I 30 °C Bertha86 mag niet oversteken Genieten aan zee 'Het draaide nu eens niel om mij' Windparken voor de kust Havenbedrijf Antwerpen stapt naar de Raad van State om de aanleg van een stroomkabel door de Westerschelde tegen te gaan. Walcheren De tv-kijker smult van jouw ellende Interview André van Duin Het Havenbedrijf Antwerpen stapt naar de rechter om de aanleg van een stroomkabel door de Wester schelde tegen te gaan. De kabel ver bindt de toekomstige windparken voor de Zeeuwse kust met het lan delijke stroomnet. Volgens de ha ven is de kabel een gevaar voor de veiligheid van de scheepvaart. Om de stroom van de windpar ken op de Noordzee af te kunnen voeren, wordt een kabel aangelegd naar Borssele. De kabel komt langs de vaargeul in de Westerschelde te liggen. Het Rijk heeft daarvoor al vergunningen afgegeven. Het Havenbedrijf Antwerpen wil niet dat de kabel door de Wester schelde wordt aangelegd. Het heeft beroep ingesteld bij de Raad van Sta te in Den Haag. Antwerpen bena drukt dat de kabel in het drukst be varen gebied van de Westerschelde komt te liggen. „De bodem van de Westerschelde is continu in bewe ging", zegt woordvoerder Annik Dirkx van het havenbedrijf. „Die be weging is zo sterk dat het risico be staat dat de kabel zijn bedekking verliest. Ontstaat er schade aan de kabel, draaien rederijen daarvoor op, zo is bepaald. Zij draaien dan op voor schade waaraan zij niets kun nen doen." Volgens de Antwerpse haven heeft Nederland onvoldoen de gekeken naar de alternatieve tra cés. Vooraf is overlegd met Antwer pen, bevestigt Dirkx. „De afgelopen maanden hebben we herhaaldelijk onze bezwaren geuit. Nu zien we dat de kabel toch langs de vaargeul komt te liggen." Scheldeverdragen Het Havenbedrijf Antwerpen stelt dat het gekozen tracé 'onver enigbaar' is met de Scheldeverdra gen die Nederland en Vlaanderen in 2005 hebben gesloten. Dirkx ont kent dat Antwerpen naar de rechter stapt, omdat het vreest dat de kabel toekomstige verdiepingen in de weg staat. Dirkx: „Zodra het Haven bedrijf verwijst naar de Scheldever dragen is er in Nederland een reflex dat het gaat over een verdieping. Daar gaat het hier niet om. In de ver dragen zijn afspraken gemaakt over natuurlijkheid, toegankelijkheid én over de veiligheid van de Wester schelde." Juist vanwege de veiligheid heeft Antwerpen, met het oog op de ver dieping in 1995, bijna 50 miljoen eu ro gestopt in het ruimen van scheepswrakken. Dirkx: „Opnieuw obstakels creëren is weinig redelijk in het licht van de inspanningen die toen zijn gedaan." meer nieuws zie: pzc.nl LeeseralLes over verderop in deze krant. Kras.nl/53464 of bel 0900-969770cPg Nieuwsmedia Charl van de Sande uit Nieuwerkerk wil het beste voor zijn koeien. Zijn weidegrond wordt doorsneden door een polderweg. Bertha86 en haar vriendinnen moeten daaroverheen om bij de melkrobot te komen. Dat doen ze namelijk zelf en op hun eigen tijd. Van de Sande legde een heuse koeienoversteekplaats aan. Maar het waterschap moet daar niets van hebben. ZEELAND 2 81 Kabel bedreigt schepen Jeffrey Kutterink Antwerpen Beleef Schoorl en geniet van een heerlijke strandwandeling, een fietstocht door de duinen of de laatste zomerzon op het terras. Stijlvol 4-sterrenhotel direct aan de Schoorlse Duinen Incl. ontbijtbuffet, gebruik binnenzwembad, sauna en wifi Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten zaterdag 27 augustus 2016 De PZC is onderdeel van Tropisch weekend pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €3,00 258e jaargang nr 202 7 116! 5 5 5 5 4 7 FOTO DIRK-JAN GJELTEMA Autovakantie Schoorl Klantbeoordeling 8,4 2-8 dagen v.a.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1