is en blijft een dorp 'Het water kolkte, dat was spannend' Scheldeprijs Minder ziekenhuisbezoeken voor mensen in slechte conditie Walcheren Ploeg Sagan komt naar Zeeland Zonder verhuisd te zijn wonen Lies Janse uit Ar- nemuiden en 22.500 andere inwoners van grote Zeeuwse dorpen sinds 2015 officieel niet meer op het Zeeuwse platteland. Oorzaak: het CBS ging dat jaar op een andere manier tellen. De 'ware leegloop van het Zeeuwse platteland', die onder zoeksbureau ZB deze week meldde, blijkt alleen op papier te bestaan. Arnemuiden heeft dan het etiket 'niet-stedelijk' verloren, volgens Lies blijft Arnemuiden een echt dorp: „ledereen kent elkaar, iedereen groet elkaar." zeeland2 Vijftien ziekenhuizen in het land gaan duizenden patiënten met de ongeneeslijke longziekte COPD thuis in de gaten houden. Dat moet het aantal ziekenhuisopnames met een kwart verminderen en de zorgkosten drukken. Aan de proef nemen komend jaar zo'n 3.000 patiënten deel, oplo pend naar 10.000 in drie jaar tijd. Zij vullen wekelijks tot maande lijks thuis een medische vragenlijst in via een app. Deze wordt recht streeks naar de specialist in het zie kenhuis gestuurd. Wanneer het systeem opmerkt dat de patiënt meer klachten heeft, wordt direct een videoverbinding met het zie kenhuis geregeld. Kortademig Het thuistesten scheelt de zieke ge middeld vier tot acht bezoekjes aan het ziekenhuis per jaar. „En dat is winst. De ritjes naar het ziekenhuis kosten de patiënt, die vaak moe en kortademig is, heel veel energie", zegt Joris van Eijck, directeur Zorg van Menzis. De zorgverzekeraar is de voor trekker van het thuismeetsysteem en maakt het grote experiment morgen bekend tijdens de natio- De ritjes naar het ziekenhuis kosten de patiënt vaak heel veel energie nale e-healthweek. In Nederland hebben 600.000 mensen COPD (Chronic Obstruc- tive Pulmonary Disease). De ziekte wordt ook wel rokersziekte ge noemd, omdat die vooral door ro ken wordt veroorzaakt. Patiënten kampen met een chronische ont steking van de longen, waardoor ze moe en kortademig zijn en last hebben van hoesten en slijm. Het gevolg is dat ze vaak minder gaan bewegen en hun conditie verder verslechtert. Veel COPD-patiënten hebben ook hartklachten. Zij moe ten in het digitale systeem straks hun bloeddruk, gewicht en hart slag doorgeven. Nu belanden COPD-patiënten 30.000 keer per jaar met 'longaanvallen' in het zie kenhuis. Ze krijgen het plots zo be nauwd dat ze vaak langer dan een week moeten worden opgenomen. De Long Alliantie Nederland heeft in haar nationaal actieprogramma tot doel gesteld om het aantal zie kenhuisopnamen met een kwart terug te dringen. Uit een recente pilot onder 200 COPD-patiënten lijkt deze daling haalbaar, zegtFocusCura, het zorg- bedrijf dat het thuissysteem ont wikkelde. De deelnemers bleken een kwart minder vaak op de spoedeisende hulp te belanden. Ook daalde het aantal dagen dat zij in het ziekenhuis lagen met 28 pro cent. Nieuwsmedia Vandaag deel 3 met Kees van der Maas ZEELAND 8 ZEELAND 12 FOTO RUBEN OREEL Longpatiënt thuis behandeld Hanneke van Houwelingen Enschede —Joris van Eijck, directeur Menzis donderdag 25 januari 2018 9°C Bewolkt en regenachtig pzc.nl Ook voor het laatste fn) regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1