Inzakken van dak pompstation nog een raadsel Huwelijksreis naar de [foaThvnr.^1 rtSfflvSflsJi Grootste stijging in 10 jaar tijd, economie vaart er wel bij maar Amsterdam zucht Walcheren Bij het vierde huwelijks aanzoek van haar Ma- nuel Vlaeminck (46) zei Bianca Warrens (42) eindelijk 'ja'. Re den van de drie voor gaande 'weigeringen' was dat hun acht jaar geleden overleden zoon Roy er toch niet bij kon zijn. Gisteren gaven ze el kaar dan toch het jawoord. Bianca vecht zelf tegen kan ker. Het kersverse paar ging gisteren vanaf vliegveld Midden-Zeeland de lucht in om woonplaats Clinge van bovenaf te zien. „En om even dichter bij Roy te zijn." Het aantal bezoekers steeg met 9 procent tot 42 miljoen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek (CBS). Dat is de sterkste groei in tien jaar. De toe name komt vooral uit het buiten land: 18 miljoen buitenlandse gas ten verbleven samen 44 miljoen nachten in Nederland. 80 procent komt nog altijd uit Europa, maar het aantal toeristen uit landen als Rusland (plus 36 procent) en China (26 procent) stijgt razendsnel. De Nederlandse pogingen om het toerisme te spreiden over het land, lijken vooralsnog te misluk ken. Amsterdam blijft met grote voorsprong de populairste bestem ming: van alle buitenlandse gasten trok 37 procent naar de hoofdstad. De verhoudingen tussen de ver schillende bestemmingen in ons land is de voorbije jaren nauwelijks veranderd. En dat is slecht nieuws voor Am sterdam, zegt toerismedeskundige Stephen Hodes. „De rest van Ne derland is blij met deze groei, maar in Amsterdam gaat dit uit de hand lopen. Bewoners zuchten nu al on der de gevolgen van het massatoe risme: de stad wordt langzaam on begaanbaar én onbetaalbaar. En nu de groei deze omvang krijgt, wordt dat nog veel erger. Als we niet in grijpen, wordt Amsterdam onleef baar." Uniek De overheid probeert al jaren om toeristen ook naar andere plekken in Nederland te krijgen. Zinloos, stelt Hodes. „De massa volgt de massa en dat ga je niet veranderen. Amsterdam is een uniek toeristisch product, daar willen de meeste mensen heen. Niet naar Den Haag of Rotterdam, hoeveel moois die steden ook te bieden hebben. Er is maar één oplossing: radicale maat regelen om de groei te stoppen. Minder vluchten toelaten, een quo tum voor hotelkamers, geen extra cruiseboten." In Amsterdam klinkt de roep om zulke maatregelen al langer, maar de opbrengsten van toerisme zijn groot: in 2016 gaven toeristen in ons land 75 miljard euro uit, goed voor 4 procent van het Bruto Binnen lands Product en voor 641.000 ba nen. Hodes: „Het economisch be lang is evident, maar er zijn ook an dere belangen. Zonder maatregelen is Amsterdam straks een decor voor toeristen. Dan ben je heel rijk, maar erg ongelukkig." De gemeente Amsterdam erkent dat de snelle groei van het toerisme een probleem is, en zegt al maatre gelen te overwegen, zoals toeristen belasting voor cruisereizigers en beperking van de groei van het aan tal hotels. GroenLinks, grote win naar van de gemeenteraadsverkie zingen in de hoofdstad, heeft al ge pleit voor strengere maatregelen. Nieuwsmedia ZEELAND5 ZEELAND 2 en 3 Toerisme explosief gegroeid Het aantal toeristen in ons land is in 2017 explosief gestegen. En dat is goed nieuws - behalve voor Amsterdam. Peter Groenendijk Amsterdam woensdag 4 april 2018 Buien met kans op onweer 15°C »P16 pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1