■NBANK of üèRIS ,Er zijn genoeg mensen die denken dat ik een god voor hen ben..." Dl ICH ;heden Kijk naa tussen haakjes DE ZANGERES ZONDER NAAM: irijke (eld... Leviezen kas I le buiten til"heeft deze eer Triomf Molenreservaat Taal II Taal I Spreekwoordelijk m a S I uur f kwamen we vaak zo'n Ia!Lzes' zeven 'n de morgen thuis I beklem m06j- z'n werkB0ed aan- 1 Dik J f rck' weer gaan werken. het™ i N. op den duur. En uo ook logisch dat zijn baas NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë (Nederlands): I f" 2iin LelasW1?8 we,rken. "et hij 1 Woet ook mil u ,met bl-i' want BELGIë (Frans): Luister naar DUITSLAND I: DUITSLAND II: DE STEM VAN MAANDAG 14 APRIL 196.' Raiffeisenbanlc. valuta die u nodig jcht voor die anciële zaken Ise reis te maken BANKZAKEN tt-Boschkapelle- h - Heikant - Hengst- - Hulst - Kloosterzande - Ossenisse - Overslag- oppeldijk - Terneuzen - M.V. Jviarkt te Etten-Leur ge vrij al diverse mensen in oen voor jonge aktieve filialen. pociale voorzieningen en verstrekt en uw reis- lekt dan onze oriëntatie- pril 1969, van 18.30 uur len-Leur. Al uw vragen I; Jac. Hermans Prijsslag Ons telefoonnummer ■siding Ir electronica jenlijsten van B B (Van onze showredactie) De Zangeres Zonder Naam, of eigenlijk: mevrouw Mery Servaes- gey, heeft ons uitgenodigd voor koffie met gebak in haar bungalow in Stamproy, om daar dan tussen neus en lippen te vertellen dat zij Ook literair bezig is haar naam te vestigen. In vrije uren, verklapt ij werkt zij aan haar memoires. „Het wordt het eerlijkste levens- hoek ter wereld." Zij zegt: „Ik schrijf alles op zoals ik het zou vertellen. En het is vreemd hoe precies ik me details van vroeger kan herinneren. Wat er precies gebeurd is toen ik op mijn derde jaar vjel en mijn bekken brak. Ik moest naar het ziekenhuis en pas op uijn twaalfde kwam ik er weer uit. In mijn herinnering vormt die ziekenhuis-tijd een leemte, daar weet ik praktisch niks meer van. klaar het moment waarop ik dat ziekenhuis verliet, dat staat weer scherp in mijn gedachten. Toen ik zestien was, kroop ik op eigen houtje uit mijn bed, het was de eerste keer in mijn leven dat ik bewust liep. Ik herinner me, dat ik het vreselijk heb gevonden nooit naar school te kunnen gaan en ik snapte mijn zusje niet als die geen an had om naar school te gaan. Ik lag altijd maar in bed; in bed ben ik overgegaan van de ene klas naar de andere klas." daar geen genoegen mee nam. Mijn man moest steeds ander werk zoeken en als een bedrijf inkrimpte of zoiets, was hij de eerste die werd ontslagen. Mijn man heeft door die populariteit van mij een heel hard leven gehad Zolang u populair bent en veel geld verdient, lijkt ons dat niet zo'n groot bezwaar. ZZN: „Ja juist. Wij zijn toen ook fil- les op alles gaan zetten. Vooral 'ook omdat ik er helemaal achter sta mat ik doe en erg graag zing. Ik hoop het ook nog erg lang te mogen doen. We zijn toen alles op alles gaan zetten, contracten afsluiten, contacten leggen en die dingen. En toen hebben we dus ook dat café gepakt. Ik zeg: als het eens ophoudt, dat zingen, dan heb je toch een boterham, dan heb je toch een beroepMaar het houdt niet opZij glimlacht, haast ver legen. Het is even stil in de huiskamer. Dan zegt zij bevrijdend: „Gisteren vertelde een impressario me toch een verhaaltje, zeg. Over een vrouw, die was bij hem aan de deur geweest, en had gezegd: O, die zangeres zonder naam, ze was in Tilburg en ze heeft naar me gekeken en ik kreeg een knipoogje van d'rIk bedoel: dat doe je misschien onwetend op de bühne, je bent gewoon vriendelijk tegen iedereen Maar wat het bij sommige mensen teweeg