IN HET ALGEMEEN VEEL DEELNEMERS: Speulmart in IJzendijke met de Franse slag Maria en Jozef weer terug in Sasse kerk W erkloosheid op Bevelanden toegenomen Minnaert keizer bij bolling Raak tegen Staak MIDDEK ZEEUWS Sdiootka muizenvang Jaarverslag GAB: DINSDAG 18 AUGUSTUS 1981 Mil tm. VAN ZEELAND pSDAG 18 AUGUSTUS Peuterspeelzaal Heinkenszand gaat verhuizen politierapport Culinaire show Breskens trok 23.000 bezoekers markten Dankzij initiatief van werkgroep: Joh. Buijze e.z. fondkampioenen kring centrum Zeeuwsch-Vlaanderen Orleans jonge duiven Orleans Rustiger Vrijbuiters wandelden in weekeinde aoHio Televisie TERNEUZEN - In de kernen van de gemeente Groot-Terneuzen is gisteren de speelweek 1981 van start gegaan. Uitgaan in Zeeland BRUSSEL-Op de Be Nederlandse televisie is I twintig jaar eem vertrouwd gezicht. D< freelance bij de Dienst BRT, heeft een langzE ïantal tv-programma's gep Pr week weereen ei T16 PAGINA ZEELAND 3 1=7 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Van onze correspondente HEINKENSZAND - „De Keetschoppertjes" van de peuterspeelzaal in Hein- kenszand gaan verhuizen. Ze gaan de houten keet, die ze tot nu toe in gebruik hadden, verruilen voor een nieuwe ruimte in ontmoetingscen trum De Stenge. De peuters hebben daar ook de beschik king over een speelterreintje buiten. Voor de inrichting van het nieuwe lokaal werden door de moeders een kledingbeurs en een verloting gehouden. Deze brachten zoveel op dat er veel nieuw speelgoed kon worden aangeschaft. Er is eveneens een buitenberging geplaatst voor fietsjes en buitenspeelgoed. Voor alle moeders en ver dere belangstellenden wordt maandag 24 augustus een kijkochtend gehouden. s Middags gaat men over tot de orde van de dag. De peu terspeelzaal in Heinkens zand wordt dagelijks geleid door twee part-time krach ten. Een van de moeders en een stagaire assisteren. iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiimmiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii Kinder speelweek in Terneuzen begonnen Van onze correspondent IJZENDIJKE - Maar liefst driehonderd kinderen waren gisteren aanwezig op de eerste dag van de Speulmart 1981, die tot en met vrijdag wordt gehouden in twee tenten aan de Schuttersstraat.De organisatie is in handen van de streek- jeugdcentrale. Voor de zeven tot en met negenjarigen begon 's mor gen de Speulmart met pop penkast Opgepast in de gymzaal, wat geweldig bleek aan te slaan. Voor de oude ren was theatergroep Aha naar IJzendijke afgereisd, waar deze werd geconfron teerd met een enthousiast publiek. Om een uur volgde dan de lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllll 5IERVLIET - Twee personenau- ,o's raakten zondagavond '.waar beschadigd bij een aanrijding nabij Biervliet L. t G. uit Terneuzen nam op •ijksweg 61, komende uit de -ichting Breskens, de bocht ;e ruim, belandde op het lin- rer weggedeelte en botste te gen de tegemoet komende aersonenauto,bestuurd door 3,. de B. uit Arnhem. Er de len zich geen persoonlijke angelukken voor. 3ROEDE - Op de kruising Provincialeweg - Slikken- aurgseweg verleende J. C. B. ait Waterlandkerkje met zijn auto geen voorrang aan 3. S. uit Arnemuiden. Een passagier van S., zijnde S. J. uit Middelburg, werd lciht- gewond. rlULST - Tijdens afwezig- aeid van de bewoners wer- len afgelopen zondag tussen irie en negen uur van het terras van de familie G. van Jen B. te Hulst vier tuinstoe len plus een tuintafel wegge