Steek er gerust een op langs de lijn 'Een hele zin zou al beter zijn dan één woord' Maartje krijgt nieuwe handen Op audiëntie bij'de burgemeester van Nieuwland' Walcheren Fedja van Huêt 'Als ik echt iets had willen bijdragen, had ik cardioloog moeten worden' Zeeuwse voetbalclubs willen (nog) niet aan een totaal rookverbod op het sportpark. Maartje Bijl verloor haar handen door een bacterie en hoopt nu op transplantatie Er gebeurt niet veel in Nieuw- en Sint Joosland of Krinade Visser is er op één of andere manier bij betrokken Dat zegt hoogleraar Michel van Ee- ten van de TU Delft, gespecialiseerd in cybersecurity. „Mensen worden overspoeld door slechte adviezen. De overheid blijft maar roepen dat je voor elk account een ander wachtwoord moet gebruiken. Maar hoe kan een normaal mens tiental len wachtwoorden onthouden, die ook nog eens moeten voldoen aan allerlei onzinnige eisen? Het gevolg is dat mensen geen nieuwe wacht woorden bedenken, maar er kleine variaties op maken. Dus in plaats van hun naam met een 1 erachter, zetten ze er een 2 achter. En dat is voor kwaadwillenden nu juist makkelijk te raden." Volgens Van Eeten zijn de grote aanbieders van wachtwoordtechnieken inmiddels bezig met nieuwe vormen, omdat ze inzien dat de huidige techniek is 'stukgemaakt' door de jarenlange verkeerde adviezen. „Bijvoorbeeld zinnen in plaats van woorden. Een zin die jij vaak gebruikt, kun je makkelijk onthouden, maar is voor anderen onmogelijk te raden. Dat zou al veel beter zijn." In de toekomst gaan grote bedrij ven en instanties over op andere technieken, stelt de hoogleraar: geen wachtwoorden meer, maar bi- Eén op de drie gebruikers van onzeapp logt al in met zijn vinger ometrische eigenschappen, zoals vingerafdruk of irisscan. ING is één van de instellingen die er al mee werken. „Eén op de drie gebruikers van onze app logt al in met zijn vin gerafdruk, in plaats van met een wachtwoord", zegt Eva Hersbach van de bank. „We geloven nog steeds dat wachtwoorden veilig zijn, mits goed gebruikt. Maar we kijken wel naar nieuwe technieken die meer veiligheid kunnen bie den." Veilig Het ministerie van Justitie en Vei ligheid erkent in een reactie dat het gebruik van veel verschillende wachtwoorden voor veel mensen lastig is. „Het is niet ideaal, maar wel het meest veilig", zegt een woordvoerder. „Zolang er geen nieuwe technieken zijn, en we het met wachtwoorden moeten doen, blijven we bij ons advies." 10°C Nieuwsmedia magazine ZEELAND 2 »P3 Wachtwoord is WEEKEND 14 achterhaald Het gebruik van wachtwoorden is niet langer veilig, mede door de slechte adviezen van de over heid. Daarom is het tijd voor nieuwe technieken. Peter Groenendijk Delft Eva Hersbach van ING P4 zaterdag 31 maart 2018 Eerst regen, daarna zonneschijn pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €3,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 8 7 11688 5 5 5 5 4 7

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1