kan bren gen En dan heb je ook mensjes die bij je in de zaak komen en zeg gen: Als ik alleen maar even uw hand mag vasthouden Wat vindt u van dat soort men sen? ZZN: „Ik wordt er altijd zo ver schrikkelijk ontroerd door. Omdat ik zié dat het écht is. Ik vind het ook beangstigend hoor. Die mensen die even je kleren willen aanraken, even je hand vasthouden, helemaal kapot zijn van een glimlach van je Brengt u een soort Geloof voor ze? ZZN: Iamisschien wel. Er zijn zo veel mensen die in de put zitten en ik haal ze er weer uit... Ik geloof, er zijn genoeg mensjes die denken dat ik een God voor hen ben U denkt niet aan de commercie? ZZN: „Echt niet. Er zijn mensen die dat van mij gek vinden, maar het is gewoon zo, Ik bedoel: we hebben geen kinderen, waarom moeten wij rijk worden? Och, als ik een mooie oude dag met me man kan krijgen en we kunnen blijven werken, dan hoef ik me er niet rijk aan te maken. Als ik maar kan blijven werken. Ik ge loof, als ik in een hoekje moest gaan zitten, dan was ik gauw dood, het werken houdt me jong, het houdt me op de been Als ik gewoon maar mijn boterham heb Een bioscoop- je, of eens leuk ergens gaan eten of zo, kijk, dat zijn onze duurste uit gaven. Het zit gewoon niet in ons om veel uit te geven. Ik ben heel erg tevreden, met het kleinste ben ik te vreden Want ik heb thuis nooit iets anders gezien. Ik kwam uit een groot gezin, tien kinderen, een arm Aan de wanden van de huiskamer hangen wel zes schilderijen. Een groot portret van de ge-aureoolde Christus en enkele kleinere olieverf werkjes, allemaal geschilderd door het fami lielid N. I Everaerts. En een portret van de Zangeres, in '54 geschilderd doer Harry Kranen. Haar man zegt: Everaerts is een amateur, eigenlijk 'eon huisschilder, maar zijn werk be valt me beter dan dat portret van Kranen. Ik weet net wat het is, hij heeft haar ogen niet goed getroffen, het zijn niet de ogen van de zangeres zonder naam". I Hij praat weinig over „mijn vrouwj' I maar over „de zangeres zonder naam". A is wel typisch, zeggen wij. I ZZif: „Dat doe ik ook. Ik zal nooit I zeggen: Ik dit of IK dat; wij spreken I altijd over De Zangeres Zonder Naam. Isof we over een ander praten, ja, .at is zo gekIk weet het niet, ik tob viel eens gedacht dat het mis- scltien mijn bescheidenheid isof J ton ik werkelijk ...Een gespleten persoonlijkheid? I ZZIf: „Ja, dat is vaak gezegdZij I die me kennen zeggen: als ze op de bühne staat, kennen we haar niet I meerZij is echt een vrouw met I (we persoonlijkheden. Hier is ze ge- I uioon Mery, maar al ze optreedt dan I hen IK haar zelfs niet meer". L Haar man: „Mery kan hier thuis, pri- 1 vè, lachen en gek -doen, zo erg dat ksoms tegen haar zegt: schei nou «suit. Maar als ze de bühne opgaat, lis a sen ander mens". van dit jaar gedenkt De ais Zonder Naam haar twaalf i half-jarige aaneenschakeling ra successen. Haar man zij zijn iitig jaar getrouwd heeft het meegemaakt. De verguisde populari- t cu de erkenning; de artisticiteit de smartlapperjj. Is de Zangeres I zonder Naam nooit bang dat er aan I die populariteit plots een einde kan lrnm/\n9 I ffl: „Nee, ik heb die angst nooit I gekend. Ik heb wel vaak gedacht dat I lie platenverkoop van mij en die po- I pulariieit beangstigend is. En dan I dacht ilc: als het nou eens zou op- 1 «ouden of wat ook, dan moet ik toch I zorgen dat mijn man een of andere betrekking heeft of zo. Daarom zijn I »e vier jaar geleden ons café in Ge- hen begonnen 1 man is door de populariteit van Ieigenlijk een hele arme persoon- 1 meid geworden; hij werd op di- *Wse fabrieken waar hij werkte ont- J kgen, overal