie Vogelwarde zegt, denkt tegelijkertijd aan een hechte gemeen schap, blakend van werklust, gelardeerd met een sausje gezelligheid. Een instelling die, zoals Vogelwaarde-secretaris Theo van der Veeken zegt: „Gehandhaafd moet blij ven. En mede daarvoor moeten wij van ons 40-jarig jubileum iets moois maken". naer, die op zijn beurt de voor zitterszetel overgaf aan sjaak Jansen. De volgenden in de rij waren Rob Dobbelaar, ge volgd door Piet Kindt, Adrie Wauters en Frans Spiessens. En als de mannen in Vogel waarde zeggen voor een hoog tepunt te gaan zorgen, dan kan men er gerust op zijn dat het ook zal gebeuren. Daarvoor hebben zij een te stevige repu tatie opgebouwd als zijnde mannen van stavast waarmee het goed afspraken maken is. Van flauwekul en rond de pot draaien houden de 'Bossena ren' niet. Een instelling waar door Vogelwaarde algemeen wordt gewaardeerd. „Ik ben van mening dat we zo moeten werken. Trouwens, de historie van onze club heeft dat uitge wezen", aldus de nijvere se cretaris Theo van der Veeken. Een geschiedenis die begon nadat een reeds eerder opge richte vereniging, BKW, ter ziele was gegaan en men als Vogelwaarde samen met het toenmalige Rapenburg 40 jaar geleden (op 25 mei) op een wei bij boer Veraert opnieuw aan de Bossestraat begon. „Daarna zijn we terecht gekomen op een terrein aan de Kerkdreef. Een wei waar we op een gege ven moment de koeien weg moesten jagen om zo ruimte te maken om te kunnen voetbal len. De 'grammofoonplaten' moesten we overigens toen ook zelf verwijderen. Dit duurde tot 1967. In dat jaar hebben we ons sportcomplex, daarvoor zijn we onze ex-burgemeester Moithoff nog dankbaar, aan de Bossestraat in gebruik ge nomen. Op dat sportpark, sportpark Vogelwaarde, bele ven we nu lief en leed in de voetbalsport. Gelukkig veel meer van het eerste dan van het tweede", weet Van der Veeken. Een man die sinds 1966 deel uitmaakt van het Vogelwaar- de-bestuur. Een bestuur dat eigenlijk altijd al lang met zijn leden bijeen bleef. Illustratief hiervoor is het geringe aantal voorzitters dat het had. Slechts zeven man hanteerden de voorzittershamer. De eerste die dit deed was Ward van de Bergen, beter bekend als Luc. Zijn opvolger was Bert Guyte- „Onder voorzitterschap van Dobbelaar is de grote omme zwaai begonnen. Hij was het die trainers introduceerde en een grote animator was van jeugdvoetbal onder goede lei ding. Door te verhuizen naar Steenbergen moest hij echter afhaken. Toch bleef zijn werk in de vereniging voortleven. Overigens is hij daarvoor met een erelidmaatschap van onze club geëerd. Een eretitel die trouwens eveneens in het bezit is van Constant de Klerk en Bert van der Meyden", aldus Theo van der Veeken. Aangekomen bij Bert van der Meyden, valt er een ogen blik stilte. Niet dat er een 'rouwpauze' nodig is, maar om naar woorden te zoeken die voldoende inhoud hebben om zijn verdiensten te verwoor den. Hij was het ook die in 1963 de vruchten ging plukken van de eerder ingezette omme zwaai. Als trainer werd hij met zijn team, dat toen reeds 18 jaar lang in de afdeling bi vakkeerde, ongeslagen kam pioen. Het jaar daarop werd de vierde klas met tien punten voorsprong afgesloten en de promotie naar de derde klas behaald. Spelers als George van Bun deren, Ronny en Jo Lambert, George van Dijk, Frans Stel- laert en Guust de Schepper zijn uit die periode legendari sche namen. „Omdat Bert niet over de juiste papieren be schikte, mocht hij van de KNVB niet langer de selectie trainen. Zodoende zijn wij over moeten stappen op hoofd trainers van buitenaf, terwijl Bert zich verdienstelijk bleek maken bij het tweede en de jeugd. Zijn opvolger werd Theo van der Veeken, de nijvere secretaris van de jubilerende voetbalvereniging Vogel waarde. FOTO DE STEM/COR J. DE BOER Guust Voet, die vijf jaar bij ons bleef, waarna we twee jaar Levien Dieleman hebben gehad en nu dus Rinus Zegers, die met de selectie tot onze te vredenheid aan kop staat in de vierde klas en deze stek hope lijk succesvol weet te verdedi gen. „Het loopt als een trein en dat betreft alles wat we mo menteel doen. Beter voor een jubileumjaar kun je eigenlijk niet wensen", stelt Van der Veeken, die zelf tot zijn 29e deel uitmaakte van het keur korps van de groen-witten en zodoende in het middelpunt van de glorietijd stond en nog staat, tot besluit. Zij het nu in een andere hoedanigheid. Door Peter Snelders KOEWACHT - Hij gold des tijds als een van