Alleen het water wont omroep zeeland tv vrijdag 18u30 Zeeuwen somber over zorgsector de stelling jodiumpillen vinden weinig aftrek Maxima 41 jaar Ad Koppejan Het Zeeuwse CDA-Kamerlid is het gezicht van het verzet tegen ontpoldering. Uiteindelijk vond hij tweederde van de polder droog houden nog 'winst'. Hij gokte op het alternatief van Bleker, maar heeft verloren. Het kabinet CDA en VVD spraken in het regeerakkoord af alles te proberen om de Hedwige droog te houden. Nu het 'maximaal haalbare' - tweederde droog houden - niet lukt, gaat volgens staatssecretaris Henk Bleker de hele polder onder. Provincie Als minister zette Karla Peijs haar handtekening onder de Schelde- verdragen. Als commissaris van de koningin moet ze nu met lede ogen aanzien hoe ook de- paragraaf over de Hedwigepolder werkelijkheid wordt. Vogelbescherming Vlaanderen Of de Vlaamse minister-president Kris Peeters blij is met de ontpoldering van de Hedwige valt te betwijfelen, want een volgende verdieping van de Westerschelde kan Vlaanderen wel vergeten. I Pagina 2 en 3: - Tweede Kamer tegen alternatief ontpolderingsplan van kabinet - Bleker: Partijen die 'nee' zeggen, hebben Zeeland.veel uit te leggen VRIJDAG j PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren Jg I Bewolking, later 18 mei 2012 I 254e jaargang nr. 117 - los nummer 1,60 - zaterdag €2,40 een bui, 17° PZC BEZUINIGINGEN Ontslag: makkelijk en goedkoop 10 en 11 De discussie over de Hedwigepolder is weer terug bij het begin. In 2005 werd in de Scheldeverdragen afgesproken dat de polder onder water moet. Nu de Tweede Kamer het laatste alternatief van het kabinet verwerpt, draait het daar op uit. Na zeven jaar politieke strijd zijn er alleen verliezers. De vijf belangrijkste op een rijtje. Natuurorganisaties De milieuorganisaties krijgen hun zin, maar hebben veel sympathie verloren. Rola-t Quistfoto's Mark Neelemans, lex de Meester en ANP WONEN Een restaurantbar als aanrecht MIDDELBURG - Zeeland is niet in staat het gat te dichten dat dreigt te ontstaan in het aantal banen in de zorgsector. Die verwachting sprak 63 procent van de ambtena ren en bestuurders van gemeen ten, provincie en medewerkers uit de zorgsector woensdag uit op een symposium in Middelburg. De tweede regionale toekomstver kenning voor de volksgezondheid wijst uit dat de provincie afstevent op een tekort van drieduizend ba nen in de zorg. Die ontwikkeling is vooral zorgwekkend, omdat Zeeuwen steeds langer leven en daardoor juist meer hulp nodig hebben. pagina 28: in 2020 fors tekort aan zorgpersoneel Liever onder water dan blijven doorpraten over de Hedwige Reageer op pzc.nl UW MENING 440 reacties Provincie maakt de juiste keuzes bij bezuinigingen eens imxmmmmm 49% oneens 51% HEINKENSZAND - De distributie van jodiumpillen werkt niet. Dat con cludeert burgemeester Jaap Gelok van Borsele, portefeuillehouder nu cleaire zaken in de Zeeuwse veilig heidsregio. Slechts 3 tot 25 procent van alle Zeeuwen heeft een jo diumpil in huis. Twee jaar geleden besloten de ge meenten dat de pil afgehaald kan worden op de gemeentehuizen. Daarvoor waren ze centraal opge slagen in Heinkenszand. „Dat is na tuurlijk beschamend weinig", stelt Gelok. „Ik stond in het begin scep tisch tegenover de pillen, maar we tenschappers hebben mij over tuigd van het nut van de pillen." De pillen die in 2010 verstrekt wa ren, waren al in 2002 gedraaid. Vol gende maand is de uiterste houd baarheidsdatum verstreken. In 2010 is toch besloten om de oude, bijna verlopen pillen bij de ge meentelijke balies weg te leggen, omdat de Zeeuwse werkgroep nu cleaire veiligheid dan direct kon zien of de inwoners ook de weg naar het gemeentehuis voor de pil konden vinden. Vanaf juni kun nen er nieuwe pillen opgehaald worden in de gemeentehuizen. pagina 2 en 3: nieuwe pillen in juni pagina 3: commentaar WASSENAAR - Prinses Maxima vier de donderdag op Hemelvaartsdag haar 41e verjaardag. De echtgenote van prins Willem-Alexander deed dat in familiekring. In het weekeinde is prinses Maxi ma in Londen. Daar woont ze zon dagmiddag in de Barbican Hall een concert bij. Prinses Maxima

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1