hblok vele koopjes in alle afdelingen!! DE NIEUWE SOLEX opruiming Paauwe - Yerseke KOELKAST Everse Yerseke ZOMER OPRUIMING Opruiming A. DUINKERKE J. de Neef kosthuis elektrisch gebied Rinus Geluk PREDIKBEURTEN ajrruL SOLEX SERVICE-STATION J. van Putten - Yerseke NOORDZANDSTAAT 12-15 - TELEFOON 545 fa.. F .W. de Schipper Krabbendijke Gaat TJ trouwen, Fa. van Nimwegen - Heijboer firma A. Hollestelle fa. f. -van der peyl, kruiningen 'N NIEUWE FIETS Simplex Batavus Phoenix G. Boneschanscher Hebt U school- of studieboeken nodig 1 BESTEL ZE NU I I boekhandel fa. van der peyl te beginnen in het gedeelte Blaaspoort en eindigende in de bebouwing langs De Klinker. Burgemeester H. G. van Suij- lekom vond het een vérstrekkend plan dat gezien moet worden in het licht van een prettige leefbaarheid. Hij achtte het wenselijk, om, wanneer de bijdrage zal zijn verkregen, alle betrokkenen voor een nadere toelichting en bespreking uit te nodigen. Door de voorzitter werd medegedeeld, dat ook de ratiobouwplan- nen bij dit saneringsplan zullen worden aangepast. De raad nam ook het besluit tot uitvoering van diverse werken, als trottoiraanleg aan de Goesestraat en Biezelingsestraat, het aanleggen van een parkeerterrein op de begraafplaats te Kapelle, het vergroten en verharden van het Marktplein te Biezelinge en het leggen van een riolering in de Hoofd straat, De Klinker en het Marktplein te Biezelinge. De ramingen voor deze wer ken zijn resp. 7.377,26.467, 35.133,— en 33.411,—. Alle werken zijn in combinatie onderhands aanbe- steeds aan de firma J. A. Leijs te Ka pelle voor 95.600,Een ander belang rijk punt dat de raad kreeg te nemen was het voorstel tot de bouw van een aula op de algemene begraafplaats te Kapelle (dorp). Mede doordat rond de aula ook een parkeerruimte zal worden aangelegd heeft volgens de toelichting ook de overweging een rol gespeeld om in de toekomst te streven naar één cen trale begraafplaats. Over dit punt ont stond een uitvoerige discussie. Wat de bouw van de aula betreft kon de voor zitter mededelen, dat deze ohderhands is aanbesteed aan de firma J. van Koe- veringe uit Schore voor 35.990,In voorgaande jaren is reeds een bedrag van 15.000,gereserveerd, terwijl uit de dienst van 1963 alsnog 7500,aan deze reserve kan worden toegevoegd. Hoe en op welke wjjze een verhoging van begrafenisrechten doorgevoerd dient te worden, zal nader worden bekeken. Het voorstel werd aangenomen met de aantekening dat dhr. J. Slabbekoorn (S. G.P.) geacht wenste te worden tegen te hebben gestemd. Door de burgemeester werd nog medegedeeld, dat tijdens een te Goes gehouden bespreking over de ratiobouw defintief een bouwroute is vastgesteld. Kapelle zal daarbij na Goes en 's-Gravenpolder aan de beurt zijn voor 40 woningen en in 1967 nog eens voor een dergelijke hoeveelheid. De bur gemeester verwachtte dat het tijdstip van de eerste bouw omstreeks maart 1965 zal zijn. De bouwstroom zal in augustus a.s. beginnen. Wat de loop der bevolking betreft werd door de voorzit ter nog medegedeeld, dat er in het eer ste halfjaar een toename heeft plaats gehad van 52 inwoners. Voor het eerst is er een vestigingsoverschot van 21 personen met daarnaast een geboorte overschot van 31 personen. Over de maand juni 1964 KRABBENDIJKE. Geboren: Laurens, zv. P. van Pagee-Mesie; Wilhelmina M., dv. E. Allewijn-Wijn; Izak, zv. W. Zuid- weg-Jobse. Getrouwd: J. de Koeyer, 27 j. en A. Hoogstrate, 24 j. Overleden: M. van Velzen, 66 j., wed. van K. van Boven; A. Mieras, 70 j., wedn. van M. F. Vos. Van 9—16 juli 1964 YERSEKE. Overleden: Helena Santina Bouterse, 72 j., echtgen. van Jan de Koeijer. Huw.aangifte: Theodorus van Huizen, 36 j. en Jannetje Cornelia Noorthoek, 18 j. te Sint Philipsland; Adriaan Dirk Kole, 24 j. te Kruiningen en Catharina Janna de Koeijer, 23 j.; Hendrik Adri aan Vlug, 22 j. te St. Annaland en Cor nelia Maria Dieleman, 20 j. Huw.afk.: Arie Adrianus Jozias Kop- pe, 24 j. en Hendrika van den Berge, 22 j. te Oost- en West-Souburg; Mari- nus Cornelis Rentmeester, 23 j. en Jo hanna Adriana Schrauwen, 22 j. te Os- sendrecht. Gehuwd: Hendrik Kornelis Wagenaar, 24 j. te Krabbendijke en Helena Pie- ternella van den Dorpel, 21 j. Van 9—15 juli 1964 KRUININGEN. Geboren: Paulus Mari- nus Johannes, zv. Hubrecht Frangois Houtman en Jacoba Saartje Sonke; Pie- ternella Adriana, dv. Evert Eckhardt en Jannetje de Jonge; Gerda Marina, dv. Adrianus Polderman en Annie Brug- ghe; Sarei Paulus, zv. Paulus Schrier en Jansje Marie Bauer. Huw.aangiften: Marinus Jacob An- thonisse, 21 j. en Johanna Adriapa Bur- gel, 19 j. Gehuwd: Johannes Houtman, 22 j. te Waarde en Mechelina Witte, 19 j. Overleden: Cornelia Kole, 88 j., wed. van Christiaan Maas. Y erseke Ned. Herv. Kerk 10 uur: Ds. E. P. J. Jebbink, Kapelle. ^30 uur: Ds. H. R. J. Reijenga. Geref. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Ds. Peddemors, Nieuw- Vennep. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Vrijdag 17 juli, n.m. 7.30 uur: Student v. d. Poel, Rotterdam. Woensdag 22 juli, n.m. 7.30 uur: Kan didaat, Mouw, Rijssen. Vr\j Evang. Gemeente 10 en 2.30 uur: Ds. D. de Jonge. Geref. Gem. in Nederland Langeville 29 10, 1.45 en 5.45 uur: Leesdienst. R.K. Kerk, Langeville 37 Eucharistieviering zondag 7.30 en 10 u. Lof om 2.30 uur. Leger des Heils Heiligingsdienst 10 uur. Zondagsschool 13.15 uur. Verlossingssamenkomst 18 uur. Leiding: Kapiteine Klark Luitenante Berman W e meld inge Ned. Herv. Kerk 10 uur: Ds. H. R. J. Reyenga, Yerseke. 2.30 uur: Ds. B. Zoodsma. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. A. J. L. Hoogkamer. Vrij Evang. Gem. 10 en 2.30 uur: Ds. Timmerman uit Am sterdam. Geref. Gem. 10 en 4.30 uur: Leesdienst. Kruiningen Ned. Herv. Kerk 9 en 10.30 uur: Ds. J. H. J. Hoffman. Geref. Kerk 10 en 5 uur: Ds. J. Koolstra. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Geref. Gem. (Stationsstraat 2) 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Riliand-Bath Ned. Herv. Kerk 10 uur: Ds. G. Blok. 2.30 uur: Ds. A. Sieders, Biezelinge. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Ds. Ph. Stoffels, Laren. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Kand. G. Mouw, Rijs sen. Vry Evang. Gem. Bath 10 en 2.30 uur: Ds. Postma, Rotterdam. Krabbendijke Ned. Herv. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Ds. J. van Leeuwen. Geref. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Dr. N. J. Hommes, Rotterdam. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Waarde Ned. Herv. Kerk 9.30 en 2.30 uur: Ds. G. E. Huizing. Bed. II. Avondmaal Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Kapelle Ned. Herv. Kerk 10 uur: Ds. B. Zoodsma, Wemeldinge. 