,1?° CONNIE VAN BERGEN: „In de showbusiness moet je altijd een blad voor de mond nemen 11 KÊK( troeven 0-»i! HIGGLES: Objectief Boomerang Sklikan Sklikan groeven 10 11 11 Schrijft U eens met de nieuwe 99 Twistwedstrijd Leien dakje Freelance-basis De nieuwe heeft een grote, veerkrachtige 14 karaats-gouden pen „Koning Klant" over meubeltoonzalen ANNE FRANK NU OOK OP TEEVEE Vladislas Dormandi is overleden Quick Up't is goed» IC© drinkt 't. VARA laat zicli met ordening van ruimte in Monica: dialoog met dubbele bodem COOLWAY Geef' een rijk geschenk toonbeeld van precisie. RmKmtnMMWDimKimmm HmwLmDoRowismmmmHm OMIk toró je zo snel moM ket óe-\ v®i§de. ik/dlvoorcertteKtert slaap- siM 7or$ettBlijf fcrptee tot Dorotkt ■^yrn op tokten is 1 NEDERLAND I Hadimassa BELGIë (Vlaams) NEDERLAND II De tjokvolle wereld Mijnheer Serjanszoon BELGIë (Waals) Vibrato Peter en de wolf Emotie Historisch Christa Ludwig Peer Gynt Rhapsodiën DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 196V v v ftjs 'Sk. V- eit 5 kg il koud- gramma roestvrij Oovenblad G45- capaciteit 5 kg- 13 wasprogramma's-4-delig zeepbakje f 1083-" EO) 51111 (ADVERTENTIE) (Van onze r.t.v.-redactie) BUSSUM „Als je zo impulsief bent als ik, is het soms moeilijk om je in te houden, als er iets gebeurt wat je niet bevalt. Het is in de showbiz nog steeds zo, dat je een blad voor je mond moet nemen. An ders is het met de carrière gedaan. Soms wil ik wel eens gewoon zeg gen, wat ik op mijn hart heb. Maar gelukkig gaat dan altijd op tijd dat waarschuwingslampje in mijn achterhoofd branden. De mensen, die ik voor het hoofd zou stoten, kun je in de toekomst immers wel eens broodnodig hebben en dan geven ze natuurlijk niet thuis". Aan het woord is Connie van Bergen, Bussums huisvrouwtje, sinds jaar en dag onverbrekelijk verbonden met de muzikale top, waarop onze vaderlandse zangeressen door hitsuccessen en geslaagde zaaloptredens balanceren. „Eigenlijk mag ik helemaal niet kla gen, want het loopt de laatste tijd alle maal, zoals ik het zou willen. Alleen dat geval met die plaat „Ode to Billy Joe", die men weigert te draaien, om dat hij handelt over zelfmoord. Be lachelijk. Te meei ala je bedenkt, dat het derde net de plaat wèl draait. Ted de Braak en Henk Bouman hebben hei verzoek van de KRO-directie gewoon naast zich neergelegd en draaien hem regelmatig. Alleen de NCRV heeft een definitieve boycot uitgesproken, waar aan geen moedertje-lief kan nelpen. Misschien verandert het, nu de VPRO dat televisie-programma heeft uitgezonden" Bijna acht jaar heeft Connie moeten strijden voor haar huidige succes. „Al les begon eigenlijk toen ik in '59 in schreef voor een twistwedstrijd in Am sterdam. Dat kon ik toen makkelijk doen, omdat ik een studie volgde voor balletdanseres. De prijs-winnares moest ook een liedje zingen. Nadat ik aldus als zangeres had gedebuteerd met „But not for me" raadde men mij aan daarmee door te gaan". Dat was aan geen dove mansoren gezegd. Connie trok de stoute schoenen aan en zong enkele jaartjes bij verschillende orkesten. „Toen kreeg ik uiteraard nog geen gage, maar dat kon me niet schelen. Financieel werd het pas aantrekkelijk toen John Kristeil me voor zijn orkest vroeg in de plaats van Pat Berns, die