19°C Schoon! Oud-premier en militair De Jong overleden Slechte houding oorzaak Jongeren kampen steeds vaker met rug-, nek- en schouderklachten. 12-jarigen belanden bij therapeuten met klachten van vijftigers. Snowboardster in de Amazone Walcheren Vader van de btw W Meest onderschatte premier die Nederland ooit heeft gehad W Commandant op een duikboot voor hij de politiek in ging ZUTiüZtJJJii)/ De Italiaanse ijsfamilie Agnoli is verslaafd aan de eigen bolletjes. De generatie die na 1995 is gebo ren, bezoekt vaker fysio- en oefen therapeuten met rug-, nek- en schouderklachten. Recente cijfers zijn lastig te achterhalen, omdat er geen verwijzing meer nodig is om een fysio- of oefentherapeut te bezoeken. Maar therapeuten en medici zien meer pubers met pijn op hun spreekuren. Het Houding Netwerk Neder- Rechtop zitten werd aangeleerd. Maar dat gebeurt niet meer land, een stichting van artsen, fy siotherapeuten en ouders gaat zich hard maken voor preventie. „Het begint al bij baby's die te wei nig op hun buik worden gelegd en te veel in stoeltjes zitten. Een ge zonde houding moet je vroeg aan leren", zegt Piet van Loon, ortho pedisch chirurg. Door het groeiende gebruik van (spel)computers, tabiets en smart- phones zakken kinderen en jonge ren meer onderuit. Bovendien be wegen ze te weinig. „Al vanaf hun vierde zitten ze bijna de hele dag op school en hangen achter de computer. De druk op de tussen wervelschijven is veel te groot", constateert neurochirurg André Grotenhuis van het Radboudumc. Die slechte houding wordt nau welijks meer gecorrigeerd. Vol gens de artsen en therapeuten moet er nü iets gebeuren om te voorkomen dat hele generaties ontstaan met grote lichamelijke klachten. Het Nederlands Cen trum Jeugdgezondheid (NCJ) er kent de problemen. „Als we hier geen aandacht voor vragen, krij gen we veel meer mensen met rugklachten en uiteindelijk zelfs meer arbeidsongeschikten", voor spelt adviseur Frans Pijpers. Juist in de groei zijn voldoende bewe ging en een goede houding nood zakelijk om bochels, pijn en pro blemen op latere leeftijd te voorko men. En daarom wil het Houding Netwerk Nederland dat het minis terie van Volksgezondheid ook meer oog krijgt voor de houding van kinderen. Het ministerie kon gisteren niet reageren. Voor de tieners van nu komt preventie te laat. „Voor kinderen die nu 12 of 13 jaar zijn, moeten we de problemen gaan oplossen." Nicolien Sauerbreij zet zich in voor bedreigde Braziliaanse stam Nog steeds op montage HR-isolatieglas~~ Glashandel MELIESTE Nieuwsmedia Het Zeeuwse strand is schoon en dat moet zo blijven. Junah Meijer uit Groningen en haar dochter Janoah hadden daar graag een dagje van hun vakantie voor over. Samen met zo'n 40 andere vrijwilligers ■3^ maakten zij gisteren bij Cadzand een begin met een opruimactie langs i&v. de complete Neder ig landsekust. Jongeren vaker bij de fysio Ellen van Gaaien Deventer Piet van Loon, chirurg (woningen ouder dan 2 jaar GOES www.meliesteglas.nl dinsdag 2 augustus 2016 De PZC is onderdeel van Bewolkt en regen pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 180 711688 555530 ZEELAND 2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1