„Werkgelegenhei uit de welvaart NCW: laat ge ruimte televisie dinsdag radio dinsdag Belgische staking bli in impasse Duke Street The Killing of a Chinese Bookie Mens in wording Revolutie Sesjun even piekeren ST.-GREG0 R1US- VERENIGI^\ HONDERD JAAR ASTERIX en het eerste legioen HALT! Nj OIRCHTLUOORO"^' "fYvy- SUSKE EN WISKE: Het drijvende dorp Je bolhoed lat in óe cabine van de teletijdmachine,Lam- bikDat was genoeg om te weten waar je was !Hoe ben jij hier terecht gekomen? Per toeral flit-Professor Ba ste ik een beuo- rabas rond ner ran 5tok-i een oude 0 A kentoet over!yin zijn tuin!) bepakken H*j spijkerde mij met zijn pijl aan een boom 1. Zo kreet fi»j mij g[ iep 4g n t:V(Pn Weer ta"k- Er breken schone tijden aan voor de mensen die heb ben genoten van series als bijvoorbeeld de Familie Bellamy. Vanavond start er een nieuwe 15-delige serie, genaamd ,,De dame van Du ke Street". Het verhaal speelt in het Londen van rond de eeuwwisseling: gaslicht, rijtuigjes, hoge, zwarte hoe den en lange gracieuze rok ken. Een stad waar zowel grote rijkdom als bittere ar moede voorkomt. De damee van Duke Street is Louisa Leyton. Door haar schoonheid en door haar grote vakkundigheid als kokkin brengt ze het van eenvoudig keukenhulpje tot internationaal gastvrouw van graven, prinsen en ko ningen. De prins van Wales, de Engelse troonopvolger, is zo Van haar onder de indruk, dat ze zelfs zijn minnares wordt, maar wanneer hij als Edward VII de troon bestijgt, is dit avontuur afgelopen. De serie is geschreven door ver schillende Engelse toneel schrijvers, die ieder hun sporen hebben verdiend met dergelijke stukken. De be kendste is ongetwijfeld John Hawkesworth, de geestelijke vader van de Familie Bella my. In het eerste deel wordt Louisa Leyton aangenomen als keukenhulp in het huis houden van Lord Henry Norton, een rijke vrijgezel en een vriend van de prins van Wales. Ondanks grote te genwerking van de andere bedienden slaagt Lousa er in om mdruk te maken op de chef-kok, monsieur Alex. (Nederland 2, 21.20 uur). In The Killing of a Chinese Bookie vertelt John Cassa- vete het uit vele gangster films bekende verhaal van een man die gedwongen wordt een moord te plegen om zichzelf te redden, maar die door die daad tevens zijn eigen noodlot oproept. Cos mo Vitelli (Ben Gazzara) is een nachtclubeigenaar die uitgerekend op de dag dat hij de laatste betaling voor zijn club moet verrichten met gokken zwaar in de schulden komt. Als hij die niet kan betalen biedt het misdaad syndicaat hem een alterna tief aan; in ruil moet hij als aflossing een Chinese book maker om het leven brengen. Als hij na lang aarzelen ten slotte accepteert en de daad verricht, weet hij niet dat hij daarmee tevens zijn eigen vonnis getekend heeft, omdat het syndicaat zich niet kan veroorloven de enige man in leven te laten die weet wie de opdracht tot moord gegeven heeft. (Duitsland 2, 23.00 uur). De dertiende en laatste af levering van de serie „Mens in wording" eindigt op de zelfde plaats als waar de eerste is begonnen: de Omo- vallei in Ethiopië. Hier wer den de oudste overblijfselen van de mens gevonden. Hier begon het volgens de geleer de reisleider van deze serie, dr. Jacob Bronowski, alle maal. Bronowski maakt er deze keer wel een erg persoonlijke geloofsbelijdenis van. Zo neemt hij de wetenschap on der handen omdat zij zich vaak volstrekt buiten het maatschappelijk gebeuren opstelt. Hij voert hierbij een jonge man uit de vroege re naissance ten tonele: Eras mus. Het verhaal van een jonge intellectueel die het klooster ingaat om onder richt te krijgen. Hij