naar Amerika vertrok. Twee jaar zwierf ik met hem door Nederland en nam voor Phonogram een aantal plaatjes op, zoals „Slapeloze nachten" en „Salty dog", waarop ik begeleid werd door de New Orleans Syncopaters. En dan noem ik alleen nog maar de twee bekendste". Haar succesvolle optreden in de Knok- keploeg van twee jaar terug met Jan Arntz, Liesbeth List, Greetje Kauffeld en Suzie gaf haar naam de grote bekendheid, waarop zij nu kan bogen. „Ja, toen ging alles van een leien dakje. Eerst kreeg ik een trip van drie weken door Polen aangeboden, gevolgd door een los engagement bij het orkest van Edmundo Ross. Ook tv-uitzendingen schenen toen zo maar uit de lucht te kunnen vallen. Zo gauw je succes hebt, gaat alles. Alleen met de platen was er iets mis. Ik merkte, dat ik een van de velen was uit de Phonogramstal en zo doende te weinig aandacht kreeg om me op dat gebied ook te kunnen ont plooien. En dus ging ik omzien naar een andere maatschappij, waar ik zelf ook een stem in het muzikale kapittel mocht hebben. Connie is nu vijf jaar getrouwd. „Het is geweldig. Mijn man bemoeit zich nooit met mijn carrière. Hij gaat ge woon van het standpunt uit, dat ik dat allemaal zelf moet doen. Uiteraard zijn er wel eens strubbelingen, want nu ik zoveel werk heb komt mijn huishouden, op het tweede plan. Je zou kunnen zeg gen, dat ik op freelance-basis huisvrouw ben. Als er kinderen komen wordt het natuurlijk allemaal anders. Dan ga ik niet meer optreden, want dat kan niet goed zijn^ voor een kind. Wat tv- en radiowerk zal ik wél blijven doen, dat kost niet zoveel tijd. Maar het overige gaat allemaal van de baan. Bovendien zal tóch eens de tijd van afscheid ko men en die kun je beter vóór zijn. Voelt U hoc sierEjk en Edit deze gouden pen over het papier glijdt - hoe persoonlijk Uw handschrift wordt - hoe fijn het is om met de verjongde Pelikan te schrijven. Laat U 2Ïch de nieuwe Pclüsan eens tonen en beleef ook eens die nieuwe schrijfsensatie. Grote, veerkrachtige 14 karaats goeden pen: "Ihenmo-iriktregulatar voorkomt lekken. Zuiger- of patronenvulsjrsteem. Luchtdicht afsluitende dop van geciseleerd doublé of nieuw-rilvcr. PeEkaa ïnktpatronea - voor goede inkt i/ï'lituir mini Inpas H.vaGmeZs Co. KV» HDKJtti-WEBItB ItK !Co.HV.toaAaae7, (Van onze radio- en t.v.-redactie) BUSSUM VARA's consumenten programma „Koning Klant" zal van avond geheeJ gewijd zijn aan de vraag of meubels in meubeltoonzalen duurder zijn dan in gewone meubelwinkels. „Ko ning Klant" is te zien van 19.32—19.56. De rubriek wordt gepresenteerd door Netty Rosenfeld en Gerrit Eerenber'g. NEW YORK (AP) Van „Het das- boek van Anne Frank", tvaarvan de to neel- en filmversie reeds lanse tijd be kendheid genieten, is nu een televisie stuk gemaakt. In Amerika werd het stuk voor het eerst op de televisie gebracht. I>e jonge actrice Diana Davila debu teerde in het stuk in de titelrol. Zij maakte van Anne Frank vooral een levendig, vrolijk wezentje, in tegen, stelling tot c"e meer ingetogen, vergees- teüjkte opvatting in de film en het to neelstuk. De nadruk in het stuk valt vooral op de reacties van een gezin en de vrienden van het gezin op het ge dwongen verblijf op een zoldertje om aan de nazi s te