UMML u Cadzand-Bad groeit Culinair genieten Komt dat wel goed? Walcheren Hockeysters naar finale Springruiters ontgoocheld De nadruk van het opvangen van kinderen verschuift van verzorgen naar leren, om een betere aansluiting te geven met de basisschool. Brief Tholen over Doel Leren belangrijker dan zorg Nieuwsmedia Terwijl de kinderen op diverse plekken al op maat leren, zijn an dere dagverblijven bezig de leid sters bij te scholen. „Uit onderzoe ken blijkt dat o tot 4 jaar belangrij ke jaren zijn om een basis te leg gen, waarop kinderen hun hele le ven doorbouwen", verklaart Con stance Jacobson, projectleider Edu catie van de brancheorganisatie voor kinderopvang. Dat de verandering zich nu vol trekt, komt omdat de crisis in Uit onderzoek blijkt dat O tot 4 jaar be langrijke jaren zijn om een basis te leggen crècheland zo goed als voorbij is. Hoeveel kinderdagverblijven al overgestapt zijn naar deze nieuwe, speelse manier van leren, is niet bekend. Kennisorganisatie het Ne derlands Jeugdinstituut (NJi) en de brancheorganisatie van crèches signaleren de verandering. „In kin dercentra was het helemaal geen doelstelling kinderen toe te rus ten op het schoolse leren", legt Jo- sette Hoex van het NJi uit. „Nu ontstaat steeds meer het besef dat de hersens zich van jongs af aan ontwikkelen door informatie te stapelen. Als we een stapje over slaan, kunnen kinderen dat niet inhalen." Het ministerie van Sociale Za ken juicht de vernieuwing toe. Het heeft 200 miljoen euro uitge trokken, onder andere om pedago gisch medewerkers bij te scholen, meer (vaste) leidsters op de baby- groepen te zetten en de ontwikke ling van kinderen te volgen. Het volgende kabinet moet beslissen over een advies om ieder kind gra tis of tegen een kleine vergoeding opvang te bieden. De Sociaal-Eco nomische Raad adviseerde afgelo pen voorjaar 16 uur gratis kinder opvang voor alle kinderen in te voeren. In België en Duitsland is het heel gewoon dat jonge kinde ren niet alleen worden verzorgd, maar ook worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. In Nederland bestaat alleen voor achterstands kinderen voor- en vroegschoolse educatie. De overheid trekt extra geld uit om kinderen met een taal achterstand bij te spijkeren. THOLEN Eind september die nen Tholen, Bergen op Zoom en Steenbergen samen een klacht in bij de Europese Commissie over de kerncen trale in Doel. De drie gemeen tes vinden dat België met hen had moet overleggen over het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1 en 2, de oudste van het complex. „Want er is een grensover schrijdend impact en risico." Kras.nl/52024 of bel 0900-969770cPg donderdag 18 augustus 2016 De PZC is onderdeel van Opnieuw veel zon pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 194 Opvang peuters schoolser Ellen van Gaaien Vlaardingen —Constance Jacobson P11 Hoogtepunt vandaag: Handbal, Nederland-Frankrijk (v) 1 20.30 uur Haalt Nederland een I historische finaleplaats? FOTO RONALD DEN DEKKER Marijn Pruntel uit Amsterdam viert vakan tie in Cadzand-Bad. De vakantieverblijven schieten er als paddenstoelen uit de grond. Pruntel vraagt zich af of dat wel zo'n goed idee is. Maar ze is één van de weinigen.Toeris- ten en middenstand vinden het wel best. •ZEELAND 2 Michelinster arrangement Klantbeoordeling 8,3 I 2-3 dagen al v.a. Verwen uw smaakpapillen! Restaurant 't Schuiten Hues is gevestigd in Zutphen en bekroond met 1 Michelinster. Inclusief verrassend culinair 4-gangendiner Verblijf in een 4-sterrenhotel inclusief ontbijt en wifi Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen exclusief reserveringskosten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1