2.30 uur: Ds. E. P. J. Jebbink. Geref. Kerk 10 en 5 uur: Ds. H. Scholing, Scharend. Biezelinge Ned. Herv. Kerk 10.30 uur: Ds. A. Sieders. 2.30 uur: Ds. G. Blok, Rilland. Chr. Geref. Kerk 10 en 2.30 uur: Student Verhage. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. grote seizoen opruiming mum eh zonen WONINGINRICHTERS SINDS 1890 kapelle - biezelinge VOOR DE JONGENS: Overhemden vanaf maat 26 t/m 33 nu 3,95, 5,95, 7,95 Vesten en Pullovers HALVE PRIJS Jongenskostuums met korte broek van 4 t/m 8 van 56,— NU 8,75 Jongensregenjassen van 40,-, 50,- NU 10,— en 25,— Alle zomerjacks nu met 20 korting VOOR DE HEREN: Kostuums met 10, 20, 30, 40, 50 korting Regenjassen vanaf 10,— Terlenka pantalons NU 25,— Sportkolberts NU vanaf 25,— Overhemden en weekenders nu uitzoeken 9,95 MEUBELEN EN WONINGINRICHTING Coupons Overgordijnen NU f 1,95, 3,95, 5,95 p. m. Vitrage vanaf 1,50 p. m. Restanten vloerbedekking en lopers NU HALVE PRIJS Haardbankjes van 17,50 NU 13,90 Bankstellen nu vanaf 495,— Verschillende eethoeken nu vanaf 98,— Tafels en kloostertafels vanaf 55,— Bergmeubels en salonkasten aan EXTRA LAGE PRIJZEN Dekens aan de GOEDKOOPSTE ZOMERPRIJZEN NU HALEN EN OP ONS SPAARBOEKJE BETALEN TOT OKTOBER Neem een kijkje bij Paauwe voor U tot kopen overgaat Het is enorm goedkoop en alles met OESTERZEGELS K.L.M. Werkkleding tijdens de opruiming DUBBEL OESTERZEGELS Heren kostuums vanaf f 89, Jongenskostuums vanaf f 49, Moderne heren regenjassen nu f 48,90 Witte overhemden van f 14,90, nu voor f 9,90 En op de allernieuwste kostuums enz. NU 10 ®/0 KORTING U belt (01134) 279 en wij komen een andere woning betrekken of uw kamer van nieuwe vloerbedekking voorzien Kom dan eens vrijblijvend met ons praten Tientallen kwaliteiten en prijzen Ook bezoeken wij met onze clientèle ver schillende meubelfabrieken, desgewenst 's avonds en zaterdags Grote keuze, aantrekkelijke prijzen Dorpsstraat 53, Wemeldinge, Tel. (01192) 336 NU IS HET TIJD VOOR EEN Komt vrijblijvend eens kijken, het verplicht u tot niets Vanaf 295,-, 135 liter, met formica blad ,.c INSTALLATIEBEDRIJF Dames Japonnen f 7,50 Dames Blouses f 5,35 Lakens en slopen voordelige prijzen Coupons zomerstoffen voor Japonnen Zuiver wollen Dekens 10 °/9 korting Partijtje kleine wollen Dekens kleuren bruin en groen 20#/i88 a f 5,95 Verder vele andere koopjes Yerseke, Vierstraat 20, Telefoon 594 Onze is begonnen Dames vesten rest. f 14,95 Meisjesvesten f 8,50 Heren netondergoed f 1,85 - f 2,95 Werkhemden rest. f 5,95 Onderjurken Nylon f 5,95 Rest. damesjaponnen f 6,95 Nylons „3 sterren" 2 paar voor f 3,00 Badlakens, koopje i 2,98 Wemeldinge, Tel. 416 Onderwijzer aan de School met de Bijbel te Kruiningen zoekt maandagmorgen t/m vrijdagmiddag VANAF HEDEN WEER VERKRIJGBAAR Naar een nieuwe school op Uit voorraad leverbaar Kaaistraat - Telefoon 786 YERSEKE Dierenarts - Kruiningen van 22 juli t/m 11 aug. Waarneming M. Gaakeer, Ovezande Telefoon (01195) 283 A. Elzerman, Goes Telefoon (01100) 5259 Alles op Kracht, Licht, Verwarming, Radio, Stofzuigers, Wasmachines, enz. Koopt bij de man, die ook als 't stuk is maken kan!

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 3