K.N.W.U. GOOIT HET ROER OM In MADE ZIT 31/* TON aan BUIZEN renteloos in de grond Medewerker van minister Stevens neemt ontslag Pieter de Jongh eerste te Borgerhout! Zó vielen de punten Ned. jeugd voetbalde te Amersfoort Riolering mist noodzakelijk sluitstuk dagblad de stem van maandag 8 maart 1954 Eindelijk is het dan gebeurd! RONDE VAN NEDERLAND EN TOUR DE FRANCE ONDER BESCHERMING NIEUW BAANRECORD Wegseizoen bij onze Zuiderburen geopend fantastisch snel Koblet wint Sassari-Cagliari franse Deelneemster verongelukt Etten wéér étappeplaats GOLD LEAF VIRGINIA LIMBURGER LANDSKAMPIOEN MET VIJF MAN AAN DE KOP SPORT IN 'T KORT b. b. a.-bus bij hulst in de sloot MARKTEN Rumoer rond McCarthy houdt aan Stevenson: „Laster en misleiding" DEte £)E KONINKLIJKE NEDERLANDSE WIELREN UNIE gaat het roer omgooien, of beter gezegd, zij heeft dit roer reeds om gegooid en gaat nu een nieuw tijdperk tegemoet. Dit waren zo ongeveer de woorden van de voorzitter van de sportcommissie van de K.N.W.U., de heer de Voogd, op een deze Zaterdag voor de Nederlandse sportpers in Den Haag belegde persconferentie. De heer John. van Eek, secretaris van de sportcommissie. die na de ver welkoming der talrijk opgekomen journalisten het woord overnam, vertel de toen zeer uitvoering, wat de laatste week binnenskamers bij de K.N.W.U. tussen hoofdbestuur en sportcommissie had plaai^ gevonden. Er is, zo in het kort gezegd, een grote wijziging gekomen in de hou ding van het hoofdbestuur van onze vaderlandse wielerbond, met het ge volg, dat de sportcommissie van dit lichaam haar wensen, die zij reeds ja ren geleden aan het hoofdbestuur had kenbaar gemaakt, vanaf dit ogenblik ten uitvoer zal kunnen brengen. Het is te hopen, zo sprak de heer van Eek verder, dat wij met deze nieuwe koers een gunstig resultaat zullen bereiken en steeds de juiste wind in onze zeilen zullen houden. MET 8 MINUTEN VOORSPRONG I Waarnemer naar het buitenland -TOT nog toe werden de Nederlandse prof - wielrenners en dan voorai de jongeren onder hen, voor het over grote deel aan hun lot overgelaten. Na dit laatste besluit echter, zal de K.N.W.U. thans ook de belangen van onze profs, zowel in binnen- als bui tenland gaan behartigen. Zo zal voort aan de K.N.W.U. zich ook met de sa menstelling van de ploeg voor de Ron de van Frankrijk en andere grote in- tionale wielerronden getoond. Nu ech- en. Tot nog toe had de K.N.W.U. totaal geen interesse in deze interna tionale wielerronden geoond. Nu ech ter zal zij, nadat bijv. een ploegleider een equipe voor de een of andere ron de heeft samengesteld nagaan, of deze ploegleider de juiste mannen gekozen heeft. De sportcommissie zal, indien zij zulks nodig acht, wijzigingen in de door de ploegleider samengesielde equipe aanbrengen en dus steeds een vinger in de „pap" blijven houden bij de samenstellingen van Nederland se ploegen. DE WERELDKAMPIOEN SCHAPPEN PIETER DE JONGH Schitterend begonnen...... piETER DE JONGH uit Made heeft gisteren een wielerwedstrijd over 120 km gewonnen, die werd verreden, te Borgerhout in België. Met ruim 8 minuten voorsprong ging hij over de eindstreep, nadat hij de laatste 15 km alleen had gereden, geteisterd door veel wind en veel regen. Er waren 84 vertrekkers in Borger hout. Na 4 km ging er een Nederlands kwartet tussenuit. Het-waren Pieter de Jongh, Wies van Dongen, Gijs Pauw en v d. Broek. Dit viertal had zich na 30 km al 2 minuten losgereden. Toen er nog eens 30 boven op waren gedaan, hadden Wies van Dongen en v. d. Broek moeten lossen, zodat de Jongh en Pauw het verder alleen de den! Het was duidelijk dat Pieter er trek in had, want het slechte weer ten sDi.it zag hij ook kans Pauw kwijt te raken. Dat gebeurde op 75 km na de start. De voorsprong werd gestadig opgevoerd en zo reed Pieter de Jongh door bar slecht weer naar zijn zege. Godeau-Senfftleben winnen Americaine te Parijs De Grote Prijs van U.C.I., Zondag middag in het Parijse Sportpaleis ver reden als een drie uren koppelwed strijd, is gewonnen door het Franse koppel