nomen. HULST - In de nacht van zondag op maandag tussen negen en een uur werd op de Vismarkt te Hulst de gepar keerd staande rode Zundapp bromfiets van J. R. uit Koe wacht gestolen. Het verzeke- ringsplaatjenummer is SVT 971. NIEUWVLIET - Op de Baantsepoldersedijk is een auto, bestuurd door A. de K. uit het Brabantse St. Oeden- rode, geslipt en in een sloot terecht gekomen. Uit een on derzoek bleek dat hij onder invloed verkeerde. Hem werd een rijverbod opgelegd. SAS VAN GENT - In de nacht van zondag op maan dag werd een auto van gara ge Gras gestolen. Bewoners van De Veste in Terneuzen hoorden 's nachts verdachte geluiden en waarschuwden de gemeentepolitie, die de auto op het parkeerterrein nabij De Veste aantrof. In de auto vond de politie drie kratten bier en een krat li monade, die geen eigendom .waren van de eigenaar van de auto. TERNEUZEN - De 34-jarige Terneuzenaar H.C. de V. meldde zich in de nacht van zondag op maandag om half- twee bij de gemeentepolitie om te vertellen dat hij even tevoren van een vitrinekast van Versloot in de Noord straat een ruit had vernield. De man was onder invloed en werd ingesloten om ziin roes uit te slapen. TERNEUZEN - Zondag avond om ongeveer halftien zag een bewoner van de Smidswal, A.M., dat zijn auto werd gestolen. De on middellijk gewaarschuwde politie vond de auto terug in de Van der Waalsstraat te Terneuzen, waar de dief te gen een schrikhek was ge botst en te voet was verder gegaan. De dader was giste ren nog niet gevonden. officiële opening, waarbij burgemeester mr. Spijker boer zich in gepaste kledij toonde. De heer Spijkerboer was verkleed als Fransman. Het thema voor deze Speul mart is dan ook „Met de Franse slag". Hij gaf de kin deren even onderricht in Franse les. Samen met SJC-voorzitter Paul Scherbeyn werd het openingsbord weggetrokken, waardoor de officiële ope ning was verricht. De kinderen stortten zich met enorm enthousiasme op de diverse activiteiten, waaronder sport en spel. Verder werd de eigen Speul- martkrant vervaardigd. De gehele week is er voor de kinderen op de Speulmart van alles te beleven, onder andere stokbrood bakken, een groot zwemfeest, T- shirtjes bedrukken en het organiseren van een mode show. BRESKENS - De culinaire show, die tijdens de Visserij- dagen in de vismijn te Bres kens werd gehouden, heeft een ongekend aantal van 23.000 bezoekers getrokken. „Dat heeft onze stoutste ver wachtingen overtroffen", al dus VW-woordvoerder Ge rard van Grieken. In de uitslagen, zoals wij die gisteren publiceerden is een foutje geslopen. In de af deling: showklasse, enkelin gen (senioren) plaatste zich als derde de heer C. Bakker, Het Wapen van Axel, te Axel. BRESKENS - Aan de vismijn te Breskens werd aangevoerd met een gemiddelde kiloprijs: 4820 kg ex port garnalen 5,68, 1739 kg pellerij garnalen 5,17, 1449 kg schar 1,79, 8629 kg schol 2,54,1875 kg tong 19,89, 308 kg tarbot 18,51, 495 kg griet 11,61, 2910 kg kabeljauw 3,52, 450 kg wijting 2,26, 53 kg makreel 1,28,1114 kg poon 2,88, 61 kg haai 2,57, 27 kg ham 16,98, 955 kg baars en herder 2,84, 465 kg tongschar 5,83, 74 kg £olk 2,25. Goes, 17 augustus 1981 Met ingang van deze week worden de fruitveilingen in Goes gehouden op dinsdag en donderdag, 's-mid- dags om 1 uur. Groenten: per stuk: Kropsla 24-26. Komkommers 32-42. Netmeloenen 90-160. Bloemkool 5 per kr. I 75, 6 per kr. I 50, 7 per kr. II 35. per kg: augurken 50-80. Andijvie 35-38. Aardappelen