Zeeland mislukt Promotie Meer ziekenhuisopnames PZC aBlirgdaafs [MiSi KRAS Rolluik nodig? BUFFET amadore.nl/si ZATERDAG I PROVINCfALEZEEUWSE COURANT-editie: Walcheren aft I Eerst grijs, later 29 september 2012 I 254e jaargang nr. 231 - los nr zaterdag€ 2,70, abonneeprijs 1,01 I zon,16° BINNENLAND Wordt het elektrisch, aardgas, biobrandstof of biomassa 10 en 11 SPECTRUM Paviljoens en slaaphuisjes onder architectuur MIDDELBURG - Verontruste medewerkers van fosforpro- ducent Thermphos verzamelden zich gistermiddag op het Abdijplein in Middelburg, na een mars door de stad. Ze zijn niet alleen bang om hun eigen baan te verliezen, maar vrezen ook voor de werkgelegenheid in heel Zee land. Daarom vroeg het personeel van het noodlijdende bedrijf in een petitie hulp aan het provinciebestuur. foto Ruben Oreel pagina 2 en 3: We vechten door tot de laatste snik; De Reu: banken doorkruisten reddingsplan Thermphos RIJSWIJK - Het aantal ziekenhuisop names dat gerelateerd is aan kan ker is de afgelopen vijftien jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn meer dag opnames gekomen dan langer du rende opnames in het ziekenhuis. Per tienduizend inwoners waren er in 1996 iets minder dan 100 op names vanwege kanker. In 2010 lag dat aantal op 210. Het aantal pa tiënten dat opgenomen wordt steeg minder snel: van 50 naar 75. Het aantal mensen dat overleed aan kanker steeg nauwelijks. DE STELLING Zeeland kan zichzelf niet promoten Reageer op pzc.nl UW MENING 342 reacties En toch blijft Nederland een mooi land Nu boekbaar: dé openluchtconcerten van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht op 5, 6 en 7 juli 2013! Scherpgeprijsde arrange menten incl. verblijf in een 3- of 4-sterren hotel in Maastricht of omgeving .met ontbijt en concertkaart. Ook te boeken incl. diner en transfer naar het Vrijthof! Boek snel: ie rangs kaarten beperkt beschikbaar. Aankomstdata: 5, 6 en 7 juli 2013 Zie www.kras.nl/andrerieumaastricht waarom zou je meer betalen Bel 0118 75 02 07 www.hgzgeveltechniek.nl Reserveer nul ^©OiEREQlfea? 11 as november I 2 december Rekenkamer Zeeland veegt vloer aan met beleid NOOCtkr6Ct VOOf T li C t* Hip llO S door Jeffrey Kuftterink land uniek maakt. Aan die onder werpen werden bijvoorbeeld fo to's en kleurcombinaties gekop peld. Die kunnen worden gebruikt in huisstijlen en campagnes. Het 'Zeeuwse DNA' moet de basis zijn voor nieuwe Zeeland-promotie. Deze werkwijze kan volgens de Re kenkamer een succes worden, maar is het bij lange na nog niet. Er is weliswaar meer steun van ge meenten en bedrijven, maar ge bruik van het 'DNA' gebeurt ad hoe. Inwoners van Zeeland zijn er niet bij betrokken. Doordat concre te doelen ontbreken, is het onmo gelijk aan te tonen of en welke ef fecten de werkwijze heeft, of die succesvol is en of er moet wórden bijgestuurd. De Rekenkamer be veelt het dagelijks provinciebe stuur aan te bepalen wat ze met promotie wil. Dan pas kan wor den gemeten of campagnes effect hebben, worden kosten en baten inzichtelijk en kunnen Provinciale Staten controleren of het geld goed wordt besteed. Gedeputeerde Staten leggen die aanbevelingen grotendeels naast zich neer. Cas- tenmiller: „Provinciale Staten moe ten daarover een oordeel vellen." pagina 3: commentaar MIDDELBURG - De- promotie van Zeeland is doelloos en heeft wei nig effect. De provincie weet niet wat ze ermee wil bereiken. Daar door is onduidelijk of en welke ef fecten promotie heeft. Bovendien kunnen Provinciale Staten, de Tweede Kamer van Zeeland, niet controleren of geld goed wordt be steed. Dat valt op te maken uit een rap port van de Rekenkamer Zeeland. Die heeft (ongevraagd en onafhan kelijk) onderzoek gedaan naar het promotiebeleid van de provincie vanaf 2000. Dat beleid rammelt, al dus de Rekenkamer. De 'Welkom in Zeeland'-campagne stierf in 2006 een zachte dood. „Die was professioneel", zegt Rekenka mer-directeur Peter Castenmiller. „De doelen konden worden geme ten en ze werden gehaald." Maar niemand omarmde de slo gan en de campagne werd wegge hoond. Toch besloot het provincie bestuur in 2006 dat Zeeland 'op de kaart moet worden gezet'. Dit keer moest er meer steun zijn van ge meenten, bedrijven en instellin gen. Op een rij werd gezet wat Zee

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1