Run op melkpoeder lijkt gestopt i Rondreizen Sale 17 °C Geld&Goed Rijen in winkels nemen af Walcheren Bals, de beste er die Oranje t had Eén jaar Alle testwinnaars op een rij Ger keeper nooit Door maatregelen van de producent zijn de marges kleiner geworden voor opkopers. Babyvoeding is nu minder lucratief. De jacht op babyvoeding is ge stuit. Winkels zien steeds min der professionele opkopers. Een zegen voor jonge ouders, want de babyvoeding is nu vaak weer voorradig. „De laatste maanden wordt duidelijk minder verkocht voor de Chinese markt", zegt Bert van Steeg van Detailhandel Neder land. „De lange rijen die we 's ochtends vroeg voor de winkels zagen, nemen af." Een woord voerder van Ahold bevestigt dat. Producent Nutricia zegt blij te zijn met de inzakkende vraag en de afnemende overlast. „Er zijn steeds minder incidenten waar winkelpersoneel en klanten last van hebben," stelt woordvoerder Albertine van Wolfswinkel. De detailhandel werd de laatste jaren overspoeld door grote groe pen opkopers, vooral Chinezen, die in de rij stonden om de voor raden in te slaan. Ze werden be taald door professionele handel aren die inspelen op de grote vraag uit China. Daar willen ouders grif betalen voor in Ne derland gemaakt melkpoeder, liefst Nutrilon, omdat ze de Chi nese babyvoeding na een reeks schandalen niet vertrouwen. De handel leidde er in Nederland roe dat ouders vaak mis grepen. De branche deed van alles om de overlast te bestrijden. Zo mochten klanten nog maar één pak per persoon kopen. Produ cent Nutricia schroefde de Neder landse productie op met 50 mil joen pakken per jaar, en zette be gin dit jaar nog een belangrijke stap: het sloot een deal met de Chinese webshop Tmall Global, waardoor het in Nederland ge maakte melkpoeder nu direct op de Chinese markt kan brengen, tegen veel lagere prijzen dan de handelaren vragen. Dat lijkt te werken: voor de handelaren die babyvoeding naar China exporteren, zijn de marges veel kleiner geworden. Een deel van hen lijkt daarom al afgehaakt. Ook winkeliers zien de ver koop en overlast inzakken. Maar de maatregelen, zoals de maxima le verkoop van één pak per per soon, blijven op de meeste plaat sen nog gehandhaafd. „We zien de trend, maar we willen nier re vroeg juichen", zegt Van Steeg van Detailhandel Nederland. Ook Nutricia maakt een klein voorbehoud. „De vraag kan nog weer aantrekken." meer nieuws zie: www.pzc.nl Bekijk snel de bijl^ ,v deze krtxv^t'. Hans Brand en andere Bressiaanders klappen voor een plaatsgenoot die protesteert tegen de komst van asielzoekers. In een stampvolle tent stonden 750 inwoners van Breskens gisteravond tegenover de gemeente Sluis. Tegenstanders konden rekenen op gejuich en applaus, de weinige voorstanders op boegeroep en gejoel. Gert Bals werd in de jaren zestig kampioen met PSV en Ajax maar keepte nooit in het Nederlands elftal. Hij is op 79-jarige leeftijd overleden. P26 Peter Groenendijk Leidschendam Producent Nu tricia schroefde de productie op met 50 miljoen pakken per jaar. Ook werd een deal gesloten met een Chine se webshop. Profiteer nu van korting op alle rondreizen in Europa en ver daarbuiten Kras.nl/rondreizensale of bel 0900-96977ocPg Zie: kras.nl/actievoorwaarden woensdag 25 mei 2016 Rustig en vrijwel droog pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 121 7 11688 5 5 5 5 30 Tegen? Applaus! ZEELAND1 FOTO PETER NICOLAI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1