Zahra Naleie op kruistocht tegen genitale verminking Scientology zoekt een vrouw voor TomC Mijn dorp Mijn dorp Salarisstijging leidt tot tumult President-commissaris Cees Maas draait forse loonstijging van directeur Kamerbeek niet terug. Bijna 15.000 boetes in tunnel lampenlicht.nl //In Binnen&Buiten M. Huis kopen? Let op de verborgen gebreken MIDDELBURG. Algemeen directeur Arnoud Kamerbeek van energiebe drijf Delta behoudt zijn loonsver hoging van 120.000 euro. De Raad van Commissarissen (RvC) is niet van plan de forse salarisstijging te rug te draaien, zegt president-com missaris Cees Maas van Delta. „Ik snap het tumult, zowel bij het personeel als bij de aandeel houders, maar de Raad van Com missarissen houdt zich aan ge maakte afspraken met de alge meen directeur", zegt Maas. Kamerbeek maakte vorig jaar Ik begrijp de gevoelens van het personeel van Delta. Zo'n verhoging vind ik niet kunnen' een forse inkomensprong. Zijn vas te salaris steeg van 400.000 naar 520.000 euro. De bom ontplofte toen woensdag een intern bericht van de Centrale Ondernemings raad uitlekte. Daaruit bleek dat het personeel boos is. Medewerkers staan im mers al jaren op nul. Bovendien is bij Delta niemand zeker van zijn baan nu het bedrijf moet splitsen en in aparte bedrijven uiteen zal vallen. Ook de politiek staat op de ach terste benen. De PvdA-Kamerle- den Joyce Vermue (uit Schoondij- ke) en John Kerstens hebben mi nister Plasterk van Binnenlandse Zaken en minister Kamp om op heldering gevraagd. Ze vinden dat de aandeelhouders - de provincie en gemeenten - er bij de Raad van Commissarissen op aan moeten dringen de salarisverhoging terug te draaien. De Statenfractie van de PW eist dat ook. Bij de aandeelhouders is het nieuws hard aangekomen. 'Hoogst ongelukkig', noemt gedeputeerde Carla Schönknecht van de provin cie de loonsverhoging. 'Ik ben er niet blij mee', mort de Borselse wethouder Ad Schenk. Schönknecht heeft de andere gedeputeerden ingelicht. Die den ken er hetzelfde over. „Ik begrijp de gevoelens van het Delta-perso neel. Dat vreest voor zijn baan. Zo'n salarisverhoging vind ik in deze situatie niet kunnen." Schönknecht werd woensdag 'verrast' door een tweet van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Ze was niet op de hoogte van de forse salarisverhoging van Kamerbeek. „Ik ben daar nooit over geïnformeerd." Formeel kan ze weinig uitrich ten. Niet de aandeelhouders, maar de Raad van Commissarissen gaan over het salaris van de top man van Delta. Overigens wil de provincie paal en perk stellen aan topsalarissen in bedrijven waarvan ze aandeel houder is. In maart stelt ze een deelnemingenbeleid vast. Daar mee kan de provincie een plafond voor salarissen van directeuren in stellen. KORTING ALLEEN DIT WEEKEND VLISSINGEN. Niet minder dan 14.834 automobilisten zijn vo rig jaar op de bon geslingerd wegens te hard rijden in de Westerscheldetunnel. Dat meldt het ministerie van Vei ligheid en Justitie. Sinds 6 mei wordt weer in de tunnel geme ten. Op de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal regen de het vanaf 16 maart 102.506 bonnen. In 2015 zijn in Neder land bijna 8 miljoen verkeers overtredingen geconstateerd. Twee op de drie Zeeuwse dorpen krimpt. Maar er zijn er gelukkig ook nog die groeien. Retranchement verloor de afgelopen vier jaar 14 procent inwoners. Oostdijk groeide met hetzelfde percentage. 'Vroeger kende ik alle kinderen. Nu moet ik me wel eens achter de oren krabben' 'Er zijn niet veel kleine kinderen meer, omdat het schooltje dicht is' PAGINA 11 www.pzc.nl Editie WALCHEREN VRIJDAG 5 februari 2016 258e jaargang nr. 30 Los nummer €2,00 Abonneeprijs€1,11 1 0° Grijs en vrijwel droog PAGINA 26 27 RvC Delta: directeur houdt loon door Frank Balkenende Carla Schönknecht, gedeputeerde pagina 3: 'Dit salaris is gebruikelijk' 20% gebruik kortingscode: WEEKEND Bezoek ook onze mega outlet store op de woonboulevard Breda. 7 dagen per week geopend! 0 7 11688 5 5 5 5 30 krimpt Rinus Sinke, inwoner Oostdijk Jan Basting, inwoner Retranchement

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1