gesloten uitvoering oudejaar FA. RIDDERHOF FA. VAN DER PEIJL-YERSEKE VUURWERK elektrisch gebied f 3.50 De sterren liegen niet een dag eerder verschijnen POMPEN Rinus Geluk KLAASSE van der Een helder volk kiest schone warmte...] kiest Caltex Edelhaardolie ■sfckristalzuiver Schildersbedrijf de Koeyer DAAN HUYSSEN DE MUZIEKCLUB .TOVIDO' TE YERSEKE col-o-right autolakken in spuitbussen, leverbaar in alle originele kleuren van alle automerken Geen dure spuitinstallatie meer nodig doch direkt spuiten uit de bus SCHILDERSBEDRIJF Telefoon (01131) 571 Yerseke Volgende week zal ons blad wegens de feestdagen Correspondenten en adverteerders verzoeken wij daarom hun bijdragen, resp. opgaven een dag vroeger dan gewoonlijk in te zenden DE ADMINISTRATIE Wij bouwen ook voor U speciaal die pomp en motor samen, diell nodig heeft U bent beslist niet afhankelijk van standaard samenbouw Wij helpen U aan elk gewenst pomptype en de daarvoor meest geschikte motor W. WESTSTRATE M. MOTOREN K. KRABBENDIJKE Oostweg 27-32 - Telefoon (01134) 255 balans? telwerk! HUUR EEN TELMACHINE Onze kantoren zijn op 31 december a.s. na 12 uur Raiffeisenbank/Boerenleenbank WEMELDINGE - YERSEKE - KRUININGEN Zonder zorgen door de winter Uw olieman zorgt voor goede service Beleefd aanbevelend: J. den Toonder Yerseke, tel. (01131) 664 NED. MIDDENSTANDS SPAARBANK RENTE 3/2 bjj dagelijks opvraag baar tegoed RENTE 4 voor gelden voor jaar vast Agentschap WEMELDINGE W. Hamelink, Dorpsstraat 47 Geopend: Maandag-, woens dag- en vrijdagavond van 7 8.30 uur Zaterdag van 35 uur Agentschap YERSEKE S. Harthoom, Stenge 2 Geopend: Dinsdag- en vrij dagavond van 79 uur Zaterdag van 13 uur N.M.S. De SPECIALIST der spaarbanken Voor elke van de ruim 1.000.000 Nederlandse auto's en trekkers kunnen wij de preciese kleur leveren in TEOFLUX autolak. Dus ook voor uw wagen! Paardemarkt 8 Yerseke 10 UREN AUTORIJLES f 47.50 Modern lesmateriaal, gedi plomeerde instructeurs. Ha len en brengen gratis. Theo rie-avonden m. lichtbeelden „DE CENTRALE" ERKENDE BONDSAUTORIJSCHOOL Aanmeldingsadressen: Mid delburg, St. Pieterstraat 1, tel. 4029. Vlissingen: Hoek Hobeinstraat/Paul Kruger- straat, tel. 2593. Melisker- kerke: Burg. Adelaarstr. 8 Alles op Kracht, Licht, Verwarming, Radio Stofzuigers, Wasmachines, enz. Koopt bij de man, die ook als 'tstuk is maken kan! vanaf 28 dec. begint onze verkoop van alle soorten vuurwerk LET WEL, alleen aan personen boven 1 6 jaar Koop tijdig bij Dorps at 55 - Wemeldlnge geeft op 2e kerstdag a.s. weer een met muziek, zang en toneel Aanvang 7.30 uur in zaal Nolet, entree f 1.50 Zaal open 7 uur donateurs f 1 Kaartverkoop aan de zaal 's middags van 13.30 tot 14.00 uur oliebollen, bexlinerbollen appelbollen, saucijzebroodjes, enz. uit bakkerij echt iets fijns Tijdig bestellen s.v.p. Telefoon 589 ADVERTEERT IN DIT BLAD Kinderen-in-moeilijkheden hebben een zacht plekje nodig in warm kloppende harten. Tal van kinderen behoeven extra zorg. Ten bate van die kinderen is deze Oranjekalender een feest van kleuren verkrijgbaar bij alle verenigingen Pro Juventute en haar verkoopadressen. Een kostelijk bezit. Niet alleen in het particuliere, óók in het zakelijke vlak is de Oranjekalender een attentie, die wordt gewaardeerd en de gever siert. per post f 0.30 extra BOEKHANDEL door B. J. TEN WESEPE 53) „En als er iemand het hart heeft jou nog eens lastig te vallen over je ver leden, dan zeg je het onmiddellijk tegen mij. Dat houd je niet voor jezelf, maar vertelt het aan je toekomstige echtge noot, verstaan?" Opnieuw knikte ze. ,,Ja, Jodocus". „En van dit ogenblik af ben je de verloofde van Jodocus Groen. Morgen gaan we een ring kopen. Samen. Dan doen we de zaak een uurtje langer dicht en we rijden naar moeder om het haar te vertellen. Afgesproken?' „Ik vind alles goed, Jodocus". „Dat is dat. En zou je je verloofde nu niet eens een nette verlovingskus geven Ze drukte zich tegen hem aan en haar bevende lippen zochten de zjjne. Hij viel op een stoel en nam haar op zijn schoot. Ditmaal nestelde ze zich met een blijde zucht in zijn sterke armen. Een hele tijd later zei hg zacht: „Het lijkt me onder de gegeven omstandighe den toch maar beter, dat je vanaf mor gen in „De