leert le zen, schrijven en vreemde talen spreken. Maar hij mag geen vragen stellen. Dat is het elfde gebod. Een dogma. Op deze manier voert Bro nowski de vraag weer op; hoe verhoudt de wetenschap zich tot de macht? In het slot van de serie blijkt Bronowski al bij al genomen te beschikken over een optimistisch men senbeeld zonder dat hij zijn ogen sluit voor de realiteit en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden. (Nederland 1, 22.10 uur). Het is 1870. Guilo Manieri, jong aristocraat en intellec tueel, wordt anarchist en neemt deel aan de revolutio naire strijd. Bij een van de acties wordt hij gevangen genomen en tot levenslange opsluiting veroordeeld, waarmee de eerste periode van de film is afgesloten. Het tweede deel behelst tien jaar uit Guilo's gevangenschap. Om zijn geest soepel te hou den en om te overleven, legt hij zichzelf een strenge in tellectuele en lichamelijke discipline op. Tevens hoopt hij zo een geestelijk contact met de buitenwereld te hou den. Die hoop blijkt ijdel. In het derde deel van de film wordt Guilo naar een andere gevangenis gebracht. Tijdens de overtocht van de lagune van Venetië komt hij in con tact met andere, jonge revo lutionairen. Dan pas beseft Guilo dat hij 10 jaar in een Barrelhouse, vanavond.m Sesjun (Nederland 2,22.55 uur). intellectueel vacuüm, in een imaginair universum heeft doorgebracht. De titel van deze Italiaanse film is „Sint Michael had een haan". De film werd gemaakt door de gebroeders Paolo en Vittorio Taviam, die pas in 1977 in bredere kring bekendheid kregen toen hun film „Padre Padrone" op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm kreeg. (BRT 2, 21.25 uur). Na gisterenavond in het North Sëa Jazz Festival ko men de jazzliefhebbers van avond weer volop aan hun trekken in het programma Sesjun. Het gaat om frag menten die tot nu toe niet werden uitgezonden en die gemaakt zijn in het Amers- foortse cultruele centrum De Flint of in de Larense Boe renhofstede, waar het gros van de Sesjun-concerten plaatsgevonden heeft. Te zien en te horen zijn o.a. het kwartet van tenoorsa~xofo- nist Dexter Gordon, de Franse Oude-Stijlformatie Charquet Co en uit Ne derland Barrelhouse en. het voor driekwart uit leden van het Dutch Swing College be staande Flashback Kwartet. (Nederland 2, 22.55 uur). NEDERLAND I NOS/NOT 11.00 EN 14.00 Schooltelevi sie. NOS 18.50 De Fabeltjeskrant. 18.55 Journaal. EO 18.59 Fred Basset, teken filmserie. 19.10 EO-Kinderkrant. 19.35Rebecca, tv-serie. 20.05 EO-Jongerendag '78, vooruitblik. 20.10 Limburg zingt: koor-en samenzangprogramma. 20.50 Tijdsein, informatief programma. NOS 21.37 Journaal. NOS 21.55 Den Haag vandaag. 22.10 Mens in wording. NOS 23.05 Journaal. NEDERLAND II NOS 18.55 Journaal. TROS 18.59 De TROS Top 50.(19.52 STER.) NOS 20.00 Journaal. TROS 20.27 Met de TROS de winter door!, hoogtepunten uit de komende program ma's. 21.20 De dame van Duke Street, tv-serie. 22.10 Aktua-tv. 22.55 Sesjun, Jazzprogram ma. NOS 23.45 Journaal. DUITSLAND I ARD: 17.10 Journaal. 17.15 Documentairefilm. 18.00 Kin derprogramma. 18.20 Kin derserie. 18.50-19.00 Journaal. WDR: 9.05 School-tv. (10.30 Kleuterprogramma.) 19.00 Informatieve uitzending. Aansl.: Pariser Geschichten, tv-serie. 19.30 Documentaire serie. 19.40 Polizei-inspektion 1, tv-serie. 20.15 Actualiteiten. 20.45 Informatie programma. 21.00 Journaal. 21.15 Show programma. 22.00 Actualitei tenrubriek. 22.45 Owen Mars hall, Strafverteidiger, mis daadfilm. 23.30 Actualiteiten. 24.00 Liedjes en dialogen. 01.00 Journaal. DUITSLAND II 17.30 Voor oudere kijkers. 