grote 17. Snijbonen 160-170. Pronkbonen 80-85. Kroten 16-26. Prei 166-74. Rabarber 25. Ro de kool 31. Witte kool 18-25. Groene sav.kool 36. Spitskool 15-25. Uien bommen 37-54, middel 30-40. To maten A 55-60, B 50-70, c 50. Kapelle, maandag 17 augustus 1981. Bramen industrie 2.16 per kilo, in doosje I x 12 60-68, II x 12 35, Doornloze I x 12 74-79. Rode bessen in doosjes 1.20, frambozen 60-1.90. Czarpruimen I 2.80-3.50, II 1.60-1.90, grof 1.70-2.60, fabriek 30. Monsieur Hatif I 4.60-5.70, II 80. Belle de Lou- vain I 2.80-3.60, II 1.80-2.20, grof 1.90-2.60. Reine Victoria 14.—5.40, II 90-1.90, grof 1.50-3.20, fabr. 45-80. Reine Cloude d'Althan 13.60-4.30, IJ 1.50. James Grieve 180 1.12-1.22, 170/80 1.27-1.41, 1180 54-77, 1170/80 77-94, III80 in eenmalig fust 85, 1170/80 eenmalig 1.03-1.05. Benonie 180 84-1.36, 170/80 98-1.48, 165/70 1.04-1.15, 160/65 68 1180/90 64-95, 1170/80 74-80, 1165/70 63-68, 1160/65 45, IA80 1.43, I A70 1.64, IA65 1.13, 1180 E.G. 83-1.-, 1170 eenm. 73-98, 1165 eenm. 65-66. Discouvery 1170/80 1.08-1.79, 1165/70 71.1.49, 1160/65 48- 82,1155/60 38-48. Benonie 165 eenm. 1,-1.02,160 72-73. Tydeman 180 1.66, 170/80 1.58, 1180 1.25, 1170/80 1.23. Précoce de Trévoux 170/80 59, 160/ 70 73, 155/60 42-59, 150/55 23.40, 1170/80 50, 1160/70 54, 1155/60 41. Clappe Favourite 165 87, 160/65 82, 1165 67-86, 1160/65 78, 1155/60 46 1150/55 31. Groenten: kropsla 28 komkommers 45-49, snijbonen 1.10- 1.90, andijvie 47 rode kool 23, aard appelen bonken 40, I 34, dubbele bonen I 1,-, IIx 60. Geen veiling meer op dinsdag en donderdag Bramen in doosjes voor deze dager aanvoeren tot 10.30 uur. De heer Slock knapte „met het geduld van een engel", twee religeuze beelden op die in de Sasse kerk verwaarloosd werden Van onze correspondent SAS VAN GENT - Het inte rieur van de rk kerk te Sas van Gent krijgt binnenkort weer iets van vroeger terug. Dankzij de werkgroep „Stadsverfraaing" en het en gelengeduld van amateur kunstenaar Ferdinand Slock, kunnen de Sasse kerkgan gers de houten Maria (met kindje Jezus) en Jozef weer in de kerk bewonderen. Na de verlate beelden storm van omstreeks 1970 zijn de fraaie beelden opge slagen en hadden de hout worm en verrotting hevig toegeslagen. Maar ondanks de vernieuwingen in de rk kerk is de (onlangs opgerich te) werkgroep Stadsver fraaing, onderdeel van de Heemkundige Kring, van oordeel dat een kerk toch weer iets van haar vroegere aanzien moest terugkrijgen. Daarbij vonden zij een ge willig oor bij pastor E. Erpe- De financiële status van de Sasse parochie echter was niet in staat zoiets te bekos tigen. De Heemkundige Kring, niet vies als het om stadsverfraaing gaat, vond Fer Slock uit Westdorpe di rect bereid de beelden te res taureren. Hij heeft kans ge zien de beelden weer tot wa re pronkstukken te maken. Dat dit niet zomaar in een handomdraai gebeurde, blijkt wel uit het respectabe le aantal van 350 uren, dat hij aan de restauratie heeft besteed. Stukken hout heeft hij moeten vervangen en op nieuw moeten bijwerken en de vormen, dikwijls zeer moeilijke, opnieuw moeten beeldhouwen. Dat het met veel liefde en vakmanschap is gedaan, is wel te zien. De kroon en hand van Maria heeft Slock zelfs geheel op nieuw moeten maken en vol gens de Westdorpse kunste naar (ook bekend van schil derijen en dergelijke) was het met de (houten) rug van Jozef helemaal droevig ge steld. Maar het monniken werk heeft resultaat gehad en nu staan de fraaie