ontkomen. (ADVERTENTIE) De echte Amerikaanse, in het rode busje met gele opdruk. nriaagtstblefteri nbliiveiide uitkomst! Importeur Rietbergen C.V. Rotterdam Tel. 010-2311 62 dtslas Dormandi. een schrijver va„ Hon Ho-fc NS 3? lite»teeaSetout Zrt„ ue gemaakt te hebben ves tigde Dormandi zich in 1938 in Parifs in tej zich talrijke vrienden verwierf te h era,re Stegen. Dormandi fa - werken g,"«ChrjiVCT'- Enkele van si ton™ t vle des autres" „i „Le compagnon de voyage". een zijn „Pas CONNIE VAN BERGEN (ADVERTENTIE) (Van onze radio- en t.v.-redactie) BUSSUM In de reeks documentaires over ruimtelijke ordening, wordt in het VARA-programma van vanavond aan dacht besteed aan de ongelijke sprei ding van werken (en wonen) en verkeer in Nederland. Speciale aandacht zal worden ge schonken aan verkeers- en vervoerspro blemen in de steden van de randstad Holland. Bij die gelegenheid zullen, beel den te zien ziin van een rit die samen stelster Hedy d'Ancona maakte met de metro yan Rotterdam. (Van onze radio- en t.v.-redactie) BUSSUM De eenakter „Monica" van Pauline Macaulay, die de KRO op 30 november in een vertaling van Nel Bakker uitzendt, is eigenlijk een dia loog met dubbele bodem. De jonge student Simon heeft juist een gefingeerde poging tot zelfmoord geënsceneerd wegens een ongelukkige liefde, als hij gestoord wordt door een hem totaal onbekende heer. Uit het gesprek over liefde en trouw tussen deze geheimzinnige gentleman (Gerard Hartkamp) en de zich steeds kwader makende student (Lex Schoo- rel) wordt dé toeschouwer heel veel duidelijk, terwijl de student volkomen in het onzekere blijft over de bedoelin gen van zijn mysterieuze bezoeker. (ADVERTENTIE) 0e kanmcnzelfvullen, dus tank verwisselen overbodig I TANKWISSELEN MAAKT DE GOEDKOOPSTE AANSTEKER DUUR! Nu een echt wetenschappelijk ontworpen pijp die zichzelf reinigt! Geen geknoei meer met pijpen- reinigers, want de Colibri pijp wordt automatisch gereinigd. Heerlijk, zo'n koele, schone, zorgeloze Coolway pijp. Uw winkelier kan U er nog meer van vertellen, bijv. over de koelkamer en de afgeplatte kop. Hij kan U zelfs de 16 modellen tonen. Colibri Coolway-pijp roken, dat is pas pijproken! 19,50 BiMALT, WETERINGKADE 99, DEN HAAG, TEL. (070) 83 41 78 £r i5 Hicts ddK iê dom, DorotkyJe zult woeteH wsfcw I ^(5 het vlitó- tui$ teruófiomtzd ik weaicMeti BI et rom mBoomm mmiminmmmn weer 801/EiI DE BER6ER. 10.20 BEELDVERHAAL VAN DE KERK. Deel 1. De oude kerk 10.45 WALTER EN CONNIE. Engelse les. In the restaurant 11.10 WOORDEN ZEGGEN MEER DAN JE DENKT. De namen 11.35 GROTE EUROPEANEN. Film over Erasmus 18.55 PIPO 19.00 NIEUWS 19.07 DE LUCY-SHOW. Een levenslustige vrouw graat klanten werven 19.32 KONING KLANT. Voorlichting over meubeltoonzalen en inkoopverenigingen 20.00 JOURNAAL 20.20 ACHTER HET NIEUWS 20.50 DUO SALOMON STROO speelt een sonate van Beet hoven voor piano en viool 21.10 HADIMASSA. Show met sketches liedjes monolo gen. over „eten en drinken" 21.50 WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG De besteding van de vrije tijd en het verkeer 22.20 SEXTANT. Uitzending van de NVSH 22.35 JOURNAAL 22.40 DE BEZETTING. Documentaire over de tweede wereldoorlog. Het lange wachten (herh.) 21.10 EIDOFOOR. Schakelprogramma met informatie Bit binnen- en buitenland. Gezondheidszorg in Neder land en de verhouding arts patiënt in Engeland 22.00 DE 21E EEUW. De tjokvolle wereld wereld. Pro gramma over de technieken waarmee de groei yan de wereldbevolking kan worden tegengegaan. 