Een tattoo is vertrouwen 'm 11 |f, V 399 l 13°C Inzet mobiele machine Door zelf een deel van het DNA- onderzoek te doen hoopt de politie daders sneller op te sluiten. Zonovergoten Kaapverdië! Walcheren Het NFI en de politie willen volgend jaar een proef begin nen met 'Local DNA', waarbij de politie zelf sporenonder zoek doet met behulp van een mobiele DNA-machine. Als de proef een succes is, krijgen mo gelijk alle politieregio's zo'n apparaat om spoedeisend DNA-onderzoek uit te voeren. De machine is inmiddels ge test bij de Landelijke Eenheid van de politie. „Bij sommige zaken, zoals een moord, kan het belangrijk Er is veel tijdwinst te pakken als de politie een deel zelf doet zijn om zo snel mogelijk een DNA-profiel te krijgen", zegt projectleider Saskia Verheij van het NFI. „We kunnen dat in uitzonderlijke gevallen bin nen zes uur doen. Maar er is veel tijdwinst te boeken als de politie een deel zelf doet." Nu moeten sporen - zoals bloed, haren of speeksel - al tijd naar het NFI in Den Haag worden gestuurd. Daar wor den ze geregistreerd en onder zocht door laboratoriummede werkers. „In de huidige prak tijk wordt gemiddeld twee maanden of langer gewacht op een DNA-uitslag van het NFI," zegt politiewoordvoer der Frank van der Voort. „Dan is al veel recherchecapaciteit verspild." Forensisch rechercheurs krij gen een opleiding om met de speciaal ontwikkelde DNA-machine om te gaan. Het apparaat heeft het formaat van een flinke magnetron en is eenvoudig te bedienen. De DNA-machine analyseert een spoor en stuurt vervolgens het DNA-profiel naar het NFI. Daar maakt een medewerker een rapport op. Ook wordt het DNA-profiel door de DNA-da- tabank gehaald. „De NFI-me- dewerker controleert dan ook of de agent het onderzoek vol gens de regels heeft uitge voerd." De DNA-machine wordt op een forensische loca tie van de politie geplaatst. El ke politieregio heeft nu al zo'n eigen ruimte. Het apparaat is nog niet ge bruikt in lopende onderzoe ken. Dat gebeurt op zijn vroegst volgend jaar. De tattooshops schieten als paddenstoelen uit de grond. Middelburg, Vlissingen en Goes hebben naar het aantal inwoners gerekend meer tattooshops dan Amsterdam. Goede en slechte zitten er tussen de nieuwelingen. De goede zijn niet blij met de slechte. „Elke tweede, derde klant die bij mij binnenloopt, wil dat ik iets herstel wat een ander verprutst heeft." De pil weer onder vuur ttrmxy Max tweede, houdt Hamilton van zich af Bestemming van de Week Kras.nl/kaapvGrdi6 of bei 0900-9097 70 cpg Nieuwsmedia Pv ZJ Politie zelf aan de slag met DNA Jorina Haspels Peter Winterman Den Haag Saskia Verheij, NFI A Sies Goossens (I) toont een blackwork sacred geometry-inspired tattoo van Thomas Goossens (r, geen familie). FOTO MECHTELD JANSEN r P8 8 dagen v.a. Keuze uit sfeervolle hotels tot luxe All Inclusive resorts. Geniet van een rustige zonvakantie aan prachtige Afrikaanse stranden. A Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds. maandag 10 oktober 2016 De PZC is onderdeel van Een enkele bui pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 239 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1