Godeau-Senfftleben vóór de Luxemburgs - Italiaanse combinatie Gillen-Terruzzi De winnaars'legden 141.720 kilome ter af, wat een nieuw baanrecord be tekende. Het oude record werd door Gillen-Terruzzi gehouden. Sehulte-Peters bezetten de derde plaats met een ronde achterstand. Nog vier andere baanrecords wer den verbeterd: 110 k.m. in 2 uiur 18 min. 14.8 sec.. 120 k.m. in 2 uur 31 min, 0,8 sec., 130 km. in 2 Uur 44 min. 10,4 sec. en 140 km. in 2 uur 57 min. 21,6 sec. De eerste drie records be hoorden aan Godeau-Senfftleben, het laatste stond op naam van Gillen- Terruzzi. VY/ERD het wereldkampioenschap op de weg, voor wat de profs in 1953 betreft, een grote mislukking, door het van start laten gaan van een totaai leeggereden ploeg, in de vervolge zal ook de sportcommissie hierop toezien, dat zoiets niet meer kan voorkomen. Zij zal ervoor waken dat geen ploeg meer wordt uitgezonden naar de we reldkampioenschappen, die kort te vo ren een maand lang de uiterste in spanningen heeft moeten doorstaan in een Ronde van Frankrijk. Des noods zal de sportcommissie een ge heel verjongde ploeg naar de wereld titel-strijd afvaardigen, van welk teaiA dan goede resultaten verwachten mo gen worden. VERTROUWENSMAN (Advertentie) /~VM van de prestaties der Nederlandse renners in het buitenland, zo goed mogelijk op de hoogte te kunnen blij ven, zal eerstdaags door de K.N.W.U. een buitenlands waarnemer benoemd worden. Deze waarnemer zal voor de K.N.W.U. alle grote wielerronden zoals die van Italië, Zwitserland, Luxemburg, Belgie en Duitsland gaan volgen. Na afloop van een ronde of eendaagse wedstrijd, zal deze persoon over het rijden en de geleverde prestaties in zo'n wedstrijd, de K.N.W.U. verslag uitbrengen. De sportcommissie, die onlangs in compleet geworden was, door het be danken van de heer Viruly, werd aan gevuld door Cor Blekemolen, een Ne derlands baankampioen en vroeger drager van het regenboogtricot der stayers, ongeveer veertig jaar geleden. DE RONDE VAN NEDERLAND VY/AT betreft de a.s. Ronde van Ne- derland. zo verklaarde de heer van Eek verder, zal de sportcommis- VOETBAL Eerste klasse C: Bleyerheide—VVH '16 00; LongaNAC 01. Eerste klasse D: LimburgiaJu liana 20. Zuid I. Tweede klasse A: Helmondia —SET 60; HelmondSarto 33; T OPSchijndel 2—3. HOCKEY Heren. Tilburg: ZuidWest B 11. Dames. Eerste klasse (Westen): HH YCTogo 1—0 (HHYC kampioen); GooiBDHC 2—1; Be Fair—Hilver sum 01. Zuiden: MOPEindhoven 0—1; 's-Hertogenbosch—EMHC 01. Heren. Zuiden. Promotie klasse A; HTCC II—MEP 0—1; Rapidity— 's-Hertogenbosch 20. Tweede klasse A: Tilburg IICa detten 31; Breda IIDES 00. Tweede klasse B: Keep FitWaalwijk 30; Were Di's-Hertogenbosch II 5—1. Dames. Zuiden. Promotie klasse A: Oranje Zwart IIRapidity 30; HT CC—Keep Fit 4—1. Tweede klasse A: TempoBreda 2—4. Tweede klasse B: MOPMEP 40. Ward Peeters wint Ronde van Belgisch Limburg Voor de Ronde van Limburg, waar mee het Belgische wielerseizoen werd geopend, zijn Zondag 81 renners van start gegaan. Winnaar werd de Belg Ward Peeters, nadat de Nederlanders en speeiaal Jan Nolten, zich in de eerste helft van de wedstrijd geducht hadden doen gelden, In de buurt van Herck, 15 km van de start, ontsnapte Nolten. profiterend van de wind in de rug, uit de hoofd groep. Hij nam 25 seconden voorsprong doch werd na Beringen (29 kmi ach terhaald door twee andere Nederlan ders, Lambrichs en Paas, zodat een kopgroepje van drie man werd ge vormd. Niet voor lang, want Lam brichs en Paas kregen materiaalpech en moesten Nolten laten gaan. Bij Lommei kreeg de lange Limburger de wind schuin tegen, hij zag zijn voor sprong verminderen en kreeg gezel schap van Henri Smets (B.) en Ste vens (N.). Kort daarna, bij Neerpelt (51 km) werden zij ingelopen en wor stelend tegen de wind bleef men ge groepeerd rijden tot kilometerpaal 120, toen vier renners er andermaal van door gingen, twee Nederlandes: Nolten en van de Kamp, één Belg: van Roos- broeck en één Fransman: Casaro. Na de doortocht van Hasselt (150 km) werd het