De Muynck gokte verloor Zoetemelk laat op toeren TOUR li CIJFERS iriam akeba pper coin Vallen en opstaan Idoor |0S SCHIPPER: Met is ukkelen ware dag oor an Jonkers RITZEGE VAN MARIANO MARTINEZ Hollandse nieuwe" bezoekers Festival LAG 15 JULI 1980 T15 Be tot een bijzonder fijn, heiig concert. de Variantzalen was het namelijk de Cajun, Zyde- Jlues en oude stijl jazz, die I menu vormden. Rockin kie en Queen Ida zorgden voor de nodige spontani- |in de muziek. Geheel an- daarentegen was het op en van „Seven Singers and brn", een Nederlandse for- lie die duidelijk de laatste 1 veel aan kracht heeft ge inen. De vijf zangeressen J Nedley Elstak op piano en npet kwamen duidelijk als hogene groep naar voren, [rbij vooral Soesja Citroen imponeren. Meer moeite de zang had Betty Carter dagmiddag. Met een zak- in haar hand probeerde de steeds opkomende Istbuien te onderdrukken. Banks deze handicap liet ze i blijken dat ze over een bij- 1 met te evenaren techniek Schikt, maar ze hield zich lidelijk in, zodat ze nauwe. Ls aan langere soli toekwam. im Jacobs, die een aantal licerten inleidde, sprak van i grootste festival ter wereld. Berdaad is het North Sea ïz Festival inmiddels wel Igegroeid tot het interes- Titse jazz-festival in de he- |ndaagse jazzwereld. EDO SAUREN Ihe cadenza op het einde laakte diepe indruk. Ook de lelie stukken, „Jumpin' at the Joodside" en „Little Pony", ferden goed gebracht: het 'eerlijke vederlichte drum- erk van Gus Johnson was lier vooral debet aan. De zondag was zonder twij- lel de dag van Archie Shepp: [amen met zijn kwartet (met langeres Abbey Lincoln) ver- lorgde hij het absolute hoog- epunt, een reïncarnatie van liet oude Coltrane kwartet, dat lo fantastisch was, dat ze Imoties opriep, die vrij zeld zaam zijn tegenwoordig. Bhepp nam een solo van een kalf uur op „Impressions", tompleet met alle dingen die Poltrane als handelsmerk ge bruikte, maar met een hele ei gen, bijzonder authentieke jas kan; de tandem Mal Waldron (piano) en Santi Debriano Ibas) speelde in het basregister feó goed samen, en drummer föhn Betsch drumde zó onver gelijkbaar veel lichter dan zijn grote voorbeeld Elvin Jones lat er een intense spanning ontstond op het podium, die ook oversloeg naar de zaal. I Voeg daarbij het zangwerk van (Abbey Lincoln, dat eigenlijk (altijd grote indruk maakt (deze (keer met een fantastisch iro- Inische versie van „Left Alo- |ne") en het feest was werkelijk [helemaal compleet. De over- winning van Archie Shepp m de tenorbattle, via een sublie- lme versie van „Lush Life' [(compleet met een grote uit f,,Well, you need n't" van Monk) was daarna eigenlijk nog maar een formaliteit. FRANK VAN DIXHOORN I halen. Na „Première" snel overgeschakeld naar RTB-F, naar „Caroussel aux images' Vrijdags om de maand „Pi"e" mière-magazine" bij BRT, een soort special over een film, een acteur/trice of regisseur. Ook de Duitsers zitten goed „Ratschlag für Kinoganger' „A Propos, film", een uitzen ding van 45 minuten met een aantal thema's. Toen wijle" Alfred Hitchcock de tachtig jarige leeftijd bereikte, werd een speciaal programma be steed aan de vele stijlfiguren van „de meester". Kom daar m Hilversum maar eens om. Er bestaat een aantal filr"' tijdschriften, van Story-achti- ge tot opinie-achtige, elke zichzelf respecterende krant heeft op vrijdag een filmrU" briek. Maar de televisie geeft amper thuis als het film be treft. Een merkwaardige sl' tuatie. AD VAN POPPEL i STEM SPORT ■tour 45* Vingroothuis. 