Twitterkoning van Zeeland ftl Duizenden spaarders mogelijk gedupeerd Jennie Lena in De Spot Walcheren Rim van Son begon in 2010 met twitteren om zichzelf te promoten als werkzoekende. Acht jaar later heeft hij meer dan 340.000 (re)tweets de wereld in geslingerd en mag hij zich de ongekroonde Twitterkoning van Zeeland noemen. Ui iuis De pensioenfondsen hopen dat de Tweede Kamer de juridische blokkades kan opheffen. De Kamer begint vandaag aan een evaluatie van de privacywet, die op 25 mei inging. Tienduizenden pensioenen liggen nog op de plank bij pensioenfondsen. Het is geld van voormalige deelnemers die zich nooit gemeld hebben en onvindbaar zijn voor de fondsen. De laatste jaren wordt steeds actiever gezocht naar de rechtma tige eigenaren. „Daar zijn we steeds creatiever in ge worden", zegt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, de branchever eniging van pensioenfondsen. „We bena deren instanties die ons verder kunnen helpen en vragen of we een proef kunnen doen. Zo zijn we uitgekomen bij de gege vens van de Belastingdienst, de SVB en DUO, de dienst die de studiefinanciering regelt. Die proeven waren heel succesvol." De pensioenfondsen wisten zo honder den tot soms duizenden mensen op te sporen die nog recht hadden op een uit kering. Maar sinds de invoering van de nieuwe wet op de privacy zijn veel loket ten gesloten voor de pensioenfondsen. De Belastingdienst, SVB en DUO geven niet meer thuis. „De overheid schiet in een kramp als het om de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gaat." De overheid schiet in een kramp als het om de nieuwe privacywet gaat Hierdoor wordt het veel lastiger om mensen hun pensioen te geven, zegt Rie men. „Wij vinden privacy uiteraard ook belangrijk. Maar de privacywet is toch niet bedoeld om burgers dwars te zitten?" Buitenland De voorzitter van de pensioensector wijst er op dat de fondsen wel toegang hebben tot de Basis Registratie Personen en de data van het UWV. „Die andere bestan den willen we ook graag gebruiken. En het Niet Ingezetenen Register. Dan kun nen we zien of mensen naar het buiten land zijn verhuisd." De Pensioenfederatie stuurde twee keer een brief naar staatssecretaris Snel om te overleggen of de regels voor pensioen fondsen versoepeld kunnen worden. Daar kwam geen reactie op. „Heel teleurstellend", vindt Gerard Rie men. De sector hoopt dat de wet zo wordt gewijzigd dat zij ruimere toegang krijgt tot bestanden. De SVB en DUO hebben aangegeven wel te willen samenwerken. Zangeres volgt haar eigen weg Nieuwsmedia P*JL ZEELAND 2 FOTO JOHAN VAN DER HEIJDEN luisteren en kijken ren kijken Uitgelicht Privacywet blokkeert uitkering pensioenen Pensioenfondsen lopen in hun zoek tocht naar vergeten pensioenen vast in de nieuwe privacywet. De vrees is dat duizenden mensen hierdoor niet het geld krijgen waar zij recht op heb ben. Peet Vogels Den Haag —Gerard Riemen, Pensioenfederatie »P1,2&3 donderdag 18 oktober 2018 Eerst grijs, later meer zon. Zo goed 18°C als droog. pzc.nl Ook voor het laatste tn) regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1