viertal een sextet, doordat van Stayen en Marien zich bij de lei ders voegden. Het verschil met de hoofdgroep groeide aan tot 40 secon den te St. Truiden, maar nog vóór Borgloos kon het jagend peloton de fusie tot stand brengen BELGISCHE AANGELEGENHEID ?ie nauwkeurig toezien op de samenstel ling der verschillende Nederlandse equipes. Men wil er hier voor waken, dat niet alleen de grote „bazen" met de grote geldbedragen gaan strijken. De K.N.W.U. zal hiertegen waken. Zij heeft deswege besloten, om gedu rende de a.s. Ronde van Nederland voor alle prof-wielrenners, die niet in dc Ronde uitkomen, een startverbod voor binnen- en buitenland op te leg gen. Alleen zuivere baanrenners, zo als Jan Derksen, Arie van Vliet. etc. zullen hiervan ontheffing krijgen. Tot slot deelde de heer van Eek nog mede, dat de KNWU een tiental dagen geleden officieel door de heer J. God- det verzocht was. zich te belasten met de formatie van de Nederlandse Tour dc France - ploeg. Hugo Koblet heeft de wegwedstrijd SassariCagliari, waarvoor tal van Italiaanse cracks hadden ingeschre ven, gewonnen met een tijd van 5 uur 24 min. 13 sec. voor de 225 kilometer, wat een gemiddelde van 41.416 km/u betekent. Het klassement luidde verder: 2 Gaggero op 1 min. 12; 3 Bartolini z.t.: 4 Monti op 1 min. 40; 5 Filippi op 6 min. 19; 6/7 Fornara en Sorna z.t.; 8 Minardi op 7 min. 04. Het grote peloton, waartoe o.m. Bartali, Magni en Albani behoorden, ging met een achterstand van 23 mi nuten op de winnaar over de streep. Coppi gaf vijftig kilometer voor de finish op. UITSLAG BEKEND Van landelijke verkeer scompetitie Op Woensdag 24, Februari j.l. werd de eerste ronde gehouden van de door de K.N.M.V. georganiseerde verkeers- competitie waaraan door meer dan 80 motorclubs uit het gehele land werd deelgenomen. Hoewel een gedetailleer de uitslag nog niet gereed is, zijn toch de provinciale kampioensclubs reeds bekencf. In Zeeland ging de titel evenals vorig jaar naar de MC De Zeeuwen te Middelburg; in Noord Brabant werd de MC 's-Hertogenbosch kampioen. De tweede ronde gaat niet, zo als verleden jaar, tussen de elf provin- cale kampioensclubs, maar tussen de elf best geplaatste clubs. Hiervoor wist De Zeeuwen zich niet te plaat sen, zodat Zeeland in de tweede ron de niet vertegenwoordigd zal zijn. De overige provinciale kampioen clubs waren: Friesland: Friese MC, Leeuwarden; Groningen: MC Zuid- hornn Drente: MC Assen; Overijssel MAC Zwolle; Gelderland:Velpse MC; Utrecht: MC De Slipper, Utrecht; N.- Holland: MC De Uitlaat,''s-Graveland; Zuid-Holland: Wassenaarse MC; Lim burg: geen kampioen. De volgende elf clubs plaatsten zich voor de tweede ronde: MC De Uit laat, MC Assen; MC 's-Hertogenbosch, MC Tilburg, Wassenaarse MC; MAC Ful Out, Emmen; MC De Slipper; MAC KLM, Amstelveen; MC Alk maar; MC Zuidhorn en Friese MC. In rallye Parijs- St Raphael Mevr. Anna Marguerite Delorme, 'n Franse deelneemster aan de rallye ParijsSt. Raphael voor dames, is hij een botsing van haar Ford met een vrachtwagen op de weg van Carigna- no naar Manpalieri (Italië) om het leven gekomen. Zij wilde een andere deelneemster inhalen en reed pal op de vrachtwa gen in, die uit de tegenovergestelde richting naderde. Mevr. Delorme kreeg een schedel breuk en is tijdens het vervoer naar een ziekenhuis overleden. Haar man, die naast haar zat, werd licht gewond. De Frangaise Yvonne Simon won tenslotte met Eanhard-Monopole deze dames-rallye. Na de doortocht van Borgloos begon de beslissende fase van de strijd, door toedoen van Jean Storms, van Geel Briesen en van Dormael. Het werd verder een Belgische aangelegenheid, want na Tongeren (184 km) gingen Marcel Hendrickx, Gielen van der Eist en Mariën achter de leiders aan en wat later zetten ook Impanis. Loy- aerts. de Valck, van Roosbroeck. Zaè- gers en Ward Peeters de achtervolging in. met drie of vier anderen aan hun wiel. Vier kilometer vóór St. Truiden smolten deze drie groepen, waaruit Impanis intussen was teruggevallen ineen en de beslissing viel in de eind