99 jIOBZINE - Jos Schipper jj, kort nadat hij juist voor bezemwagen in Morzine j gearriveerd, de voor de 'nd liggende conclusie zelf ikgevonden. „Ik heb me in de ■eneeênrit over de Tourma- in de vernieling gereden, id ik daarin maar gewacht het tweede groepje. Het is niks anders dan sukkelen", foor de derde maal in vier beëindigde de coureur tkwadendamme als één van laatsten een etappe. „Het is banders dan afzien, maar ik idoor, omdat ik wil proberen lijs te halen. Ik vind het toch s hele eer om de Tour uit te jden. En volgend j aar zien we in wel weer. Het is helemaal et gezegd dat ik dan weer zo ïht rijd. In mijn eerste Ron- van Spanje ging ik na twaalf appes naar huis. De tweede eer dat ik de Vuelta reed, erd ik twaalfde in het eind- assement". Jos Schipper kwam gisteren jde beklimming van de Ga- ïer, direct na de start, al in «ilijkheden. Hij was één van eersten, die gelost werd. éipper: „Ik had een ver- trikkelijke last van mijn r.terbeen. Dat heb ik altijd ihet begin van een etappe. Bij le beklimmingen heb ik die ju gehouden". Schipper reed een hele tijd leen, maar vond tenslotte insluiting bij de Fransen Le- (ay, Perret en Duclos-Las- ille. Schipper: „Een groot sordeel was dat niet voor mij, ant Duclos-Lassalle en Per il mogen dan naam hebben, ij konden ook niets meer. Op Madeleine heb ik even ge acht aan opgeven. Ik dacht bij «zelf: ik ga helemaal naar de rader. Ik ben toch maar lorgegaan. Met wringen rekken en sleuren ben ik ten- lotte over de streep gekomen, let valt mij eerlijk gezegd nog «e, dat ik ruim 31 minuten ihterstand had. Ik had gere end op drie kwartier en dan as het toch knijp geworden". fa» onze speciale verslagge ver) morzine - Jan Jonkers had Weren een erg moeilijke dag. terwijl hij in een dringende Mensenmassa bijna wanhopig In het zoeken was naar zijn W, was dat duidelijk van verkrampte gezicht af te «zen. Jonkers: „Mijn benen «ken wel betonblokken. Ik jen ze tijdens het klimmen ®ina niet meer rondkrijgen. en ding weet ik wel: morgen "f de rustdag blijf ik de hele ""inbed". TOUR Di FRANCE 1080 (Van onze speciale verslaggever) MORZINE - Johan de Muynck geeft ruiterlijk toe dat zijn grote aanval om de Tour de France te winnen jammerlijk is mislukt. „Het is voorbij, Zoe temelk is te sterk", vertelde de slanke Belg gelaten. „Ik had wel kunnen wachten met mijn aanval, maar aan een minuut winst op Zoetemelk heb ik niets. Daarom ben ik meteen na de start op de Gali- bier weggegaan. Ik had mij voorgesteld gedurende de hele dag minstens 6 minuten winst te pakken. Ik rekende erop dat Zoetemelk na zijn val een slechte dag zou hebben. Maar mijn verwachting is niet uitge komen en ik moet als sportman bekennen dat ik eerlijk verlo ren heb". Sven-Ake Nilsson, de vroe gere „luitenant" van Zoete melk, gaf De Muynck gelijk. „Ik ken Joop, hij rijdt zo uitge kookt, dat er niets aan te doen De Muynck, in 197 8 winnaar van de Ronde van Italië, begon vol goede moed aan zijn vlucht. Hij kreeg later gezelschap van Jean-René Bernaudeau, de tweede man na Hinault en van Christian Seznec. Durf en aan valsdrift worden in deze Tour wel gedemonstreerd, maar het ontbreekt tot nog toe de aan vallers aan voldoende vermo gen om rendement uit hun in spanningen te halen. Typerend is dat Henk Lub- berding zich, ondanks zijn verkoudheid en hand- en spandiensten voor Zoetemelk, voortreffelijk voorin het klas sement weet te handhaven. De overmacht die de oudere en er varen renners in deze Tour demonstreren is gisteren nog meer benadrukt. De gemiddel de leeftijd van de eerste zes in het algemeen klassement is boven 30 jaar. Er is geen jon gere renner „opgestaan" om de „routiniers" te verdringen. De gevestigde reputaties geven de toon aan, met Joop Zoetemelk op kop. Dat neemt niet weg dat de ronde interessant blijft, omdat ze „open" is. Elke dag zijn er aanvallers, die niet opzien te gen lange inspanningen. Rit winnaar Mariano Martinez kwam „op z'n knieën" in Mor- zine aan. Maar hij had wel 155 kilometer lang op kop gestre den. Deze ronde is trouwens de Tour van de lange ontsnappin gen. In geen tien jaar is er zo veel en zolang en zo dikwijls solo gereden. Dat komt omdat er geen totaal overheersende figuur in het peloton aanwezig is, zoals Merckx was. Joop is anders. Hij limiteert z'n in spanningen, neemt geen risico, want deze unieke kans om de Tour te winnen, krijgt hij nooit MORZINE - Hij had de rit naar het ski-oord in de Alpen gevreesd. Voor Joop Zoetemelk is Mor- zine een ongeluksplek. Hij houdt erg van skiën, maar beslist niet in Morzine, want daar heeft hij de meest vervelende ontwikkelingen in zijn loopbaan meegemaakt. In Morzine werd hem in 1977 de etappezege ontnomen, na een positieve uitslag van de controle. Joop houdt nog altijd vol dat iemand toen iets in zijn drinkbus heeft ge daan. In Morzine werd hij in 1978 doodziek, een lichte longontsteking stelden de tourartsen vast. In Morzine tenslotte werd hij in 1979 door Bernard Hinault uit de gele trui gereden en verloor hij de Tour. Morzine, oord van plezier. Mooie bungalows met balkons op de zonzijde. Voor Joop een oord van verschrikking. En weer zag het er gisteren in die moordend zware Alpenrit over 245 kilometer naar uit, dat hij daar zijn calvarieweg zou moeten gaan. Op 2000 meter hoogte in de Alpen gestart, lag onmiddellijk na de start de ge vreesde klim naar de 2700 me ter hoge top van de Galibier voor de wielen. Tussen meters hoge sneeuwmuren verloor Zoetemelk spoedig het contact met de kopgroep, daarna werd hij gelost uit de tweede groep. Hij passeerde de top met een achterstand van een minuut. Alle favorieten reden van vo ren en joegen al in de afdaling naar tijdwinst, toen Joop de top van de Galibier passeerde, waar het monument staat van 'de stichter van de Tour, Henri Desgrange. Zoetemelk kwam maar niet op gang. Hij had, om zich warm te rijden, voor de start van de etappe nog even de col Lautaret (7 kilometer lang) beklommen. Het hielp niet. DOOR L.JEAN NELISSEN. Zijn dijbeen, geteisterd door een flinke bloeduitstorting na de val van eergisteren deed pijn. De spieren zaten muur vast. Hij draaide niet zoals dat met de kleine versnelling in een klim vereist is. Hij leed, maar raakte nooit in paniek. „Ik had het routekaartje van buiten geleerd, ik wist dat er een afdaling van vijftien kilo meter zou volgen. Dus forceer de ik mijn dijbeen niet". In tussen was er wel enorme op winding ontstaan in de kara vaan. Zou Zoetemelk weer een zwakke dag hebben, zoals hij die had in de Dauphiné Libéré en in de Ronde van Zwitser land? Joop: „Nee, helemaal Joop Zoetemelk klimt naar boven naast Thevenet (links)' en Martin Hennie Kuiper, de verliezer in actie op een moment dag hij nog tamelijk fit was niet. Het ging precies volgens mijn plannetje. Toen we bene- den op een vlak gedeelte kwa men, had ik nog slechts een halve minuut achterstand op Bernaudeau, De Muynck en Seznec, die ontsnapt waren. Ik had er zo naar toe kunnen rij den, maar waarom zou ik mij forceren? Ik wist dat mijn ploegmakkers spoedig voor aan zouden aansluiten en ik heb rustig op hen gewacht". „Inderdaad kwamen Van de Velde, Lubberding, Van Vliet en Knetemann via een ra zendsnelle afdaling, waarbij