18.00 Journaal. 18.10 Kinder programma. 18.40 Actualitei ten en muziek. 19.20 Teken film. 19.35 Tekenfilmserie. 20.00 Journaal. 20.30 Die liebe Familie (It's never too late), blijspel. 22.00 Actualiteiten. 22.20 Fimreportage. 23.00 Die Ermordung eines chinesischen Buchmachers (The killing of a Chinese bookie), Amerikaanse speelfilm. 01.10 Journaal. BELGIË (Ned. Uitz.) Net I 14.00 en 17.00 Schooltelevi- HILVERSUM I AVRO: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Muziek en verkeersinformatie. (7.30 Nieuws. 7.41-7.55 Ra diojournaal.) 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de vrouw. 8.45 De Groenteman. 8.50 Morgenwijding. 9.00 (S) Ver stild en flitsend. Muziek voor viool en piano. OS/NOS: 9.15 Leren, toe doe je dat? 9.35 Een tien voor taal. AVRO: 10.00 Radio Lawaaipapegaai. 10.10 Arbeidsvitaminen. Populair verzoekplatenprogramma. (10.30 Nieuws. 10.33-10.35 Radiojournaal.) 11.30 (S) Rondom twaalf. 12.26 Mede delingen voor land- en tuin bouw. 12.30 Nieuws. 12.41 Ra diojournaal. 12.55 Beursbe richten. 13.30 (S) 'n Middagsje AVRO. Muziek, informatie en service. (15.30 Nieuws. 15.33 Radiojournaal.) 17.00 Voor ons gemaakt (door ons ge kraakt....). OVERHEIDS VOORLICHTING: 17.20 Vast en zeker. 17.30 Nieuws. AVRO: 17.32 Radiojournaal. 17.50 (S) De AVRO diligence. P.P. 18.19 Uitzending van de PPR. 18.30Nieuws. AVRO: 18.41 Per Saldo. ZEVENDE DAGS AD VENTISTEN: 19.00 De oplos sing. NOS: 19.15 (S) Let the peoples sing. Internationale korenwedstrijd. AVRO: 20.00 (S) Hoogtepunten uit operet tes. 21.10 Gastarbeiders: vrij heid, gelijkheid en recht. 21.50 De Ie-show. 21.45 De Wie show. 21.50 De Waai-show. 21.55 De Weg-show. 22.00 (S) The Skymasters. 22.30 Nieuws. 22.40 Radiojournaal. 22.55 (S) Easy listening. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II KRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het levende woord. 7.25 Badinerie: klassieke muziek. 7.54 Over weging. 8.00 Nieuws. 8.11 Echo. 8.30 Aubade: klassieke muziek. 9.00 De letter M (1), reportage. 9.30 Scheepspraat. 9.35 Waterstanden. 9.40 De letter M (2). 10.30 Met een boekje in een hoekje. 11.00 Nieuws. 11.03 Ik sta hier niet voor de banken te praten. 11.30 Ouder worden we allemaal; bejaardenprogramma. 12.00 In „de Boerderij". OVER HEIDSVOORLICHTING: Uitzending voor de landbouw. 13.00 Nieuws. 13.11 Echo ma gazine. 13.40 Boekenwijsheid. 14.00 Lange vingers, schoolra dio. 15.00 In de wachtkamer. 16.00 Nieuws. 16.03 Spreek uur. NOS: 17.00 Het zal mijn tijd wel duren; milieupro gramma. 17.20 (S) Eurolight: Nordring Rendez-Vous (herh.). 17.40 Knollen voor citroenen. 17.50 Gedicht. 17.55 Medede lingen. 18.00 Nieuws. KRO: 18.11 Echo. 18.30 (S) Op Vleu gels: piano improvisaties. 18.50 Verkenning: sociaal maatschappelijk nieuws. 20.05 Overweging. 20.15 (S) Bel Canto op de zomeravond. 21.00 (S) Spektakel/Theater. 22.20 (S) Wiener Festwochen 1978; klassieke muziek. NOS: 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II Ieder heel uur nieuws VARA: 07.02 (S) Gesode- meurders. 8.30 (S) Leoni Jan- Horizontaal en verticaal moeten dezelfde woorden worden ingevuld. 2 (4) waagstuk, 4 (2) vertering, 6 (1) militair, 7 (3) stuk karton, 8 (5) opening, 10 (12) muil, 12 (10) afbeelding, 14 (9) zeepaling, 15 (11 toon, 16 (13) deel van een huis, 18 (20) Livre Sterling, 20 (18) lawaai, 22 (17) vogel, 23 (19) vierkante platte steen, 24 (21) troefkaart, 26 (28) niet dik, 28 (26) jongensnaam, 30 (25) tuinier, 31 (27) pakken, 32 (29) keukengerei. ue>[ zg 'uauiau ZZ 'ueuiuinj og '>P?JG 8Z 'unp 92 'la« tZ 'P&n £Z TaSoAsh ZZ 'uaAat 02 '1ST 81 'ifep gi; '5(uep{ gx 'leeuuaaui tl 'Pl-wq 21 'spq 01 8 'l-ieen i 'jeepios 9 '§e|a§ t 'JfoS z qazznd Suissojdo sie. 