spurt ten gunste van Ward Peeters, die de 216 km aflegde in 6 uur 23 sec. In Ronde van Nederland JN EEN bijeenkomst van het Ronde-comité Etten en de directeur van N.V. Efor, Zater dagmiddag onder leiding van de burgemeester van Etten, de heer J. P. Godwalt gehouden, is besloten, naar de N.V. Efor mededeelt, dat Etten ook dit jaar de Ronde van Nederland zal ontvangen. Op Koninginne dag zal de ploegentijdrit in Et ten zijn eindpunt hebben. Vóór de liockey-interland tegen België Oefenwedstrijd voor datnes B-elftal viel niet tegen De oefenwedstrijd voor het dames- B-elftal is Zaterdag op het terrein van Klein Zwitserland te Den Haag ge speeld, nadat deze ontmoeting door de weersomstandigheden en de ge steldheid van het terrein herhaalde lijk was uitgesteld. De wedstrijd heeft echter niet het resultaat gehad, dat de elftalcommis sie thans reeds kan bepalen wie van de dames in het B-elftal, dat op 28 Maart tegen België B speelt, zal wor den opgenomen. Het is de bedoeling zo mogelijk vóór die tijd nog een oefenwedstrijd te doen spelen, waar na pas de beslissing zal vallen. Ditmaal had men beide elftallen zodanig samengesteld, dat in bet A- elftal in de verdediging de sterkste speelsters waren opgenomen. In het doel stond Jo Jurrissen, terwijl bij de tegenpartij de voorhoede versterkt was, o.m. door de opneming van de dames Brouwer en Diemer Kool. Over het algemeen werd het een aantrek kelijke strijd, waarbij de jongeren trachtten niet te veel voor de gerou tineerde oudere speelsters onder te doen. Mej. ten Barge verdedigde haar doel op een wijze, die vertrouwen wekte en zij werd goed geholpen door mej. Vigeleijn. In de rechtervleugel van de voor hoede van dezelfde ploeg waren de bekende speelsters Bleekemolen en Brouwers opgesteld, van wie mej. Bleekemolen reeds in het begin van de wedstrijd met een fraai schot doel- vrouwe Jo Jurrissen wist te pas seren. Over de linkervleugel met de da mes van Hilten en Nillessen werden eveneens verschillende aanvallen on dernomen, die weliswaar niet werke lijk gevaarlijk voor mej. Jurrissen waren, maar toch de indruk wekten, dat in de toekomst van deze meisjes wel wat verwacht mag worden. In de andere ploeg vormden de da mes Greve en Hogestijn een goede verdediging, terwijl in de middenli nie de beide kanthalves de dames Boes en van Dalsum zich eveneens goed weerden. FRAAI RESULTAAT Zuidelijkt*, hockeyteam deelde winst met West-B' (1-1) Op een goed bespeelbaar terrein en onder grote belangstelling heeft een verjongd Zuidelijk hockey-elftal met 11 gelijk gespeeld tegen een sterk West B-team, een stand, die reeds bü de rust was bereikt, door doelpunten van Hiienius voor de gasten en van van Gasselt voor de gastheren. Over het algemeen is het een goede wedstrijd geweest, waarbij de Zuide lijke ploeg voor het eerst de rugge steun van de talrijke Venlo-cracks moest missen, al waren dan toch nog vier spelers van deze kampioensploeg opgesteld. Hoewel West B na de be- ginbully sterk in de aanval was, waarbij Hooghiemstra en Boerstra op de voorgrond traden, wist de Zuide lijke defensie (Marsle Blanc en En- neking) hieraan weerstand te bieden, al konden deze verdedigers niet voor komen, dat Hiienius na een goede pass van de linksbuiten onhoudbaar in schoot (01). Dit was het sein voor de Zuidelijken om feller aan te pak ken en nog voor dê rust was het in valler van Gasselt, die uit een straf- corner gelijk maakte (11). Na de rust waren de gastheren over het algemeen sterker; de strijd speel de zich dan ook voornamelijk op de Westelijke helft af, doch de vele kan sen die de Zuidelijken kregen konden niet in doelpunten worden omgezet. (Advertentie) 20 stuks 75 ct 10 stuks 38 ct /O HET EERSTE GEZICHT zou men niet vermoeden, dat Made mo menteel met een kwestie zit. die zoetjesaan een nijpend karakter begint te krijgen. Wie dat niet gelooft, moet voor de aardigheid eens achter de Kerkstraat gaan kijken en er zijn neus eens optrekken. Men weet dan met een waar het over gaat. Er is iets mis met de riolering. Made