Bezuinigen we ons kapot? PZC Shoppingcruises DUITSLAND Bos en Kamp informateurs KRAS.NL Laatste AZC sluit Boor zoekt vrouw Cocaïne in luier WOENSDAG 19 september 2012 I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 254e jaargang nr. 222 - los nummer 1,95, abonneeprijs 1,01 I Buien en fris 16* BINNENLAND Kemper: 'Moszkovicz is ongeschikt voor het vak van advocaat' 8 SPORT Ajax onderuit tegen Dortmund 28 en 29 Kunnen we op drie terreinen tegelijk ingrijpen? Pensioe nen, huizenmarkt en over heidstekort. Het Centraal Planbureau meent van niet. Nederland blijft volgend jaar uit de greep van een nieuwe recessie, maar daar is dan ook al les mee gezegd. Ons land is in 2013 nog volop bezig de ontspoorde overheidshuishouding te repare ren, huishoudens zien voor het vierde achtereenvolgende jaar hun koopkracht afnemen.Het Centraal Planbureau kan het niet mooier maken. Al sinds het late voorjaar door Maurice Wilbrink is duidelijk dat er voor draconi sche bezuinigingen wordt gekozen om het financieringstekort binnen de EU-normen te houden en dat drukt bijna alle groei in 2013 weg. Toch blijft de overheid wat haar staatsschuld betreft uit de gevaren zone. De schuld stabiliseert zich en het financieringstekort daalt. Nederland wordt meer concurre rend omdat de loonkosten in 2013 onder controle blijven en dat ver sterkt onze exportpositie. De economische somberheid is voor een flink deel van binnen landse makelij. Nederland, met zijn enorme gespaarde vermogens, wordt hard geraakt door de gedaal de beurskoersen en marktrente. Daarnaast zorgen de dalende hui zenprijzen ervoor dat huishou dens minder besteden. Tegelijker tijd dalen de pensioenen, stijgt de pensioenpremie, neemt het be schikbaar inkomen nauwelijks toe en is er minder werk. De grote vraag is hoe hard de over heid moet ingrijpen. Het CPB stelt dat Nederland niet op drie terrei nen - pensioenen, huizenmarkt, overheidsbegroting - tegelijk orde op zaken kan stellen zonder 'hoge kosten'. Die kosten kunnen zich ui ten in misgelopen economische groei en kunnen groepen finan cieel sterk benadelen. Het tegelij kertijd verlagen van staatsschuld en verminderen van de hypotheek renteaftrek raakt huizenbezitters. Het CPB stelt dat beter de renteaf trek kan worden hervormd dan hard te snijden in de overheidsuit gaven. Hervormingsbeleid ver stoort de (huizen)markt minder. Maar in 2013 dreigt juist het tegen overgestelde: het overheidstekort wordt met 13,8 miljard euro naar beneden gebracht en een serieuze hervorming van de hypotheek renteaftrek lijkt er niet te komen. pagina 3: commentaar pagina 4 tot en met 7: Prinsjesdag Woensdag vrijdag van 21/11 t/m 21/12 Incl. busreis, ontbijt en diner. Vanuit Rotterdam naar de kerstmarkten van Düsseldorf en Keulen Zie www.kras.nl/91000 waarom zou je meer'betalen DEN HAAG - WD-minister Henk Kamp en voormalig PvdA-vicepre- mier Wouter Bos zullen de onder handelingen leiden tussen WD en PvdA over een nieuw kabinet. Dat blijkt uit het verslag dat Kamp dinsdag uitbracht over zijn werk zaamheden als verkenner in de ka binetsformatie. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Kamp na de verkiezingen de mogelijkheden voor een nieuw ka binet verkend. Uit de gesprekken kwam naar voren dat WD en PvdA als de twee grootste partijen en bovendien de grootste win- GOES - Het asielzoekerscentrum in Goes gaat dicht. Dat is dinsdag me degedeeld op een bijeenkomst van het Centraal Orgaan opvang Asiel zoekers. Met deze maatregel wordt Zeeland volgend jaar een blinde vlek op het gebied van opvang van asielzoekers. pagina 24: asielzoekerscentrum Goes volgend jaar dicht MIDDELBURG - De Sluiskiltunnel is op zoek naar twee beschermvrou wen voor de boor waarmee de tun nel onder het kanaal van Gent naar Terneuzen vanaf begin vol gend jaar geboord wordt. Vanaf 25 september wordt er een verkiezing uitgeschreven. pagina 2 en 3: tunnelboor zoekt be schermvrouwen SCHIPHOL - Een 31-jarige man uit Schiedam is dinsdagochtend aange houden op Schiphol nadat meerde re bolletjes met vermoedelijk cocaï ne in de luier van zijn i-jarige zoontje werden aangetroffen. De verdachte was afkomstig van een vlucht uit het Caribisch gebied. DESTELLING Stevige bezuinigingen zijn noodzakelijk Reageer op pzc.nl UW MENING 375 reacties Prinsjesdag met demissionair kabinet is zinloos Van links naar rechts prins Constantijn, prinses Laurentien, prinses Maxima, prins Willem-Alexander, koningin Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven op het balkon van Paleis Noordeinde na afloop van de troonrede. foto Vincent Jannink/AP naars van de verkiezingen willen proberen samen een kabinet te vormen. De twee partijen hebben een meerderheid (79 zetels) in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer zal donderdag in een debat Kamp en Bos moeten benoemen tot in formateurs, maar dat dat gebeurt is vrijwel zeker. In zijn verslag constateert Kamp dat de opdracht van de informa teurs zou kunnen zijn op korte ter mijn de mogelijkheid van een sta biel kabinet uit WD en PvdA te onderzoeken. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1