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Kleuterserie. 18.30 Open School. 19.00 Jeugdprogram ma. 19.40 Morgen. 19.45 Jour naal. 20.10 Amusementspro gramma. 21.05 Wetenschap pelijk programma. 21.55 Spel- programma. 22.20 Journaal. Net II 14.00-20.10: Zie Net I. 20.10 De Collega's, tv-serie. 21.00 Panorama. 21.25 San Michèle aveva un Gallo, speel film. BELGIË (Fr. uitz.) 14.00 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.05 Kinderprogramma. 18.30 La folie des bêtes, tv-serie. 18.45 Propos et confidences, tv-se- rie. 19.15 Regionaal magazine. 19.28 Weerbericht. 19.30 Jour naal. 19.55 Amusementspro gramma. 22.00 Journaal. 22.15 Informatief programma. 23.05 Journaal. sen en Peter Holland. 11.30 (S) VARA's zoekplaatje. 13.30 (S) Spitsbeeld. 15.30 (S) Popkrant. 16.30 (S) Beton. NOS: 18.03 De vakaturebank. 18.10 (S) Avondspits. VARA: 19.02 Top Tien Toen. 19.30 (S) popdon- der. Muziek en informatie. 21.30 (S) And all that jazz. 22.30 (S) Elpee tuin. 00.30 (s) Groot licht: Nacht drie-draai. 02.30 (S) Groot licht. 05.02-07.00 (S) Truck. HILVERSUM IV TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Capriccio. Klassieke kamer- en orkestmuziek. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Als reizigers onder weg. 9.30 (S) Van heinde en verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf. Klassieke kamer- en orkestmuziek. 12.00 (S) Inter mezzo. Klassieke en moderne muziek. 13.00 (S) De meest verkochte „klassieke tien". 13.30 (S) Koren-korpsen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Om het boek. 14.30 (S) Guitariteiten. 15.00-17.00 (S) Fra Diavolo, opéra-comique van Auber. BRUSSEL (Ned. in stereo) 12.00 Nieuws en SOS-be- richten. Aansl.: Woord- en muziekmagazine. 13.00 Nieuws en weerbericht. 13.10 Actueel. 13.25 Buitenlands persoverzicht. 13.30 Cultureel magazine. (14.00 Nieuws.) 15.00 Nieus. 15.03 Liedjespro gramma. 16.00 Nieuws. 16.03 Financieel nieuws. 16.05 Ma gazine voor de vrouw. 17.00 Nieuws en mededelingen. 17.05 Lichte muziek. (17.45 Informatief programma. 18.00 Nieuws. 18.15 Sport.) 18.30 Jeugdprogramma. 19.00 Nieuws en weerbericht. 19.10 Actueel. 19.30 Informatief programma. 19.33 Informatief programma. 19.45 Verzoek programma. 20.30 Nieuws. 20.33 Licht muziekprogram ma. 22.00 Nieuws. 22.05 Lichte muziek. (23.00 Nieuws.) 23.40-23.45 Nieuws. BRUSSEL (Fr. uitz.) 12.00 Nieuws. 13.00 Actua liteiten. 14.00 Nieuws. 14.03 Gevarieerd programma. (15.00 Nieuws.) 16.00 Nieuws. 17.00 Nieuws. 17.05 Jeugdpro gramma. (18.00 Nieuws.) 18.30 Grammofoonmuziek. 19.00 Nieuws. 19.30 Cultureel pro gramma. 20.00 Nieuws. 20.04 Cultureel magazine. 20.30 Hoorspel. 22.30 Jazz. 23.00 Nieuws. 23.05 Muziekmagazi ne. 23.40-23.42 Nieuws. NDR/VVDR 12.00 Nieuws. 13.00 Actua liteiten. 13.15 (S) Klassieke muziek. 14.00 Nieuws. 14.20 (S) Melodieën. (15.00 Nieuws.) 16.00 Nieuws. 16.05 Voor dracht. 16.30 (S) Orkestmu ziek. 17.00 Nieuws. 17.05 (S) Amusementsprogramma. 18.00 Nieuws. 18.30 (S) Lichte muziek. (19.00 Nieuws.) 20.00 Nieuws. 20.30 (S) Verzoek platenprogramma. 22.15 (S) Chansons. 23.00 Nieuws. 23.30 (S) Lichte muziek. (24.00, 01.00, 02.00 en 03.00 Nieuws.) 03.05 (S) gevarieerde muziek. (04.00 en 05.00 Nieuws.) 