Het zit erop! 11 °c Proef met bezoekjes aan typisch Nederlandse instellingen Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten de Nederlandse normen en waarden beter leren kennen. Walcheren In Geld&Goed Zestips voor je eerste werkdag Johnny Hoogerland reed gisteren in Putte zijn laatste wielerwedstrijd als prof. Journalisten en familieleden wachtten hem op aan de meet. zeeland 12 Dat kan door bezoeken aan bij voorbeeld het Verzetsmuseum of homobelangenclub COC. Het ka binet gaat hiermee vanaf dit na jaar experimenteren. Door de be zoeken en gesprekken leren vluch telingen bijvoorbeeld dat homo seksuelen worden behandeld als ieder ander en waarom antisemi tisme hier gevoeliger ligt dan in de Arabische wereld. Dit moet uit eindelijk onderdeel worden van het verplichte inburgeringsexa- men. Vluchtelingen moeten vanaf 1 juli 20t7 een participatieverkla ring ondertekenen, met daarin de rechten, plichten en waarden van de Nederlandse samenleving. Maar PvdA en CDA vroegen het kabinet voor de zomer om naast dit theoretische verhaal ook een praktische invulling te geven aan de Nederlandse waarden. Zo zou een bezoek aan de Delta werken een gevoel van trots kun nen geven aan nieuwkomers. Een Ben je trots op wat ons bindt, moet je dat actief uitdragen gesprek met feministen van het eerste uur zou vluchtelingen meer inzicht kunnen bieden in de hier heersende gelijkheid tussen man nen en vrouwen. „Je hoort pre mier Rutte nu alleen maar zeggen wat nieuwkomers allemaal moe ten doen. Maar als je trots bent op wat ons in Nederland bindt, moet je dat ook zelf actiever uitdragen. Zo krijgen vluchtelingen een emo tionele binding met Nederland", zegt PvdA- Kamerlid Ahmed Mar couch, die het idee bedacht. Volgend jaar zomer wordt de ba lans opgemaakt van het experi ment. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat veel mensen nog niet voldoen aan de inburgerings- plicht, waarin ze de taal leren en zich verdiepen in werk. De Twee de Kamer debatteert vanmiddag over integratie. Vluchteling moet Nederland van andere karvt leren kennen Deborah Jongejan Den Haag —Ahmed Marcouch, PvdA-Kamerlid woensdag 12 oktober 2016 De PZC is onderdeel van pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 ^i3k. Nieuwsmedia Vrijwel droog Prijs €2,00 258e jaargang nr 241 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1