Op naarScheveningen Niet ingeburgerd, toch blijven 19 °C Directeur: samen met ADRZ Koptische Walcheren Levende beelden proberen tijdens Living Statues Domburg opallerl manieren contact te maken met het publiek Alleen door samen te gaan met het ADRZ is het mogelijk om de zorg in Zeeland overeind te houden, stelt ZorgSaam-directeur René Smit. Ziekenhuis ZorgSaam wil fuseren met het Admiraal De Ruyter Zie kenhuis. Dat is de enige manier om de zorg in Zeeland zoveel mo gelijk overeind te houden, denkt het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis. Wat een fusie betekent voor pa tiënten en personeel is nog niet te zeggen. Na jaren van gebakkelei werken de Zeeuwse ziekenhuizen sinds een paar jaar nauwer met elkaar sa men. Maar dat is niet genoeg, zegt directeur René Smit van ZorgSaam. „Doordat we nu nog eikaars concurrenten zijn, kunnen we slechts beperkt samenwerken. De wet staat niet toe dat we verre gaande afspraken maken over bij voorbeeld prijzen en aantal behan delingen." Onlangs werd bekend dat het Erasmus MC het ADRZ over neemt. Dit is volgens Smit hét mo ment om met elkaar af te spreken hoe de Zeeuwse ziekenhuizen ver der met elkaar omgaan. „Als we niet fuseren, dan ver zwakt de zorg in Zeeuws-Vlaande- ren. Op de middellange termijn verschraalt het aanbod en moeten Zeeuws-Vlamingen vaker de grens over. Je kunt het niet meer in Zeeuws-Vlaanderen alleen op lossen." ZorgSaam en ADRZ zijn volop in gesprek over hoe ze de komen de jaren kunnen zorgen dat men sen voor zoveel mogelijk operaties in Zeeland terechtkunnen. Ze doen dat in het kader van de ge sprekken over de toekomst van de Zeeuwse zorg. De komende maan den moeten ze met elkaar uitma ken welke operaties waar worden uitgevoerd. In de zomer hakken de directies de knoop door. Boshra Malak van de Koptisch Orthodoxe Kerk toont trots een icoon van Jezus Christus. Uit de hele wereld kwamen Kopten naar Kapelle voor het wijden van een serie nieuwe iconen. Kras.nl/53097 of bel 0900-969770cPg Het dreigement dat nieuwkomers moeten vertrekken als zij niet in burgeren, blijkt een wassen neus. Vooralsnog is niemand uitgezet. Tot nog toe is geen enkele weiger achtige inburgeraar zijn verblijfs vergunning kwijtgeraakt, blijkt uit navraag van deze krant. Ook is er nog geen procedure gestart om een verblijfsvergunning in te trek ken. Dat is opmerkelijk omdat vo rige maand bleek dat het hele maal niet goed gaat met de inbur gering. Van de nieuwkomers die verplicht zijn om in te burgeren, is de helft nog niet geslaagd voor het examen. Minister Lodewijk Asscher (In- geratie, PvdA) schreef de Tweede Kamer dat verwijtbaar niet-inbur- geren 'in principe altijd conse quenties voor het verblijfsrecht' heeft, tenzij internationale regels dat in de weg staan. Dat blijkt na genoeg altijd het geval. Toegela ten asielzoekers kunnen hun ver gunning bijvoorbeeld niet kwijtra ken. Het ministerie van Veilig heid en Justitie kan niet zeggen in welke gevallen nieuwkomers wel hun verblijfsvergunning kwijt kunnen raken. VVD en PvdA heb ben in het regeerakkoord afgespro ken dat nieuwkomers hun ver blijfsvergunning kwijt moeten ra ken als zij geen Nederlands leren. ZorgSaam wil fuseren Jeffrey Kutterink Terneuzen ZEELAND 2 •ZEELAND 4 FOTO MAROELLE DAVIDSE Autovakantie Nederland 2-4 dagen al v.a. Maak heerlijke strandwandelingen of bezoek de stad Den Haag. Comfortabel hotel op 150 m van de boulevard en het strand Inclusief ontbijtbuffet en gebruik wifi Klantbeoordeling 8,4: "Genieten aan de zalige zee" jslpt Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen exclusief reserveringskosten Deborah Jongejan Laurens Kok Den Haag Lees verder pagina 7 donderdag 26 mei 2016 Regelmatig zon en warm JA pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 122 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1