is kort gezegd met zijn riolering in een impasse geraakt, waar nie mand in het dorp op dit ogenblik in feite iets aan kan veranderen. DE WIT (T.S.C.) DEED GOEDE DINGEN Te Amersfoort werd Zaterdag een selectiewedstrijd gespeeld tussen een elftal samengesteld uit spelers van 18 20 jaar, die in aanmerking komen voor de jeugdwedstrijd tegen België en een elftal van spelers tussen 16 18 jaar, die eventueel aan het Fifa- tournooi zullen deelnemen. Het oudste elftal (van 1820 jaar) won deze wedstrijd met 43. De grotere ervaring van de achttien t.m. twintigjarigen kwam duidelijk tot uiting. Hun team vormde een meer sluitend geheel en ook hun com binaties waren beter. In de voorhoe de der „witten" waren de meest op vallende spelers Vonhof (DWS), Doets (Haarlem) en Rijnvis (ADO). De DWS'er toonde zich een uiterst handig dribbelaar en een nuttige ver bindingsspeler. Rijnvis liet op de vleugel handige staaltjes zien en Doets bewees sehutterscapaciteiten te bezitten. Ook de middenvoor de Wit, van TSC, is een voetballer met talent; zijn switchen was soms zeer handig. LIMBURGER GREEP GOED IN Dat de witte ploeg vaak het mid denveld bezette, was voor een be langrijk deel te danken aan het goe de ingrijpen van de spil Maas (Kim- bria),. die op verdienstelijke wijze werd bijgestaan door de Blauw Wit ter Corbran en van Ham (Zeeburgia). De Volendamse backs Karregat en Bond maakten een solide indruk, evenals doelman Feith (Woerden). Het spel der jongeren (de blauwen) was meer op het individuele afge stemd, Stuk voor stuk toonden de jeudige knapen zich handige voetbal lers met een goede techniek en een behoorlijke dosis uithoudingsvermo gen. Maar als ploeg vormden zij nog lang geen homogeen geheel. Er waren soms wel verrassend aardige gele genheidscombinaties, maar er zat geen vaste lijn in de opbouw van hun aanvallen. Maar er waren verschil lende jongeren, die wel blijk gaven van opmerkelijk talent. Den Dekker (AFO) verdedigde zijn doel moedig. De backs Craay (DOS) en Smits (Helmondia) hadden vaak grote moeite om zich de goed combi nerende witte aanvallers van het lijf te houden. De halfspelers, de Bruyn (Noad), Bruis (MOC) en ten Braak (HRC), waren vaak in de verdediging te vin den, waardoor de voorhoede het ex tra moeilijk kreeg. Toch slaagden de blauwe aanvallers er nog vrij dikwijls in de witte de fensie in moeilijkheden te brengen, getuige de drie doelpunten, die van prima kwaliteit waren. De voorhoede bestond voornamelijk uit de volgen de spelers: Nederhand (HVC), Fran sen (Velocitas), v. Hooft (Sportclub Emma), Erkens (Sittardia) en Jansen (Enschede). OVERWICHT OVERGENOMEN In de eerste helft werd het over wicht der witten gaandeweg groter. Wel had ten Braak (HRC) na een doelpunt van Rijnvis (ADO) de par tijen weer op gelijke voet gebracht door een zeldzaam fraaie kogel van zeer verre afstand, maar daarna brachten de Wit van TSC (1 x) en Doets van Haarlem (2 x) de stand voor de rust op 41. Na rust was het met de schotvaar digheid van de witte gelederen ge daan. „Blauw" hield fanatiek vol en kwam zelfs nog een korte tijd in de meerderheid. In die periode scoorde Nederhand (HVC) op schitterende wijze, waarna v. Hooft (Sportclub Emma) de stand op 43 bracht door een prachtige kopbal uit een corner. Nederlandse militaire team samengesteld Voor hockey-interland te Breda tegen België Het Nederlandse militaire team, dat op Zaterdag 13 Maart a.s. te Breda het Belgische militaire hockey-elftal ontmoet, is als volgt samengesteld: Doel: Brouwers. SCHC. Achter: Tiel, HHYC; Tolhoek, Marine. Midden: Verbunt. Tilburg; Terlingen, Be Fair; Lingbeek, SCHC. Voor: Rensen. HDM; Blanson Hen- kemans, BMHC; Bunge, BMHC; Blee kemolen, Be Fair; Gielen, Be Fair. Reserves: Leeuwenburg, HDM; Pol len, Breda; B. Frances, C. Frances, beiden Groen Geel; Tuyt, HDM. Nederlandse scheidsrechters zijn véél gevraagd De op Woensdag 24 Maart a.s. te Gelsenkirchen te spelen voetbalwed strijd tussen Duitsland B en Engeland B zal worden geleid door de Neder landse scheidsrechter