22.30 JOURNAAL 18.55 PIPO 19.00 NIEUWS 19.03 KEES BRUSSE 19.10 VAN GEWEST TOT GEWEST 19.30 TWEEDUUSTER. To serve man. Science-fictionfilm 30.00 JOURNAAL 30.20 DUBBELSPION. Lori (Nacy Wilson) een nachtclub- zangeres raakt in Las Vegas verwikkeld in de vuile zaakjes van een internationale bende SCHOOLTELEVISIE ZANDMANNETJE TIENERKLANKEN KWART-EEFJE. Programma voor de vrouw HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS JOURNAAL MIJNHEER SERJANSZOON. Tv-spel van C. J. StafiS naar het boek van Herman Teirlinck over het leven van een vrolijke Brabantse rentenier. HET MUSEUM VANDAAG. Enquête over het mu seumwezen VERGEET NIET TE LEZEN. Auteurs te gast jr de studio JOURNAAL 14.30 SCHOOLTELEVISIE 18.50 NIEUWS 18.55 KATH. GODSD. UITZ. 19.35 ZANDMANNETJE 19.30 DE HONDEN VAN NANTOILLET „in de serie" Les creatures du bon Dieu 30.00 JOURNAAL 20.30 VIBRATO. Muzikaal programma met Sheila en Manfred Mann 21.30 MEDISCHE RUBRIEK. Allergische aandoeningen 22.30 JOURNAAL 14.05 18.55 19.00 19.35 19.52 20.00 20.25 21.30 22.15 22.50 Op Fontana is weer het bekende sprookje Peter en de Wolf, zoals Prokofiew het muzikaal zag, ver schenen. Was op een vorige uitgave Rob de Vries verteller, nu is het Ramses Shaffy. Was Rob de Vries de i'ustige verteller, die als het wa re boven de tekst stond, Ramses Shaffy doet het jongensachtiger, en thousiaster. Het orkest is op beide uitvoeringen hetzelfde: Orchestre des Concerts Lamoureux. De eerste keer o.l.v. Jésus Etchevery, nu o.l.v. Ro berto Benzi. Ook deze uitvoering is wat enthousiaster. Het is een uitste kende reproduktie, hoewel onze per soonlijke voorkeur uitgaat naar die van de Eerliner Philharmoniker op DGG. De vorige Fontana bevatte tevens Carnaval des Animaux van Saint Saëns en dat was een. tref fender combinatie dan nu met de Kindersymfonie van Mozart, hoewel van deze laats-, een. alleraardigste uitvoering wordt gegeven. Een fijne plaat, waarmee jong en oud in deze dagen, blij gemaakt kan worden. Ramses Shaffy vertelt Peter en de Wolf (Prokofiew)En Mozart: De kinder symfonie. Orchestre des concerts Lamoureux olv Roberto Benzi (Fonata 894 056 - stereo). RAMSES SHAFFY suite no 2; historische opname olv de componist. En het tweede pianoconcert olv Jonathan Stern berg; solist: Alfred Brendel (Tur nabout TV 4160 mono). L/iedren met een wat ruimere bege leiding dan alleen maar piano zijn er niet veel. En dat is niet zo heel erg: dat ervaart men nog eens dui delijk bij het beluisteren, van ,,The Shepherd on the rock", een l.p. waarop de vermaarde mezzoso praan Christa Ludwig liederen zingt van Brahms, Schubert, Ravel, Saint- Saens en Rachmaninov. Sommige daarvan krijgen naast de knappe pia nobegeleiding van Geoffrey Parsons nog ondersteuning van een klarinet, fluit, viool en cello, hetgeen wel eens interessant is om te horen maar waarvan toch niet gezegd kan wor den, dat ze veel aan uitdrukkings kracht winnen. Dat is alleen het geval bij de Trois chansons Madé- casses van Ravel, waar