Colofon Familieberichten (Tlens9nlinq.nl 461 www.pzc.nl vrijdag 13 juni 2014 Van der Hooft amilieberichten kijk ook op ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING Onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dochter, zus, onze tante en nicht Digna Stok-Rejack Sinds 27 oktober 2013 weduwe van Arie Stok Goes, 6 maart 1946 Dordrecht, 6 juni 2014 Goes: H. Rejack t Goes: E. Rejack-Boer Goes: M.H. Rejack C.M.M. Rejack-van de Guchte Erik Lindsay en Jan Goes: M. Boer Uitsluitend schriftelijke condoleance: Correspondentieadres: Lijsterbesstraat 13 4462 SX Goes De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer Hendrik Besse De heer Besse is in de periode van maart 1951 tot januari 1982 werkzaam geweest als machinist en later als scheeps- werktuigkundige le klas bij de voormalige Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland. Met waardering denken wij terug aan de wijze waarop hij zijn werkzaamheden voor Provincie Zeeland vervulde. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. Gedeputeerde Staten van Zeeland, drs. I.M.M. Polman, voorzitter A.W. Smit, secretaris Middelburg, 12 juni 2014 Na een lang en mooi leven is overleden Teun Jacobse echtgenoot van Betsie Pleijte We wensen Betsie en de kinderen veel sterkte toe. Pauw Arendse Hanna Caljé Rina Pleijte Corrie en Leen Volkers Dinsdag 10 juni heeft na 89 jaar fan Albert Necolaas Lenshoek het einde van zijn levensweg bereikt. Kloetinge Wolphaartsdijk 20 april 1925 10 juni 2014 C. Lenshoek-van de Water M.C. Lenshoek P.H.J. Smeets E.J. Lenshoek Q.). Lenshoek Vincent Justin Marktveld 19 4481 BH Kloetinge We nodigen u uit om samen met ons afscheid van hem te nemen op zaterdag 14 juni om 11.00 uur in de aula van het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Haven- dijk 3. Aansluitend bent u vanaf 12.15 uur van harte welkom in 'Amicitia', Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge, om de familie te condoleren. Wij ontvingen het bericht dat is overleden onze oud-werkgever, de heer J.A.N. Lenshoek Wij wensen de Familie Lenshoek veel sterkte toe. Kees en Willy Koeman lacco en Astrid Dekker Wilbert en Elvira Sandee Wolphaartsdijk, 10 juni 2014 Jan Lenshoek p||P^ y l T: 0113 311517 Uw vertrouwen waard voor een persoonlijke begeleiding Met treurnis hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hij was in 1982 oprichter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en is altijd voor alle facetten van de Kloetingse samenleving belangstelling blijven tonen. Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe. Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge Kloetinge, 12 juni 2014 H: info(« vanderhooftuitvaarlzorg.nl I ÈÊrnmmm W: www.vanderhooftuitvaartzorg.nl Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur, op zondag 15.00 uur. Per fax of telefoon daags voor plaatsing 15.00 uur. Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur. Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnum mer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbeves tiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. E-mail I pzcfamilieberichten@wegenermedia.nl Telefoon 088-013 9999 Fax I 088-013 9990 Internet I www.pzc.nl www.familieberichtenonline.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2014 | | pagina 46