II Prachtig Kustmarathon-weekend JA V Ai Samson wil excuses jeugdzorg voor misbruik PZC f groenlinks El Barouki en Kort winnen marathon Mooi weer voor wandelaars Mountainbikers zien af Het overkomt 1 op de 10 mannen MAANDAG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren I Wisselend 8oktober2012 I 254e jaargang nr. 238 - los nummer 1,95, abonneeprijs 1,01 I bewolkt, 15" BINNENLAND GroenLinks is nu helemaal onthoofd ZIN iN DE TOEKOMST, f BUITENLAND De butler is schuldig, dus iedereen is blij 9 Alles over de Zeeuwse Kustmarathon op de pagina's 2, 3 en 29 tot en met 37 en onze website www.pzc.nl Daarom is er TENA Men: voor mannen met urineverlies verkrijgbaar bij apotheek of www.tenamenshop.nl Gratis proefpakket? Bel 0800-022 75 00 (gratis) of ga naar www.TENA.nl www.nieuwstip.nl RIJSWIJK - De jeugdzorginstellin- gen waar seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, zouden excuses moeten maken aan de slachtoffers. Een woordvoerder van de commis- sie-Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugd zorg, bevestigde die aanbeveling zondag. Het rapport van de com missie wordt maandag gepresen teerd, maar de NOS wist de hand op een voorpublicatie te leggen. Eerder lekte uit dat de commissie vindt dat de overheid en Jeugd zorg Nederland tekort zijn gescho ten in hun taak om uit huis ge plaatste kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik. Kinderen die in een jeugdzorginstelling zit ten, hebben ongeveer 2,5 keer zo veel kans om seksueel misbruikt te worden. Voor verstandelijk gehan dicapte kinderen is de kans drie keer zo groot of zelfs meer. Ook de Inspectie Jeugdzorg krijgt kri tiek. Minder papieren toezicht en meer het veld in, concludeert de commissie. Ook zou de overgang van het toezicht op jeugdzorg naar gemeenten nog niet moeten plaats vinden, omdat 'die daar nog niet aan toe zijn'. Jeugdzorg Nederland komt maandagochtend met een reactie op het rapport. pagina 4 en 5: slachtoffers willen scha devergoeding DESTELLING Excuses jeugdzorg bij lange na niet voldoende Reageer op pzc.nl UW MENING 424 reacties 15 miljoen euro voor de marinierskazerne is goed besteed eens MMpMMMMi 53% oneens 47% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 8 "7 11688H5555301

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1