de exotische sfeer door de fluit en de cello meer benadrukt worden. De vertolking van de liederen is prachtig. Christa Ludwig beschikt over een warme gevoelvolle stem, die gepaard aan een grandiose tech niek; als het ware voorbestemd om de liedkunst te beoefenen. Met de verscheidenheid aan composities de monstreert zij bovendien haar grote veelzijdigheid. Bepaald indrukwek kend klinken de ^achmaninov-liede- ren in de Russische taal. The shepherd on the rock door Christa Ludwigmezzo-sopraan en Geoffrey Parsons en verdere in strumentale begeleiding (Colum bia SAX 5274 (stereo). De emotionaliteit van Tchaikovsky wordt door hemzelf bijzonder dui delijk gekarakteriseerd in deze sym fonie. Ontstaan in de jaren 1877- '78 was deze de weerslag van een van de meest deplorabele situaties in zijn leven. Met zwart-wit klankeffec ten, meditatieve bezonkenheid en fanfares van onrust -- vaak gevat in een Russische décnr - schreef hij een van zijn boeiende symphenieën. Deze uitvoering is typisch, wat Ame rikaans zakelijk, ,,hard". Maar in de vaart waarmee het Los Angeles philharmonisch orkest o.l.v. Metha krijgt de partituur een exacte weer gave. Een goede uitvoering die ver gelijkingen oproept. Een Tchaikovs ky binnen de perken, maar toch nog altijd exuberant genoeg om te genieten van een rijk klankenfeest. Tchaikovsky: symfonie no 4 in f minor. The Los Angeles Philhar monic Orchestra olv Zubin Metha (Deccay stereo SL 6323). Dat de opnametechniek de laatste tijd wel wat verbeterd is, kan men beluisteren op deze plaat. Niet dat de technische kwaliteiten van deze lp zo geweldig zijn, maar de histori sche opname van de suite no. 2 uit Romeo en Julia van Prokofiev onder leiding van de componist zelf maakt dit bijzonder duidelijk. Alleen als his torisch document is deze uitvoering dan ook interessant. Men kan de in tenties van de componist (een ly risch dynamiek) daarop uitstekend beluisteren. Als vergelijkingsmateri aal bovendien goed bruikbaar. Pro kofiev, die o.m. een koorwerk schreef bij de herdenking van de Russische revoluL^ in 1937. leidt het Moskous Philharmonisch Orkest. Een merk waardige uitvoering door dit ensem ble. De andere zijde is van recentere datum. De jonge pianist Alfred Brendel speelt uitstekend samen met het Weens Staat Opera Orkest het vijfde piano-concert van Prokokiev Samenspelen; want van de gebruike lijke solistische partijen is geen sprake in dit werk. De piano is één van de instrumenten- Toch weet Brendel te „soliëren" en tevens de bedoelde eenheid te bewaren. Hij is een briljant pianist en het concert is één brok muziek, dat weliswaar geënt is op klassieke gegevens, maar toch een eigen geluid laat horen: Prokofiev. Prokofiev: Romeo and Juliet Dat Ibsens Peer Gynt een der be kendste werken van de Noorse au teur is geworden is ook al was het een van zijn beste, toch voornamelijk te danken aan zijn landgenoot Ed ward Grieg, die er de toneelmuziek voor componeerde. Diens Peer Gynt suiten behoren tot de bekendste mu ziekwerken, die steeds weer op het concertprogramma terugkeren. Mor- genstimmung, As es Tood, Anitras Tanz, Ingrids Klage het zijn allen meesterstukjes. Het Solvejgs lied is een der meest gespeelde melodieën. Het Deutsche Grammophon