We hebben er Dode en gewonde bij ongeval op A58 Ook betere prestaties op HSL-Zuid afdwingen Het spoorvervoer moet beter: onderzoek naar mogelijke samenvoeging van Nederlandse Spoorwegen en ProRail. Politie schuldig aan dood supporters bij drama Hillsborough Mei Hao Liu mag hier blijven, maar nu is ze ernstig ziek In Celd&Goed Getest: wat is de beste hogedrukreiniger? DEN HAAG. Het kabinet onder zoekt manieren om het personen vervoer op het spoor te verbete ren. Samensmelting van de NS met ProRail is van één van de ver regaande opties die op tafel ligt. Ook dreigt de NS de concessie op de internationale lijn naar België te moeten gaan delen met andere vervoerders. De plannen komen hoogst waarschijnlijk vrijdag in de minis terraad aan de orde. Eén van de scenario's is om op het spoor één nationale vervoerder te laten rij den. Een ander mogelijkheid is om alles via de markt te regelen. „Welke verandering het ook wordt, het gaat zeker tijd kosten", zegt een betrokkene. „Maar de rei ziger heeft recht op een betere in richting van het spoor." Vrijdag moet nog wel worden bepaald of het kabinet een onafhankelijke partij het nieuwe onderzoek naar de toekomst van de NS laat uitvoe- Tot 100 korting per persoon op alle reizen! Kras.nl/kortingsdagen of bel 0900-96977o< iPZl Kijk voor het laatste nieuws ook op: www.pzc.nl ren. Volgens ingewijden is het kabinet ook klaar met de slechte presta ties van de NS op de HSL-Zuid, de internationale spoorlijn naar het zuiden. Als de vervoerder daar blijft onderpresteren, wordt de NS gedwongen samen te wer ken met een andere vervoerder, zodat reizigers richting België be ter bediend worden. De NS ligt de laatste jaren con tinu onder vuur vanwege volle treinen in de spits, de mislukte lancering van de Italiaanse hoge snelheidstrein Fyra en de gefor ceerde breuk tussen spoorgebruik en spoorbeheer, dat bij het ge plaagde ProRail ligt. Eerder deze maand werd al duidelijk dat het kabinet overweegt van ProRail een soort Rijksspoordienst te ma ken. Het is echter het goedkoopst om de spoorbeheerder een zelf standige organisatie te laten blij ven, die overheidstaken uitvoert. Het ministerie is dan niet direct verantwoordelijk voor de gang Zowel beursgang NS als een samenvoeging met ProRail ligt op tafel, nieuwe coalitie kan dan de beste optie kiezen. van zaken, maar kan nog bestuur ders benoemen. Over drie jaar staat een tussen evaluatie van de huidige afspra ken met de NS op het program ma. In de spoorwereld werd al ge- Hij verloor de macht over het stuur van zijn auto en botste ter hoogte van Nieuw- en Sint Joos- land tegen een wegwerkersvoer tuig dat op de vluchtstrook stond. Eén van de wegwerkers, een 29-ja- rige man, stond op de laadbak van het voertuig en werd door de klap van het voertuig geslingerd. Hij kwam zwaargewond in de berm terecht. Het ongeluk gebeurde rond 10.10 uur. De brandweer, ambulan ce en een traumahelikopter kwa men ter plaatse. De bestuurder van de personenauto werd om 10.30 uur uit het voertuig geknipt, maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De gewonde wegwerker werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De hulpverleners uit de traumaheli kopter hebben assistentie ver leend bij zijn behandeling. Er ontstond een file op de rij baan in de richting van Bergen op Zoom. De weg werd rond 13.30 uur weer vrijgegeven. De politie heeft technisch on derzoek gedaan naar de toedracht. speculeerd dat het kabinet privati seringsplannen zou hebben met de NS, zoals een beursgang. Straks ligt een fusie dus ook na drukkelijk op tafel. Afhankelijk van de samenstelling van de coali tie kan tegen die tijd een volgen de stap worden bekokstoofd, is de verwachting nu op het Binnen hof. NS-bestuurders hebben al eens laten doorschemeren dat zij een samensmelting met ProRail lo gisch zouden vinden. Enkele jaren terug bepleitte ov-expert Jaap Bierman dat de overheid de strikte scheiding tus sen de NS en ProRail ongedaan zou moeten maken om de proble men op het spoor blijvend te kun nen aanpakken. Investeren in Landbouwgrond in Roemenië Informatie avond www.pzc.nl editie WALCHEREN WOENSDAG 27 april 2016 258e jaargang nr. 99 Los nummer 2,00 Q° Zeer koude Koningsdag PAGINA 10 11 ZEELAND 2 3 Het heeft de koning ook dit jaar weer behaagd Zeeuwen een onderscheiding toe te kennen. Met 96 lintjes is de dalende trend van de afgelo pen jaren doorbroken. PAGINA 4 5 ZEELAND 6 t/m 11 foto Lex de Meester Kabinet dreigt NS met ingrijpen door Edwin van der Aa Vooractievoorwaardenziekras.nl/voorwaarden NIEUW- EN SINT JOOSLAND. Bij een ongeluk op de A58 in de richting van Bergen op Zoom is gisteroch tend een 48-jarige man uit Goes om het leven gekomen. Maandag 2 mei, 19.30 uur Van der Valk Goes www.frisianinvestors.nl Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit. 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1