werd-ie snel ontslagen. I hp meer vrij had dan dat hij 1 T fictie kon verrichten. Hij I J» met mV mee; aIs ik er~ II uj moest optreden, dan moest hij I «k natuurlijk rijden. I Itm» i Ir'" Leeuwarden, Dokkum, al- I .k™ "ie dingen meer. Daar moest I J» dari vrÜ v°or ne- gezinAls je daar een stuk cho colade kreeg, dan was dat een luxe, dan was je jarig of iets dergelijks Ik ben misschien een beetje orthodox gebleuen, maar ik denk toch echt wel vaak aan die tijd terug. En waarom zou ik dan nu ineens de grote piet gaan uithangen?" Waaróm denkt u terug? ZZN: „Dan denk ik: wat ben je dan nu toch rijk dat je nu zomaar een stuk chocolade kunt pakken als je er zin in hebtOf op je boterham kunt nemen waar je trek in hebt. Dan ben je toch RIJKNee, wij gaan nooit overdreven op stap of wat ook. Door je populariteit heb je na tuurlijk wel nogal wat verplichtingen, je hebt een massa urienden Zijn dat echte vrienden? Haar man: „Dat weet je natuurlijk nooit". Zij is een gevoelsmens. De verlei ding kan groot zijn voor anderen om daarvan te profiteren. ZZN: „Ja, en dat doen er dus veel. Er zijn mensen die schrijnen een briefje en vragen gewoon maar effe of ik meteen duizend gulden wil stu ren want ze zitten zo in de schul den Vandaar dus het feit dat we heel weinig vrienden hebben. We sluiten ons altijd met ons tweeën hier op en we gaan niet uit en niet dit of dat. We hebben kleurentelevisie, dat is onze afleiding. Dan zijn u>e niet verplicht om bij dié op visite te gaan en bij dié. Verplichtingen maken, daar houdt mijn man al niet zo van. Wij vinden het fijn om ergens onaan gekondigd binnen te vallen. Dan kun je het best weten en voelen en zien of je welkom bentWij kunnen best weken of maanden niet bij fa milie komenDie familie vindt dat misschien erg, ik weet niet, maar mijn man zegt vaak: ik wil mijn ei gen leven leiden, ik wil ergens naar toe gaan wanneer IK daar zin in heb. Je wordt tóch al door. zo'n grote massa geleefd, door je populariteit" Zij zegt: „Pasgeleden had, ik een man in de zaak, hij zat aan de bar. Hij zegt: Mevrouw, wat kan u goed pra ten, ik heb u in Mies en Scene ge zien. Ik zeg: O, dacht u ook al dat ik een debiel vrouwtje was? Hij zegt: Nou, debiel, ik heb toch altijd wel een imbeciele indruk van u gehad Dóór die verguizing. En nu ben ik in verschillende tv-uitzendingen geweest, ik heb spontaan geantwoord op allerlei vragen en de mensen heb ben opeens gezegd: Wat is dat voor een vrouw? Ik mag nu ineens overal komen, ik ben nu ineens een van de groten, nou komt alles naar me toe Dat heeft twaalf, dertien jaar ge duurd. Dan wordt je wel eens agres sief hè Als wij met- haar praten, gelo ven wij niet dat deze vrouw agres sief kan zijn. Ze drijft zo volledig op haar gevoel, zonder een spoor van berekening. Zij zegt: „Ik wil niet oper mezelf zit ten roemen, maar ik ben een ver schrikkelijk eerlijk mens. Ik kan me ontzettend kwaad maken als iemand tegen me zit te liegen, dat vind ik dan zó onrechtvaardig Als iemand me iets vertelt, vertrouw ik dat het waar is. Als u nu iets tegen me zegt, kan ik niet geloven dat u zit te liegen, dat wit er bij mij ge woon niet in. En als ik er naderhand achter kom dat het gelogen is, dan ben ik een kapotte vrouw, dan kan je me opvouwen en in een hoekje leggen, want dan is mijn hart gebro ken Ze zwijgt even. „Zó ben ik dan teleurgesteld. Al kan het maar een -kleinigheidje zijn, of dat iemand me even in de boot heeft willen nemen, weet je welIk kan enorm liefhebben, maar iemand die tegen me liegt kan ik dan plotseling zó haten dat ik hem jo dood kan zien liggenIk kan dat van mezelf niet verklaren. Zoals