de grootste voetbalbeloften die Zeeland rijk was. Blonk wekelijks uit in de jeugd van Koewacht en kreeg daardoor een aanbod van de Belgische eersteklasser Beveren. Hij leek die belofte helemaal in te lossen toen hij in zijn eerste Belgische seizoen maar liefst dertig doelpunten maakte voor de UEFA's van Beveren. Daarna zakte hij iets terug, hikte jaren tegen het standaardteam aan, maar slaagde er niet in de beslissen de stap naar de hoofdmacht te maken. Hij moest het voor ge zien houden na acht seizoenen Beveren. Het betreft hier Fon ny van der Vloet, de momen teel 31-jarige spelverdeler van de voetbalvereniging Koe wacht. Sommigen zullen het verle den van de grillige Fonny van der Vloet wel kennen, maar om het geheugen nog even op te frissen, en voor degenen die niet zo vertrouwd zijn met zijn verleden, een korte opsom ming van de clubs waarin de individueel sterke speler na Beveren speelde. „Ik heb bijna het gehele Waasland gehad", merkt de vlot pratende Van der Vloet lachend op en blikt vluchtig terug op de Beveren periode, de clubs daarna en uiteraard Koewacht, dat bij zonder verdienstelijk acteert in de vierde klas H. „Iedereen was er van over tuigd dat ik het zou maken bij Beveren. Ook het bestuur van die vereniging had alle ver trouwen in me en beklemtoon de dat door steeds te zeggen 'Fonny jongen, jij komt er wel'. Maar het bleef duren en langzamerhand trok ik voor mijzelf de conclusie dat ik het niet zou halen. Dat was en for se dreun en die heeft ook na mijn Beveren-periode doorge werkt. Ik kwam daarna bij Bornem, een ambitieuze club die in de eerste klas provin ciaal speelde en hogerop wilde. Die mensen wilden wel, maar ik kampte toen nog met de Be- veren-kater. De motivatie en scherpte ontbraken bij mij om er echt iets van de maken en V- - S -H i-.Jw #- M&. U V Fonny van der Vloet, die na een langdurige Belgische voetbalperiode terug is gekeerd in het oude Koewacht-nest. - FOTO DE STEM/COR J. DE BOER die werd bepaald niet gesterkt door de entourage waarin ik bij Bornem terecht kwam. Kortom, dat werden twee be paald niet glorieuze jaren. Vandaar verhuisde ik naar Kieldrecht. Daar liep het aar dig, maar halverwege de tweede competitie gooide een zaalvoetbalaffaire roet in het eten en werd ik, absurd overi gens, voor een periode van een half seizoen geschorst door de club. Ik nam toen het besluit om nooit meer voor Kieldrecht uit te komen. Dat is ook niet meer gebeurd en het seizoen daarna werd ik uitgeleend aan De Klinge. En het daaropvol gende jaar kwam ik bij Koe wacht terug. Hoe dat kwam? George de Bakker, de trai ner, woont tegenover me en na contact met hem stond ik er helemaal niet onwelwillend tegenover om naar Koewacht te gaan. Het grote struikelblok leek mij te liggen in de mede werking van de Belgische club, waar ik onder contract stond. Hoe het Koewacht-be stuur en George de Bakker het voor elkaar gekregen hebben weet ik niet, maar ineens was ik weer lid van die vereni ging"- Dat eerste seizoen verliep gunstig, want Koewacht ein digde in de sub-top en dat riep verwachtingen op. De grote domper zou echter twee sei zoenen later komen. Fonny van der Vloet: „Dat was in het seizoen dat iedereen ons als de absolute titelkandidaat zag. We hadden versterking gekre gen. Koewacht zou het eens gaan maken werd er gezegd. Nou dat pakte anders uit, want we degradeerden. Ik zeg dan ook altijd dat je over een kampioenschap niet kan pra ten. Je draait mee in de top en ineens ben je het. Zo gaat dat. In ieder geval was die degra datie wel een flinke tegenval ler. Het pleit echter voor de in stelling van Koewacht en ze ker van de jeugdige spelers, dat we in één seizoen uit de af deling terug kwamen naar de vierde klas. En daarin draaien we nu goed mee". Zit er nog meer in dan de vierde plaats die Koewacht momenteel bezet? „Ik denk het niet", zegt hij aarzelend en vervolgt: „We mogen niet mopperen. De hoofdzaak was dat we redelijk mee zouden draaien in deze klas en dat lukt bijzonder goed, maar een titelkandidaat zijn we niet. Daar spelen we juist iets te wisselvallig voor. Als je wint van Vogelwaarde, maar je laat punten liggen tegen ploegen als RIA en Biervliet, dan ben je geen ploeg voor de titel. Op langere termijn kan er meer in zitten voor Koewacht. We vor men een goed geheel met vrij veel jeugd en een goede, en wat zeker ook belangrijk is, menselijke trainer".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 8