K. Schipper (Groningen) Voor de ontmoeting tussen Saar land en Duitsland, welke op Zondag 28 Maart a.s. te Saarbrücken wordt gehouden en welke geldt voor de voorronde van het tournooi om het wereldkampioenschap, is J. Bronk- horst (Velp) als scheidsrechter aan gewezen. Leo Horn en J. H. Martens Zeist) zullen hier als grensrechter fungeren. Derde klasse klein lïbre Th. Goossens op tweede plaats TN café „De Sport" te Apeldoorn heb- 1 ben de zes gewestelijke kampioe nen dit weekeinde verbeten strijd ge voerd om de Nederlandse titel klein biljart derde klasse libre. De vertegen woordiger van het gewest Limburg, A. Bolk uit Heerlerheide, was de enige deelnemer, die 4 van de 5 partijen wist te winnen, waarmee hij beslag leg de op de titel. Hij verloor alleen van Pel. De eindstand luidt: 1. A. Bolk (H'heide) 8 466 159 16 2,93 2. Th. Goossens (Zevenb.hoek) 6 483 132 49 3.65 3.J. de Koning (R'dam) 6 472 158 18 2.98 4. L. Meyer (Doetinchem) 4 404 133 31 3.03 5 R. Pel (Winsch.) 4 417 151 14 2.76 6.J. Waal (Hoorn) 2 385 127 19 3.03 Alle deelnemers waren reeds tijdens de districtswedstrijden gepromoveerd naar de tweede klasse. Dam kampioenschap van Nederland Te Utrecht werd het tournooi om het persoonlijk damkampioenschap van Nederland voortgezet met het spe len van de resterende partijen uit de eerste ronde (de eerste twee partijen werden afgelopen Vrijdag afgewerkt). De resultaten waren: Gordijn, Den HaagP. Roozenburg, IJmuiden 11; W. Roozenburg, RotterdamKeiler, Amsterdam 20; Laros, IJmuiden Bom, Rotterdam 02; Beers, Noord- ScharwoudeBergsma, Wartena 1—1; Hartgers. ApeldoornDe Graag, Heus- den 11. De uitslagen der Zaterdag gespeelde wedstrijden luiden: v, d. Berg, Gouda —Gordijn, Den Haag 11; de Graag, Heusden—Jurg, Almelo 0—2; Bergs ma, Wartenavan Dijk, Wagenongen 02; Bom, R'damAnsems, A'dam 11; Keiler, A'damHartgers, Apel doorn 20; P. Roozenburg, IJmuiden Beers, Noord acharwoude 11; W, Roozenburg, R'damLaros, IJmuiden 1—1. Na de tweede ronde luidt de stand: 1/5 Ansems, Bom, van Dijk, Jurg en Wim Roozenburg, ieder 3 punten; 6/9 Beers, Gordijn, Keiler en Piet Roozen burg, ieder 2 punten; 10/14 van den Berg, Bergsma, de Graag, Hartgers en Laros, ieder 1 punt. De dames hockeywedstrijd tus sen Ierland en Wales werd door de Ierse speelsters met 5—1 gewonnen. Door GZC (Gouda) werd een internationaal waterpolotornooi geor ganiseerd, waaraan ook door de Duitse club Duisburg '98 en de Belgische club KAZS werd deelgenomen. Het tornooi werd gewonnen door de Goudse zwem- club. Longa krijgt een nieuwe trainer. Het contract met trainer Ruys is af gelopen en zijn plaats zal worden in genomen door de Tilburger Bud Broe ken. De nieuwe trainer is een oud- Longaspeler. De B-klasser koning van SW heeft de traditionele veldloop om de zilveren Maple-Leaf gewonnen. Er na men 140 athleten deel aan deze wed strijd over 5 km. Eire heeft met 10 gewonnen van Luxemburg in een wedstrijd van de voorronden van het tournooi om het wereldkampioenschap voetballen. Zuid-Korea won met 5—1 van Japan. VIEZE BOEL ■yf/AT IS er dan wel aan het handje? De gemeente Made heeft in de zomer van 1953 het eerste gedeelte van het rioleringsplan uitgevoerd. Als werkgelegenheids-object. Dat was natuurlijk erg belangrijk in verband met de subsidie. Er was met dit deel van het grote plan drie en een halve ton gemoeid. In de dorpskern werden toen de hoofdleidingen voor de rio lering gelegd. De bedoeling was direct daarop over te gaan tot de aanleg van een persleiding naar de Amer, teneinde het vuile en verontreinigde water af te kunnen voeren. Met dit plan zou circa een half millioen zijn gemoeid. Er is intussen reeds de toe stemming verkregen van de Water staat om het vuile water in de Amer te mogen lozen. Maar wat wil nu het geval? Toen 1 Maart van het vorig jaar de werk- gelegenheids-subsidies afkwamen was wel helt eerste deel van 't riolerings plan klaar, maar niet het tweede ge deelte: de persleiding. Toen werden de subsidies voor werkgelegenheids- objecten stop gezet, omdat