Homo's in grondwet Waar die andere blikjes hangen, is niet bekend Vrijspraak Linda Huiskamp PZC 'Olympisch vuur' opent Gaypride POSTKANTOOR AMSTERDAM - In Amsterdam vindt dit weekeinde de Gaypride 2012 plaats. Gisteravond werd het homo-eve nement ingeluid met onder meer de stilettosprint en het tasjeswerpen. Onder groots vertoon werd het 'Olympisch vuur' de hoofdstad binnengedragen en naar het homomonu ment op de Westermarkt gebracht. foto Jerry Lampen/ANP. door Maurits Sep MIDDELBURG - Het blikje van de volkssterrenwacht dat donderdaga vond voor opschudding zorgde in Middelburg, is niet het enige dat op Walcheren hangt. De sterren wacht heeft er wel vijftig van ver kocht Maar wie een blikje heeft en waar ze zijn opgehangen, is niet bekend. De blikjes worden gebruikt om fo to's te maken van de baan die de zon aflegt. De sterrenwacht Philip- pus Lansbergen adviseert iedereen het blikje niet in de openbare ruimte op te hangen, maar in de ei gen tuin of aan het eigen huis, zegt Jan Koeman die zelf het be wuste blikje aan het verkeersbord op het Hofplein hing. De politie benadrukt dat iedereen die iets in de openbare ruimte doet of ophangt, er goed aan doet dat bij de politie te melden. Dan is die in ieder geval op de hoogte en kan beter gereageerd worden als ie mand iets 'verdachts' meldt. De koppeling tussen de melding en de activiteit is dan snel gelegd. De politie zou daarom nu ook graag weten waar de andere blikjes han gen, zegt woordvoerster Esther Boot. pagina 2: 'ik heb snel gebeld: dat is mijn blikje' DESTELLING Verbod op discriminatie homo's had al lang in de Grondwet moeten staan Reageer op pzc.nl UW MENING 371 reacties Ik let in de supermarkt nooit op de prijzen eens mm 11% oneens Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 8"7n688"5555',7 ZATERDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren Jjjt I Weekend met 4 augustus 2012 I 254e jaargang nr. 183 - los nr zaterdag €2,70, abonneeprijs 1,01 buien, 22° Wereldverkenner op het Veerse Meer Zeekraal: van armenvoedsel tot delicatesse Rondkijken op historische schepen PZC Kamer wil discriminatiewet uitbreiden AMSTERDAM - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het verbod op discriminatie om seksuele ge aardheid opnemen in de grond wet. In artikel 1 staat nu dat niet mag worden gediscrimineerd op ras, geloof, geslacht, levensovertui ging of politieke gezindheid. Vol gens homo-organisatie COC wil de politiek daar nu seksuele geaard heid aan toevoegen. Het COC lanceerde gisteren een ro ze stemwijzer. Daarin worden de standpunten van de politieke par tijen met elkaar vergeleken. Daar voor zijn vragen gesteld aan de par tijen, waaronder een vraag over ar tikel 1. „Daaruit bleek dat de SP, WD en CDA nu voor dit plan zijn", zegt een woordvoerder van het COC. „Daardoor is er nu een meerder heid voor." Hij is blij met de veran deringen. „We willen dat de Twee de Kamer er dit jaar ook werk van gaat maken", zegt de woordvoer der. Het opnemen van seksuele geaard heid in artikel 1 is volgens het COC symbolisch van waarde. „Ar tikel wordt vaak de vlag op de grondwet genoemd, het zou mooi zijn als dat een roze vlag kan wor den." Daarnaast is het ook juri disch van belang, omdat rechters naar artikel 1 verwijzen in beslui ten. Het idee om discriminatie op grond van seksuele geaardheid ex pliciet op te nemen in de grond wet is niet nieuw. In 2007 kwam D66 al met een wetsontwerp met de toevoeging. Deze week kwam het onderwerp weer op de voorgrond toen de PvdA met een actieplan voor ac ceptatie van homoseksualiteit naar buiten kwam. ESPERANCE - De 26-jarige Linda Huiskamp uit Culemborg is door een Australische jury vrijgespro ken van dood door schuld. Ze heeft gisteren haar paspoort terug gekregen en mag terug naar Neder land. In afwachting van de rechts zaak mocht ze Australië niet verla ten. De vrouw uit Culemborg moest zich voor de rechtbank in Esperance verantwoorden voor roekeloos rijden, met een dodelijk ongeval tot gevolg. De Culemborg- se was op rondreis door Australië. pagina 4/5: al na een uur hoort Linda: onschuldig Op alle locaties van Amadore, heerlijke verse. A^ion -kArneville BINNENKORT IS ER POST VOOR U! EU CAFÉ RESTAURANT Amadore Grenzeloos Gastvrij HOTELS www.amadore.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1