Zeeuwse Concertza MAGAZIJN UITVERKOOP senZup FZC COLOFON Onderzoek naar zelfstandigen zoi 8 ZEELAND Geitenstal mogelijk wel intensieve teelt Onderzoek Kamer van Koophandel: vier op de vijf zzp'ers wil graag zelfstandig ondernemer zijn. TOT 40% KORTING 'We gaan ruimte maken voor de nieuwe collectiedaar kunt u van profiterenV 088-0139910. T: 088-0139995 RILLAND. Reimerswaal heeft de provincie niet kunnen overtui gen dat het plan voor de bouw van een nieuwe melkgeitenstal bij Rilland niet in de categorie 'intensieve veehouderij' valt. Dat blijkt uit de reactie van het dagelijks provinciebestuur op vragen van GroenLinks. De Statenfractie van deze partij vindt dat de vergunnings aanvraag voor de bouw van een nieuwe melkgeitenstal voor zo'n duizend dieren aan de Da- mesweg moet worden gewei gerd, omdat er sprake is van in tensieve veehouderij. Daar moet het bestemmingsplan voor worden gewijzigd en dat is Reimerswaal niet van plan. De gemeente beoordeelt het plan van de agrariër namelijk als een 'grondgebonden be drijf, waarvoor geen bestem mingsplan moet worden aange past. Zo'n onderneming teelt - in tegenstelling tot de intensie ve veehouderij - wél groten deels zelf het veevoer. Karin de Jager (48) uit Middelburg werkt als zzp'er in de zorg. Ruim een jaar geleden zegde ze haar baan bij thuiszorgorganisatie Zorgstroom bewust op. Ze was de knellende regels zat. „Bij Zorgstroom moest je bijvoorbeeld inklokken. Als je dan een cliënt vijf minu ten te veel zorg gaf, werd je daar op aangesproken. Ik wilde de cliënt juist maatwerk leveren." Karin komt aan cliënten via Zorgzuster Zeeland, een bureau dat bemiddelt tussen zorgvra gers en zelfstandige zorgverle ners. Ze heeft een handvol cliën ten, waarbij via Zorgzuster in teamverband wordt bekeken hoe veel en welke zorg iemand nodig heeft. Deze dinsdag bekommert ze zich over de 74-jarige Vlissin- ger Jaap de Voogd. Hij is ALS-pa- tiënt en zit in een rolstoel. „Me neer De Voogd heeft 24 uur per dag zorg nodig. Ik kom op tijden die voor hem het handigst en het prettigst zijn." Ze werkt 70 tot 80 uur per week. „Of ik nu beter verdien? Ach, arbeidsvreug de is onbetaalbaar." Jaap de Voogd is content met Karin. Ik ben weduwnaar, dan is het fijn als je mensen over de vloer krijgt. Karin is een vrien din geworden. Ze heeft het mij zelfs mogelijk gemaakt in Italië een weekje vakantie te vieren, vlakbij de camping waar ik altijd met mijn vrouw heenging. Ik dacht dat door mijn ziekte zoiets niet meer kon. Maar Karin zei: 'Dat gaan we regelen'. Ze is ge woon mee naar Italië gegaan!" Karin hoort het glimlachend aan: „Zorg komt uit het hart hè." Milko van Sighem (30) uit Middelburg is oprichter/ eige naar van Elloro, een bedrijf in webdesign. Hij begon tijdens zijn studie al met webdesign en kreeg meteen Zeeuwse klanten, met name uit de recreatiesector. „Elloro levert maatwerk, inclu sief een betere vindbaarheid op internet. Voor een scherpere prijs dan de grote jongens. Dat gaat in Zeeland als een lopend vuurtje. De klanten dienen zich vanzelf aan. Nog steeds." Elloro, gevestigd in de creatie ve broedplek Dok4i in Vlissin gen, groeit door naar een mkb- bedrijf. Van Sighem heeft al zes mensen in dienst. Daarnaast heeft hij Vallop ontwikkeld, een applicatie die is gekoppeld aan Google Streetview, waarmee je virtuele tours kunt maken, bij voorbeeld in winkels en scholen. „Dat is een machtig marketingin strument." Verder lanceert hij vanaf ja nuari Horécards, waarop horeca bedrijven talloze ontwerpen voor menukaarten aantreffen. „Ik ben een ondernemer in hart en nieren. Ik zie altijd kansen." Samen met mededirecteur Jakko van der Heijden zorgde hij er voor dat de toenmalige