levens grote beelden, in de voor hen oneerbiedige omgeving, de garage van Fer Slock te wachten op vervoer naar hun oude stek in de Sasse rk kerk. Uiteraard heeft de restau ratie veel geld gekost, veel verschillende soorten verf, vloeibaar hout en dergelijke en omdat de werkgroep nog meer pijlen op de boog heeft, is een banknummer geopend, waarop diegene die Sas van Gent wil voorzien van aller lei dingen van vroeger, zijn financiële bijdrage kan de poneren. De giften kunnen worden gestort op Rabobank nr. 1421.20.243 ten name van werkgroep Stadsverfraaing. De bedoeling is dat de beel den met enig gepast vertoon 19 september (bevrijdings dag van Sas)in de rk kerk aan de markt geplaatst zul len worden. En zoals het past: Maria aan de vrouwen kant en Jozef aan de man- nenkant. linck. HlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIllllllllllllllllllllil Van onze correspondent OOSTBURG - E. Minnaert van de club Ware Vrienden uit Aardenburg is zaterdag keizer geworden tijdens de keizer- bolling op de accommodatie van bolclub Raak tegen Staak. Er waren maar liefst acht koningen en twee koninginnen. Het evenement is georga niseerd in samenwerking met VW Oostburg. Min naert ontving als eerste prijs een beker van de gemeente Oostburg, een medaille en een sjerp van de VW uit handen van burgemeester Spijkerboer. kOrt GOES - Orgelconcert - Kees van Eersel geeft zaterdag 22 augustus een concert op het Marcussenorgel van de Gro te Kerk in Goes. Op het pro gramma staan onder meer werken van Bach, Franck, Schuurman en De Wolf. Het concert begint om acht uur. De uitslag was als volgt: 1. E. Minnaert, De Ware Vrien den, 2. M. van Steenberghe, Raak tegen Staak, 3. C., van Rie, Grensrakkers, 4. J. Blondeel, Ware Vrienden. De andere prijzen werden uitgereikt door de heer Ouwendijk van de VW en de heer Hubregste van de or ganiserende vereniging. Verder hield men een gro te prijsbolling met deelname van maar liefst 48 spelers, onderverdeeld in 16 pelotons. De uitslag hiérvan is als volgt: 1. A. van de Gazelle, A. Blaauw, E. Minnaert, 2. L. Reij broek, R. Dhondt, M. van de Steenberghen, 3. A. Min naert, P. Ghijs, mevr. L. van Steenberghen, 4. J. Mussche, A. van de Wege, mevr. M. Blaauw. De wedstrijdleiding van dit zeer geslaagd boletfêne- ment was in' handen van C. de Crodk, terwijl de heer A. Blaauw als scheidsrechter optrad. Van een onzer verslaggevers GOES - De werkloosheid op de Bevelanden is in 1980 flink toegenomen. Bovendien liep de vraag naar arbeidskrachten onrustbarend terug. Vooral voor schoolverlaters en vrouwen beneden de 25 jaar konden vorig jaar nauwelijks aan de bak komen. Maar liefst 65 procent van de werkzoekende vrou wen is jonger dan 25 jaar. Een en ander is op te maken uit het jaarverslag van het gewestelijk arbeidsbureau (GAB) over 1980. Op het einde van dat jaar stonden bijna duizend mannen en vierhonderd vrouwen als werkzoekende ingeschreven. Het aantal werk loze mannen nam met driehonderd toe, terwijl er honderd vrouwen minder dan in 1979 een baantje konden vinden. Het percentage van werkloze Bevelanders bedroeg 5,2. Dit is re latief gunstiger dan in de rest van Zeeland: gemiddeld zit 5,8procent van de Zeeuwen zonder werk. De vraag naar arbeidskrachten daarentegen loopt op de Bevelanden sterk achter vergeleken met die van de provin cie. Konden in januari 1980 nog 203 mensen ergens werk krij gen, in december was er slechts plaats voor zeventig werk