Roskam" slaapt, Corrie". Maandagsmorgens gaf de jongeman het meisje een aantal wenken en haalde toen zijn fiets uit de schuur. „Nou, je redt het nu wel, hè?" Ze knipoogde. ,.We zullen ons best doen, aanstaan de man", antwoordde ze zacht. Ze keek even om zich heen en zoende hem toen vlug. „Juffrouw Biesterveldbegon hg met een streng gezicht. „Meneer Groen?" Ze keek hem olijk lachend aan. „Mag ik u vragen zich behoorlijk te gedragen? En eh... geen geflirt in de winkel met mannelijke klanten, hè?" Ze boog spottend. „Ik zou het niet durven. Ik wacht wel, totdat je weer thuis bent. En ik neem aan, dat ik dan niets tekort zal komen". Hg grinnikte. „Goeie zaken... snoes", voegde hfi er zacht aan toe. Ze knikte. „Veel bestellingen... knul van me..." Opgewekt begon ze in de winkel te stoffen en de eerste klant werd met een vriendelijke blik verwelkomd. „Dag! Waarmee kan ik u van dienst zijn?" Om half elf maakte ze een kopje kof fie klaar en begon tussen de bedrgven door de kamer te doen. Ze leegde de asbakjes en toen ze daarmee bezig was, constateerde ze, dat er verscheiden peuk jes sigaretten in lagen met lippenstift. Ze bleef even staan en keek er naar. In gedachten telde ze elf rood gekleur de peukjes. Nadenkend bleef ze kijken naar de resten van wat eens sigaretten waren. Deze waren niet door haar gerookt, want dit waren allemaal peuken met mondstuk en ze rookte nooit sigaretten met mondstuk. Corrie ging langzaam zitten en keek nog steeds naar het asbakje. Zo, zo, dus Jodocus Groen had zondag damesvisite gehad. Een hele poos. getuige het aan tal sigaretten. Dat zei op zichzelf na tuurlijk niet veel. Dat kon een belang stellende buurvrouw zijn geweest, die en pasant eten voor hem gekookt had. Of een familielid. Misschien wel zjjn zuster uit Noord-Holland. Laat eens kijken, het asbakje stond bij het raam, dus de dame had daar gezeten. Ze schudde haar hoofd en stond op. Haal toch geen onzin in je hoofd, Cor rie. Hij heeft damesbezoek gehad, dat is alles. En wat heb jg er tenslotte mee te maken? Je hebt Jodocus immers ge kregen? Hij wil toch met je trouwen? Heb je niet in zijn ogen gelezen,, van morgen nog, toen hg gereed stond om weg te rijden, hoe verliefd hij op je is? Nou dan? Je moet niet overal wat achter zoeken „Jullie moeten niet overal wat achter zoeken". Dat zei op hetzelfde moment ook opper Kollema door de telefoon te gen inspecteur Bever van de afdeling verdovende middelen. „Ik ken die fami lie al zo'n beetje. Het zijn twee heel keurige mensen, die hard werken in hun zaak. Die moeder ligt momenteel in het ziekenhuis. Een beroerte, als ik het goed begrepen heb. Die Groen heeft nu se dert een paar dagen een winkeljuf frouw, een handig en een knap ding... Wat zegt u, inspecteur?Ja, zo'n zwartkopje. Ze is heel vriendelgk tegen de mensen.... Hè.... Ja, ik geloof wel, dat ze Corrie heet. Ik was zaterdag nog in de winkel en toen stelde ze zich voorWat zegt u?Kent u haar dan?" De opper fronste zgn wenkbrauwen, toen hij het relaas hoorde van de in specteur. „Zo. zo, voorheen het liefje van zijn dubbelganger, de marihuana-handelaar, die nu vast zit. Weet u het zeker? Ja, ja. En dat vindt u natuurlijk verdacht. Temeer omdat er nu, volgens uw infor maties, een wagen op weg is naar Kwa- denvoorde, waarin de twee naaste me dewerkers van Marihuana-Jo. Dat ver andert de zaak natuurlijk wel 'n beetje. Ja, ik zal opletten. Ik stuur meteen een mannetje naar de Goesestraatweg. Zo dra die wagen hier is, zal ik een oogje in het zeil houden. Zelf ga ik naar die winkel. Ja, ik houd u op de hoogte. Het komt voor elkaar". Opper Kollema keek zijn onderge schikte aan en zei: ,,Ga een eindje de Goesestraat op en let op een blauwe Opel, kenteken HD 31-39. Die wagen komt van Amsterdam en is waarschijn lijk op weg naar hier. Om precies te zijn, naar het Zuideinde nummer 10. Stil laten gaan en de tijd van aankomst no teren. En kijken, hoeveel man er in de wagen zitten. Ik ga zelf naar het Zuid einde en houd hem daar in de gaten. Als hg weer vertrekt, stil laten gaan en het tijdstip van passeren noteren. Dan kom je naar het bureau. Tot zover de opdracht. De man salueerde en antwoordde: ,,'tKomt in orde, opper". (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 4