Onrust om vermeend vuurwapen Trump maakt dosis haat en nijd los PSV laat punten liggen, Ajax i vergeet te profiterendlf Zeeuwen demonstreren in Antwerpen tegen kernenergie Kluun: bande boekenlijst! Beroepsvereniging verontrust Griekenland Voordeelweek Mensen met hoog loon vrijwel allemaal wél op controle. „Je kunt aan iemands gebit zien hoeveel hij verdient." 10 DEN HAAG. Mensen met een laag inkomen gaan gemiddeld veel minder vaak naar de tandarts dan mensen uit de hogere inkomens groepen. Tandartsen zijn bezorgd: hun zorg dreigt een luxe te wor den. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag verschijnt, blijkt een duidelijke link tussen inkomen en tandartsbezoek. Van mensen in de laagste inkomensgroepen gaf liefst 30 procent aan vorig jaar niet Liefst 30 procent van de laagste inkomensgroep zei vorig jaar niet bij de tandarts te zijn geweest naar de tandarts te zijn geweest. In de hoogste inkomensgroep is dat maar to procent. De samenhang is anders dan die tussen inkomen en andere vor men van zorg, stelt het CBS: men sen met een lager inkomen bezoe ken juist vaker de huisarts, specia list of psycholoog dan mensen met een hoger inkomen. De reden voor dat verschil: de kosten voor de tandarts worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar wordt tand artsbezoek wél vergoed uit de ba sisverzekering, al zeggen tandart sen dat ze de indruk hebben dat ook die doelgroep minder vaak voor controle langskomt. „Soms weten ouders niet dat tandartskos ten voor kinderen altijd vergoed worden", zegt Hans Scholten van beroepsgroep KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot be vordering der Tandheelkunde). Ruim een derde van de Neder landers ging vorig jaar naar de mondhygiënist. Ook daarop is het inkomen van invloed: van men sen met een laag inkomen ging 30 procent, voor Nederlanders met een hoog inkomen lag het per centage op 40. Volgens tandartsen gaat een groeiende groep Neder landers nooit meer naar de tand arts. „Dat zien we vooral in so ciaal-economisch zwakkere gebie den", zegt Scholten. Ook onder ouderen zijn de problemen groot, zegt hij. „Zij hebben na een lang leven vaak complexe situaties in hun mond, en zonder goede zorg leidt dat tot ellende. Goed eten wordt daardoor ook moeilijker." Volgens de SP in de Tweede Ka mer moet de tandarts terug in het basispakket. „Vroeger kon je aan iemands gebit zien hoeveel hij ver diende", zegt Kamerlid Renske Leijten. „Die kant gaan we nu weer op. Dat is verschrikkelijk." 3®. Prijzen zijn o.b.v. 2 pers. excL res.kosten en Calamiteitenfonds. Actievoorwaarden zie: kras.nl/actievoorwaarden Een getuige op de parkeer plaats aan de meubelboulevard zag dat de mannen een geweer van de ene auto naar de andere auto overlaadden en verwittigde de politie. Een team van meerdere politie wagens en een helikopter ging op zoek naar de omschreven au to's. De man uit Heinkenszand werd op de A58 staande gehou den. Uit nader onderzoek en de verklaringen bleek dat het ging om legale verkoop van een air- softwapen, een relatief ongevaar lijk wapen dat plastic balletjes af vuurt. De zaak krijgt geen straf rechtelijk vervolg. ip2( Kijk voor het laatste nieuws ook op: www.pzc.nl Beurs smal? Dan geen tandarts www.pzc.nl Editie WALCHEREN MAANDAG 14 maart 2016 258e jaargang nr. 62 Los nummer €2,00 Abonneeprijs€1,11 Mooie zonnige dag door Peter Groenendijk pagina 6: 'Uiteindelijk betaal je een hoge prijs. In geld en in pijn' Deze week krijgt u tot €150 korting p.p. op alle reizen naar Griekenland. Aanvullend hebben we elke dag een zonvakantie DagDeal met éxtra hoge korting! Onze DagDeal van maandag 14 maart: 8dgnRhodos- Anita Aparthotel - nil vanaf €199 y Kras.nl/griekenlandvoordeelweek of bel 0900-9697 70 cpg BREDA. Twee automobilisten uit Heinkenszand (43) en het Noord-Brabantse plaatsje Zeeland (23) hebben vrijdag onrust veroor zaakt in Breda. 7 11688 5 5 5 5 30 'A GREAT AGAIN!! hdJTrump.com PAGINA 8 9 SPORT 2 t/m 5 PAGINA 10 foto'Péter Ni cola i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1