zoekenden. De werkloosheid heeft een recordhoogte bereikt aldus het jaarverslag en de vooruitzichten zijn somber. HEINKENSZAND - Subsi dieverordening - De ge meente Borsele houdt voor alle penningmeesters van de verenigingen uit haar ge meente twee informatiebij eenkomsten over de ontwerp algemene subsidieverorde ning. Deze bijeenkomsten worden woensdag 26 augus tus en donderdag 27 augus tus gehouden in ontmoe tingscentrum „De Stenge" in Heinkenszand gehouden en beginnen om halfacht. Deze avonden hebben niets te ma ken met de inspraakbijeen komsten over deze ontwerp verordening. Daar worden aparte hoorzittingen voor gehouden. WISSENKERKE - Welzijn - De welzij nscommissie in de gemeente Wissenkerke ver gadert maandag 31 augustus vanaf 19.30 uur in het ge meentehuis. Tijdens deze bijeenkomst wordt een aan tal wijzigingsvoorstellen voor het vierjarenplan be sproken. YERSEKE - Brandweer - De nieuwe brandweerauto voor Yerseke wordt vrijdag 28 augustus officiëel door de gemeente aan het korps overgedragen. Tevens zal de te vervangen auto van het korps Yerseke aan het brandweerkorps van Waar de worden overgedragen. Een en ander gebeurt tijdens een bijeenkomst, die om 20.00 uur in „Het Trefpunt" in Yerseke begint. Na het offi ciële gedeelte kan men de branfdweerauto's bezichti gen. Een bonte stoet van „gek- verklede" kinderen, al of niet luid toeterend of bellend, vertrok om twee uur bege leid door drumband De Zwa luw en majoretten, vanaf het Gildehuis voor een tocht door het dorp. Dat alles on der veel belangstelling van de ouderen. Veel deelnemers ook in Hoek, waar gistermiddag om halftwee het sein tot het be gin werd gegeven. Een kleine tweehonderd kinderen en een dertigtal medewerkers/ sters hielden zich bezig met het uitbeelden van figuren. Het thema was Disneyland, dus Peter Pan en de big getjes ontbraken niet in een toneeelstuk dat hierna werd opgevoerd. Zaamslag opende de speel week met een zeskamp voor de oudere jeugd op het par keerterrein bij het Klup-uus. De kleintjes vermaakten zich met spelletjes binnen in het Klup-uus. In totaal zo'n Van onze duivensportmedewerker ZAAMSLAG - Na het beha len van het provinciale ma rathonkampioenschap op de eendaagsfond hebben Johan Buijze en zoon uit Terneuzen ook het fondkampioenschap oude duiven in de Kring cen trum Zeeuwsch-Vlaanderen gewonnen. Dit dan na een spannende „race" met hun plaatsgenoten de combinatie Koch-Riemens. 3270 tegen 3206 punten. De verdere klassering luidt: 3. G. Begijn uit Sas van Gent 2751, 4. G. Serrarens uit Stoppeldijk 2347,5. R. Herman 2144, 6. D. Dieleman 2001, beiden uit Axel, 7. L. Breepoel uit Hoek 1973, 8. B. van de Berghe uit Sas van Gent 1847, 9. H. Koekkoek uit Axel 1805, 10. E. en H. van Voo- ren uit Philippine met 1743 punten. De Eendracht te Terneuzen, 533 duiven (1004 mpm): 1. J. den Exter, 2,4 en 7. R. van de Veeke, 3 en 6. A. Arens, 5. J. Wisse, 8. C. Oppeneer en zoon, 9 en 10. J. Vermorken. De Zeeuw te Goes, 413 duiven (993 mpm): 1 en 6. D. Wagenaar, 2. W. de Witte, 3,4 en 5. D. Brouwer, 7. J.P. Kaho, 8. N. de Nooijer, 9 en 10. L. Schmid. Strijd in Vrede te Groede, 280 duiven (969 mpm): 1,9 en 10. G. Du- sarduijn, 2. G. Dusarduijn Gzoon, 3. L. van de Wege, 4 en 7. Ch. Ras, 5. G. Schautteet, 6. J. van Driel, 8. A. Beun. Met Moed Vooruit te Boschka- pelle, 145 duiven (921,43 mpm): 1,6 en 10. A. Verbraecken, 2 en 7. J. Cappendijk, 3 en 9. E. Pieters, 4. C. de Cock, 5 en 8. Van