het tempo soms tegen 80 kilo meter per uur opliep, hun kopman te hulp. Op slag ver loren Bernaudeau en De Muynck (Seznec hielp hen niet) de helft van hun voor sprong, die was opgelopen tot iets meer dan 2 minuten. „Dank je wel" riep Zoetemelk tegen zijn ploegmakkers, die aan de voet van de col Made leine (70e km) weer moesten achterblijven. Tijdens de lange klim naar de top begon Joop op toeren te komen. De Fransman Martin had hem gevraagd mee te rijden om het verschil met de inmiddels geloste Hennie Kui per te vergroten. Martin zou dan de twee plaats in het klas sement van Kuiper kunnen overnemen. „Nee", zei Joop, „dat doe ik niet. Ik rijd niet tegen Kuiper, ik rijd voor me zelf." Daarom stopte Zoete melk met het aangeven van het tempo, zodra de drie vluchters waren achterhaald. Daardoor kon Hennie Kuiper in de afda ling weer terugkomen tot bij de kopgroep. Eén Nederlander bleef al die tijd aan de zijde van Zoetemelk, Jo Maas. Hij begint steeds beter te rijden en hij be hoorde tot de uitblinkers in de ze Alpenrit. Na zeven uur fietsen kwam Morzine in zicht. Zoetemelk had zijn linkerbeen in de laat ste klim op de col Joux-Plane weer niet geforceerd. ,,Ik drong niet aan, ik sprintte niet mee voor de punten. In de af daling wilde ik mijn verlies goedmaken. Ik heb tien Ron den van Frankrijk gereden, mij maken ze niet meer nerveus. Ik weet precies wat ik doe en hoe ver ik kan gaan". In Morzine, eindelijk eens voor Joop het zonnige oord dat op de an sichtkaarten wordt aanbevo len, telde Zoetemelk zijn winst uit. „Ik mag de rustdag ingaan met drie minuten voorsprong op iedereen, is dat niet mooi?" Dat Raymond Martin (3e in het klassement) luttele 15 se conden won, deert hem niet. De Fransman wordt nu wel ge vaarlijk voor Hennie Kuiper. Kuipertje had verschrikkelijk „afgezien". Hij maakt moeilij ke dagen door. „Ik heb in die laatste klim alleen nog maar de witte streep op de weg gezien, verder niets meer". Met nog vijf koersdagen voor Parijs be gint voor Zoetemelk de eind zege te gloren. Maar meer ook niet, want de etappe van mor gen, van Morzine naar Pra- poutel met vijf Alpencols, is waarschijnlijk van beslissende aard. „Ik ga morgen (vandaag, red.) mijn wonden goed laten, verzorgen. Ik ga voor mezelf mijn gedachten eens rang schikken. Dan zien we wel weer. Een voordeel is, dat steeds meer concurrenten het nutteloze van een aanval nu hebben ingezien. Ik kom in de afdalingen toch terug. De ploeg functioneert goed op de vlakke gedeelten. Zij rijden mij niet vlug meer uit die trui. Eindelijk kan ik in Morzine eens een beetje op mijn gemak zijn. Dat heb ik wel verdiend, niet?". (Van onze speciale verslag gever) MORZINE - Willy Alberti, een fervent wielerliefhebber, is gisteravond in Morzine aange komen om iets van het Tour spektakel mee te maken. De Amsterdamse zanger kwam niet met lege handen. Hij had voor de Nederlandse coureurs in de Tour 200 Hol landse nieuwen meegebracht. Alberti had alleen wat moeite met het schoonmaken van de haringen. „De eerste 20 heb ik met een schaar gedaan. Ik heb nog geen mesje op de kop kun nen tikken". UITSLAG. 