Gesell- schaft heeft de beide suiten. nog eens op de plaat gebracht, aangevuld met de Hochzeitstag auf Troldhaugen en de Huldigungsmarsch uit Sigurd Jorsalfar. Beide laatstgenoemde com posities werden uitgevoerd door het Nordmark Symfonie Orchester on der leiding van Heinrich Steiner, de Pèer Gynt suiten door de Bamber ger Symphoniker met als dirigent Richard Kraus. De technische kwaliteit van deze plaat is, zoals steeds bij D.G.G., voortreffelijk. Peer Gynt suite nr. 1 op 46 en suite nr 2 op 55, Hochzeitstag auf Troldhaugen op 65 en Huldigungs marsch uit Sigurd Jorsalfar. Bam- burger Synphoniker en Nordmark Synfonie Orchester (Deutsche Grammophon Gesellschaft 135043 B. Stereo.) Franz Liszt, die tussen 1848 en 1853 vijftien Ungarische Rhapsodiën voor piano componeerde en daar mede zijn plaats in de componisten wereld veroverde, heeft later met medewerking van Franz Doppler zes van de populairste daarvan voor gro te orkesten geïnstrumenteerd. De be kendste vier van de zes geïnstru menteerde rapsodieën zijn nu in een uitvoering door het orkest van de Wiener Volksoper met ais dirigent Anatol Fistoulari door de Weer.se platenmaatschappij Amanda uitge geven. Het zijn onder de nummers een tot vier de rapsodieën die in de klavier bezetting resp. de nummers 14. 6, 2 en 12 dragen. De originaliteit, de zwier en het raffinement, die de pia nomuziek van Liszt kenmerken ko men in deze orkestmuziek in volle omvang tot ontplooiing. Franz Liszt, Vier Ungarische Rhapsodiën, Orchester der Wiener Volksoper, dirigent Anatol Fistou lari (Amanda. AVRS 12022 St- Stereo). Dinsdag 28 november HILVERSUM I 402 m AVRO 12.00 Stereo: Blaastrio: klas sieke en moderne muziek. 12.27 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Overheidsvoorlichting: Uitzending voor de landbouw. 12.40 Sportrevue. 13.00 Nws. 13.10 Actualiteiten. NRU: 13.30 De lichte Muze belicht: De operette. 14.30 Rostrum of Composers: internationaal forum over moderne muziek. AVRO: 15.00 Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Cox!, detective-hoorspel. 15.37 Ensemble Stedelijke Muziekschool Delft moderne muziek. 16.00 Nws. 16.02 Stereo Alt en piano: klassieke en moderne liederen. 16.25 Voor de jeugd. 17.15 Ste reo: Licht instrumentaal ensemble: Dixielandmuziek. 17.30 Lichte grammo- foonmuziek voor de tieners. 18.00 Nws. 18.15 Actualiteiten. 18.25 Zing met ons 'mee: liedjesprogramma. 18.50 Orgel concert: balletmuziek. 19.00 Trefpunt: discussierubriek voor actuele zaken. 19.30 Nws. 19.35 Hersengymnastiek. 20.00 Caterina Valente in Sopot: muzikaal showprogramma. 20.30 Komsi Komsa: cabaretprogramma. 21.05 Giuditta. ope rette van Léhar door Promenade or kest, radiokoor en solisten. 22.05 Collec tebus of 1%, programma over de finan ciering van het goede doel. 22.30 Nws. 22.40 Actualiteiten. NRU: 22.55 Muziek van deze eeuw (gr.) 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II 298 m KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: ge varieerd programma. (12.23 Voor de landbouw; 12.27 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Nws Actuali teiten). 14.05 Schoolradio. 14.30 Pizzi cato: muzikaal middag magazine. (16.00 16.02 Nws). 17.00 Overheidsvoorlichting: Nws. uit de Nederlandse Antillen. Spre ker: E. R. Wouters. 