er mede tengevolge van de watersnood vrijwel geen werkloosheid was, om dergelijke objecten uit te voeren. En daarmee zat Made in moeilijk heden. Er zitten nn voor VA ton bui- zen in de grond, volkomen renteloos, want practisch hebben ze geen enkel nuttig effect. Er is zo zoetjesaan een noodtoestand ontstaan. Want natuur lijk zijn er een aantal aansluitingen op de nieuwe leidingen gemaakt van uit de woningen. Overigens lang niet zoveel, als eigenlijk zou moeten. De gemeente durft daartoe eenvoudigweg niet overgaan, omdat dan de misère helemaal niet te overzien zou zijn. De riolering moet uiteraard het vuil water en de faecalieën kunnen lozen. Dat is normaal niet mogelijk, omdat het sluitstuk: de persleiding ont breekt. POMPGEMAAL STAAT NIETS TE DOEN DIJ het Prinsenstraatje staat dan ook volkomen doelloos het nieuw gebouwde pompgemaal. Achter de Kerkstraat is bij wijze van spreken een binnenzee van faecalieën en vuil water ontstaan, omdat er geen lo zingsmogelijkheid aanwezig is. Na tuurlijk zijn uit deze toestand ook de nodige moeilijkheden met het polder- Oh, die bermen van de Absdaalse weg LIET noodlot van de Absdaalse weg achterhaalde ook een autobus van de B.B.A., welke ingezet was op de lijn Sluiskil Breda. Nog maar juist uit Hulst vertrokken moest de bus (het nieuwste exemplaar,, twee weken oud!) even voor het gehucht Absdale uitwij ken voor een paard en wagen. De bus kwam, volkomen buiten de schuld van de chaufeur in de berm terecht en gelijk bij velen bekend is de berm van de Absdaalse weg in een natte periode is verraderlijker dan een moeras. Het zware voertuig verween dan ook onvermijdelijk in de sloot, waar het vele uren als een hul peloze reus gekanteld bleef liggen wachten op de takelwagen. De passagiers die het ongeluk zagen aankomen, waren hoogstens wat ge schrokken. De chauffeur heeft de noodlanding zelfs tot zó'n goed einde gebracht, dat twee baby's die tot de passagiers behoorden, niet eens behoef te voelden, te gaan huilen. Op ongeveer dezelfde plaats ver dween enkele maanden geleden een bus van de Z.V.T.M. in de sloot. bestuur gerezen, dat volstrekt geen prijs stelt op een dergelijke lozing in de poldersloten. Vandaar dan ook dat de Polder het gemeentebestuur van Made aansprakelijk heeft gesteld voor eventuele ziekte onder het vee ten gevolge van het verontreinigen van het drinkwater voor het vee. Overigens heeft het gemeentebe stuur reeds bezien of het mogelijk een soort zuiveringsinstallatie kan maken, maar het is gebleken dat een dergelijke tijdelijke installatie zoveel geld vergt, dat er niet aan te denken is. Wanneer deze situatie voort duurt en misschien nog ver ergert, dart zal tenslotte het polderbestuur toph moeten zwichten en het water in de polders moeten toelaten. Met alle gevolgen vandien. Het is duidelijk, dat hierin geen op lossing kan liggen. Het is alles bijeen een vreemde ge schiedenis. Er is een gezegde: wie A zegt moet ook B zeggen! Welnu het komt ons voor, dat ook de betrokken instanties dit zullen moeten zeggen, om Made uit de narigheid te helpen. Want het gaat tenslotte niet aan een gedeelte van een rioleringsplan, waar noodzakelijk een tweede deel op moet volgen wil het functioneren, te laten uitvoeren en er dan mee te stoppen. Dan raakt de boel verstopt en het on gemak is niet te overzien. Benoemingen Z. H. Excellentie de bisschop van Breda heeft benoemd: tot geestelijk adviseur van de R.K. Gymnastiekver. St. Martinus te Halsteren de Weleerw. heer C. Luykx; tot geestelijk adviseur van de R.K. Sportver. „Play Fair" te Roosendaal de Weleerw. heer J. Lig- tenberg. Nat uur theater „Oisterwijk" MAAR wij vernemen, zal het nieuwe speelseizoen in het natuurtheater van Oisterwijk dit jaar geopend wor den met „Don Camillo". MELKMACHINEDAG TE BREDA Op Donderdag 11 Maart tAE REGIONALE Melkmachinecom missie en het Rijkszuivelconsulent- schap voor Noord-Brabant hebben te gen Donderdag 11 Maart a.s. een melk machinedag georganiseerd, die gehou den zal worden in de „Graanbeurs" te