Voetbalmuseum vertrekt Kabinet-Rutte II beëdigd ZEEUWSE ff Nieuwe leider bij PZC-publieksprijs ZLTO schrapt vijftig tot zestig banen DINSDAG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren PZC I Eerst droog en I soms zon, 9° KABINET-RUTTE II Regeerakkoord met veel dossiers om wakker van te liggen 10 en 11 Mp, m)j BUITEN Het Veerse Meer is al vijftig jaar in beweging Zeeland Attracties zet Voetbal Experience op ZEP te koop MIDDELBURG - De strijd om de PZC-publieksprijs, voor het beste Zeeuwse boek van afgelopen jaar, kent een nieuwe leider. Nu ook de poststemmen zijn meegeteld, staat Omer Gielliet, uit het goede hout ge meden bovenaan. Stemmen is mo gelijk tot vrijdag 18.00 uur. De win naar wordt zaterdag bekend. De top-5 van maandag 17.00 uur: 1. (4) Frans Meijaard, Reggie Corijn Wilma Valk: Omer Gielliet, uit het goede hout gesneden (664 stemmen) 2. (1) Joyce Muilenburg: Parels van Zee land (622) 3. (2) Anneriek van Heugten: Twee gou den ringen (481) 4. (3) Alexandra Markusse: Uitvaardig (429) 5. (5) Martin van Thiel, Jorien Brug- mans en Jan J.B. Kuipers: Golven (254) www.pzc.nl/boekenprijs DE STELLING door Theo Giele MIDDELBURG - Het voetbalmuseum in Middelburg staat te koop. Om te voorkomen dat dit onderdeel van Zeeland Attracties het hele be drijf in gevaar brengt, is besloten uit te kijken naar een investeerder of onderneming die het voetbal museum meer centraal in Neder land wil voortzetten. Het Natio naal Voetbalmuseum Voetbal Ex perience, zoals de attractie voluit heet, werd in december 2009 ge opend. Doel was dat 200.000 kaart jes per jaar werden verkocht. Zee land Attracties verwacht dat er dit jaar slechts 50.000 bezoekers de kassa passeren. De attractie blijft tot aan de daad werkelijke verplaatsing in Middel burg geopend. Het voetbalmuseum bestaat uit een museumgedeelte en een deel, de Voetbal Experience, waarin jong en oud voetbal kan beleven. Volgens Zeeland Attracties is de Experience gebouwd als een de montabele tentoonstelling die rela tief gemakkelijk te verplaatsen is. De spullen in het museumgedeel te (zoals shirts, schoenen, bekers) zijn eigendom van of in bruikleen bij de Stichting Voetbal Totaal. Die heeft, net als partner KNVB, geen enkel probleem met de verkoop en verhuizing. De stichting onder schrijft de noodzaak van de ver plaatsing naar een centrale locatie in het land omdat de expositie daardoor voor de meeste Neder landse voetballiefhebbers beter be reikbaar wordt. Het voetbalmuseum heeft drie mensen in vaste dienst. Die kun nen gaan werken bij de andere on derdelen van Zeeland Attracties, zoals Mini Mundi. pagina 2/3: einde aan Pietje Bell-ver- haal; commentaar boekenprijs huis dode Vlissinger De politie heeft maandag nog zo'n dertig merendeels antieke wapens en munitie aangetroffen in een wo ning aan de Willem van de Velde- laan in Vlissingen. De politie trof daar zaterdagochtend het levenloze lichaam van een 58-jarige Vlissin ger aan. Toen werden al 22 wapens gevonden. De man stierf een na tuurlijke dood en lag vermoedelijk al enige tijd in de woning. pagina 20: Unieke vondst oude wapens De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) schrapt de ko mende maanden vijftig tot zestig van de 186 fulltimebanen op het hoofdkantoor in Den Bosch en op het kantoor in Goes. Dat heeft de ZLTO maandag bekendgemaakt, te gelijkertijd met de nieuwe koers die de belangenbehartiger van de Brabantse en Zeeuwse boeren gaat varen. De personeelsinkrimping treft de hele organisatie, maar vol gens ZLTO-woordvoerder Maarten Leseman ligt het accent 'vooral op managementlagen en ondersteu nende diensten'. Bij de reductie is ook sprake van gedwongen ontsla gen. „We redden het niet alleen met natuurlijk verloop." Reden voor de inkrimping van het perso neel is het teruglopend aantal le den, verlies op participaties en bij de adviestak. Leseman: „We moe ten het de komende jaren met acht miljoen euro minder doen. Daar moeten we nu op anticiperen." Pastor Marinus van den Berg leest vanmiddag in Dinkelland (Overijs sel) een verklaring voor namens de ouders van de 20-jarige Tim Ribbe- rink uit Tilligte. De jongen pleegde vorige week zelfmoord omdat hij 'zijn hele leven is bespot, getrei terd, gepest en buitengesloten'. Dat schreef hij in een afscheidsbrief, waaruit zijn ouders gisteren in een rouwadvertentie citeerden. pagina 7: Tim zag maar één uitweg Voetbalmuseum was te onzichtbaar Reageer op pzc.nl UW MENING 374 reacties Macht zorgverzekeraars valt wel mee eens 14% oneens 86% DEN HAAG - De ministersploeg van premier Mark Rutte poseert samen met koningin Beatrix op het bordes van Paleis Huis ten Bosch. Het kabi- net-Rutte II is gisteren in Den Haag beëdigd. Achterste rij, van links naar rechts: Stef Blok (WD), Edith Schippers (WD), Melanie Schultz-Van Haegen (WD), Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Ronald Plasterk (PvdA), Jet Bussemaker (PvdA), Jeanine Hennis-Plasschaert (WD), Henk Kamp (WD) en Lilianne Ploumen (PvdA). Voorste rij, van links naar rechts: Frans Timmer mans (PvdA), minister-president Mark Rutte (WD), koningin Beatrix, Lodewijk Asscher (vice- premier, PvdA) en Ivo Opstelten (WD). foto Jerry Lampen/ANP pagina 4 en 5: live beëdiging een toneelstukje pagina 10 en 11: dossiers om wakker van te liggen VLISSINGEN Wapens gevonden in DEN BOSCH TILLIGTE Ouders geven uitleg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1