Megaboete uienbedrijven MADEIRA 599: J&\ Eén op de vijf bankiert mobiel Zonvakantie HÜ KRAS.NL 1 DÉ KAMPIOEN IN KEUKENS Keukei PZC Koninklijke familie sluit diamanten jubileumfeest af WOENSDAG 6 juni 2012 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 254e jaargang nr. 132 - los nummer 1,60 - zaterdag 2,40 Regelmatig neerslag, 17° ECONOMIE Zeilvrachtvaart heeft de toekomst bij stijgende olieprijzen 10 en 11 SPORT De geschiedenis van het EK voetbal is rijk aan vergeten helden 43 Nederlandse Mededingingsautoriteit beticht drie Zeeuwse en twee Flevolandse ondernemingen van kartelvorming door Luc Oggei 'S-CRAVENPOLDER - De Nederland se Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vijf telers en verwerkers van zilveruien, waaronder drie Zeeuw se, een boete van in totaal ruim ne gen miljoen euro opgelegd wegens kartelvorming. De bedrijven hebben volgens de NMa tussen 1998 en 201Ö afspra ken gemaakt over het maximaal in te zaaien areaal aan zilveruien. Kar tels zijn verboden omdat die ver hinderen dat concurrentie de prijs bepaalt. Daardoor bestaat de kans dan consumenten te veel betalen voor producten. De hoogste boete is voor Top Onions in 's-Gravenpolder; bijna 6,3 miljoen euro. Crop Alliance in Baarland moet ruim een miljoen betalen en Thopol in Sint-Maar tensdijk 450.000 euro. De andere bedrijven zijn Veco en Primofin uit Flevoland, zij moeten respectie velijk 1.139.000 en 450.000 euro boete betalen. De in dit kartel be trokken Nederlandse ondernemin gen zijn samen verantwoordelijk voor zeventig procent van de in Europa geproduceerde zilveruien. Volgens de NMa beperkten de on dernemingen het aanbod, wat kan leiden tot een hogere prijs. Om te voorkomen dat er nieuwe onder nemingen op de markt actief zou den worden, kochten zij die op. Daarnaast hielden ze elkaar op de hoogte van de prijzen die zij voor zilveruien in rekening zouden brengen bij hun afnemers. De bedrijven kunnen bij de NMa bezwaar maken tegen de boetes of rechtstreeks beroep aantekenen bij de rechtbank. Top Onions zal dat zeker doen, liet het bedrijf dinsdag in een schriftelijke reactie weten. Top stelt 'zich geenszins te herken nen in de door de NMa beschre ven duur en ernst van de gestelde inbreuk' en bovendien zou de NMa de hoogte van de boete vol gens de directie kunstmatig heb ben opgekrikt door omzet dubbel te tellen en door buiten Nederland behaalde omzet mee te nemen. Voor Top Onions, betekent de boe te een nieuwe financiële tegenval ler in korte tijd. Het Openbaar Mi nisterie vorderde in oktober vorig jaar één miljoen euro van het be drijf wegens het uitrijden van uien- sap op het land in 2005 en 2006. --sa, vanaf J.b iy o i ffir-" b a"- Verblijf in het 5-sterren Hotel Quintinha Sao Joao en ontvang bij vertrek t/m augustus tot 80 korting p.p.! SNEL OP: www.kras.nl/31213 ■nss—n ei IS"- f Voor de meest actuele prijzen, VSSfl H H m en CsMeitenfonds g waarom zou je meer betalen ffl® LONDEN - De Britse koningin Elizabeth II kijkt naar het demonstratieteam van de RAF. De koningin werd dinsdag op de vierde en laatste dag van haar jubileumfeest toegejuicht door een grote menigte bij Buckingham Palace in Londen. Aan haar zijde stonden kroonprins Charles en Camilla, prins Willi am en zijn vrouw Catherine en prins Harry. foto Lefteris Pitarakis/AP KIJK VERDEROP IN DEZE KRANT EN MAAK KENNIS MET Kijk voor adressen en openingstijden var onze 33 vestigingen o www. keu ken kam pio Kampioen in keukens RIJSWIJK - Twee op de tien Neder landers bankieren mobiel met een app via de smartphone. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd on derzoek in opdracht van het finan ciële zelfredzaamheidplatförm Wij zer in geldzaken. Maar liefst 70 pro cent van de bankapp-gebruikers checkt minstens één keer per week zijn saldo. Volgens het onderzoek is het groot ste voordeel van mobiel bankieren dat consumenten altijd en overal kunnen weten hoeveel geld zij be zitten. Als belangrijkste drempel voor niet-gebruikers wordt de angst voor misbruik of fraude ge noemd. Banken zouden hun apps daarom populairder kunnen ma ken als zij beter voorlichting ver schaffen over de veiligheid. In tegenstelling tot het gebruik van mobiele apps, blijft het bankie1 ren via sociale media flink achter. Slechts 5 procent van de onder vraagden geeft aan op die manier financiële informatie op te vragen. DESTELLING Ik vind telefonisch bankieren nog steeds onveilig Reageer op pzc.nl UW MENING 335 reacties Politieagent verdient wel een extraatje eens ■■■MBBOBBanH 60% oneens «w. i*... 40% 1 Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 siTmss'isssssou

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1