1 Mariano Martinez (Fra- c«) 7.09.07,2. Christian Le- ''wasseur (Fra-Danguillau- ®e) 7.11.23, 3. Lucien van ®Pe (Bel-Lefevre) 7.11.41, Ludo Peeters (Bel-Godef- toot)?.n,52,5. Robert Alban ("a-Crepel) 7.11.55, 6. Vi- jjente Belda (Spa-Carrasco) '■12.06, 7. Bernard Thevenet 'Fr a-Per urena) 7.12.07, 8. "«Wiond Martin (Fra-Dan- SjjiUaume) z.t., 9. Sven-Ake '"lsson (Zwe-Danguillau- ®e) 7.12.22, 10. Jostein Wii- »ann (Noo-Altig) z.t., 11. «znec (Fra-Danguillaume) 12. De Muynck (Bel-De ®®pe) z.t., 13. Joop Zoete- ®eNt (Ned-Post) z.t., 14. Jo "aas (Ned-De Bruyne) '•J2.28, 15. Toso (Fra-Altig) •13.52, 16. Johan van de '«de (Ned-Post) 7.13.53,17. ^larreta (Spa-Peryrena) S 18. Henk Lubberding ed-Post) z.t., 19.' Hennie ,u'Per (Ned-De Muer) z.t., II De Vos (Bel-De Bruyne) '•14.04, 21. Loos (Bel-Lefe- 7.14.50, 22. Ovion (Fra- -TOUR MORGEN. BERGKLASSEMENT— Altig) z.t., 23. Martens (Bel- De Bruyne) z.t., 24. Bernau deau (IYa-Guimard) z.t., 25. Torres (Spa-Carrasco) 7.15.21, 26. Criquielion (Bel- De Kimpe) 7.25.43,27. Bazzo (Fra-Crepel) 7.15.58, 28. Villemiane (Fra-Guimard) 7.16.28, 29. Mayoz (Spa-Pe- rurena) z.t., 30. Agostinho (Por-Altig) z.t., 42. Knete mann (Ned-Post) 7.20.48, 43. Leo van Vliet (Ned-Post) z.t., 46. Oosterbosch (Ned-Post) z.t., 80. Jonkers (Ned-Lau- wers) 7.25.01, 88. Jos Schip per (Ned-Lefevre) 7.40.33. ALGEMEEN KLASSEMENT 1. Zoetemelk (Ned-Post) 87.33.44, 2. Hennie Kuiper (Ned-De Muer) op 3 min 5 sec., 3. Martin (Fra-Dan- guillaume) 4.40, 4. De Muynck (Bel-De Kimpe) 7.01, 5. Seznec (Fra-Dan guillaume) 10.00, 6. Nilsson (Zwe-Danguillaume) 10.01, 7. Bernaudeau (Fra-Gui mard) 10.33, 8. Lubberding (Ned-Post) 12.17, 9. Bazzo (Fra-Crepel) 12.47, 10. Agostinho (Por-Altig) 14.19; 11. Claes (Bel-Godefroot) op 15.30, 12. Peeters (Bel-Go defroot) op 16.45, 13. Jones (Gbr-De Muer) op 19;40, 14. Alban (Fra-Crepel) op 19156, 15. Wilmann (Noo-Altig) op 20.51, 16. Ovion (Fra-Altig) op 21.01, 17. Van de Velde (Ned-Post) op 22.10,18. Cri quielion (Bel-De Kimpe) op 22.22, 19. Simon (Fra-De Muer) op 26.49, 20. Thevenet (Fra-Perurena) op 28.18, 21. Levavasseur (Fra-Danguil laume) op 28.39, 22. Van Im- pe (Bel-Lefevre) op 30.19,23. Belda (Spa-Carrasco) op 31.02, 24. Maas (Ned- De Bruyne) op 32.04, 25. Schee pers (Bel-De Bruyne) op 32.41, 26. Fernandez (Spa- Perurena) op 32.59, 27. Loos 16.7.80 rC0L/M\ 18eRIT Flume^ 'Albertville s"j 196 km CHAMPLAURENTw^w rAllevard Bariozi COLOMB/ÈRE P—T 500 'PRAPOUTEL - Anvit PM- 1. Martin 133 punten, 2. Nilsson 126, 3. Belda 77, 4. Seznec 71, 5. Van Impe 70, 6. Zoetemelk 67. PUNTENKLASSEMENT— 1. Rudy Pevenage 141 punten, 2. Peeters 123, 3. Bazzo 109,4. Tackaert 101,5. Kelly 94, 6. Van Vliet en Van Calster 90. -PLOEGENKLASSEMENT- (Bel-Lefevre) op 35.24, 28. Busolini (Fra-Altig) op 35.36, 29. Chagas (Por-Altig) op 36.08, 30. Verlinden (Bel- Godefroot) op 38.10, 35. Knetemann op 41.11, 51. Oosterbosch op 54.41, 59. Van Vliet op 1.00.25,64. Jon kers op 1.03.27, 87. Schipper op 1.30.03, 91. en laatste Erich Jagst (Oos-Lauwers) op 1.39.33. 1. Danguillaume (Leva vasseur, Martin, Nilsson, Seznec) 28.48.14, 2. Altig 28.57.46, 3. Crepel 28.57.48, 4. De Bruyne 28.59.47,5. Go- defroot 29.00.10, 6. Perurena 29.00.53, 7. Post 29.00.56. "ALGEMEEN -PLOEGENKLASSEMENT— 1. Danguillaume 365.52.30, 2. Post 363.11.47, 3. Altig363.19.16, 4. De Muer 363.20.09, 5. Godefroot 363.31.11, 6. De Kimpe 363.45.58. Mariano Martinez PORTRET —VAN EEN WINNAAR. 1972: Winnaar in Fri- bourg, 4e Ronde van Roman- dié, 4e Dauphiné, 6e Tour de France. 1973: 4e Romandië, 3e Midi Libre, 12e Tour. 1974: 6e Parijs-Nice, 9è Dauphiné, 8e Tour, 3e WK. 1975: 7e Corsica, 4e Aude, 14e Tour, 5e Limousin. 1976: 15e Midi Libre, 42e Tour. 1977: 41e Vuelta, winnaar Ster Besseges, 27e Giro. 1978: 2e Vaucluse, winnaar Touretappe, 4e Romandië, 6e Zwitserland, 10e Tour, berg koning Tour en Ronde van Zwitserland. 