05.30 (S) Lichte muziek. (06.00 Nieuws.) DEN BOSCH (ANP) J verschillende plaatsen- Brabantse hoofdstad heil Nederlandse Sint-Gr vereniging het 1 OO-jarjo j staan herdacht. In het cV in Den Bosch voerde vriijl middag voor een geze» van vijftig personen Ww Paap het woord. Hij ging terug in dege^ denis en gaf aan in hoeveel veranderd. Na aanvankelijk Palestijnse stijl te hebber',, tegenwoordigd werd steeds meer getrokken naa-' Gregoriaanse volkszang acht de vereniging het haar taak om ook aan ande liturgische muziek aandacht besteden. In het Jeroen Boschhuis» een drie dagen durende esp sitie ingericht van archivar In de verschillende kerker. Den Bosch (onder andere St.-Janskathedraal en de He vormde kerk) werden do koren muziekuitvoeringen; geven. De Heilige Eucharist viering zaterdagmorgen aanwezigheid van Bissth Bluysen in de St.-Janwase van de hoogtepunten in eeuwfeest. H6T UjRCHTaJOORO'/ MQRR DRT ;S O M BlM - MEM TE K0M6M,MRR2 er" LÜU 5RRM ER TOCH UIT L. - 1 pE STEM VAN DINSDAG 26 S (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN - „Geen enkel ex- I periment zal ten koste gaan p up| individu. Er zijn, toen 3.' Uend werden, allerlei toespe- 1 lineen gemaakt op o.m. nazi- praktijken. Ik wil h>erbq u.t- drukkelijk verklaren dat ik me voor de volle honderd procent van ingrepen distancieer die mensen lichamelijk en geeste lijk aantasten. Iedereen die bij - 'en onderzoek betrokken zal worden, zal uitdrukkelijk om ,ün toestemming gevraagd worden en bovendien zijn er nog andere garanties Op deze wijze verdedigde sistermiddag voor een gehoor van enkele tientallen journa listen prof. dr. Wouter Buik- huisen (44) zijn plannen om 2 aan de Rijksuniversiteit van 1 Leiden een onderzoeksproject 1 op te zetten naar de lichame- (Van DEN HAAG - Het Nederlands C nigingsplan van het CDA-Tweed nieuwe werkgelegenheid. Voor dat plan is een forse minlijn nodig, maar dat laat I geen enkele I ruimte voor rendementsher stel in het bedrijfsleven en daardoor geen ruimte voor meer werkgelegenheid", aldus NCW-secretaris drs. Wijffels. De relatie tussen winst en werk in het plan-Boersma vindt hij merkwaardig. „Dat is de zoge naamde offertheorie: waar niet is kan niet worden geof- 1 ferd. Dan blijft offeren in de r richting van de gemeen- s schapsvoorzieningen over". 1 Volgens drs. Wijffels zit in de I scenario's van de oppositie, de c (Van onze correspondent) BRUSSEL Na het afketsen van de onderhandelingen tus sen werkgevers en vakbonden in de Belgische olieindustrie zullen de vakbonden niet lan- i ger nastreven dat aan de vitale behoefte wordt voldaan, maar i ze zullen er alleen voor in- 1 staan, dat de humanitaire be- j noeften zullen worden vol daan. De eventuele werkloos- beid die daarvan het gevolg ban zijn, komt geheel op reke- i nrng van de werkgevers in de elgische olieindustrie, dezgn. retroleumfederatie, aldus een erklaring van de socialisti- en christelijke vakbonden ABVV en AGV. Met dit vooruitzicht is gis- de oh „erde stakingsweek in divert ,UStneingegaan' Van denton P aatsen worden inci- brand Jtmeld Zoals het in nestatinl, ™Van een benzi" werp n \lnt 6ruSem biJ Ant" van een te l'" rand steken en hen™ gen in Ekeren b'j een h°lei^Van de ruiten Oevel 0n^randatofhandelaar Belgische W8rden elders OP g Sgemolesteerd en zwaar Blj vervroegd Pensioen toch Verplicht in 2lekenfonds hSaaVzaÏÏ-Dezie- aris Veder—Sm'ecre" 2°ndhcidl a j (volksge- rhii"Hikadvilderdag waar- 'ot een algemen^"' U' komen m"g'']jjk^"yegeling die nemers die het u' at werk- v«-ijvvillig vervrnarbJeidsPr°ees L°ch (»t huu ^gd Ver|aten! P'iehte r ln de ver- alzonderiiiu8 Zi^n daar steeds f boffen jkVaeflingen voo r v°°rkomen ri! Imee werd Werknemers tul betr°kken IT hua vertrek de data™ m °P ze 65 6n de dag (duurde,-!? b5..Werden bii df kering 0r^iwilligp

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 2