Kaalslag bedreigt diensten Zeeland PZC Oranje als één grote familie naar EK Dibi mag toch strijden Toerist mijdt Griekenland Tientallen ontslagen ZATERDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren I Wisslend 19mei2012 I 254e jaargang nr. 118 - los nummer 1,60 - zaterdag 2,40 I bewolkt,20° SPECTRUM Ongelijke strijd in de Scheldepolders WERKEN Deltamanagement is veel meer dan de Zeeuwse delta x x Theodorushaven DE STELLING Van Haersma Buma helpt het CDA er weer bovenop Reageer op pzc.nl door Cornelleke Blok MIDDELBURG - De miljoenen die het dagelijks provinciebestuur wil bezuinigen op subsidies voor Zeeuwse instellingen gaan ten kos te van tientallen banen. Volgens Dick van den Bout, direc teur van onderzoeksinstituut Scoop, verliezen vijftien tot twin tig van zijn medewerkers hun baan als de instelling straks 1,35 miljoen subsidie moet inleveren. Ad van de Kreeke, directeur van Klaverblad Zeeland, vreest dat het patiëntenplatform na 2016 op houdt te bestaan. Als het aan Ge deputeerde Staten ligt, krijgt Kla verblad straks helemaal geen subsi die meer. „Alle 31 mensen die hier werken en de negentig vrijwilli gers, die wij ondersteunen, staan in de kou." Bij SportZeeland moe ten zeker dertien mensen ontsla gen worden, als de bijdrage van de provincie ophoudt, zegt directeur Marja Noordhoek. Omroep Zeeland, dat op een half miljoen euro minder subsidie kan rekenen overweegt om - net als an dere regionale omroepen - naar de rechter te stappen om de provin ciebezuiniging aan te vechten. pagina 2 en 3: instellingen kraken door bezuinigingen pagina 3: commentaar LAUSANNE - Als één grote familie trapte het Ne derlands elftal vrijdag in Lausanne de voorberei ding op het EK voetbal af. De eerste training op Zwitserse bodem was nauwelijks afgelopen of spelersvrouwen en -kinderen bestormden het speelveld van het kleine Stade Juan-Antonio Sa maranch. De kleine Huntelaar (links) en misschien wel de nieuwe Van der Vaart (rechts), ze trapten alle maal een balletje met hun beroemde vaders. foto Koen van Weel/ANP pagina 34: Sneijder kent geen twijfel BAARN - Griekenland krijgt dit jaar waarschijnlijk een stuk minder Ne derlandse vakantiegangers op be zoek. Tot en met vorige week zijn er ongeveer 13 procent minder va kantiereizen naar het land geboekt. Dat blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd bij brancheorga nisatie ANVR. In totaal gaat het om zo'n 35.000 minder reizen. Een jaar geleden hadden Nederlanders al zo'n 265.000 boekingen gedaan. ANVR-directeur Frank Oostdam ziet een verband met de politieke en economische situatie in Grie kenland: Nederlanders hebben waarschijnlijk geen zin in gedoe tij dens hun vakantie. pagina 6 en 7: 'Neem op vakantie sta peltje euro's mee' UTRECHT - Bij GroenLinks gaan frac tievoorzitter Jolande Sap én haar fractiegenoot Tofik Dibi de strijd met elkaar aan om het lijsttrekker schap van de partij bij de verkiezin gen op 12 september. Het partijbe stuur van GroenLinks heeft dat gis teravond bekendgemaakt. Daar mee kwam een eind aan de geruch ten van eerder op de dag dat Dibi niet mee zou mogen doen aan de interne verkiezing. Volgens partij voorzitter Heieen Weening vond de kandidatencommissie Dibi geen geschikte kandidaat, omdat hij niet aan het profiel zou voldoen. Vervol gens heeft het partijbestuur beslo ten de keuze aan de leden te laten. pagina 4 en 5: Tofik Dibi verscheurt GroenLinks UW MENING 422 reacties Liever onder water dan blijven doorpraten over de Hedwige eens wmuummmam 52% oneens 48% sNmóssussssA?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1