Koppen-Berg. Hoop te Biervliet, 205 duiven (944,29 mpm): 1. B. Doens, 2. E. en M. de Wever, 3. M. de Dobbelaere, 4 en 6. A. Neve-De Smet, 5. P. Plad- det, 7. Herman de Dobbelaere, 8. Van de Linde-de Regt, 9. De Regt- Bracke, 10. J. Moens. Concoursbond Zuid-Beveland, vanuit bergerac, 439 oude duiven (931,32 mpm): 1. P. van 't Westeinde uit Lewedorp, 2. C. Dijl uit Krui- ningen, 3. M. van Hekken uit Kloe- tinge, 4. C. Hermes uit Lewedorp, 5. Joh. van de Velde uit 's-Heer Arendskerke, 6. Steenhard-Princen uit Goes, 7. A. Verschuure uit Goes, 8. J. Wouters uit Kwadendamme, 9. E. Vermast uit Yerseke, 10. J. Al- mekinders uit Kapelle. Concoursbond Zuid-Beveland, 1978 duiven (993,57 mpm): 1. D. Wa genaar uit Goes, 2. J. Sinke uit Yer seke, 3. W. de Witte uit Goes, 4 en 7. M. van Iwaarden, 5. A. Boone, 6. J. Stroosnijder, allen uit Kruiningen, 8. J. van Maldegem uit Heinkens zand, 9. D. Brouwer uit Goes, 10. A. de Leeuw uit Hansweert. De Postduif te Lewedorp, 132 duiven (929 mpm): 1,2,3,6,8 en 9. C. Hermes, 4 en 10. J. Polfliet, 5 en 7. G. van Strien. Vriendenkring te 's-Heeren- hoek, 242 duiven (931 mpm)1 en 3. J.P. van Eij keren, 2 en 6. G. Ver- bart, 4,7 en 9. P. de Vos, 5. P. Rijk, 8. Th. Vreeke, 10. A. van de Dries. De Uiver te 's-Heer Arendsker ke, 186 duiven (938 mpm): 1 en 4. J. van Maldegem, 2,3 en 9. D. Rijk, 5 en 7. C. Steenhard, 6. L. Goedege- bure, 8. M. Karelse, 10. L. Vermeu len. Concourscombinatie West-Zuid- Beveland, 612 duiven (928 mpm): 1. J. van Maldegem uit Heinkens zand, 2 en 7. J. van Eij keren uit 's- Heerenhoek, 3,4 en 6. C. Hermes uit Lewedorp, 5. G. Verbart uit 's-Hee- renhoek, 8. D. Rijk uit Heinkens zand, 9. P. de Vos uit 's-Heeren- hoek, 10. J. Polfliet uit Lewedorp. 55 kinderen, die na moe maar voldaan waarts gingen. In Biervliet, waar reeds eerder deze zomer enkele speeldagen werden gehou den, was het gisteren erg rustig. „Heel wat minder deelnemers dan toen. Ik heb het idee dat er veel op va kantie zijn. Verder kwam het wellicht door het mooie weer, tenslotte is De Braak man dichtbij en zijn er heel wat gaan zwemmen. Gister morgen waren er ongeveer twintig en in de middag zo'n vijftien kinderen", aldus Ti neke Snippe, die in de Père- plu de scepter zwaait. In de morgenuren werden door de kinderen waterdieren ge maakt. Verder was er een quiz, waarbij de kinderen, verdeeld in twee groepen, de door hen gemaakte dieren uitbeeldden. Biervliet sluit vandaag deze minispeelweek af met een bezoek aan de brandweer van Sluis. TERNEUZEN - Leden van de wandelsportvereniging De Vrijbuiters namen zater dag deel aan de eerste Boek weitwandeltocht te Zuiddor- pe in het kader van de Boek weitfeesten. De te wandelen afstanden in de mooie omge ving van Zuiddorpe bedroeg vijf en tien kilometer. De volgende dag gingen de wandelaars naar Gent om mee te wandelen in de vijfde Stropentocht, georganiseerd door de wandelsportvereni- gaing De Arteveldestappers. Er werd eerst per bus een tocht door Gent gemaakt en om halftwee ging men van start voor de 7,12 en 21 kilo meter in en rond Gent. Alle deelnemers ontvingen een brevet. De Vrijbuiters kre gen bovendien een fraaie be ker, aangeboden door het stadsbestuur,als grootste deelnemende buitenlandse club. Zaterdag 22 augustus doen De Vrijbuiters mee aan de Eenhoomwandeltocht in Oostburg. GA Van onze correspondent In Sluiskil gebeurde dat gistermiddag met een 1 waai-optocht, waaraan zo'n honderddertig kinderen deelnamen. 