WK voetbal Argentinië ontsnapt aan uitschakeling 0r mensen door Al 200.000 mensen gaven toestemming voor delen beelden Walcheren Steeds meer Nederlanders kiezen voor camerabewaking van huis en haard. Webwinkel Bol.com ziet dit jaar een verdubbeling van de ver koopcijfers, onlinewinkel CoolBlue merkt dat mensen steeds geavan ceerdere en kostbaardere sets kopen met twee of meer camera's. In to taal telt Nederland naar schatting anderhalf miljoen bedrijfs- en pri vécamera's. Bij het politieproject Camera in Beeld verdubbelde het aantal gere gistreerde camera's rap, van 100.000 in oktober 2016 naar bijna 200.000 nu, slechts twintig maan den later. Particulieren en bedrij ven kunnen hun camera's vrijwillig aanmelden. Na een inbraak of over val in de buurt kunnen agenten en rechercheurs snel de beelden op vragen. „Die beelden spelen steeds vaker een belangrijke rol bij de op sporing", zegt een woordvoerster van de Nationale Politie. Gemid deld liefst honderd keer per dag checkt de politie kenmerken - als gezichtspunt en locatie - van speci fieke camera's uit het register. De digitale ogen zijn welkome hulp in tijden van politieschaarste. Er wordt niet bijgehouden hoe vaak aangeleverde beelden doorslagge vend zijn, maar succesverhalen zijn Dat helpt ons enorm. Het maakt het recherchewerk een stuk eenvoudiger er onder meer over de aanhouding van moordverdachten en het op pakken van overvallers. „We zien in één oogopslag of ergens een camera hangt", zegt de politiewoordvoer ster. Nederlandse politiebonden ho pen daarom dat het verplicht wordt om camera's aan te melden bij de overheid, zoals deze maand in Bel gië gebeurde. Iedereen die daar nu een camera installeert, moet deze aanmelden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. „Dat helpt ons enorm", zegt voorzitter Jan Struijs van de Neder landse Politie Bond (NPB). „Als je het eerste uur na een misdrijf- het gouden uurtje- weet waar beelden zijn, maakt dat het recherchewerk een stuk eenvoudiger." Ook politie- vakbond ACP is voor: „Heel vaak weten we nu niet of er wel camera's zijn", zegt voorzitter Gerrit van de Kamp. Experts en privacywaakhonden waarschuwen voor de gevaren. De systemen zouden eenvoudig te hacken zijn, ook wordt de privacy van omstanders niet altijd geres pecteerd. „De vraag is of je dat kunt oplossen met wetgeving alleen", zegt privacy-expert Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar Recht en In formatiemaatschappij aan de Uni versiteit Leiden. P7 Nieuwsmedia P18 FOTO RUBEN OREEL Politie speurt via privécamera De bewakingscamera rukt op. De politie kan nu een beroep doen op bijna 200.000 vrijwillig aangemelde privécamera's. Poli tiebonden willen een verplicht register, zoals in België. Niels Klaassen Den Haag -Jan Struijs, politiebond NPB woensdag 27 juni 2018 Juni eindigt zomers 25°C pzc.nl Ook voor het laatste Au regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1