ik hem dan heb lief gehad, zo haat ik hem dan". En dat is niet meer goed te maken? ZZN: „Nee, die ligt er dan helemaal en voor altijd uit, dat is nooit meer te lijmen. Want ik voel me dan zó beschaamd in mijn vertrouwen en in mijn oprechtheid..., ik voel me ge woon vernèderd, ik voel me voor de gek gehoudenIk zit trouwens ei genlijk toch erg gauw in de put. Zelfs om kleinigheidjes. Door een be paald iets kan ik zo verschrikkelijk in de put zitten, dan ben ik een ge slagen hond. Ik weet het niet, dan doen ze me pijn, gewoon, ik weet niet wat dat is van mezelf Uw fanmail ademt ook die droe vige geest; bent u er gauw door ge roerd? ZZN: „Het zijn veel sociale proble men Ook mensen die je voor de gek willen houdenIk kreeg een paar weken geleden een brief van een man uit Amsterdam. Die man zat zó diep in de put, hij wilde zijn hele familie en zichzelf vergassen, hij zag geen uitweg meerIk las tussen de regels door dat hij het meende, dat het écht was wat-ie schreef. Ik heb de politie in Amsterdam gebeld en die heeft het gezin nog kunnen red den Mag ik zo'n bpief eens lezen? ZZN: „Nee, ik laat niemand die brie ven lezen. Ze worden aan mij ge stuurd en er staan altijd privé-dingen in die iemand anders niet aangaan". Haar man: „Zelfs ik lees ze niet, ze zijn van de zangeres zonder naam", ZZN: „Ik ben wel van plan die bre ven later eens te laten bundelen tot een boek, dat zou misschien toch wel erg leerzaam zijn poor de men sen. Dan lezen ze eens welke sociale problemen er nu nog steeds bestaan". U zingt over de levensproblemen. Welk probleem zou u nog graag in een lied willen zien? ZZN: „Och, er zijn zoveel proble men. Over het oorlogsleed in de we reld, al die hongerende kinderen in de wereldIk geloof dat de hon ger in de wereld snel zou zijn op gelost als ze elk mens in de wereld een adoptie zouden toestaanLaat mij voor dat kind zorgen dattie te eten heeft, en mijn man voor dat jon getje en u neemt' die oude man die nog maar een paar jaartjes te leven heeft. Dan is het probleem eerder opgelost, dan al die miljoenen die nu bijeen worden geschraapt en waar van niemand weet waar het blijft en waar het naartoe gaat Ons huwelijk is kinderloos ge bleven. Ik was zes jaar getrouwd, toen me gezegd werd dat er geen hulp op was. Toen heb ik alles in het werk gesteld om een kindje te adopteren. Ik was er zó van bezeten. Ik dacht: je bent netjes, je bent eer lijk, er is niks op je aan te merken, je man is netjes, je bent proper, dus aan alle voorwaarden is voldaan, je hebt récht op een kindje. Instanties aangeschreven, pastoor op bezoek, ik was zo bezeten. Ik had al een kamer tje helemaal als babykamer ingericht, ik hoefde alleen nog maar meubeltjes te kopen. Nou, en toen onverwachts, toen kreeg ik bericht dat ze tot hun spijt geen kindje konden toewijzen, ze hadden maar vijftien babietjes om D'r waren 500 aanvragen per jaar en te verdelenIk heb het later nooit meer geprobeerd, ik was zó teleur gesteld Zij zegt: „Vaak denk ik weieens: welk kind of welk mens ga je alles nala ten. We spreken er nooit hardop over, we willen allebei honderd jaar wor den, maar er zal toch wel een tijd komen dat we moeten zeggen: Adios. In mijn hart ben ik echt al op zoek naar een mens waar ik later tegen zeg: alles is voor jou 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.07 CONCERT VOOR JONGE MENSEN 20.00 JOURNAAL 20.30 WERELD OP WIELEN (kleur) Over de East African safari rallye 20.50 DE OUDE DRAAIDOOS (Portret van Fritz Lang) 21.35 GRANADA, GRANADA, MIJN GRANADA. Russische film gewijd aan de Spaanse burgeroorlog 23.25 ECHTSCHEIDING 22.40 TWEEDE JOURNAAL 