20.45-r Erin? PZC Tonrvrom Papieren treinkaartje blijft tot 2013 De vakbond is niet meer van deze tijd KRAS,NL TURKIJE Ad Koppejan (49) woont in Zoutelande, sinds 2006 Kamer lid voor het CDA, gehuwd en drie kinderen. Hij doet niet met de verkiezingen mee, maar 'blijft strijdbaar'. Commissaris van de koningin Karla Peijs over Ad Koppejan: „Hij heeft zich ontzettend uitge sloofd voor de Zeeuwse belan gen in Den Haag. Dat moet niet onderschat worden. Het is op zijn conto te schrijven dat de Hedwigepolder nog steeds niet ontpolderd is. Ja, dat is een ver dienste, want hij heeft geluisterd naar veel Zeeuwen." Johan Robesin, Statenlid van de Partij voor Zeeland had 'een tijdlang frequent contact met Koppejan over ontpolde- ring'. „Maar door het gedraai van het CDA is onze relatie ver stoord. Het CDA is net zo veran derlijk als het weer. Koppejan durfde een ander geluid te laten horen dan de partijtop en het wrange is dat hij daarvoor nu min of meer geslachtofferd wordt. Jammer voor Zeeland, want vergeet niet dat Koppejan de Zeeuwse zaken in de gaten had. Denk aan de jachthaven bij de Brouwersdam." Wim Jansen, vicevoorzitter van het CDA Zeeland, is uiter aard teleurgesteld dat Koppejan zich heeft teruggetrokken. „Wij hadden hem voorgedragen en dan wil je ook dat hij in de Twee de Kamer komt. Ad vindt de 19e plaats zelf te laag en hij vindt dat hij daarmee ondergewaar deerd wordt Daarmee ben ik het niet eens. Het partijbestuur juicht zijn kritische houding toe. Kritische leden worden niet ge straft." Jansen vindt niet dat het CDA Zeeland met Koppejan een ver keerde man heeft "uitgekozen. „Waarom? Hij is zelf ontevreden met de plaats, maar het is een potentieel verkiesbare plaats." Patricia de Milliano (48), woont in Öostburg, personeels- manager Bakkersland Temeuzen en fractievoorzitter CDA in Pro vinciale Staten, gehuwd, twee zoons. Ik ben trots dat ik op de kandidatenlijst sta. Tegelijk is het jammer dat Ad zich heeft te ruggetrokken. Als ik in de Ka mer kom, heb ik voorkeur voor de portefeuille onderwijs. Ik wil de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren. Over ontpolderen denk ik het zelfde als Ad. Als boerendochter ben ik tegen. Maar de oplossing van het huidige kabinet is het hoogst haalbare. Liever tweeder de droog dan de hele polder on der. Ik ben geen fan van samen werking met de PW. De gedoog- constructie is mislukt." Karla Peijs maakt zich zorgen over de lage klassering van De Milliano. „Het is maar de vraag of dat voldoende is voor een plaats in de Tweede Kamer. Het is wel van het grootste belang voor Zeeland dat er vertegen woordigers van alle partijen in Den Haag zijn. Een Brabander lobbyt voor Brabant. Die maakt zich heus niet druk over een ma rinierskazerne." Johan Robesin (Partij voor Zeeland) noemt Patricia de Mil liano een buitengewoon moedi ge politica. Ik hoef alleen maar te denken aan december 2010 toen over de onteigening van Waterdunen werd gestemd in de Staten. Zij steunde onze mo tie tegen onteigening. Dat was te gen het zere been van het CDA. Ze zal knokken voor Zeeland. Wim Jansen (vicevoorzitter CDA Zeeland) heeft er vertrou wen in dat De Milliano Koppe jan waardig zal opvolgen. „Haar enige manco is dat ze nog niet veel ervaring heeft. Bij de advies commissie die voor de lijst ver antwoordelijk is, heeft ze een uit stekende indruk gemaakt." Apple zoekt eigen weg metTomTom 13 Ad Koppejan foto Valerie Kuypers/ANP Ad Koppejan trok zich terug als kandidaat voor de Tweede Kamer, omdat hij de 19e plaats op de CDA-lijst te laag vindt. Patricia de Milliano neemt het stokje over. door Edith Ramakers Patricia de Milliano foto Peter Nicolai VanPersie Huntelaar WK-KWALIFICATIE duels 12 8 goals 2 3 WK-EINDRONDE duels 1 4 goals 2 1 EK-KWALIFICATIE duels 13 12 goals 10 13 EK-EINDRONDE duels 5 2 goals 2 1 TOTAAL duels 41 26 goals 16 18 Totaal minuten 2998 I 1631 Minuten per goal: 187 91 -'f';Ontmoetingen: 38i Gelijkspel: 10 Doelpunten: 63-75 vanavond UTRECHT - Het papieren treinkaart je blijft tot het najaar van 2013 be staan. Aanvankelijk zouden de Ne derlandse Spoorwegen het papie ren kaartje vervangen door reizen op saldo met de ov-chipkaart. De NS kiezen er nu voor om de trein reiziger meer tijd te geven aan de chipkaart te wennen. Het losse kaartje voor de incidentele treinrei ziger wordt volgend najaar vervan gen door een wegwerpchipkaart. Begin 2013 zullen de NS de voor- deelurenkaarten, waarmee reizi gers na 9.00 uur met 40 procent korting kunnen reizen, helemaal omzetten op de ov-chipkaart. Wie met de houder van zo'n voordeel- kaart meereist, moet nu nog een papieren reductiekaartje kopen. Dat hoeft volgend jaar niet meer. Komend najaar zal de Railrunner als chipkaart verkrijgbaar zijn. In de loop van volgend jaar volgen overige kaartsoorten. Volgend na jaar zullen alle treinreizigers met een chipkaart moeten reizen. Het overgrote deel van de NS-sta- tions zal dan alleen toegankelijk zijn met zo'n kaart. Hiermee kun nen de toegangspoortjes worden geopend. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 DE STELLING Patricia de Milliano is een aanwinst pagina 3: commentaar 0 pagina 26: er is leven na de politiek Bekijk de video op www.pzc.nl/video voor de CDA-Kamerfractie i-.Luii1 Reageer op pzc.nl UW MENING 312 reacties

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1