Onbegrip over 120 km/u Samsom zet opmats voort Middelburgse bouwput wordt vol zand gestort Zeilmeisje blijft in Nieuw-Zeeland 'Private kliniek Zierikzee werkt snel' BUITEN BEWEGEN leder lid voelt echte liefde voor de haven Drie verschillende situaties op Zeeuwse deel A58 DINSDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren I Veel zon en 4september 2012 I 254e jaargang nr. 209 - los nummer 1,95, abonneeprijs 1,01 I droog, 23° SEKTEN Hoe overleven ze de dood van hun leider? HILVERSUM - PvdA-leider Diederik Samsom kijkt wat bedenkelijk, maandagmiddag na afloop van het NOS Radio 1 Lijsttrekkersdebat. Hij heeft echter niet zoveel reden om bezorgd te zijn, want de meest recente peilingen bevestigen de trend dat de PvdA inloopt op de SP. In de poli tieke barometer van onderzoeksbureau Ipsos Synovate zijn de sociaaldemocraten de socialis- zelfs gepasseerd: PvdA 30 zetels, SP 24. foto Robin Utrecht/ANP pagina 4 en 5: een middenkabinet gloort middelburg - De beruchte bouw put aan de Zuidsingel in Middel burg wordt volgestort met zand. De put werd oorspronkelijk ge bouwd als parkeergarage en funde ring voor een theater. Dat plan ging niet door toen de put bleek te lekken en woningen in de buurt verzakten. Aannemer WBU, tegen woordig Heijmans Bouw Zeeland, kocht en repareerde de put. Inmid dels wacht de put al zeven jaar op een nieuwe bestemming. Pogin gen van HBZ om er een apparte mentengebouw op te zetten lie pen stuk op de economische crisis. Een plan om er goedkopere koop woningen te bouwen blijkt nu ook onhaalbaar. Gemeente en HBZ zijn nu overeengekomen om de put te dempen. DE STELLING Jonge moordenaar verdient volwassen straf Reageer op pzc.nl UW MENING 206 reacties Ik vind rood haar mooi eens i - 82% oneens mttm 18% 10 en 11 middelburg - De maatregel van Rijkswaterstaat om op een deel van de Zeeuwse A58 de maximum snelheid van 130 kilometer per uur weer terug te draaien naar 120 stuit op veel onbegrip. Uit reacties blijkt vooral verwarring en onbe grip dat er wederom kosten zijn ge maakt om de situatie te verande ren. De ANWB heeft al een e-mail- adres geopend waarop automobi listen hun ervaringen en reacties met de veranderde maximumsnel heden kwijt kunnen. De verzamel de oogst gaat naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op het Zeeuwse deel van de A58 gelden nu drie verschillende re gels. Van Vlissingen tot ongeveer Arnemuiden is de maximumsnel heid 120 kilometer per uur. Daar na tot Rilland 130 kilometer. En van Rilland tot het knooppunt Markiezaat geldt een dynamische snelheid. Dat wil zeggen 120 over dag en 130 tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Rijkswaterstaat ziet het afgelopen jaar als een proef. Metin gen en onderzoeken hebben tot de aanpassingen geleid die dit weekeinde zijn doorgevoerd. De minister sluit niet uit dat er alsnog zaken veranderen, als bijvoorbeeld geluidswerende of veiligheidsmaat regelen zijn genomen. pagina 22 en 23: maximum 130 km deels van de baan 130 km/u permanent 120 km/u overdag en 130 km/u tussen 19.00 en 6.00 uur ■■««■.«■mwiro'iqpqqffBip mimi mmBmaemWOWWWimmsmmB&ammBSIIl wellington - Laura Dekker, het 'zeilmeisje', wil zich permanent in Nieuw-Zeeland vestigen en daar een nieuw leven beginnen. De zeil ster zei dat maandag tegen de Nieuw-Zeelandse televisie, nadat ze in de omgeving van Whangarei, 600 kilometer ten noorden van de hoofdstad Wellington, aan land was gegaan. Ze kwam er dit week einde aan met haar zeilboot na noodweer te hebben doorstaan als gevolg waarvan de boot schade op liep. Ze was ditmaal niet alleen op weg, maar met een bemannings lid, Bruno genaamd. Ze heeft de 19-jarige Nederlander in januari in het Caribisch gebied ontmoet. Dit jaar werd ze de jongste zeiler die solo de wereld heeft rondgevaren. sffissasssss zierikzee - In de Victoriakliniek in Zierikzee, die vrijdag wordt geo pend in het voormalige Zweeds Rode Kruisziekenhuis, ondergaan patiënten alle benodigde onderzoe ken achter elkaar. „Bij ons ben je eerder aan de beurt en word je in één dag door de hele molen ge haald", vertelt algemeen directeur Charles Versluijs van het particulie re ziekenhuis. Daar kunnen patiën ten terecht voor kaakchirurgie, KNO, neurochirurgie, orthopedie, pijncentrum en plastische chirur gie. De kliniek mikt op klandizie op Schouwen-Duiveland, Goeree- Overflakkee, Tholen en Zuid-Beve land. pagina 2 en 3: private zorg zet vooral de patiënt centraal; commentaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1