Staatsloterij zwicht voor chantage ex-speler 26 °C Wie was Umaru? Uitzonderlijke schikking Terrorist voor strafhof wegens vernietigen erfgoed Mali Walcheren Volksjongen Toots maakte wereldberoemde 'mondmuziekskes' (In Hart&Ziel Wat was het gaaf! Vakantie met gescheiden ouders Er is geen enkel verschil met onze claim De Staatsloterij liet gisteren al we ten dat de betaling aan de man uit Arnhem een 'bijzonder geval' is. De eenmalige schikking zou dus niet betekenen dat ook de 194.000 deelnemers van de organisatie Lo terijverlies nu geld tegemoet kun nen zien. Wat er 'bijzonder' is aan de betaling aan de Arnhemmer werd niet bekend gemaakt. Maar uit betrouwbare bron blijkt dat de Arnhemmer het geld kreeg vanwe ge 'dreiging en chantage'. De directie besloot vorig jaar met de man te schikken om van hem af te zijn in plaats van aangif te te doen. Het sterke vermoeden was dat de bedreigingen van de persoon in kwestie niet zouden stoppen. Omdat het maar om een 'relatief klein bedrag' ging, is be sloten een schikking met de man te treffen. In de overeenkomst met de ex-deelnemer staat ook geen woord over de misleiding waar voor de Staatsloterij in het verle den op de vingers is getikt. Juri disch zou de ex-deelnemer, die nu 4.250 euro heeft ontvangen, nooit zijn gelijk hebben gehaald. De afspraak met de Arnhemmer was wel dat hij zijn schikking ge heim zou houden voor de organisa tie Loterijverlies, dat al jaren aan een schadeclaim van de Staatslote rij werkt vanwege de 'misleiding' uit het verleden. Zij vertegenwoor digt daarbij circa 200.000 loterij deelnemers die 'hun geld terug wil len'. De Arnhemmer hield zich overi gens niet aan de afspraken met Staatsloterij. Hij heeft volgens op richter Ferdy Roet van Loterijver lies, informatie over zijn schikking te koop aangeboden. Roet beweert dat er 'geen enkel ver schil is tussen de claim van de Arn hemmer en de claim van Loterij verlies': „Deze man heeft er alleen extreem veel druk op gezet", is wat Roet erover kwijt wil. Volgens hem schept de schik king met de Arnhemmer een prece dent. De Staatsloterij ontkent dat ten stelligste. Officieel heet het dat 'een optelsom van zaken ervoor heeft gezorgd dat de onderneming de afweging heeft gemaakt een re latief klein bedrag te betalen'. »P6 Glashandel MELIESTE Nieuwsmedia De 30-jarige Umaru Sesay overleed afgelopen weekeinde tijdens zijn arrestatie in Goes. Hij liep naakt en schreeuwend over straat. Wie was deze uit Sierra Leone afkomstige man? Zijn huisgenoot vertelt. zeeland2 »P10 De Staatsloterij heeft een ex-deelnemer 4.250 euro be taald omdat hij directieleden be dreigde en chanteerde. Om 'van de querulant af te zijn' is deze uit zonderlijke schikking getroffen. De ex-deelnemer claimde geld, omdat hij zich misleid voelt door de Staatsloterij, die in het verle den ook onverkochte loten liet meedoen aan de loterij. Victor Schildkamp Den Haag Ferdy Roet, Loterijverlies P4 olati^ www.meliesteglas.nl dinsdag 23 augustus 2016 De PZC is onderdeel van pzc.nl Voor het laatste nieuws Zonnig Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 198 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1