Afval scheiden De coach helpt Eneco koopt onderdeel Delta 15 °C !L t. VVD en CDA willen buitenlandse verkeersovertreders beter kunnen aanpakken. Ze mogen niet langer de dans ontspringen. Walcheren Australië verwelkomt koningspaar »P7 Een betere scheiding van het afval. In Middelburg worden afvalcoaches ingezet. Bennie van de Voorde en Vanessa Mannee informeren de mensen en delen een gele kaart uit als bijvoorbeeld plastic in de groene container opduikt. ZEELAND 2 VVD en CDA willen de wet wijzi gen, zodat de verjaringstermijn van verkeersboetes aan buitenlandse chauffeurs wordt verlengd. Ook moeten de gegevens van wegpiraten langer worden bewaard. Het voor stel kan waarschijnlijk rekenen op een meerderheid in de Tweede Ka mer. Elke maand worden tienduizen den verkeersboetes naar het buiten land gestuurd. In de eerste helft van dit jaar waren het er al 445.000, vooral voor snelheidsovertredingen. Maar die worden lang niet allemaal betaald: de boete vervalt al als de be keuring niet binnen vier maanden na de overtreding op de deurmat ploft. Doordat het vaak lang duurt voordat de gegevens van buitenland se rijders bekend zijn, gaan velen vrijuit. Zo is van alle boetes die in 2015 aan Polen zijn uitgeschreven, pas een derde betaald. De politiek wil nu regelen dat de vervaltermijn wordt verlengd tot vier maanden nadat het adres van de overtreder is achterhaald. Ook zouden de data tot maximaal vijf jaar bewaard moeten blijven. Nu is Wegpiraten mogen niet meer onder een forse boete uitkomen die termijn uit privacy-overwegin- gen veel korter. Dat is WD-Kamerlid Barbara Vis ser een doorn in het oog. „Het kan niet zo zijn dat een Italiaan al ap pend dronken met 170 kilometer per uur over de A2 kan racen en er mee weg kan komen omdat de uit wisseling nog niet werkt. Wegpira ten mogen niet meer onder een for se boete uitkomen en deze wetswij ziging regelt dat." Minister Van der Steur (Veilig heid en Justitie) heeft al aangegeven dat hij graag de handhavingstermijn voor het opleggen van een boete maximaal wil benutten. Op die ma nier kan hij beter optreden tegen buitenlandse verkeersovertreders. Vanavond praat de Tweede Kamer over de verkeersbegroting. Er is veel steun voor een strenge aanpak van wegpiraten. Zo pleitte een ruime meerderheid onlangs nog voor opna me van het alcoholslot in het straf recht, om drankrijders harder te kunnen straffen. Vorig jaar bepaalde de Raad van State dat het peperdure alcoholslot niet louter als verkeers maatregel door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen aan over treders mocht worden opgelegd. Overigens heeft Nederland met een aantal landen de uitwisseling van informatie al beter geregeld, waardoor het aantal geïnde boetes bij automobilisten toenam. Zo is van de boetes aan Belgen en Duit sers vorig jaar ruim 80 procent be taald, bij Zwitsers 70 procent. In Hart&Ziel Gezellig, een begrafenis! Hoe een afscheid ook een feest kan zijn Eneco neemt de wind- en zon- neactiviteiten van energiebe drijf Delta over. De koper on derstreept dat de verkoop niet ten koste gaat van Zeeuwse ba nen. In deze overname betreft dat elf arbeidsplaatsen. Delta en Eneco bereikten gistermiddag overeenstem ming over de verkoop van de windenergie-activiteiten in Vlissingen, Rilland en Zoeter- woude (28,7 Megawatt), twee windparken in Vlissingen die bouwrijp zijn (11,5 Mw) en een aantal wind- en zonpro- jecten die in ontwikkeling zijn. Wat Eneco betaalt, is niet bekendgemaakt. Bij Delta wordt gesproken van een keu rige deal. Voor het zich als 'groen' ver kopende Eneco is het duurza me energiepakket van Delta een lekker hapje. Daarmee passeert Eneco de grens van 1000 Mw aan duurzame ener gieproductie. Eneco-topman Jeroen de Haas onderstreept dat de 'des kundige' medewerkers niet van standplaats en werkge bied hoeven te veranderen. „Eneco denkt decentraal: op wek en onderhoud in de re gio." Nieuwsmedia FOTODIRK-JANGJELTEMA 0 Wegpiraat ontkomt niet Edwin van der Aa Den Haag Barbara Visser,VVD Frank Balkenende Middelburg ZEELAND 4 dinsdag 1 november 2016 De PZC is onderdeel van Wisselvallig en koeler pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 258 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1