17.10 Voor de kinde ken. 18.00 Licht ensemble en solisten: volksmuziek. 18.20 Uitzending van de Communistische Partij van Nederland. 18.30 Nws. 18.45 Actualiteiten. 19.05 Licht ensemble en solisten. 19.40 Con ciliepostbus. 19.45 Zoekend geloven: godsdienstige vorming in deze tijd. 20.00 Klassieke en moderne kamermuziek (opn). 20.45 Ik Zelf, hoorspel. 21.35 Grammof oonmuziek. 21.45 Kerkorgel concert: klassieke muziek. 22.00 Kunst: cultureel programma. 22.30 Nws. 22.40 Overweging. 22.45 De zingende kerk: ge dachten over muzikale vormgeving in de nieuwe liturgie. 23.00 Context: ma gazine waarin op de dingen wordt door gepraat. 23.00 Liedjesprogramma, 23.55- 24.00 Nws. BRUSSEL VLAAMS 324 m 12.00 Nws. 12.03 Lichte muziek. 12.40 Weerbericht, mededelingen, program ma-overzicht en S OS-berichten voor schippers. 12.48 Lichte muziek. 12.55 Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nws weerbericht en beursberichten. 13.2o Tafelmuziek. 14.00 Nws. 14.03 School radio. 15.30 Lichte muziek. 16.00 Nws en beursberichten. 16.09 Voor ouder© luisteraars. 17.00 Nws. weerbericht en mededelingen. 17.15 Jazzmuziek. 18.00 Nws. 18.03 Voor de soldaten. 18.28 Paar- desportuitslagen. 18.30 Franse les. 18.32 Lichte muziek. 18.35 Verkeerstips. 18.40 Lichte zang. 18.45 Sport. 18.52 Taalwen- ken. 18.55 Lichte zang. 19.00 Nws, weer bericht en radiokroniek. 19.40 Film muziek. 19.50 Syndicale kroniek. 20.00 Concert. 21.50 Pianomuziek. 22.00-2215 Nws en berichten. HILVERSUM III 240 en F.M. VARA 12.00 Nws. 12.02 Zorro, pro gramma voor tieners. 13.00 Nws. 13.02 Gevarieerd platenprogramma. (14 00 Nws). 15.00 Nws. 15.02 Er-Jee-Em-Drie. 16.00 Nws. 16,02-18.00 Mix: gevarieerd platenprogramma. (17.00 Nws). Woengdag 29 november HILVERSUM I 402 in VARA: 7.00 Nws en ochtendgymnas tiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammof oonmuziek. (7.30-7.35 Van dc voorpagina, persoverzicht). VPRO: 7.55 Deze dag. VARA: 8.00 Nws. 8.10 Actualiteiten. 8.20 Lichte grammofoonmuziek. (8.30-8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huis vrouw). 9.00 Stereo: Oude muziek (gr.) muziek (gr.) 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 Lichte grammofoon- muz. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Nws. 11.02 Voor de vrouw. 11.40 Stereo: Cla- vecimbelrecital: oude muziek. HILVERSUM II 298 m. NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Moderne orkestmuziek (gr.) 7.30 Nws. 7.32 Actualiteiten. 7.45 Klassieke dansen (gr.) 8.00 Nws. TROS 8.00 Nieuws. 8.10 Lichte grammo foonmuziek en praatje. 8.30 Nws. 8.32 Actualiteiten. 8.35 Stereo: Lichte gram mofoonmuziek. 9.15 Volksmuziek uit de Sovjet-Unie (dl. 1). 9.45 Voor de kleu ters. 10.00 Klassieke grammofoonmu ziek. 10.30 Sphinx: programma voor de vrouw. 11.00 Nws. 11.02 Piekuur) amuse mentsprogramma. 11.50 Actualiteiten. HILVERSUM III 240 m en FM-kanaïen NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Lichte vokal© muziekjes. 10.00 Nws. 10.02 Mengel- muze: nieuwe langspeelplaten. NRU: 11.00 Nws. 11.02 Operetteklanken. 11.30 G ren zenloos: muziek uit alle windstre ken G2.00 Nws). 12.30 Hoogtepunten uit de musical My fair lady.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 11