22.45 PAUZE 23.00 TELEAC: Export, les 18 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.03 SCALA 19.30 VADERS TEGEN WIL EN DANK (kleur) „De beste uit het nest" 19.56 JOURNAAL 20.30 AVRO'S REGIOVIZIER 20.45 PEYTON PLACE: afl. 100 en 101 21.30 NATIONAAL ALLERLEI (6) Minifilmpjes 22.00 AVRO'S TELEVIZIER 22.35 TWEEDE JOURNAAL 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 ZORRO Tv-feuilleton voor de jeugd 19.25 VERGROOTGLAS OP DE POSTZEGEL 19.40 OPENBAAR KUNSTBEZIT 19.50 HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS 20.00 JOURNAAL 20.25 HIGH CHAPARRAL 21.15 NATUURBESCHERMING 22.10 22.40 GASTPROGRAMMA JOURNAAL ^nt-dkertenr Tilli"gllast irt presi- ^nes, is door rtVan .Trans World Air- I VJn se«etareswn a- u?le vareniSmg I dwepen tnt k ln ew York uit' ,S^toubhrtVwaenethetiaar''Het Veel ovetrertin„Z1i,n s?cretar<esse, die bezit. Deze I genaamd, zegt- e' "e Zacarese De baas was niet zo erg verbaasd over zijn uitverkiezing.-Zijn vrouw blijkbaar ook niet, want op de vraag hoe zij erop had gereageerd, ant woordde Tillinghast: „Zij gaapte". Wij ook. zegt: CJÜaciteiten nl" ,,;ertrouwen in mijn I voor hem ^lereerste dag waar- I Hü zei a r?ulieren inv«l" 5S" Daar b&lf1 .kano ka" 5* I' k°t>en en ztiïe\den. voor haar I houden. ;m rekemng-courant kr?gen de se ll Paroze rt^auSISfenten alleen i» Sen en W3 D°nbons. Op ver- 5 ak hh len"1!8 Seeft Wj bloe- brengt f,1" anRe reis heeft Uvenir mee. V00r ieder reen „AJAX triomfeerd" is de titel van een schilderij van de kunstenaar Wal- dy Vastrick, dat u hiernaast ziet. Het werk draagt de ondertitel „De spe lende mens in het tijdperk van de ruimtevaart". De vooruitziende visie die de kun stenaar op het schilderslinnen toont, uit hij ook op een ander terrein. De prijs bedraagt namelijk per spe Ier f 1000,- (in totaal dus f 11.000,-), maar slechts tot de halve finale. Daarna komt er voor ieder Ajax- doelpunt f 1000,- bij. Hij blijft echter we] eerliik: voor ieder Spartak-doel- punt gaat er weer f 1000,- af. Vastrick gelooft ook, dat Ajax het eerste op de maan voetballende elf tal zal zijn. Die wens wordt door een groot aantal Feüenoord-supporters gedeeld. O EEN meer dan enthousiaste werk groep wil van de Schermerpolder in Noord-Hollamid een nationaal water staatkundig reservaat maken. Hier toe ontvouwden ednid vorige week de initiatiefnemers, waaronder oud-mi nister-president prof. dr. ir. W. Scher- merhorn, op een persconferentie in Schermerhorn een groots plan, dat de naam „Schermerland" meekreeg. Zij willen de enige nog niet door het woningbouw- en verkeersmonster op geslokte inpoldering van Leeghwater ongeschonden voor klein- en achter kleinkinderen bewaren. In dit „Schermerland" moeten vol gens het plan drie molens, een oud- Hollandse molenwerf (bedoeld ais koffieruimte), een molenmakershuis en een oud-vaderlandse scheepswerf worden gebouwd. Om de ongetwij feld grote stroom „dagjesmensen" op te vangen, zijn er grote parkeerruim ten gepland en een tweetal houten bruggen om de polder beter bereik baar te maken. De oude Buishaven van Schermerhorn zal, na herstel gaan dienen als aanlegplaats voor roradvaartboten. De totaal geraamde kosten bedra gen 2 miljoen gulden. Er is een oud- Hollands liedje, waarvan de eerste regel luidt: „Wie zal dat betalen?" WIJ zijn een lui volkje. We hebben jgfonze mond vol over taalverarming, ito.maar doen er niets aan. Integendeel. „ONZE taal" meldt ook met vreugde de opdracht, die drs. Diemer van de gemeente Enschede heeft gekregen om in een cursus van acht weken de ambtenaren zo te leren schrijven, dat de burgers traks hun brieven en for- 13.50, 17.40 18.10 18.25 19.00 19.25 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.55 14.20 en 15.05 SCHOOL TELEVISIE SCHOOLTELEVISIE POUM HOUDT VAN KERSEN LES TRAVAUX ET LES JOURS ANTENNE-SOIR ZANDMANNETJE SPORTPROGRAMMA JOURNAAL SOVIéTIQUES HISTOIRES éTRANGES ET CONTES FANTASTIQUES KING AND COUNTRY JOURNAAL Maandag 14 april HILVERSUM I 402 M VPRO: 12.00 Blauwe maandag: ge varieerd programma. 