Wie koopt ons appartement? Dodental aanslag loopt verder op 19 °C Hazes' nieuwste hit Dansen aan zee op Concert at Sea Vijftigers kunnen of willen boete niet betalen Gevangenissen krijgen steeds meer oudere bajesklanten. Het zijn vaak 50- en 60-plussers die hun boetes voor verkeersdelicten niet hebben betaald. Walcheren 'Op de schoorsteen staat een foto', zong André Hazes in 1980. De song raakte kwijt, maar wordt nu alsnog uitgebracht. Deze opmerkelijke conclusie blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deskundigen spreken van een trend dat ouderen weinig geld hebben en daardoor in de problemen komen na een over treding. Volgens criminoloog Henk Fer- werda heeft het duidelijk te maken met armoede. „De draagkracht van veel mensen, zeker die van ouderen, is gekrompen de afgelopen jaren. Daarmee dus neemt ook de onwil of onmacht toe om boetes te beta len", zegt hij. „We zagen gevallen waarbij het enorm optelt en de oudere het op gevangenisstraf laat aankomen. Ook het aantal winkel diefstallen zie je om reden van eco nomische malaise toenemen." Seniorenorganisatie Unie-KBO vermoedt dat er meer 'stille armoe de' heerst en ouderen door schaam te verder in de problemen komen. „We krijgen steeds meer meldingen van armoede. Het schrappen van toelagen en hogere belastingen ra ken hen hard. Ze modderen daar soms langer mee aan dan goed voor hen is", zegt een woordvoerder. Meestal hoeven de ouderen niet lang te 'brommen', vaak gaat het om opsluiting voor enkele dagen. Vaak worden ze gearresteerd omdat ze meerdere boetes bij herhaling niet hebben betaald. Rechters kunnen ook beslissen boetes om te zetten in celstraf. Het aantal 50- en 60-plussers in de gevangenis nam tussen 2002 en 2024 aanzienlijk toe. In die laatste vier jaren zelfs met 8 en 9 procent. Hun aandeel in het totaal van de ge vangenen is overigens nog steeds klein, zo'n 1.300 op gemiddeld bijna 10.000. Ouderen zitten overigens in de meeste gevallen vast vanwege dief stal zonder geweld, daarnaast ook voor drugscriminaliteit of seksuele delicten. Bij 80-plussers die vastzit ten vanwege verkeersdelicten, gaat het in 65 procent van de gevallen om doorrijden na een ongeval. SP-Tweede Kamerlid Nine Kooi man is bezorgd om deze ontwikke lingen en pleit voor maatregelen. „Het onderliggende probleem is ar moede en dat moeten we natuurlijk bestrijden. Deze mensen kampen blijkbaar met onmacht. Dat raakt de samenleving uiteindelijk ook, want opsluiting alleen kost heel erg veel geld. Zeker als die mensen als ge volg van detentie ook nog hun baan of huis verliezen." Het Vlissingse apparte ment van Arnold Barentsen en Bianca van Belzen is al twee jaar te koop. Ze krijgen het niet verkocht, want het aanbod in de stad is te groot: in Vlissingen staan niet minder dan 218 appartementen te koop. FOTO RUBEN OREEL ZEELAND 2 ISTANBUL Het dodental van de ter roristische aanslag op de luchthaven Atatürk bij Istanbul is gisteren ver der opgelopen naar 41. De buiten landse slachtoffers komen uit Sau di-Arabië, China, Irak, Iran, Jorda nië, Oekraïne, Oezbekistan en Tune sië. In totaal raakten 240 mensen dinsdagavond gewond toen drie zelf moordterroristen zich opbliezen op de luchthaven. Het vliegverkeer werd gisteren ge deeltelijk hervat. De Turkse presi dent Erdogan veroordeelde de aan slag in scherpe bewoordingen. De Turken waren juist bezig om hun imago als veilig land op te poet sen. Buitenlandse toeristen brengen veel geld in het laa tje, maar blijven meer en meer weg door de onveilige situatie in het land. Dit was al de vierde aanslag dit jaar in Istanbul. P4 'rijs €2,00 Ouderen in cel door boetes Tobias den Hartog Den Haag Bm Het aantal 50- en 60-plussers in de gevangenis nam de laatste vier jaar toe met 8 en 9 pro cent. Hun aandeel in het totaal van de gevangenen is nog steeds klein, zo'n 1.300 op gemid deld 10.000. donderdag 30 juni 2016 Wisselvallig pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 258e jaargang nr 152 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1