Concert en Gehoorzaal, die gedoemd leek te verdwijnen, nieuw leven werd ingeblazen. Na een ingrij pende verbouwing werd de zaal, alom geprezen om haar akoes tiek, eind 2007 heropend. De afgelopen jaren hebben een zware wissel getrokken op de initiatiefnemers. Ze staken er veel meer tijd in dan de één vol ledige arbeidsplaats die ze delen. Ook de jarenlange - en uiteinde lijk mislukte - besprekingen met Muziekpodium Zeeland om tot samenwerking te komen, verg den veel tijd en energie. „Begin dit jaar ging ik echt on deruit", zegt Eisenga. „Dat zijn momenten waarop je denkt: ik moet nu keuzes gaan maken. Ik ben er trots op dat we ondanks de weinige overheidssubsidie de concertzaal overeind hebben ge houden, maar het was heel pit tig. Ik ben vooral een starter, een pionier, iemand die het leuk vind om dingen op te zetten en minder om op de zaak te passen. Dat moet nu gebeuren." Zelf wil hij zich meer richten op het componeren. „De combi- Zelfstandig en vitaal leven? Krant niet ontvangen? Onze excuses. Bel onze bezorgservice: 088 0561510, of meld het op: www.pzc.nl/geenkrant U ontvangt restitutie en u kunt de krant van vandaag lezen via E-paper. Abonneren, wijziging vakantie service? Informatie kunt u vinden op onze site www.pzc.nl/service of bel: Abonnementstarieven Deze vindt u op www.pzc.nl/tarieven Vragen? Bel: 088-0139910 Uitgever Erik van Cruijthuijsen Commercieel directeur Tessa van Waarde Advertenties Afdeling Direct Sales regio Zuid E-mail: adverteren.zeeland@wegenermedia.nl Personeelsadvertenties:055-5388000 Familieberichten: 088- 0139 999 Kleintjes: 0900- 6743 836 Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden O Uitgeve rij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Voor meer in formatie: copyright@wegener.nl Hoofdredactie Arie Leen Kroon alkroon@pzc.nl Centrale redactie Edisonweg 37E, Vlissingen Postbus 5046, 4380 KA Vlissingen 0118- 43 4000 T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl www.pzc.nl Redactie Walcheren. Bevelanden. Schouwen-Duiveland en Tholen Postbus 5046, 4380 KA Vlissingen T: 0118- 434021 E-mail: walcheren@pzc.nl; bevelanden@pzc.nl; schouwen-duiveland@pzc.nl; tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E-mail: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uit voering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informa tie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt in trekken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy sta tement op www.pzc.nl Gros van d 11TPI I I |T}')%', Karin de Jager, zzp'er in de zorg door Frank Balkenende Webdesigner Milko van Sighem door Rolf Bosboom MIDDELBURG. Douwe Eisenga ver trekt als directeur van de Zeeuw se Concertzaal in Middelburg. Hij wil zich concentreren op zijn werk als componist. *Deze korting is alleen geldig op voorraadartikelen, op=op. 3-wielfietsen met lage instap Veilige lage instap Volop bagagemogelijkheden Comfortabele zitting Eventueel elektrisch ondersteund 3-wielfietsen: v.a. 999,- Bezoek onze toonzaal: Oosteinde 6, 2991 LG Barendrecht Tel. 0800 - 0468 www.senzup.nl Onderdeel van Py LBWN U bent bij ons ook aan het juiste adres voor inloopdouches, sta-op stoelen, comfortbedden, rollators en rolstoelen. zelfstandig vitaal Bel 0800 - 0468 voor meer info of de gratis brochure. Sta-op stoelen: v.a. 699,- j Vaste en opvouwbare scootmobielen Veilig en stabiel Eenvoudig te besturen Vast of volledig opvouwbaar Geen rijbewijs nodig Scootmobielen: v.a. 899,- Comfortabele stoelen met sta-op functie Volledig aanpasbaar y Leverbaar in diverse kleuren Verkrijgbaar in stof of leder Eenvoudig te bedienen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2015 | | pagina 38