Ze mogen weer van stal Wildgroei zendmasten voor 5G-netwerk veroorzaakt veel straling Zorgpremie CZ zal in 2019 minstens twee keer zo hard stijgen als dit jaar De omgekeerde wereld Belgen komen tanken in Zeeland Waarom schrijver Judith Visser die asperger heeft haar ontslag kreeg »P7 y \NE\PPER7 .trend In een document van het ministe rie van Economische Zaken staat dat 'wordt overwogen om normen voor elektromagnetische velden vast te leggen'. Nu gelden nog geen landelijk vastgestelde limieten voor de straling die vrijkomt bij zend masten. „Door de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk verwachten we de ko mende jaren meer antennes in het straatbeeld", licht een woordvoer der van het ministerie toe. „Nu zie je de antennes op masten, daken van flats en andere hoge gebouwen. Daar zullen veel meer 'small cells' bijkomen, denk aan antennes in lantaarnpalen, bushokjes en recla mezuilen." Volgens de woordvoerder 'doet dat ook iets met de straling'. „Wij willen zoveel mogelijk zekerheid voor burgers dat elektromagneti sche velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de ge zondheid in de leefomgeving, ook Door het nieuwe 5G- netwerk verwachten we meer antennes in het straatbeeld als er sprake is van meerdere anten nes in de directe omgeving." Eind vorig jaar waarschuwden 180 wetenschappers uit 36 landen voor de mogelijke risico's van het nog te bouwen sG-netwerk. De stralingsdichtheid gaat flink stij gen, maar de gevolgen voor de volksgezondheid zijn onbekend. De wetenschappers stellen dat uit sommige onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen straling en hersentumoren, Alzheimer en on vruchtbaarheid bij mannen. Ondanks die waarschuwing is staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken stellig van plan in 2020 een landelijk sG-netwerk uit te rollen. Volgens haar is 5G be langrijk voor de toekomst van on der meer zelfrijdende auto's, dro- nes en razendsnelle internetver bindingen op mobieltjes. Gemeenten beoordelen nu of er gens een nieuwe zendmast mag ko men. Al in 1999 werd een Europese richtlijn met limieten voor elektro magnetische velden opgesteld, maar die is in Nederland niet wet telijk ingevoerd. In veel andere lan den - zoals Duitsland, Frankrijk en België, geldt die richtlijn wel en worden soms zelfs strengere regels gehanteerd. „Het is niet zo dat er nu geen rekening wordt gehouden met straling, daar letten gemeenten op op basis van een convenant met te- lecomproviders', zegt de woord voerder van het ministerie.P9 Nieuwsmedia P24 Met het paasweekend voor de boeg is het een drukte van jewel ste bij de Zeeuwse caravanstallingen. Caravans worden afgesopt en opgehaald voor een nieuw seizoen kamperen, zoals hier bij caravanstalling Zeil en Wiel in Serooskerke.zeeland 2 FOTO DIRK-JAN GJELTEMA GSM-antennes onder vuur Het ministerie van Economische Zaken overweegt om straling van zendmasten landelijk aan banden te leggen. Door de uitrol van 5G wordt een wildgroei aan antennes verwacht, onder meer in lantaarnpalen en bushokjes. Dat levert mogelijk gevaar op voor de volksgezondheid. Peter Winterman Den Haag —woordvoerder ministerie Economische Zaken Geregeld regen pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1