Breda. De bijeenkomst begint om half elf. De agenda vertoont lezingen, en kele films en een demonstratie. Kruisland GLADIOLENTEELT De lezing, die in café de Nijs werd gehouden vanwege de directie van de H.B.G. te Lisse, trok veel bezoekers. Er werd voornamelijk gesproken over de mogelijkheid, om in W. Brabant tot uitgebreide gladiolenteelt te komen. Er werd een zakelijke en bevattelijke uiteenzetting gegeven en vele aanwe zigen gingen over tot het kopen en maken van overeenkomsten met leden van genoemde directie. Indien alles vlot verloopt, zullen in W. Brabant, speciaal in de omgeving van Kruisland, prachtige velden gla diolen te bezichtigen zijn. Uit vroegere proefnemingen is reeds gebleken, dat de grond geschikt is voor massale aan plant van gladiolenbollen. Mogelijk ziet men in de aanstaande zomer reeds velden van betekenis. DEN BOSCH, 6 Maart. Op de pluim- vemarkt van heden werden aangevoerd 13.800 stuks. De prijzen waren: kippen (witte) van f 1,80 tot f 1,85 per kg. le vend gewicht; kippen (gekleurd) van f -1,75 tot f 1,80 per kg. 'levend gewicht; mestkuikens van f 2,20 tot f 2,40 per kg. levend gewicht; tamme konijnen van f 1,95 tot f 2,10 per kg. levend gewicht; tamme konijnen van f 4 tot f 7,75 per stuk. Korter aanvoer van kippen, vlotte handel met staande prijzen. Weinig aan voer van mestkuikens, zware soorten vlugge handel, lichte soorten kalme han del. Weinig aanvoer van konijnen, vlug ge handel met hogere prijzen. JOHN KANE, een speciale medewer ker van de Amerikaanse minister van het leger, Robert Stevens, heeft ontslag gevraagd omdat hij van me ning is, dat de minister van zijn meer deren niet genoeg steun heeft gekre gen in zijn meningsverschil met se nator McCarthy. Aanvankelijk ging het gerucht, dat Stevens zelf ook zijn ontslag had ingediend, maar nadien heeft de minister dit zelf ontkend. Wel heeft het Witte Huis Zaterdag bekend gemaakt, dat de onderminister van defensie. Roger Kyes, per 1 Mei a.s. wil aftreden. Een woordvoerder van de regering verklaarde echter, dat dit ontslag „hoegenaamd" niets te maken had met het verschil tussen Stevens en de van drastische maatre gelen houdende senator. Stevenson, die in 1952 candidaat was van de democratische partij, heeft Za terdag een heftige aanval gericht op de republikeinen. De republikeinse partij, zei hij, is een campagne van laster, tweedracht en misleiding be gonnen om aan de macht te blijven. President Eisenhower verweet hij een te slanpe critiek op McCarthy en hij voegde eraan toe, dat men de presi- Stevenson richtte ook critiek op de politiek van „zware vergelding", zoals de minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, die heeft uiteengezet, dent ervan had overtuigd, dat de me thoden van de senator het beste mid del voor politiek succes waren. Zonnebloem Welfare-werk in W. Z. Vlaanderen LIET Zeeuwse Wit-Gele Kruis heeft het initiatief genomen om te ko men tot een vorm van organisatie ter bevordering van het welzijn onzer zie ken. Mej. F. Zwart, Zonnebloem Wel fare-werkster in het St. Joseph-zie- kenhuis te Vlissingen was uitgenodigd, om een uiteenzetting te geven te Oost burg. Zij besprak de stichting „Zon nebloem in het algemeen en het Wel fare-werk in het bijzonder. Er werd een commissie gevormd' die de plannen nader zal uitwerken om te komen tot een cursus in han denarbeid, vftiarbij uit iedere paro chie enkele personen, zullen worden opgeleid. Uitgal Verscl Reige| nistra redacf C.J.i H. B V. vooru f 6.55 bestel! Losse Bur el De Carac'd munisl Foster! nisme één tekentl reinite lijkheil Dull' ke coiT in de L uitwisl om de nationl te stel Braq Domin Ameri) Gual gerichl „inter if guay was cratie'l NEDEl eerste I maakt! meens| deur ratificl deponl chinJ en chJ DaarUf sprekil se zakT Peking OP West! rijdef Het lage I IN EE lozencl gezakt! der df 'ligt nd middel 1249 en 19] om he dedeli| van 2300 kunne! AfrikaT KaapsJ land liefhetj IN Ih jongen dus ee ring. volkinl stegen!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1954 | | pagina 6