Vrees voor onmogelijke handhaving als gemeenten het zelf mogen beslissen Zo'n zeshonderd vissers, onder wie vijftig Zeeuwen, protesteerden zaterdag op de Dam in Amsterdam tegen het verplicht aanlanden van ondermaatse vis en het bouwen van windmolens op zee. „Ons wordt niets gevraagd", zegt Tholenaar en vissersvoorman Job Schot (met megafoon). De vissers hadden ondermaatse vis meegenomen en bespoten die met rode vloeistof waarmee ze de vis op zee ongeschikt moeten maken voor consumptie. P2 „Een dergelijk verbod is alleen ef fectief als het op landelijk niveau wordt ingevoerd en landsbreed geldt", schrijft VNG-directeur Jan- tine Kriens in een brief aan minis ter Kajsa Ollongren van Binnen landse Zaken. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zei eerder al te vrezen voor een 'waterbedeffect'. „Dan krijg je de gekke situatie dat men sen een paar meter over de ge meentegrens wel mogen knallen en hier niet", aldus de woordvoerder van Krikke. Het kabinet tobt al maanden over strengere vuurwerkregels en een mogelijk verbod op knalvuurwerk. Er ligt in Den Haag het plan op tafel om gemeenten zelf te laten bepalen of binnen hun grenzen een vuur werkverbod komt. Nu mag dat al leen voor beperkte vuurwerkvrije zones, maar nog niet voor een com plete stad of heel dorp. Binnen de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten (VNG) 'wordt verschillend gedacht' over een vuurwerkverbod, zo staat in de brief. De vier grote steden - Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Am sterdam - pleiten voor een landelijk verbod op knallers en vuurpijlen. Zij volgen het advies van de Onder zoeksraad voor de Veiligheid (OW), dat de jaarwisseling in Ne derland 'het gevaarlijkste moment van het jaar' noemt, met elke keer ongeveer 10.000 incidenten. Handhaven Kleinere gemeenten zien een ver bod minder vaak zitten. „Hoe is zo'n verbod te handhaven?", aldus burgemeester Bort Koelewijn van Kampen. „Het lukt nu al nauwelijks om mensen aan te pakken die bui ten de toegestane tijdstippen vuur werk afsteken." Veel gemeenten geven boven dien aan dat er nauwelijks klachten zijn over vuurwerkoverlast. Het vuurwerkverbod is een splijtzwam binnen het kabinet. CDA-minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wilde begin april met een reactie komen op het OVV-advies. Hij stuurde aan op een rotjesverbod, maar dat voorstel werd door coalitiegenoot WD van tafel geveegd. Nieuwsmedia Pv FOTO REMKO DE WAAL/ANP 'Vuurwerkverbod niet per stad' Gemeenten willen dat het kabi net alleen een vuurwerkverbod invoert als dit landelijk gebeurt. Zij zien er niets in als gemeen ten dit zelf kunnen bepalen. Peter Winterman Den Haag In de ochtend bewolkt, later zonnig 22°C »P20 pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1