1979: 18e Romandië, 10e Dauphiné, 6e Midi Libre, 3e Frans kampioenschap, 16e Tour. 1980: 9e Henninger Turm, 14e Romandië, 40e Dauphiné, 2e bergklim Graabs, 9e veer tiende Tour etappe, winnaar 17e touretappe. Ik heb het gevoel dat de men sen na mijn valpartij op de helling naar Pra-Loup nog meer met mij meeleven dan eerst het geval was. Gister morgen kwam zelfs onze mi nister-president, de heer Van Agt, belangstellend naar mijn blessure vragen. Ik vertelde hem dat ik nog niet wist in hoeverre die blessures mij op de fiets zouden hinderen. Achteraf is het wel meegeval len, al kreeg ik in het begin mijn benen niet rond. Heel langzaam ben ik op tempera tuur gekomen. Vroeger was ik altijd op van de zenuwen als ik met achterstand op een col bo ven kwam. Nu niet meer. Vroe ger probeerde ik dan in de kortst mogelijke tijd weer bij de kopgroep te komen. Giste ren heb ik het heel rustig aan gedaan. Want je mag in een etappe over ruim 240 km nooit forceren, want dan kom je op de laatste berg niet meer bo ven. Als je eenmaal lam slaat, is het afgelopen. En daar kijk ik wel voor uit. „Jopie, Jopie", riepen duizenden Nederlan ders. Ik zag hun spandoeken en vlaggen. Dan kun je altijd meer. Want je wilt in geen geval al die men sen teleurstellen, die zoveel moeite hebben gedaan en kos ten hebben gemaakt om jou te zien in de gele trui. Het wordt wel elke dag drukker om mij heen. Ik kan nergens meer rust vinden, alleen op mijn eigen kamer. Daar trek ik mij dan ook zoveel mogelijk terug. Want je wilt niet onbeleefd zijn, maar duizend handteke ningen uitdelen is ook ver moeiend en zelfs de goed be doelde schouderkloppen gaan ten slotte je concentratie sto ren. Ik heb verlangend uitge keken naar de rustdag. Ik heb er de hele tijd aan moeten den ken. Als je zit te zweten op je fiets moetje proberen aan ple zierige dingen te denken. Aan je bed, aan een warm bad, lek ker eten en dat soort dingen. Het lukt niet altijd, maar je kunt toch je gedachten ver plaatsen. Dan voel je minder dat je lichaam roept om te stoppen. (Van onze speciale verslagge ver) MORZINE - De etappe naar Morzine was niet alleen roerig wat betreft de strijd in de top van het klassement. Op het lastige traject door de Alpen waren er namelijk nogal wat „slachtoffers" te noteren. Van de coureurs maakten Ludo Peeters en Christian Le- vassseur de hachelijkste mo menten mee. Ludo Peeters kwam ten val tijdens de afde ling van de Col Deu Telegraphe door een manoeuvre van de onverschrokken Bernaudeau, die hem de bocht afsneed. Lu do Peeters: „Ik sloeg over de ballustrade heen en bleef op enkele meters van de afgrond hangen. Zo ben ik nog nooit geschrokken". Christian Levavasseur vloog tijdens de afdaling van de Cóte d'Araches recht door. Hij had het geluk dat de helling daar niet steil afliep. Een van de motorrijders, die in dezelfde vaart als de renners naar beneden stuiven, nam tij dens een afdaling wat teveel risico en raakte vrij ernstig gewond, doordat hij hard in aanraking kwam met het weg dek. Voor de zoveelste maal raakte ook weer een van de 'toeschouwers, die vaak alle voorzichtigheid uit het oog verliezen en soms pal voor aanstormende auto's het weg dek op springen, gewond. Hij werd aangereden. De levensgevaarlijke ca priolen, die de kranten- en souvernirverkopers uit de reclamekaravaan veelal uit halen - zij houden zich vaak met een hand aan een beugel achterin de wagen vast - lopen ook niet altijd goed af. Giste ren smakte een krantenverko per languit op straat uit een rijdende auto. Hij kwam er nog vrij goed vanaf, doordat de auto net vaart had moeten minderen voor een overweg en een bocht.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1980 | | pagina 7