12.26 Medede lingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.29 Stereo: Muzikale aanwinsten. 12.52 Opspraak, lezing. 13.00 Nieuws. 13.11 Informatie; ontwikkelingswerk. 13.20 Pro memorie. 13.25 Klasssieke en mo derne kamermuziek (opn). 14.25 Schoolradio. NRU14.45 The Tom Jo nes Show. AVRO: 15.15 Voor de vrouw. 15.45 Dixietime: jazzmuziek in oude stijl (gr). 16.00 Nieuws. 16.00 Nieuws. 16.02 Scala: kerkorgeleon- cert: klassieke en .moderne muziek. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Brabant journaal. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.16 Radiojournaal. 18.25 Ik verbind u door. -., praatje. 18.30 Ste reo: Promenade orkest: amusements muziek. 19.05 Stereo: Licht instru mentaal ensemble. 19.30 Nieuws. RVU: 19.35 Stichting Comité Zomer- postzegels. Zomerpostzegels: Hulp op sociaal pn cultureel vlak, door me vrouw L. E. Roest Crollius-van Doorn. NRU: 20.05 Stichting Geweld loze Weerbaarheid, klankbeeld. Orde v-ain Vrijmetselaren: 20.20 Lezing en muziek. NRU: 20.30 De gouden tijd van de Republiek, klankbeeld. 21.30 Met alle plezier: klankbeeld over MARVA, MIL VA, LUVA. 22.00 Brood op de planik, programma over be roepskeuze. 22.20 Visueel gehandicap ten: De blinde telefonist. 22.30 Nws. AVRO: 22.40 Radiojournaal. NRU: 22.55 Jazz in aktie (opn). 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM n 298 M NCRV: 12.00 Los-vast: gevarieerd programma. (12.21 Voor boer en tuin der; 12.26 Mededelingen t.b.v. land en tuinbouw; 12.30 Nieuws. 21.41 Ac tualiteiten). 14.05 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. 14.30 Stereo: Ba riton en piano: klassieke en moderne liederen. 15.00 Christelijk gerefor meerde middagdienst. NRU: 15.30 Zoeklicht op Nederland: informatie over Friesland, afgewisseld met mu ziek. (16.00-16.02 Nieuws) 17.20 17.30 Overheidsvoorlichting: Gouver neur Kielstra in Suriname. Spreker: F. J. van Wel. NCRV: 17.30 Voor de kleuters. 17.45 Voor de jeugd. 18.00 Stereo: Meisjeskoor met instrumen taal sextet. 18.19 Uitzending van de Katholieke Volkspartij: Kaarten op tafel, een uitzending over politieke zaken die de aandacht verdienen. 18.30 Nieuws en weerpraatje. 18.46 Actualiteiten. 19.05 Literama: radio kroniek over boeken, schrijvers en 20.00 JOURNAAL 20.15 PANORAMA 21.00 ALLES ODER NICHTS 21.45 DE TELEVISIE-DISCUSSIE UIT MÜNCHEN 22.40 JOURNAAL 22.50 DE STUDIO-FILM Der Hagere und die anderen, 0.25 JOURNAAL 17.30 NIEUWS 17.35 UNSERE KLEINE SHOW 18.05 DIE DREHSCHEIBE 18.40 ALADIN UND DIE WUNDERLAMPE Puppen aus 1001 Nacht (kelur) 19.10 KöNIGLICH BAYERISCHES AMTSGERICHT De aanspreker (kleur) 19.45 HEUTE 20.15 EIN LEBEN IN GOLD 21.00 KALTE TAGE Hongaarse speelfilm 22.45 NIEUWS 22.55 LIEBE ZU BOCHUM toneel. 19.20 Muziek en dienst: pro gramma met informatie over kerk lied en kerkmuziek in klank en ge schrift. 19.50 Stereo: Metropole or kest: amusementsmuziek. 10.10 Phi- lippijnse volksliedren (opn). 20.25 Op de man af, praatje. 20.30 Stereo: Ra- diophilharmonisch orkest: moderne muziek. 21.05 Er zit een luchtje aan, klankbeeld over de toekomst van de luchtvaart, 21.30 Stereo: Balletmu ziek (gr). 21.50 Licht orkest met zangsolist (gr). 22.10 Lichte grammo foonmuziek. 