Politie Zeeland traag L FZC En van je hela, hola. houd er de moed maar in!!!! Beleef uw. d s A=ti©n «me KRmpeRouinen ikantieservice Vlissingen heeft de meeste jonge criminelen Zonwering nodig? ZATERDAG 16 juni 2012 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 254e jaargang nr. 141 - los nummer 1,95 - zaterdag 2,70 jrt I Soms wat zon <CD 20' WERKEN Accountant heeft altijd een baan SPECTRUM Vasten is niet voor hobbyisten CHARKOV - Een Oranjesupporter doet de was op de Oranje camping in Charkov een dag nadat het Nederlands elftal de EK-wedstrijd tegen Duitsland met 1-2 verloor. Met de wed strijd Nederland-Portugal zondag in het verschiet, proberen de Oranjefans de moed er in te houden, foto Koen van Weel/ANP e pagina 5: Kloof tussen prestaties Oranje en reclamebeleving pagina's 32 -37: alles over Oranje en het EK www.pzc.nl/ekvoetbal met spelersrapport van Oranje zie de sectie sport in de App PZC voor iPad mrnmsmmmmmmmmmmmmu Korps scoort landelijk het slechtst bij noodgevallen MIDDELBURG - De politie is in Zee land in 23 procent van alle noodge vallen te laat. Daarmee scoort het Zeeuwse korps het slechtst van al- le.lcorpsen in Nederland. RTL Nieuws heeft gegevens van spoedritten over een periode van ruim twee jaar geanalyseerd. Vol gens de landelijke richtlijn moet de politie bij 90 procent van de noodgevallen binnen 15 minuten aanwezig zijn. In werkelijkheid wordt dat in 80 procent van de ge vallen gehaald, erkent een woord- SSaBHHaKBSSBBnHBBBaBnMMMMnHHSa voerder van de Raad van Korps chefs. De slechte resultaten in Zeeland hebben vooral te maken met de uitgestrektheid van het gebied, rea geert Leo van den Berg van het Stafbureau Korpsleiding. „We heb ben hier te maken met specifieke geografische omstandigheden die geen andere mogelijkheden laten dan zo te rijden." Ook de beperkte bezetting van het kleine korps vormt soms een beletsel om snel ler een team ter plaatste te krijgen, aldus Van den Berg. De Zeeuwse politie hanteert een ruimere defini tie van spoedritten dan andere korpsen, waardoor soms ook au to's naar meldingen worden ge stuurd die achteraf iets minder dringend zijn, legt hij uit. Dat heeft te maken met de lokale aan sturing. „Als we de auto's vanuit één of twee locaties in Zeeland zouden la ten rijden, zoals veel andere korp sen doen, betekent dat hier dat je nog véél later bent. Wij kiezen er voor eerst te gaan kijken wat er aan de hand is en dan doorgeven of het meevalt, danwel dat er assis tentie moet komen." Volgens Van den Berg zegt het weinig dat in bijna een kwart van de gevallen de norm niet wordt gehaald. „Uiteindelijk gaat het om het werk dat wordt afgeleverd." Hij wijst op de recente Veiligheids monitor onder de bevolking, waarin de Zeeuwse politie een bovengemiddelde waardering kreeg. GOES KAMPERLAND MIDDELBURG VLISSINGEN Zeeland, Am 'ÖÜWbruiloff b| iüjfa iuilam iüiiiluitostef I* aaj-Jttiaafaiuat jiösiüiya •Jj •liltii 1 droombruilo wauto, officiële f Onze officiële trouwlocaties: HC*.Uorc Vlissingen T 0118 410 502 Kamperland T 0113 370 000 Amadore Grenzeloos Gastvrij Wanneer u langer dan 6 dagen op vakantie gaat, kunt u gebruik maken van de vakantieservice. U kunt bijvoorbeeld de bezorging stop laten zetten of uw s I krant gratis bij buren/kennissen laten bezorgen. Wilt u 2 weken voor uw vakantie contact met ons opnemen? Ga naar www.pzc.nl/abonnee of bel 088 - 013 99 10 VLISSINGEN - In Vlissingen wonen de meeste jonge criminelen van al le gemeenten in Nederland. Dat staat in een rapport van het Ver- wey-Jonker Instituut. Het percentage Vlissingse 12- tot en met 21-jarigen dat voor de rech ter verscheen met een delict be droeg in 2010 5,47 procent. Het lan-" delijke percentage was dat jaar 2,9 procent. De gemeente Kapelle heeft met 1,1 procent de minste jonge criminelen van de provincie. pagina 2 en 3: een verkeerde blik is ge noeg voor een ruzie; commentaar DESTELLING Het valt best mee met de overlast in Vlissingen Reageer op pzc.nl UW MENING 377 reacties Oranje wint nooit van Portugal met twee doelpunten verschil eens oneens b^eb 16 Bel 0118 75 02 07 www.hgzgeveltechniek.nl 8"711688"555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1