'EER, huis. GOES Grand- 20 u. De sheriff maakt zich kwaad, a.l. egii sliet Door Mare de Konir Vaak zijn het cultureel g Regine Clauwaert verzorgt, altijd de trekking van de natio ze „deed" ooit pop-programi an de Berend Boudewijn-quiz Met Dick Passchier liet ze e Belgisch-Nederlandse venementen Interland en eskamp altijd vlot erlopen. Deze zomer leidt ze iet bedreven hand het ragenspelletje (ook NCRV) Speel eens met licht lassiek", terwijl ze het laamse scherm in „Tenuto" iugdige musici onvangt. Maar blijft dit allemaal eels routine-werk, Regine Tauiwaert staat nu voor een eel andere klus, die in sptember aanstaande van tart gaat en die haar ïnuwen danig op de proef telt, omdat het publiek in wel België als in ïederland op spectakel ïkent: het BRT- raatprogramma Zuid- loord. wel mal nat liev G J ver: zon per; krij vra blij dur toe pro afst ind bijv diepgaand Bekende en minder ïkende persoonlijkheden it beide landen zullen aarin diepgaand worden idervraagd door het ;legenheidsduo Clauwaert- ■oos Postema. De formule 'ekt verwachtingen omdat niet nieuw is. twee jaar eleden liep het toen nog "oord-Zuid" geheten yement stuk op een reeks accidenten, waarvan de ijkers konden smullen. les. Bouwman en de ilisclle j ournalist Johan thierens waren de 'esentatoren en atstgenoemde gaf het "ogramma de doodsteek Alle reden dus om FH11trens' opvolgster in ■ma-Noord tevoren op haar ■mperament te testen, in het BRT-gebouw in de r gische hoofdstad zegt ze: o00 heel anders dan mfn' 's voor mij wel ■n last, in zoverre de onsen toch iets soortgelijks J®n venvachten. Bij hem Je altijd het gevoel dat er onverwachts kon uren. Hij leek er soms HULST De Koning van Engeland - 20.15 tt Memoiren der lust, 18 j. 20 u. Blij ven we zitten dan blijven we zitten, a.l. 20 u. Garantie tot de hoek, a.Li 20.15 u. Motel Heil, 16 j. Lidwinazk; |Pen Mij tegenover „gast" kenhuis, Radio Nightingale, zona Br ader Abraham 7iin 15.05-17 uur (sport), dinsd. 20-2 Sgressie niot vo r uur (pop), woe. 20-22 uur (luister- niet de baas bleef, muziek), zat. 13-16.30 uur (verzoek platen), 20-22 uur (actualiteiten) Streekmuseum „De vier ambach ten" - Expositie van motieven AP merklappen. Dag. geop. van 14-1' u. (t.m. 31 aug.). DEKLÏNGE mi Desiré de Moor- 15 u. schietW| voor beiaarden. KOEWACHT J. de Guchteneire-13.30 u. schieting voor beiaarden. LAMSWAARDE P. Claessens- 13.30 u. Schietin? voor bejaarden. MIDDELBURG Citytheater- 20 u. Vrolijke vlug' gertjes in Tirol, 16 jAbdij- Exp#1' tie over het dagelijks leven in T& land van de afgelopen twee eeU' wen. Geop. dag. 10-17 u. zond. sloten, (tot 21 aug.) Zeeuws Runs»*' naarscentrum, Molstr. 13 (inga1* Spuistr.)- Expositie van Kees R#1 vers met schilderijen, gouaches ej staalplastiek. Geop. di. t/m vriJj 10-12 u. en 14-17.30 u., wo. en vnlj 19-21.30 u. en zat. 9-12.30 u. en 14-1C| u. (tot 3 sept.). OOSTBURG Ledeltheater- 20 u. De grote ji orgie, 18 j. TERNEUZEN Luxortheater - 20 u. Buddy l west, a.l., 20 u. Don't go in the hou* se. 16 i. VLISSINGEN Alhambra 1 20 u. For your e. only, 12 j. Alhambra 2 - 20 u. j*l dolle dwaze waaghalzen van scherpe bochten, a.l. leid gev< gesi cam evei telo wél enn in„ die ma wet stoe R hee zo'r noo zui< voo J nief wel eigt kur bijv, hur am schi Ze staan allemaal bij elkaai Met praktische tips en spe< karakter, de krabpaal, de k; #0 Kortom, een leuk e voor alle poezenlie

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1981 | | pagina 12