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 Moderne snaar instrumenten, hun voorlopers en oer vormen muzikale lezing. 23.05 Lichte grammofoonmuziek (gr.). 23.10 Ste reo: korteks, een verbosonisch hoor spel. 23.5524.00 Nieuws. BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nieuws. 12.03 Gevarieerde muziek. (12.0812.15 Landbouwkro- niek. 12.4012.48 weerbericht, mede delingen, programmaoverzicht en SOS-berichten voor de schippers). 12.55 Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws, weerbericht, mededelingen, programmaoverzicht, SOS-berichten voor de schippers en beursberichten. 13.20 Tafelmuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Haagschool. 15.00 Nieuws. 15.03 Klas sieke muziek. 15.37 Blaasmuziek. 16.00'Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Voor de zieken. 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen. 17.15 Lichte grammofoonmuziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten. 18.30 Protestants-godsdienstige uitzending. 18.45 Sportkroniek. 18.52 Taalwen- ken. 18.55 Grammofoonmuziek. 19.00 Nieuws, weerbericht en actualiteiten. 19.40 Amusementsmuziek. 19.45 Mis sie-klankbeeld. 20.00 Operakroniek. 22.00 Nieuws en berichten. 22.15 De Zeven Kunsten. 22.30 Blues, gospel songs en negrospirituals. 23.00 Nws. 23.10 Concert. 23.40 Nieuws. 23.45 0.30 Voor de zeelieden. Dinsdag 15 april HILVERSUM I 402 M AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 Stereo: Lichte gram mofoonmuziek. VPRO: 7.54 Deze dag AVRO: 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojour naal. 8.20 Stereo: Lichte grammo foonmuziek. (8.30—8.33 De groente man). 8.50 Morgenwijding. NRU: 9.00 Drie retour Suez: klankbeeld. 9.35 Waterstanden. 9.40 Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance (opn). AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen (gr.). (11.0011.02 Nieuws). 11.30 Stereo: Het Brabants Barok-ensemble: klassieke en moder ne muziek. 11.55 Beursberichten. We kiezen de gemakkelijkste weg en gebruiken buitenlandse uitdrukkin gen zonder ons druk te maken over eventueel goede Nederlandse verta lingen. Het maandblad van het genootschap „Onze taal" signaleert regelmatig (ge lukkig) taaiaanwinsten. Wat dacht u van een wasmachine met (inplaats van centrifuge) droogzwier- der. Een taai-vondst zegt „Onze taal". En de komende, aan de muur han gende platte teevee: plattebuis-tele- visie. De nieuwste-ette willen we u .ook niet onthouden: technisette, Een techni- sette maakt onderdelen voor telefoon, apparatuur. Er zijn ook Nederlandse woorden, die plaats maken voor andere Ne derlandse woorden. Een verzame laar heeft voor dat museum van ver dwenen woorden in „Onze Taal" bv.: parochie (wordt: gemeente), pastoor (wordt: pastor), mis (wordt: eucha ristieviering), preek (wordt verkon diging). Ook kerk verdwijnt volgens hem. Dat wordt dan ecclesia. muiieren zonder moeite zullen be grijpen. Voorbeelden over de ambte naarstijl zijn er te over. Maar dit is een hele mooie: „Bij het door u aan het met de behandeling van de uw dienst be treffende aangelegenheden belaste lid van ons college ter parafering aan bieden van uw verlofkaart behoort bij het door u te genieten vakantie verlof uiteraard eveneens ten minste verlof voor de aaneengesloten periode ongesplitst te worden aangevraagd". Wij hebben hier zelfs tussen haakje niets aan toe te voegen. Een appelboom had al zijn geld aan alcohol vermorst dus groeiden al zijn kleintjes op als appeltjes voor de dorst TOINE Redactie: José Toirkens. Bijdragen: Ton in 't Veld, Frans Wetzels en Toine de Caluwé.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5